228-1226


$50
תליון מצופה כסף, דיוקן דוד בן גוריון חתום ש. קרצ'מר
Silver plated pendant, portrait of David Ben Gurionm, signed S. Kretschmer

228-1227


$150
סיכת כסף פיליגרן, חתום ירושלים, ישראל, שנות ה50
Silver filigree pin, marked Jerusalem, 1950’s

228-1228


$50 | Sold for: $65
שלוש סיכות-תליונים, דמויות ארצישראליות רקדנית, אישה עם סל, ואישה קוצרת, ישראל, שנות ה50
Three pin-pendants, Eretz Israeli figures, dancer, woman with basket and a harvesting woman, Israel 1950’s

228-1229


$90
שש סיכות ושתי סיכות נוספות חתומות
Michael Katz
Six pins and two more pins, signed
Michael Katz

228-1230


$25 | Sold for: $30
תליון מצופה כסף: צד א': סופר סת"ם לפי רבן, צד ב' מנורת שבעת הקנים
Silver plated pendant: a: scribe, after Raban, b. seven armed Menorah

228-1231


$80
שלוש סיכות בעיצובו, חתומות
וולפרט
Three pins after his design, signed
Wolpert

228-1232


$40 | Sold for: $40
תליון בעיצובו של מאנה כץ (Mane Katz), צורת שופר עם כיתוב "שמע"
Pendant designed by Mane Katz, Shofar shaped inscribed “Shma”

228-1233


$40
תליון כסף "הנני Hineni", עם מגן דוד
Silver pendant “Hineni”, with star of David

251-1182


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Sweetheart
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Sweetheart

251-1183


$25 | Sold for: $45
ענק-מחרוזת, כסף 925, תוצ טפיך Teppich, ירושלים, 37 גרם
Bead string necklace, silver 925, Teppich, Jerusalem, 37 gm

251-1184


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Dear Wife
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Dear wife

251-1185


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Bethlehem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Bethlehem

251-1186


$25
סיכת כסף עם לוחית עליה ציור טווס Made in Palestine
Silver brooch with a disc with a drawing of a peacock, made in Palestine

251-1187


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1188


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Tel-Aviv
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Tel Aviv

251-1189


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Mother
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Mother

251-1190


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1191


$30 | Sold for: $30
שלושה תכשיטי כסף, ישראל שנות ה50: תליון משובץ אבן אילת חתום "קרויצברגר", סיכה מרובעת עם תבליט פרחים, וענק
Three pieces of silver jewelry, Israel, 1950's: pendant set with a malachite marked "Kreuzberger", square brooch with a floral relief and another