228-1226


$50
תליון מצופה כסף, דיוקן דוד בן גוריון חתום ש. קרצ'מר
Silver plated pendant, portrait of David Ben Gurionm, signed S. Kretschmer

228-1227


$150
סיכת כסף פיליגרן, חתום ירושלים, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, marked Jerusalem, 1950’s

228-1228


$50 | Sold for: $65
שלוש סיכות-תליונים, דמויות ארצישראליות רקדנית, אישה עם סל, ואישה קוצרת, ישראל, שנות ה50
Three pin-pendants, Eretz Israeli figures, dancer, woman with basket and a harvesting woman, Israel 1950’s

228-1229


$90
שש סיכות ושתי סיכות נוספות חתומות
Michael Katz
Six pins and two more pins, signed
Michael Katz

228-1230


$25 | Sold for: $30
תליון מצופה כסף: צד א': סופר סת"ם לפי רבן, צד ב' מנורת שבעת הקנים
Silver plated pendant: a: scribe, after Raban, b. seven armed Menorah

228-1231


$80
שלוש סיכות בעיצובו, חתומות
וולפרט
Three pins after his design, signed
Wolpert

228-1232


$40 | Sold for: $40
תליון בעיצובו של מאנה כץ (Mane Katz), צורת שופר עם כיתוב "שמע"
Pendant designed by Mane Katz, Shofar shaped inscribed “Shma”

228-1233


$40
תליון כסף "הנני Hineni", עם מגן דוד
Silver pendant “Hineni”, with star of David

251-1182


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Sweetheart
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Sweetheart

251-1183


$25 | Sold for: $45
ענק-מחרוזת, כסף 925, תוצ טפיך Teppich, ירושלים, 37 גרם
Bead string necklace, silver 925, Teppich, Jerusalem, 37 gm

251-1184


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Dear Wife
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Dear wife

251-1185


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Bethlehem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Bethlehem

251-1186


$25
סיכת כסף עם לוחית עליה ציור טווס Made in Palestine
Silver brooch with a disc with a drawing of a peacock, made in Palestine

251-1187


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1188


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Tel-Aviv
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Tel Aviv

251-1189


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Mother
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Mother

251-1190


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1191


$30 | Sold for: $30
שלושה תכשיטי כסף, ישראל שנות ה50: תליון משובץ אבן אילת חתום "קרויצברגר", סיכה מרובעת עם תבליט פרחים, וענק
Three pieces of silver jewelry, Israel, 1950's: pendant set with a malachite marked "Kreuzberger", square brooch with a floral relief and another

256-2107


$25 | Sold for: $25
שלוש סיכות כסף, כ"א עם עבודת ניסור: המרגלים, ורד (2)
Three silver pins, each with pierced image: one showing the two spies, and two roses

256-2108


$40 | Sold for: $40
שלוש סיכות כסף, כ"א עם עובדת ניסור: רבקה ואליעזר, כד, תימניה, סה"כ 36 גרם
Three silver pins, each with pierced image: Rivka with Eliezer, pitcher, Yemenite woman, total 36 gm

256-2109


$25 | Sold for: $25
שתי סיכות כסף, כ"א עם חריטה ואמייל: נגן נבל, רקדנים, 33.5 גרם
Two silver pins, each with etching and enamel: harpist, dancers, total 33.5 gm

256-2110


$40 | Sold for: $50
שלוש סיכות כסף, כ"א עם תבליט ע"פ זאב רבן, ס"ה 24 גרם
Three silver pins, each with etching after Zeev Raban, total 24 gm

256-2111


$30 | Sold for: $30
ארבע סיכות, כ"א עם תבליט ארצישראלי: המרגלים (2), נשים עם כד (2), סה"כ 18.6 גרם
Four pins, each with Eretz-Israeli relief: the spies (2), women holding pitchers (2), total 18.6 gm

256-2112


$50
צמיד כסף בעיצובו של זאב רבן שנים עשר השבטים, על 11 לוחיות
Silver bracelet, design by Ze'ev Raban, the 12 tribes on 11 discs

256-2113


$30 | Sold for: $30
שלוש סיכות כסף, כ"א עם תבליט: המרגלים, מגדל דוד, מגן דוד
Three silver pins, each with relief: the spies, David's tower, Star of David

256-2114


$50
חמישה זוגות עגילים, ישראל שנות ה50 כסף עם שיבוץ: קורל אדום (1), אבן אילת (3), וצדף (1)
Five pairs of earrings, Israel, 1950's, silver set with red coral (1), malachite (3), and mother of pearl (1)

256-2115


$40 | Sold for: $40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50-60, 37 גרם
Four silver filigree pins, Israel, the 1950's-1960's, 37 gm

256-2116


$50 | Sold for: $55
שש סיכות כסף, כ"א עם עבודת ניסור: המרגלים (2), רקדנים (3), גמל, ס"ה 25 גרם
Six silver pins, each with pierced image: the spies (2), dancers (3), camel, total 25 gm