256-2214


$25
ממראות ישראל, עשר תמונות נוף בצבעי מים, הוצ' דעת תל-אביב 1953
דוד גלבוע
Mi/Marot Israel (views of Israel), ten pictures, by Daat, Tel-Aviv 1953David Gilboa

256-2215


$60
שני ספרי אמנים: א. אהרון גלעדי (גורלודף), חולון, 1931 עם איור מקורי, דיוקן עצמי חתום ב. רות שלוס, רטרוספקטיבה ליצירתה 1942-1992
Two artists' books: a. Aron Giladi (Gorlodef), Holon 1931, with signed original scetch, sefl portrait b. Ruth Schloss, retrospective 1942-1992

256-2216


$25
קטלוג יצירות שהוצגו בתערוכה בגלריה שלום עליכם, 1973
רות אילן
Catalogue of works exhibited in Beth Shalom-Aleichem Gallery, 1973Ruth Ilan

256-2217


$70
שני ספרים (קטלוגים) אודות חיתוכי העץ של יעקב שטיינהרדט: a. Leon Kolb, The Woodcuts of J.S., 1959 b. Eli Bar-On, The late Woodcuts of J.S, 1987
יעקב שטיינהרדט
Two books (catalogues) about Jakob Steinhardt's woodcuts: a. Leon Kolb, The Woodcuts of J.S., 1959 b. Eli Bar-On, The late Woodcuts of J.S, 1987Jakob Steinhardt

256-2218


$50 | Sold for: $50
ספיח, בצרוף מערכת ליתוגראפיות ורישומים מעשי ידי אביגדור אריכא, הוצ' מ. ביאליק, ירושלים, תשט"ו 1955
חיים נחמן ביאליק
Safiach, with Lithographs and drawings by Avigdor Aricha, publ M. Bialik, Jerusalem, 5715 1955Cahim Nachman Bialik

256-2219


$80 | Sold for: $220
12 חוברות של תערוכות אמנות ישראלית התערוכה הכללית של אמני ישראל: 1942,1946,1954,1956,1958,1961, תערוכת האישה היוצרת, 1943, תערוכת האביב, 1961, איגוד המוזיאונים בישראל, פיסול תש"ח-תשי"ח, ואגוד המוזיאונים, צבעי מים, רישומים וגרפיקה, תש"ח
12 Catalogues of Israeli art exhibitions: General exhibition of Israeli artists: 1942,1946,1954,1956,1958,1961, Women artists, 1943, spring exhib. 1961, sculpture 1948-1958, and more

256-2221


$60
אקסליבריס של הרמן שטרוק עבודה של יוסף בודקו, חתום, במסגרת כסף
Ex-libris to Hermann Struck, made by Joseph Budko, signed, in silver frame

256-2222


$60 | Sold for: $60
טוש שחור, חנה רובינא ב"הדיבוק", חתום, 18X12
ברנשטיין משה
Black ink, Chana Robina in "Hadibbuk", signed, 18X12Bernstein Moshe

256-2223


$450
טריפטיך, האלף בית (בראשית) חתום מאחור, 1/20
ליכט סילביה
Triptich, the Aleph-Bet (Breshit), singed on back, 1/20Licht Silvia

256-2224


$300
שמן על בד, שדרה גשומה בפאריז, חתום
סיטון
Oil on canvas, a rainy boulevard in Paris, signedSitton

256-2225


$100 | Sold for: $110
שמן על בד, קבר שמאי וכלתו חורבת שמע, מירון, חתום, 30X30
פיינגרש עודד
Oil on canvas, tomb of Shammai and Horvat Shema, Mount Meron, signed, 30x30Feingersh Oded

256-2226


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, מערת המסתור מהרומאים של שמעון בר יוחאי, פקיעין, חתום, 30X30
פיינגרש עודד
Oil on canvas, the cave where Simeon Bar Yochai hid from the Romans, Peki'in, signed, 30x30Feingersh Oded

256-2227


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, בית הכנסת אבוהב צפת, חתום, 30X30
פיינגרש עודד
Oil on canvas, the Abuhav Synagogue, Safed, signed, 30x30Feingersh Oded

256-2228


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, מצודת ביריה הר כנען, צפת, חתום, 50X60
פיינגרש עודד
Oil on canvas, Biryia Fortress, Mount Canaan, Safed, signed, 50x60Feingersh Oded

256-2229


$40
תצריב, תוככי ירושלים, חתום בלוח, 9.5X14
שטרוק הרמן
Etching, Jerusalem within, signed on plate, 9.5x14Struck Hermann

256-2230


$25
תצריב, דיוקן ח.נ. ביאליק מתנת מוזיאון תל אביב, 22X17
שטרוק הרמן
Etching, portrait of C.N. Bialik, gift of Tel-Aviv Museum, 22X17Struck Hermann

256-2231


$4000 | Sold for: $7000
שמן על בד "פיצוץ אטומי" EMC חתום (התמונה נרכשה אצל פרדי קויאט ב-1977 ), 98X131
תומרקין יגאל נ. 1933
Oil on canvas, " EMC Atomic Explosion" signed, 98X131Tumarkin Yigael b. 1933