252-1217


$25 | Sold for: $25
לוט 17 גלויות, ארץ ישראל נופים שונים, מצבים שונים
Lot of 17 postcards, Eretz Israel, various landscapes, various conditions

252-1218


$40 | Sold for: $40
עשר גלויות, דמויות פלשתינאיות (בדוים, יהודים וכו'), הוצ' Oriental Commercial Bureau Port Said Egypt
Ten postcards, Palestinian figures (Bedouins, Jews etc.), publ. by Oriental Commercial Bureau Port Said Egypt

252-1219


$30 | Sold for: $30
חמש גלויות, מראות ירושלים הוצ' Photochrom -London, תחילת המאה ה20
Five postcards, showing Jerusalem, publ. by Photochrom-London, early 20th C.

252-1221


$25 | Sold for: $25
צילום, דיוקן חייל בריטי ירושלים
M. Sawides
Photograph, portrait of a British soldier, JerusalemM. Sawides

252-1222


$90
לוט גדול של צילומי אח"מים מדינת ישראל, שנות ה50-80
Large lot of VIP photographs, State of Israel, 1950's-80's

252-1223


$25
צילום, ילדה קטנה חתום .Berlind
י. ברלינד, צלמניה ציון ירושלים
Photograph of a little girl, signed BerlindI. Berlind photo.

252-1224


$300
סט של 90 צילומים סטריאוסקופים צבעוניים מקומות, אתרים ונופים בארץ ישראל, תושבים בדוים, נוצרים, צליינים וכו' Holyland 1904, מספרים 501-517, 519, 521-524, 526, 528-562, 564-568, 570-573, 576-588, 590-594, 596-599, ס"ה 90 צילומים, וכן מכשיר ס
T. W. Ingersoll
Set of 90 colored stereoscopic photographs, places, sites and sceneries of the Holyland 1904, Bedouin residents, Christians, Pilgrims etc.,, numbers: 501-517, 519, 521-524, 526, 528-562, 564-568, 570-573, 576-588, 590-594, 596-599T. W. Ingersoll

252-1225


$35
10 צילומים סטריאוסקופים הוצ Underwood a. Underwood, מראות נופי ארץ ישראל, סוף המאה ה19, תחילת המאה ה20, מס 9,28,41,44,54,58,64,68,70,86
10 stereoscope photographs, by Underwood & Underwood, showing sceneries of the Holy Land, late 19th- early 20th C., no' 9, 28, 41, 44, 54, 58, 64, 68, 70, 86

252-1226


$650
מאה צילומים סטריוסקופיים Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the sterioscope"
One hundred stereoscopic photographs, Palestine by Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900 and the book "Traveling in the Holy Land through the stereoscope"

255-1299


$25 | Sold for: $55
תשע גלויות, מראות תל-אביב תוצ' צ'כוסלובקיה, שנות ה30, מס' 2,3,9,5,6,8,9,12,16
Nine postcards, showing Tel Aviv,Czechoslovakia, 1930's, no: 2, 3, 9, 5, 6, 8, 9, 12, 16

255-1300


$70
עשר גלויות, התישבות וחלוצים בארץ ישראל, הוצאות שונות, תחילת המאה ה20: בן שמן, נהלל, חדרה, כנרת, מרחביה, רחובות, גדרה, זכרון יעקב, פתח תקוה וכפר ילדים
Ten photographs, settlement and pioneers in Eretz Israel, early 20th C.: Ben Shemen, Nahalal, Hedera, Kineret, Merhavia, Rechovot, Gedera, Zichron Yaakov, Petakh Tikva and Kfar Yeladim

255-1301


$25
ארבע גלויות, מראות ארץ ישראל, תחילת המאה ה20
J. Kutlan-Jaffa
Four postcards, sceneries of Eretz Israel, early 20th C.J. Kutlan-Jaffa

255-1302


$75
Souvenir of Tel-Aviv אוגדן גלויות "תמונות תל אביב' כולל 16 מראות העיר, שנות ה30
האחים אליהו
Souvenir of Tel-Aviv, postcard binder "images of Tel Aviv", comprises 16 sceneries of the city, 1930'sEliahu Bros.

