252-1190


$25
אגרטל תולה, עשוי קרמיקה תוצ' בית היוצר, ירושלים
Ceramic hanging vase, Beit Hayotzer, Jerusalem

252-1191


$75 | Sold for: $75
עבודת קרמיקה, אוקרינה צורת חזיר, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, pig shaped ocarina, signedJane Meier

252-1192


$25 | Sold for: $130
פיגורת קרמיקה קטנה צורת תרנגול תוצ' גופר , חתום, 10.5X8.5 ס"מ
Small ceramic rooster figurine, by Gofer Ceramics, marked, 10.5X8.5 cm

252-1193


$80
קופת חסכון עשויה קרמיקה תוצ' בית היוצר, עיצוב ויסהוף, צורת ארנבת (נדיר)
Rabbit shaped ceramic coin box, Beit Hayotzer, Weishoff design (rare)

252-1194


$50
עבודת קרמיקה, קערית, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, small bowl, signedJane Meier