1076


$25
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ-7 ק"ג
Lot of Israeli coin, out of circulation, 7 kg

1077


$600 | Sold for: $600
סדרת מטבעות יום העצמאות תשמ"ז 1987, עשרים שנה לאיחוד ירושלים, כולל: זהב 900, 17.28 גרם, כסף 850, 28.5 גרם, וכסף 850 14.4 גרם
Series of independence day coins, 5747 1987, 20 years to the reunification of Jerusalem, comprises: 900 gold, 17.28 gm, silver 850, 28.5 gm and silver 850, 14.4 gm

1078


$25 | Sold for: $25
מטבע פדיון הבן 25 לירות תשל"ה 1975, כסף 900, 26 גרם
Silver 900 Pidion Haben coin, 26 IL, 5735 1975, 26 gm

1079


$650 | Sold for: $700
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1080


$50
שתי מטבעות נצחון, כסף 935 ע"ס 10 ל"י, תשכ"ז 1967, קישוט ורגיל, כ"א 26 גרם
Two silver 935 victory coins, IAO 10 IL, 5727 1967, decorative and regular, 26 gm each

1081


$650 | Sold for: $700
שלושה מטבעות ואסימון, יום העצמאות ה27 תשל"ה, כה שנים למלווה העצמאות: זהב 900, 20 גרם ע"ס 500ל"י, כסף 800, 30 גרם, ע"ס 25 ל"י קישוט ורגיל, וכן אסימון ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 coins, 27th Israel's Independence Day, 1975: gold 900, 20 gr, nom val. 500 IL, silver 800, 30 gr, nom val 25 IL, proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1082


$60
שבעה מטבעות חנוכה: תשל"ה - כסף 800, קישוט ו 2 רגיל, כ"א 20 גרם, תשל"ד קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם, תשמ"ב קישוט כסף 850, 14.4 גרם, תשל"ח ניקל
Seven Chanukah coins, 5735 – silver 800, decorative and 2 regular, 20 gm each, 5734 decorative and regular, 20 gm each, 5742 decorative silver 850, 14.4 gm, 5738 nickel

1083


$900 | Sold for: $900
סדרת מטבעות זכרון לדוד בן גוריון תשל"ה 1974, כולל: מטבע זהב 900, 28 גרם, ושני מטבעות כסף, כ"א 28 גרם
Series of commemorative coins for David Ben Gurion, 5735, 1974, comprises: gold coin 900, 28 gm, and two silver coins, each 28 gm

1084


$90
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז ארה"ב רגיל, תש"ך מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח ירושלים, תשל"ט צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1085


$1500
סט מטבעות זכרון לחיים וייצמן, עשור למותו ע"ס 50 ל"י ו-100 ל"י, זהב 916, 13.3 גרם + 26.7 גרם,
Set of commemorative coins for Haim Weitzman, 10 years to his death IAO 50 IL and 100 IL, 916 gold, 13.3 gm + 26.7 gm,

1086


$90
שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה 1974, דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו 1975, הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז 1976, ארה"ב רגיל, תש"ך 1959, מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח 1977, ירושלים, תשל"ט 1978, צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

1088


$25
שלוש מדליות ברונזה: דוד בן גוריון לגבורות, תשכ"ז 1967, אדמונד דה רוטשילד ובנו ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו 1966(2)
3 Bronze medals: Ben-Gurion 1967, Edmund Rothchild Father of the Yeshuv and his son, 1966 (2)

1089


$180 | Sold for: $200
מדלית זהב 14K, מאה שנה לבן גוריון 1986, 7 גרם
14k gold medal, 100 years to Ben Gurion 1986, 7 gm

1091


$180 | Sold for: $200
מדלית זהב 14K, ארבעים שנה למדינת ישראל, 1988, 7 גרם
14k gold medal, 40 years to the State of Israel, 1988, 7 gm

1092


$40
מדלית ויצמן, כסף 835, 26 גרם, תשל"ה 1975
Silver 835 Weitzman medal, 26 gm, 5735 1975

1093


$240 | Sold for: $240
מדלית זהב, מונטיפיורי
חחברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Montefiore gold medalIsrel government coins and medals corporation

1094


$50 | Sold for: $80
פלק ברונזה, סמל האצ"ל "רק כך" גודל 7.5X7
Bronze plaque, Irgun emblem "Rak Kach", size 7.5x7

1095


$425 | Sold for: $450
סט מדליות ירושלים 3000 עיר דוד, תשנ"ה, 1995, כולל: ארד, כסף 999, 61 גרם, ניקל, וזהב 750 18K, משקל 15 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of Jerusalem 3000 medals, City of David, 1995, including bronze, silver 999, 61 gm, and 18k 750 gold, weight 15 gmIsrel government coins and medals corporation

1096


$80
שלוש מדליות ממלכתיות: מבצע יונתן, ו תמוז תשל"ו, כסף 935, 115 גרם, ארד 98 גרם, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל תשנ"ה 1995, ארד 98 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
3 State medals: "Operation Jonathan, 4th July 1976, silver 935, 115 gr, bronze 98 gr, Memorial Day 1995, bronze 98 grIsrel government coins and medals corporation

1097


$1200
מדלית זהב 916, בר כוכבא ירושלים, תשכ"ו 1966, 30 גרם
916 gold medal, Bar Kokhba, Jerusalem 1966, 30 gm

1098


$140 | Sold for: $150
מדלית זהב של החב' הממשלתית , "ברכת הכהנים" תשמ"ח, 1988, 4.4 גרם
Gold medal of the CMC, "Birkat Hakohanim" 1968, 4.4 gm

1099


$1400
מדלית זהב 22k מסדרת השלום תשל"ח 1978, 31.1 גרם
סלוודור דאלי
22k gold medal, from the Peace series 1978, 31.1 gmSalvador Dali