267-106


$25
ארבע גלויות, מראה יפו, סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Four postcards showing Jaffa, late 19th century to early 20th century

267-107


$50
תשע גלויות, מראות בית לחם סוף המאה ה19, ותחילת המאה ה20, מראות העיר (5), קבר רחל (4)
Nine postcards showing Bethlehem, late 19th century, early 20th century: city views (5), Rachel's tomb (4)

267-108


$25
שתי גלויות-צילומים, א"י שנות ה20-30, ילד במטוס, וילד על גמל
Two postcard photographs, Eretz-Israel 1920's-1930's, a boy in an airplane, a boy on camel

267-109


$50
ארבע עשרה גלויות, הוצ מגדל ירושלים מראות ירושלים (8), חיפה, יפו, יריחו, צפת, טבריה ותמנת
בן אור קלטר
Fourteen postcards, publ. by Migdal Jerusalem, sceneries of Jerusalem (8), Haifa, Jaffa, Jericho, Safed, Tiberias and TimnathBenor Kalter

267-110


$30
חמש גלויות, מראות ארץ ישראל הוצ PPS, שנות ה30: ירושלים (2), בית לחם (1), טבריה (1) והירדן (1)
Five postcards, showing views of Eretz-Israel by PPS, the 1930's: Jerusalem (2), Bethlehem, Tiberias and the Jordan river

267-111


$50 | Sold for: $50
ארבע עשרה גלויות, התישבות בארץ ישראל מסוף המאה ה19 עד שנות ה50 של המאה ה20: רחובות, משמר הירדן, ראשון לציון, עקרון, שבי ציון, בית אלפא, בן שמן, מרחבים,נהל ונוספים
Fourteen postcards, setlements in Eretz-Israel, late 19th century to 1950's: Rehovot, Mishmar Hayarden, Rishon L'Zion, Ekron, Shavei Zion, Beith Alfa and more

267-112


$30
לוט 8 גלויות מגדל דוד, ירושלים תחילת -אמצע המאה ה20, ממוסגרות
Lot of 8 postcards, depicting the Tower of David, Jerusalem, early to middle 20th C., framed

267-113


$60
אחת עשרה גלויות, מראות: תל אביב (8), יפו (3), הוצ' האחים אליהו יפו-תל אביב
Eleven postcards showing: Tel-Aviv (8), Jaffa (3), by Eliahu Bros. Jaffa-Tel-Aviv

267-114


$35
שמונה גלויות, הוצ' אדלר חיפה, א"י בן אור קלטר, 301,305,306,308,313,316,319,320
Eight postcards by Adler, Haifa, Eretz-Israel, Benor Kalter no 301,305,306,308,313,316,319,320

267-115


$60 | Sold for: $80
עשר גלויות, הוצ' בן דוב, ירושלם רישומים של מראות ירושלים (מספר 1-10)
Ten postcards, publ. by Ben Dov Jerusalem, drawings of Jerusalem sceneries (no' 1-10)

267-116


$35
עשר גלויות, מראות תל אביב תוצ צ'כוסלובקיה, מס' 2-6,8,9,12,16,27
Ten postcards showing Tel Aviv views, made in Czechoslovakia, no: 2-6,8,9,12,16,27

267-117


$70
ארבע עשרה גלויות, מראות ת"א שנות ה20-30, הוצאות שונות
Fourteen postcards showing Tel-Aviv, the 1920's-1930's, various publishers

267-118


$40
שבע גלויות בהוצ' פל-פוט, הרצליה מראות תל אביב, שנות ה40 וה50
Seven postcards by Palphot, herzliya, showing Tel-Aviv, the 1940's-1950's

267-119


$75 | Sold for: $75
לוט 13 גלויות בהוצ' הקרן הקיימת לישראל, 1922-3 חיפה (4), חולדה (2), ירושלים (2), חדרה, כפר יחזקאל, ק. ענבים ושנים נוספים
Lot of 13 postcards by JNF: Haifa (4), Hulda (2), Jerusalem (2), Hadera, Kfar Yechezkel, Kiriat Anavim and two more

267-120


$40 | Sold for: $40
שבע גלויות, תחילת המאה ה20 מראות טבריה (4), נצרת (2) ומגדל ליד הכנרת
Seven postcards, early 20th century, Tiberias (4), Nazareth (2) and Migdal by the sea of Galilee

267-121


$100
שלושים ושתים גלויות, מראות ירושלים סוף המאה ה19 עד שנות ה40 של המאה ה20
Thirty two postcards showing Jerusalem, late 19th century to 1940's

