268-195


$30
שלושה משחקי קלפים של "משחק האורות" הוצ' החיים: א. בעלי מקצוע וכלי עבודה (שלם) ב. אני לומד חשבון (שלם) ג. עולם הילד (חלקי)
Three card games of "Miskhak Ha'orot", by Hachayim: a. Ba'alei Miktzoa V'klei Avoda (complete), b. Ani Lomed Cheshbon (complete), c. Olam Hayeled (incomplete)

268-196


$40 | Sold for: $40
חלקי משחק ריכוז (לימים מונופול) תוצ' בר לוי, ארץ ישראל, תקופת המנדט, שנות ה30, כולל: כרטיסים (הפתעה, פקודה, ערים), שטרות, כלים מעופרת: 12 בתי מלון, 32 בתים, 6 פיונים וזוג קוביות,
Parts of a game "Rikuz" (early version of Monopoly), by Bar Levi, Eretz-Israel British mandate time, includes: cards (surprize, order, cities), banknotes, and lead tools: 12 hotels, 32 houses, six pawns and a pair of dice

268-198


$25
הכלבלב בלי שם, הוצ' צבי, ת"א (פגמים)
רחל כספי, צבי לבני
Haklavlav Bli Shem, publ. Tzvi, Tel Aviv (damages)Rachel Kaspi, Zvi Livni

268-199


$30 | Sold for: $30
ששה ספרים מעבדים לילדים, הוצ' עמיחי, ת"א (ספרית זהב) : אוליבר טויסט, אהל הדוד תום, דוד קופרפילד, דוליטל הרופא באפריקה, הארנבת האמיצה, רובינזון קרוזו
Six children's books, publ. Amitai, Tel Aviv (Zahav library): Oliver Twist, Uncle Tom's Hut, David Copperfield, Doctor Dolittle, The brave hare, Robinson Crusoe

268-200


$30 | Sold for: $30
ארבעה ספרי ילדים עם צילומים: א. בינה אופק, ארמון של צדפים וחול, צילם מיכה ברעם, 1959, ב. בנימין תמוז, עלילות קפו ודיש, צילם פטר מירום, 1959, יונתן בר ישראל, אנשים במדבר, צילום ארוין פרקש, 1962, ד. נתן יונתן, לילך מקבוצת אילנות,
Four children's photo-picture books: a. Bina Ofek, Armon Shel Tsdafim V'chol, photos by Micha Bar'am 1959, b. Benjamin Tammuz, Alilot Kippo V'Dish, photos by Peter Merom 1959 c. Jonathan Bar Israel, Anashim B'Midbar, phots by Ervin Farkash 1962,

268-201


$30
ארבעה ספרי ילדים, הוצ' אל המעיין ת"א : דוליטל הרופא, אי המטמון, הלורד הקטן, הדוד תום (פגמים וכתמים)
Four children's books, publ. El Hama'ayan, Tel Aviv: Doctor Dolittle, Treasure Island, The Little Lord, Uncle Tom (damages and stains)

268-202


$30 | Sold for: $30
מארעות דבון, נבחן ושודדי הים כתובים ומצירים בידי מרי טורטל, מתורגמים ומעובדים בידי א. אבן שושן, הוצ' עתוננו, ת"א, תרצ"ו 1936 (כתמים, פגמים בכריכה)
Meoraot Dubon, Navchan Veshodedey Hayam, written and illustrated by Mary Tourtel, translated by A. Even Shushan, Itonenu publ., Tel-Aviv, 1936

268-203


$30 | Sold for: $30
שני ספרי ילדים הוצ' ב. ברלוי, ת"א, שנות ה40: א. ילדי חן, חרודים אפ. תלמי, תמונות מלבנציק, ציורים בס, מס' 57 ב. הקוסם והבובות, ספורים א. אברהמי, תמונות א. הוהנשטין, מס' 78, לשני הספרים פגמים
Two children's books, publ. B. Barlevi, Tel Aviv, 1940's: 1.Yaldey Chen, 2. Hakosem Veha/Bubot, both damaged