255-1303


$50 | Sold for: $50
גלוית תעמולה ערבית, ארץ ישראל, תקופת המנדט
Arab propaganda postcard, Eretz Israel, B. Mandate period

255-1304


$80 | Sold for: $120
סדרה של 10 גלויות: 10 ציורים מאיר גור אריה, בצלאל ירושלם, הוצ' הדר, ירושל, ארץ ישראל, שנות ה20
מאיר גור אריה
Series of ten postcards: 10 drawing Meir Gur Arieh, Bezalel, publ. by Hadar, Jerusalem, Eretz Israel, 1020'sMeir Gur-Arieh

255-1305


$60 | Sold for: $60
לוט 12 גלויות, התישבות וחלוצים בארץ ישראל, הוצ' האחים אליהו, תחילת עד אמצע המאה ה20: חדרה, גדרה, רחובות, ראש פינה, תל חי, פתח תקוה (3), רשל"צ, משמר הירדן ותל אביב (2)
Lot of 12 postcards, settlement and pioneers in Eretz Israel, publ. by Eliyahu Bros., early to mid. 20th C.: Hedera, Gedera, Rechovot, Rosh Pina, Tel Chai, Petakh Tikva (3), Rishon L'Zion, Mishmar Hayarden and Tel Aviv (2)

255-1306


$150 | Sold for: $220
שש גלויות מזכרת לנסיעה לארץ ישראל של הקיסר Wilhelm II בשנת 1898, הוצ' Carl Otto Hayd, מינכן, (5), וכן גלויה ליטוגרפית צבעונית, הוצ G. Sternkopf-Halle עם מפה ונוף ירושלים
Six postcards, commemorating the journey of Emperor Wilhelm II to the land of Israel in 1898, publ. by Carl Otto Hayd, Munich (5) and a colored lithograph postcard, publ. by G. Sternkopf-Halle, with a map and scenery of Jerusalem

255-1307


$60 | Sold for: $95
12 גלויות צבעוניות, מראות ארץ ישראל שנות ה10-20, הוצאת משה ארדמן (3), מתיתיהו אליהו ואחיו (3), Struve u. Beek חיפה (4), Palestine Moderne , יפו (2)
12 colored postcards, sceneries of Eretz Israel, 1910's-20's, publ. by Moshe Ordman (3), Matityahu Eliyahu & Brother (3), Struve & Beek Haifa (4), Palestine Moderne, Jaffa (2)

255-1308


$400
אלבום עם 96 גלויות, ארץ ישראל מחצית ראשונה של המאה ה20, של Vester a. Co, בן אור קלטר, נרינסקי, רוביצק, ונוספים
Album of 96 postcards, Eretz Israel, first half of the 20th C., of Vester & Co. Benor Kalter, Narinsky, Robichek and more

255-1310


$40
שבעה צילומים, ארץ ישראל תחילת המאה ה20, עד שנות ה30, חלוצים, חיילים, תיירים ועוד
Seven photographs, Eretz Israel, early 20th C. until the 1930's, pioneers, soldiers, tourists etc.

255-1311


$120
צילום אלבומין, סוף המאה ה19 חברון, 22X29
Bonfils
Albumin photograph, late 19th C., Hebron, 22x29Bonfils

255-1312


$40
ששה עשר צילומי כדורגל ארץ ישראל, שנות ה30-40: מכבי שמשון, ת"א, מכבי אבשלום, פ"ת, נבחרת הכדורגל, ניו יורק, ארה"ב 1936, מכבי, קורינטיאס (יוון) ונבחרת הנוטרים הארץ ישראלית
Sixteen football photographs, Eretz Israel, 1930's-40's, Maccabi Shimshon, Tel Aviv, Maccabi Avshalom, Petakh Tikva, the top football team, N.Y. USA 1936, Korinthos (Greece), and the Notrim top tem of Eretz Israel