267-122


$40 | Sold for: $50
שמונה גלויות, הוצ' י. בן דוב בצלאל, ירושלים, מראות צפון הארץ: הכנרת, הירדן, הר תבור, חיפה
Eight postcards, publ. Y. Ben Dov, Bezalel, Jerusalem, sceneries of northern Israel, the Sea of Galilee, the Jordan River, Mt. Tavor, Haifa

267-123


$100 | Sold for: $100
שש עשרה גלויות, הוצ' משה ארדמן ת"א, ארץ ישראל, שנות ה20: מראות תל אביב(6),ישובים בארץ (8), ביקור הלורד בלפור בת"א (2)
Sixteen postcards, publ. by Moshe Ordman, Tel Aviv, Eretz Israel, 1920;s: Tel Aviv (6), communities in Eretz Israel (8), visit by Lord Balfour in Tel Aviv

267-124


$40
אחת עשרה גלויות, חיפה והסביבה מתחילת המאה ה20 עד שנות ה50: חיפה (3), עכו (5), וטבעון (1)
Eleven postcards, Haifa and surroundings, from the early 20th century to the 1950's: Haifa (3), Accre(5) and Tivon

267-126


$25
שלושה צילומים, העדלאידע בתל אביב אחד 1934 ושניים 1935, כ"א 8.5X6.5
Three photographs of the Adloyada in Tel Aviv, one from 1934 the other two from 1935, each 8.5x6.5

267-127


$40 | Sold for: $40
האוניברסיטה העברית בירושלים, אלבום עם צילומים מוגש בהוקרה למארק יוביליר כמזכרת בטקס חגיגי בו הוענק לו הפרס ע"ש שלמה בובלין לתשמ"ד 1984
The Hebrew University in Jerusalem, album of photographs presented with appreciation to Mark Uveeler as a souvenir at a formal ceremony where he was given the Shlomo Bublin award for 5744 1984

267-128


$25
שני אוגדנים, כ"א עם צילומי הארץ, תמונות מודפסות: א. La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv 1940's ב. פני ישראל, הוצא ע"י קרן היסוד, ירושלים, שנות ה50, כולל 16 צילומים
Two folders, each with photographs, printed pictures: 1.La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv, 1940's 1. Pney Israel, by Keren Hayesod, Jerusalem, 1950's

267-129


$45
צילום, דיוקן מנחם אוסישקין סביבות 1930, מעזבון הרמן שטרוק (ראה עמ' 262 בספר, 30X24
Photogrpha, portrait of Menachem Usishkin, c. 1930, from the estate of Hermann Struck (see p. 262 in Tefen's book), 30X24

267-130


$30
שלושה אלבומים, כ"א עם 12 גלויות דואר: חיל האויר, תעלת סואץ, בעין הדג
נחום גוטמן הצלם
Three albums, each with 12 postcards: Air force, Suez canal, FisheyeNachum Gutman the photographer

267-131


$50
אלבום עם 32 צילומים, חוף השנהב, אפריקה, שנות ה60: ביקור אבא אבן, מצעד צבאי, ביקור בחוף הים ועוד
Album of 32 photographs, Ivory Coast, Africa, 1960's, Abba Eban visit, military parade, visit to the seashore and more

267-132


$30
14 צילומים, מצעד צה"ל, יום העצמאות, 1968
14 photographs, IDF parade, Independence Day 1868

267-133


$65
שלושה צילומים, דיוקנאות יהודים מזרחיים, שנים חתומים, 16X11.5, 17X10.5
ה. פרידמן, צלם, חיפה
Three photographs, portraits of oriental Jews, two of them signed, 16x11.5, 17x10.5H. Firedman, photographer

267-134


$35
שבעה צילומים, קרבות מלחמת יום הכיפורים אוק. 1973
Seven photographs, battles of October War 1973

267-135


$90
לוט 16 צילומים, ארץ ישראל שנות ה30 ושנות ה40, "הטנק של נגבה", מראות הארץ ירושלים, ת"א וכו' 1940, מצעד צה"ל, ת"א 1949, חיילים 1948-50
Lot of 16 photographs, Eretz Israel, 1930's and 40's, "The Tank of Negba", sceneries of the land, Jerusalem, Tel Aviv etc. 1940, an IDF parade, Tel Aviv 1949, soldiers 1948-50

267-136


$40 | Sold for: $40
אלבום צילומים של טקס הנחת אבן הפינה של יקב הגליל עתלית, במעמד שר החקלאות קדיש לוז, ואחרים, צלמנית פרי אור, סוף שנות ה50
Photo album showing the founding ceremony of Hagalil vinery, Atlit with minister of agriculture Kadish Luz and others, Photo Pri Or, 1950's

267-137


$90
ארבעים צילומים ושתי גלויות מצעד צה"ל, יום העצמאות 1968
Forty photographs and two postcards, IDF parade, Independence Day, 1968