251-1193


$90
קופסת עץ זית מלבנית, ירושלים סוף המאה ה19, עם עבודת גילוף מראה כיפת הסלע
Carved rectangular olivewood box, Jerusalem, late 19th C., with a depiction of the Dome of the Rock

251-1194


$120
קופסת עץ זית מתומנת, עם עבודת גילוף, כיפת הסלע על המכסה
Carved octagonal olivewood box, with a depiction of the Dome of the Rock on the lid

251-1195


$90
סלסלה, עץ זית מגולף, עם מראות מקומות קדושים בירושלים, סוף המאה ה19
Carved olivewood basket, with depictions of holy sites of Jerusalem, late 19th C.

251-1196


$120
מחזיק ספרים, עבודת גילוף עץ זית ירושלמית, המאה ה19, עם סמל צלב ירושלים
Jerusalemite olivewood carved bookend, 19th C., with the Jerusalem cross

251-1198


$40
תבליט קרמיקה, חוה והנחש חתום, 19X27
שפטלוביץ א
Ceramic relief, Eve and the serpent, signed, 19x27A. Sheftelovitz

251-1199


$40 | Sold for: $80
קערת הגשה מקרמיקה עם דוגמת צבאים ופרחים, ישראל, שנות ה50
Ceramic serving bowl, with deer and floral pattern, Israel, 1950's

251-1200


$40 | Sold for: $55
שני כלי קרמיקה, תוצ Keramos ישראל, אגרטל (27), קערית (515)
Two ceramic vessels, Keramos, Israel, vase (27), small bowl (515)

251-1201


$60 | Sold for: $70
שלושה פמוטי קרמיקה, שני קנים כ"א, ישראל, שנות ה50-60
Three ceramic candlesticks, two arms each, Israel, 50's-60's

251-1203


$25 | Sold for: $30
שני כלי פליז, ישראל, שנות ה50 מאפרה, תוצ קליין-קום, ומחזיק עט עם כיתוב "מדינת ישראל"
Two brass vessels, Israel, 1950's, ashtray, Klein-Kom, and a pen holder inscribed "Medinat Israel"

251-1204


$25 | Sold for: $25
זוג פמוטי שבת מפליז, ישראל, שנות ה60
Pair of brass Shabbat candlesticks, Israel 1960's

251-1206


$25 | Sold for: $25
חנוכית נחושת לנרות, ישראל שנות ה50
Copper Chanukah lamp for candles, 1950's

251-1207


$30 | Sold for: $50
חנוכית פליז זקופה לנרות צורת מנורה, ישראל, שנות ה60,
Menorah shaped brass Chanukah lamp for candles, Israel, 1960's

251-1208


$30 | Sold for: $85
חנוכית פליז לנרות, ישראל שנות ה50-60, גב צורת ענפי זית וכד
Brass Chanukah lamp for candles, Israel, 50's-60's, back shaped like olive branches with pitcher