268-109


$60
מטפחת מודפסת עם חתימה 1975 מודפסת
יעקב אגם נ. 1928
Printed kerchief with printed 1975 signatureYaacov Agam b. 1928

268-110


$150
שמן על בד, נוף ימי, חתום, 72X101
אבניאל מרדכי
Oil on canvas, seascape, signed, 72x101Avniel Mordechai 1900-1989

268-111


$200 | Sold for: $240
סריוגרפיה, ללא כותרת קומפוזיציה, חתום AP מידות 78X85.5
אגם יעקב Agam Yaacov b. 1928
Serigraphy, without composition title, signed APAgam Yaacov b. 1928

268-112


$25
גואש, נשים בנוף, חתום, 52X15
אוהלי שאול 1922-2003
Gouache, women in a landscape, signed, 52x15Ohali Shaul 1922-2003

268-113


$450 | Sold for: $475
שמן על בד, צפת, חתום, 60X46
איזנשר יעקב (1896-1980),
Oil on canvas, Safed, signed, 60x46Eisensher Yaacov 1896-1980

268-114


$40
שמן על בד, נוף עירוני, חתום 1958, פגמים, 60X31
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, cityscape, signed, damages, 60x31Arbel Nachum 1926-2010

268-115


$40 | Sold for: $40
שמן על בד, בדויות, 1958 חתום, פגמים, 61X43
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, Bedouin woman, 1958, signed, damages, 61x43Arbel Nachum 1926-2010

268-116


$25
אקוורל, יער, חתום, 30X22
ארבל נחום 1926-2010
Aquarelle, forest, signed, 30x22Arbel Nachum 1926-2010

268-117


$40
תצריב צבעוני, נוף, חתום EA 30X24
בארי טוביה נ. 1929
Colored etching, landscape, signed EA, 30x24Tuvia Beeri

268-118


$300
שמן על בד, ליל סדר, חתום 70, 42X34
בונה שמואל (1930-1999),
Oil on canvas, Passover Seder, signed 70, 42x34Boneh Shmuel 1930-1999

268-119


$25 | Sold for: $25
גואש שחור, שואב מים יהודי חתום, 62X49
ברנשטיין משה 1920-2006
Black gouache, Jewish water drawer, signed, 62x49Bernstein Moshe 1920-2006

268-120


$25 | Sold for: $25
גואש שחור, נגן כינור יהודי חתום, 36X26
ברנשטיין משה
Black gouache, violinist, signed, 26x36Bernstein Moshe 1920-2006

268-121


$17500
שמן על בד, בית ביפו, חתום, 35X23
גוטמן נחום (1898-1980),
Oil on canvas, house in Jaffa, signed, 35x23Gutman Nachum 1898-1980

268-122


$30 | Sold for: $35
שמן על לוח, שתי נשים ונערה חתום, 46X33
גולדברג אברהם 1906-1980
Oil on panel, two women and a young girl, signed, 46x33Goldberg Avraham 1906-1980

268-123


$180
שמן על בד, בית חב"ד בצפת חתום, 51X41
גלבוע דוד 1910-1976
Oil on canvas, Chabad house in Safed, signed, 51x41Gilboa David 1910-1976

268-124


$75 | Sold for: $160
שמן, דמויות, חתום, 33X25
גלעדי אהרון (1907-1993),
Oil, figures, signed, 33x25Giladi Aharon 1907-1993

268-125


$60
אקוורל, דמויות ברחוב, חתום, 35X50
הולצמן שמשון 1907-1986
Aquarelle, figures in the street, signed, 35x50Holzman Shimshon 1907-1986

268-126


$600
שמן על בד, נוף עם עצים חתום, 60X74
הולצמן שמשון, 1907-1986
Oil on canvas, landscape with trees, signed, 60x74Holzman Shimshon 1907-1986

268-127


$25
שמן על בד, שני ילדים חתום, 70X50
היימן חנה 1926-2020
Oil on canvas, two children, signed, 70X50Heiman Hana 1926-2020

268-128


$60
אקוורל, קבצן ברחוב, חתום, 49X34
הנדלר דוד 1904-1980
Aquarelle, beggar on the street, signed, 49x34Hendler David 1904-1980

268-129


$30
שמן על מזונית, אב ובן במדבר חתום, 60X61.5
Hershmeger הרשמגר
Oil on canvas, father and son in the desert, signed, 60X61.5Hershmeger

268-130


$70 | Sold for: $70
אקוורל, עירום אישה חתום, 38X30
וולרשטיינר יהודה 1915-2004
Aquarelle, female nude, signed, 38x30Yehuda Wallersteiner 1915-2004

268-131


$80
אקוורל, עירום אישה, חתום, 50X30
וולרשטיינר יהודה 1915-2004
Aquarelle, female nude, signed, 50x30Yehuda Wallersteiner 1915-2004

