267-139


$25
חוברת פרסום של "רסקו מושבה בהרצליה" כולל מפת מיקום, מפת פרצילציה ותוכנית בתים, סוף תקופת המנדט
Advertisment booklet by Rasko, Moshava B'Herzliya, with map, late mandate time

267-140


$50 | Sold for: $50
עשר חוברות וספרי לימוד, הוצ' אמנות ת"א: מ. כוכבא, נשחק ונחשב, תרצ"ו, עדה ברטלט, עבודה עצמית בחשבון לשנת הלימודים הראשונהא, 1935, ב' 1943, לשנת הלימודים השניה, א-ב, 1945, ג 1937, לשנת הלימודים השלישית, א 1937, א-ב 1937, ב 1943, ג, 1945, נ. טמס-י.לישבסקי-ה. גולדברג, אני קורא, ציורים מאת ל. וולפרט, 1947
Ten study booklets and books, M. Kochva publ., 1935-1943

267-141


$40 | Sold for: $40
התגוננות עצמית ללא נשק הוצ' סניף הפועל, ת"א, פלוגות הפועל, תרצ"ח 1938, סטנסיל 24 דף
ג. קופלר
Self-defense without weapons, publ. by the Tel Aviv HaPoel branch, HaPoel company, 5698 1938, stencil, 24 pgs.G. Kopler

267-142


$50
שלוש חוברות הדרכה, נשק וציוד הצבא הערבי הירדני, יולי 1972, הצבא העירקי, ינואר 1974, הצבא הערבי הירדני, ינואר 1974
מפקדת פיקוד מרכז
Three guide booklets, arms and military equipment of the Jordanian Arab Army June 1972, the Iraqi army June 1974, Jordanian Arab army June 1974Mifkedet Pikud Merkaz

267-144


$25 | Sold for: $30
מקראות ישראל לכיתה א' הוצ' מסדה, ירושלים, תשכ"ד 1964
אריאל בלוך פרסקי
Mikraot Israel L'Kita Alef, Massada publ., Jerusalem, 1964Ariel Bloch Perski

267-145


$25 | Sold for: $25
ידידי הגמדים, הציורים מעשי ידי י. תבורי ואהרון גלעד, הוצ הקיבוץ המאוחד, תש"ו 1946, 56 עמ'
יצחק תבורי
Yedidai Hagamadim, Illustrated by I. Tavori and A. Gilad, Hakibutz Hameuchad, 1946, 56 pItshak Tavori

267-146


$25
Coins of the Land of Israel Collection of the Bank of Israel, Keter publ. Jlm 1974
Arie Kindler
Coins of the Land of Israel, Collection of the Bank of Israel, Keter publ. Jlm 1974Arie Kindler

267-147


$50
ראשון לציון תרמ"ב-1882 עד תש"א 1941, הוצא בעזרת כרמל מזרחי, רשל"ץ תש"א 1941, 562 עמ', (דפים 481-496 לבנים)
דוד יודילוביץ (יודה לב איש) עורך
Rishon L'Zion 5642 1882 – 5701 1941, published with the aid of Carmel Mizrachi, Rishon L'Zion 5701 1941, 562 pgs. (481-496 white sheets)David Yudilevitz