265-313


$25
חמישה פריטי תנובה: עט וארבעה מחזיקי מפתחות
Five Tnuva items: pen and four key chains

265-314


$25
לוט תעודות ומסמכים של קולנוע "רמה" רמת גן
Lot of documents of the Rama cinema, Ramat Gan

265-315


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית, מתנת אל-על 13.5X10X4.5
Olivewood box, El-Al gift, 13.5x10x4.5

265-316


$25 | Sold for: $25
חמישה פריטי תנובה: עט וארבעה מחזיקי מפתחות
Five Tnuva items: pen and four key chains

265-317


$50 | Sold for: $50
לוט 25 מסמכים ותעודות בעניין תנובה, החל מ-1941 עד 2005, וכן דין וחשבון מרכז תנובה משנת תשל"ג
Lot of 25 documents and certificates regarding Tnuva, 1941-2005: and the Tnuva central report starting from 5733 1973

265-318


$25 | Sold for: $25
רדיו-טרנזיסטור צורת משאית סמי טריילר של תנובה, 4X7X20 (לא במצב עבודה)
Transistor radio, in the shape of a Tnuva semi-trailer truck, 4x7x2 (not in working order)

265-319


$25
ארבעה פריטי תנובה: עט, שני מחזיקי מפתחות ומגנט למקרר
Four Tnuva items: pen, 2 key chains and a magnet

265-320


$50 | Sold for: $50
שמונה פריטי פרסום, מתנות של חברת תנובה, שנות ה70-90: אריזת קרטון-שי, צורת משאית תנובה, 40X16X14 ס"מ, שני עטים כדוריים, כובע, שעון מעורר, מחזיק מפתחות עם מפתח משחרר עגלות סופרמרקט, ספרון צורת פרה עם מתכונים וכן "ערכת מנהלים" (מתקן דיקט קטן לפתקים)
Eight advertisement-gift items by the Tnuva company, 1970's-90's: cardboard gift package in the shape of a Tnuva delivery truck, 40x16x14 cm, two ballpoint pens, hat, alarm clock, key chain with a shopping cart release token, a cow shaped recipe booklet and an "Executive Kit"

265-321


$25
ששה פריטי פרסום- מתנות של יקבי פרידמן-תנובה: פותחן, ארבעה מחזיקי מפתחות ותחתית עם פרסומת
Six advertisement-gift items by Friedman-Tnuva wineries: bottle opener, four key chains and a coaster with an ad

265-322


$25
סיכת כנס גמלאי המחלבה תנובה פסח תשמ"ז ומחזיק מפתחות של מחלבת תנובה 22.6.65
Pin, Tnuva dairy plant pensioners' convention Passover 5747, and a Tnuva key chain 22.6.65

265-323


$25
ששה פריטי פרסום- מתנות של יקבי פרידמן-תנובה: פותחן, ארבעה מחזיקי מפתחות ותחתית עם פרסומת
Six advertisement-gift items by Friedman-Tnuva wineries: bottle opener, four key chains and a coaster with an ad

265-324


$25 | Sold for: $25
ארגז תנובה מעץ, פירות תנובה 1964 48X33X28
Wooden Tnuva crate, Tnuva fruit 1964, 48x33x28

265-325


$25
מכתב בעניין סיום העבודה של מחלבת תנובה תל אביב, (דרך מנחם בגין 144 ), וכן קלטת וידיאו של מסיבת הסיום "יוצאים לדרך חדשה"
Letter regarding the end of operation of the Tnuva dairy plant Tel Aviv (Derech Menachem Begin 144), and a video cassette of the closing ceremony "Yotzim L'derech Chadasha"

265-326


$160
לוט 13 מכסי קרטון של מוצרי חלב תנובה: שמנת (1) קרוע, לבן (4), לבניה (1), יוגורט (2), חלב (4), קוטג' (1), ישראל, שנות ה40-60
Lot of 13 cardboard covers of Tnuva dairy products: cream (1) torn, Leben (4), Lebbenia (1), yoghurt (2), milk (4), cottage cheese (1), Israel 1940's-60's

265-327


$50
עשרה פריטי "יקבי פרידמן-תנובה" בקבוק ריק עם כיתוב, בקבוק ברנדי The Patron's (חצי מלא), ין הוק הפטרון (עם נוזל שהיה פעם יין לבן), שני בקבוקונים - אחד עם ברנדי השני עם יין בר מצווה, וחמש כוסות עם כיתוב "ברנדי"
Ten articles of "Friedman-Tnuva wineries": empty bottle with writing, a brandy bottle The Patron's (half full), Hok Heptagon white (containing a liquid which used to be white wine), two small bottles [ one of brandy the other of Bar Mitzvah wine, and five glasses inscribed "Brandy"

265-328


$25 | Sold for: $25
מזוודת אל-על קטנה, שנות ה50
אל-על
Small El-Al suitcase, 1950'sEl-Al

265-329


$25
זוג תחתיות, פרסומת ליקבי פרידמן תנובה, קוטר 11 ס"מ
Pair of coasters, advertisement for Friedman-Tnuva wineries, 11 cm I diameter

265-330


$25 | Sold for: $25
שני תלושים: 3 אונקיות חלב 1 צנצנת לבן
סניף תנובה י. כץ רח' פישל לוי ירושלים
Two coupons: 3 ounces of milk, 1 jar of LebenTnuva

265-331


$60
ארבע צנצנות זכוכית למוצרי חלב של תנובה: שמנת (1), לבן (3), דוגמאות שונות, ישראל, שנות ה40-50
Four glass jars for Tnuva dairy products: cream (1), yoghurt (3), various designs, Israel 1940's-50's