268-132


$400
רישום טוש עם אקוורל, בדוים ליד הכפר חתום, 41.5X31.5
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink drawing with aquarelle, Bedouins near the village, signed, 41.5x31.5Janco Marcel 1895-1984

268-133


$200
טושים צבעוניים, דמויות ביער, חתום, 21X33
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink with felt tip pens, figures in the forest, signed, 21x33Janco Marcel 1895-1984

268-134


$300
טוש ואקוורל, על הר הכרמל, חתום, 31X23
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink and aquarelle, on Mount Carmel, signed, 31x23Janco Marcel 1895-1984

268-135


$300
טוש עם פסטל, חייל פצוע, חתום, 33X20.5
ינקו מרסל (1895-1984),
Ink and pastille, wounded soldier, signed, 33x20.5Janco Marcel 1895-1984

268-136


$400
אקוורל, שלוש גרציות, חתום 1940, 32.5X24
ינקו מרסל (1895-1984),
Aquarelle, Charites, signed 1940, 32.5x24Janco Marcel 1895-1984

268-137


$120
קולז'-ליטוגרפיה, Vilron Collage חתום, 9/100, 46X57
ינקו מרסל (1895-1984),
Lithograph collage, Vilron collage, signed, 9/100, 46x57Janco Marcel 1895-1984

268-138


$200
רישום, דומם, שולחן עם אגרטלים חתום, 22X28
לובין אריה 1897-1980
Drawing, still life, table with vases, signed, 22x28Arieh Lubin

268-139


$3000 | Sold for: $4200
שמן על בד, מעשני הנרגילה בבית הקפה, חתום, 51X72
לובין אריה (1897-1980)
Oil on canvas, Nargila smokers in a coffee house, signed, 51x72Lubin Arieh 1897-1980

268-140


$3500
שמן על בד, נשים רוקדות, חתום, 60X81
לובין אריה (1897-1980)
Oil on canvas, dancing women, signed, 60x81Lubin Arieh 1897-1980

268-141


$1800
שמן על לוח, נוף עם ברושים חתום, 60X72
לובין אריה (1897-1980)
Oil on panel, landscapes with cypresses, signed, 60x72Lubin Arieh 1897-1980

268-142


$700 | Sold for: $700
גואש, חגיגה ערבית, חתום, 39X45
לובין אריה (1897-1980)
Gouache, Arab celebration, signed, 39x45Lubin Arieh 1897-1980

268-143


$600 | Sold for: $600
שמן על לוח, פני ילד, חתום, 30X33
מוקדי משה (1902-1975)
Oil on panel, a boy's face, signed, 30x33Mokadi Moshe 1902-1975

268-144


$150
אקוורל, נוף חורשה, חתום 47 27X38
סימה מירון 1902-1999
Aquarelle, wooded landscape, signed 47, 27x38Meron Sima

268-145


$900
ברונזה, עירום אישה, חתום גובה 25 ס"מ
פריבר אהרון 1902-1979
Bronze, female nude, signed, height 25 cmPriver Aharon 1902-1979

268-146


$300
שמן על בד, חתונה יהודית, חתום, 27X22.5
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, Jewish wedding, signed, 27x22.5Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-147


$260 | Sold for: $350
שמן על בד, ארבעה כליזמרים חתום, 47X19.5
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, four Klezmers, signed, 47x19.5Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-148


$1200
שמן על בד, פנים בית הכנסת בצפת, חתום, 56X47
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, interior of the synagogue in Safed, signed, 56x47Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-149


$260 | Sold for: $260
שמן על בד, הגירוש מגן עדן, חתום, 27.5X22
פרנקל פרנל יצחק (1899-1981),
Oil on canvas, expulsion from paradise, signed, 27x22Frenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

268-150


$50 | Sold for: $80
שמן על בד, כניסה לבית
קון הדי 1936-2017
Oil on canvas, entrance to a houseKun Heddi 1936-2017

268-151


$300 | Sold for: $375
שמן על בד, דומם (אגרטל) חתום, 60X45
שור צבי(1898-1979),
Oil on canvas, still life (vase), signed, 60x45Shor Zvi 1898-1979

268-152


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, דומם (אגרטל) חתום, 64X54
שור צבי(1898-1979),
Oil on canvas, still life (vase), signed, 64x54Shor Zvi 1898-1979

268-153


$50 | Sold for: $50
רישום טוש, ליצנים בקרקס, חתום, 35X50
שטרן יוסי 1923-1992
Ink drawing, circus clowns, signed, 35x50Stern Yossi 1923-1992

268-154


$50
אקוורל, חצר ירושלמית חתום,33X28
שראל
Aquarelle, a Jerusalem courtyard, signed, 33x28Sarel