246-1228


$25
זוג פמוטי מתכת, עבודת יד אומן מוטיבים ירושלמים, מגדל דוד , הכותל וכו', גובה 6.5 ס"מ
Pair of metal candlesticks, artisan craft, with Jerusalem motifs, Tower of David, Western Wall etc. height 6.5 cm

246-1229


$50 | Sold for: $70
ארגז עם פריטי נייר וחפצים שונים ארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה70, כולל מפות, צילומים, קטעי עיתונים ובולים
Box of paper articles and various items, Eretz Israel, from the early 20th C. till the 1970's, including, maps, photographs, newspaper articles and stamps

246-1230


$25
רפליקה של מגילת ים המלח בכד קרמיקה קטן, ישראל 1958
Dead Sea scroll replica, in a small ceramic jar, Israel 1958

246-1231


$70 | Sold for: $80
ארבע חותמות: שתים מהן שעוה, ירושלים המאה ה19, ושתים רגילות של גופים ירושלמים
Four signets: two of them wax, Jerusalem, 19th C., and two ordinary, of Jerusalem bodies

246-1232


$25 | Sold for: $25
משרוקית עם הטבעת "הג"א"
Civil Defense whistle

246-1233


$100
שבר אריח, מפירוק ושיפוץ החיפוי של מסגד כיפת הסלע, 1922
Tile segment from dismantlement and renovation of the Dome of the Rock tiling, 1922

246-1234


$25
שטנץ (מבלט) של תכשיט צורת מגן דוד, המאה ה19
Mold of a piece of jewelry, in the shape of a Magen David, 19th C.

246-1235


$120 | Sold for: $120
שמלת משכית, שנות ה60
Maskit dress, 1960's

246-1236


$25 | Sold for: $75
אולר עם חיפוי כסף עליו תבליטים: צד א': מפת ישראל בגבולות 67, מגדל דוד והכותל צד ב': סמלי 12 השבטים
Pocket knife, silver coating with embossments, side a. Israel map 67 borderline, Tower of David and the Western Wall, side b. symbols of the 12 tribes

246-1237


$220
עבודת גילוף צדף (בית לחם) הסעודה האחרונה, עם כיתוב: "Jerusalem", קוטר 23 ס"מ, גובה 20 ס"מ
Bethlehem mother of pearl carving of the last supper, inscribed "Jerusalem", diameter 23 cm., height 20 cm

246-1238


$35 | Sold for: $55
אריזת משחק חותמות "גן חיות", תוצ Alenol (במצב התפוררות, החותמות עצמן אינן)
Cardboard box of stamp game "Zoo", Alenol (falling apart, no stamps)

246-1240


$25 | Sold for: $45
סיכה כסף עם עבודת ניסור "איילות", חתום י. הדני, ישראל
Silver brooch with piercing work, deer, signed J. Hadani, Israel

246-1241


$25
ארבע סיכות, ישראל, שנות ה50 עשור לישראל עם תליון "דן-תחביב", הכותל לנו 67, תחרות הרמת משקולות, ועדלידע, תשט"ו 1955
Four pins, Israel, 1950's: Asor L'Israel with pendant "Dan-Tachbiv", Hakotel Lanu 67, weight lifting contest and Adloyada, 5715 1955

251-1160


$25 | Sold for: $75
שלט של דלת: "נחום וינשטין המוהל הראשון בתל אביב"
Door sign of "Nahum Weinstein First Mohel of Tel Aviv"

251-1161


$30 | Sold for: $55
גביע כסף עם מראה קבר רחל וכיתוב "ירושלים", 42 גרם
Silver cup with an image of Rachel's tomb and inscribed "Jerusalem"

251-1162


$25 | Sold for: $25
עבודת חול צבעוני, מכתש רמון (חול בבקבוק)
Colored sand art inside a bottle, Ramon crater,

251-1163


$30
אגרטל קטן מצופה כסף, תוצ' פרידלנדר- תוצרת הארץ, תקופת המנדט
Small silver plated vase, by Friedlaender, made in Israel, British Mandate period

251-1164


$25 | Sold for: $25
צלחת נחושת רקועה, קישוט לסוכה עם כיתוב: "חג סוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים" ושמות האושפיזין, ואיורים
Hammered decorative copper plate, for the Sukkah, inscribed "Chag Sukkot, B'Sukkot Teshvu Shiv'at Yamim", the names of the Ushpizin, and illustrations

251-1165


$30 | Sold for: $65
זוג פמוטים מצופים כסף תוצ מכסף, א"י, תקופת המנדט
Pair of silver plated candlesticks, Michsaf, Eretz Israel, British mandate time

251-1166


$25 | Sold for: $100
דגם מטוס Nord, עם כיתוב בהוקרה טייסת 200, וסמל הטייסת
Model of a Nord Aviation aircraft, inscribed: "Behokara" (respectfully) Squadron 200, and the emblem of the IDF 200 squadron

251-1167


$100 | Sold for: $200
מתקן, קערת סדר עם עבודת ריקוע ארץ ישראלית, שנות ה20-30 ללא צלוחיות וכיסוי
Eretz-Israeli Seder device without the saucers and cover, the 1920's-30

251-1169


$40 | Sold for: $45
שני מגלים עתיקים, ארץ ישראל המאה ה19 (כלים חקלאיים)
Two antique sickles, Eretz Israel, 19th C.(agricultural tools)

251-1170


$100 | Sold for: $100
מחרשה עתיקה עשויה עץ ולהב ברזל אחד, ארץ ישראל, המאה ה19
Antique wooden plough with one iron blade, Eretz Israel, 19th C.

251-1171


$50 | Sold for: $60
קלשון חציר עשוי עץ, ארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Wooden pitchfork for hay, Eretz Israel, early 20th C.