255-1313


$120
אלבום עם צילומים אדריכליים: גשרי דרום תל-אביב (שלם), גשרי דרום ת"א (חסר), התחנה המרכזית הישנה וצילומים נוספים אודות קונסטרוקציה בת"א (כולל תשלילים)
Album with architectural Photographs: bridges of north Tel Aviv (complete), bridges of south Tel Aviv (incomplete), the old central bus station and additional photographs regarding the construction in Tel Aviv (including negatives)

255-1314


$50
לוט גדול של צילומים, כנסים של אגודת קשרי ידידות ישראל אמריקה, במצולמים דוד בן גוריון, גולדה מאיר, שגרירים, חברי ממשלה וכו', שנות ה50-70
Large lot of photographs, conventions of the friendship association of Israel and America, among the photographed: David Ben Gurion, Golda Meir, ambassadors, government members etc. 1950's-70's

255-1315


$150
צילום עם צבע, 1890 חברון, 18X24
P.Z
Photograph with color, 1890, Hebron, 18x24P.Z

255-1316


$80 | Sold for: $120
תל אביב, העיר העברית החדשה 14 צילומים ע"י בן אור קלטר, הוצ' ש. אדלר, חיפה
Tel Aviv Ha'ir Ha'chadasha, 14 photographs by Benor Kalter, publ. by Adler, Haifa

255-1317


$150
צילום אלבומין, Couvert de Marsaba מנזר מרסבא, מדבר יהודה , 26.5X21.5
Dumas Ph
Albumin photograph, Couvert de Marsaba, 26.5x21.5Dumas Ph

255-1318


$100 | Sold for: $100
צילום אלבומין, סביבות 1880 בריכת ממילא (קרע), 27X32
Bonfils
Albumin photograph, c. 1880, the Mamilla Pool (tear) 27x32Bonfils

255-1319


$150
צילום אלבומין, 1868 ירושלים, 20X25.5
Broggi
Albumin photograph, 1868, Jerusalem, 20x25.5Broggi

255-1320


$120
צילום אלבומין, סוף המאה ה19 רמלה, 25X28
Bonfils
Albumin photograph, late 19th C., Ramla, 25x28Bonfils

255-1321


$160 | Sold for: $160
צילום אלבומין, סוף המאה ה19 כיפת הסלע, 22.5X28
Zangaki
Albumin photograph, late 19th C., the Dome of the Rock, 22.5x28Zangaki

255-1322


$120
צילום אלבומין, סביבות 1880 נצרת, 20X27
Bonfils
Albumin photograph, c. 1880, Nazareth, 20x27Bonfils

255-1323


$180
צילום אלבומין, סביבות 1865 שער שכם, 18X24
Bergheim
Albumin photograph, c. 1865, the Damascus Gate, 18x24Bergheim

255-1324


$120
צילום אלבומין, סוף המאה ה19 יריחו, 20X25.5
Bonfils
Albumin photograph, late 19th C., Jericho, 20x25.5Bonfils

255-1325


$220
אלבום עם 58 צילומי ירושלים מיוחדים: א. תהלוכת הצבא לרגל יום הולדתו של המלך, שנות ה20 (9) ב. ילדי בית ספר, משחק כדורגל, אסיפה, שוק, שיכים בדואים ג. יהודים בעיר העתיקה, האוניברסיטה, חיילי לגיון ד. יום העצמאות בירושלים 14.5.48, מרכז העיר, רח' שטראוס, התחנה המרכזית, המוסדות הלאומיים, מלון המלך דוד ובניינים נוספים
Album of 58 special photographs of Jerusalem: a. army parade in honor of the king's birthday, the 1920's, b. school children, football match, meeting, beduin market, c. Jewish residents in the Old city, the University, legioneers d. Day of Independence in Jerusalem, 17.5.48, city center, Straus St., central bus station, and other