248-2182


$30
רפאל מאנדלצוויג, בואנוס איירס 1950 Rafael Mandelzweig Pintura Dibujos
Rafael Mandelzweig Pintura Dibujos, Buenos Aires 1950

248-2183


$40
100 היינטצייטיקה אמעריקאנער יידישע מאלער און סקולפטארן, ניו יורק
100 Heintsaitike Amerikaner Yiddishe Maler un Skulptteren, New York

248-2184


$75
בילדר און געשטאלטן פון מאנפארנאס, פאריז, 1963, עם הקדשה של המחבר
ביל אראנסאן
Bilder un Geshtalten fon Monfarans, Paris, 1963, with dedication by the authorBil Aronson

248-2185


$260
Das Buch Jona, Wien 1921, 17 plates, no 250/300 Exemp. Signed by Author and Artist, binding dismantled, some foxing
Julius Zimpel-Uriel Birnbaum (illust.)
Das Buch Jona, Wien 1921, 17 plates, np 250/300 Exemp. Signed by Author and Artist, binding dismantled, some foxingJulius Zimpel-Uriel Birnbaum (illust.)

248-2186


$40 | Sold for: $40
תצריב, זוג זקנים, חתום 7.5X6.5
בודקו יוסף
Etching, an elderly couple, signed, 7.5X6.5Josef Budko

248-2187


$40 | Sold for: $40
תצריב, זוג זקנים בשוק, חתום 7.5X6
בודקו יוסף
Etching, an elderly couple at the market, signed, 7.5X6Josef Budko

248-2188


$40
רישום עפרון, דיוקן יהודי 13X9.5
זידנשטדט ש.
Pencil drawing, portrait of a Jew, 13X9.5S. Zeidenstadt

248-2189


$40 | Sold for: $55
שמן על קרטון, מגעיל כלים חתום
Constans קונסטנס
Oil on cardboard, Mag'il Kelim (person making utensils Kosher for use), signedConstans

256-1218


$25 | Sold for: $35
שני ספרים אודות בתי הכנסת בפולין: א. ציורי הקיר בבתי כנסת בפולין, מוסד ביאליק, י-ם, 1968, ב. בתי הכנסת בפולין וחורבנם, מוסד הרב קוק, י-ם, תש"כ 1960
דוד דוידוביץ
Two booka about synagogues: a. Tziurey Hakir bbatey Knesset bpolin, Mossad Bialik 1968 b. Batey Haknesset Bpolin Vechurbanam, Mossad Harav Kook, 1960David Davidovitz

256-1219


$50 | Sold for: $50
שני ספרים באנגלית בנושא בתי כנסת עתיקים: H. Volovkova, The Synagugue treasures of Bohemia and Moravia, Prague 1932, B. de Breffing, The Synagogue, Tel-Aviv + Haifa, 1978
Two books about ancient synagogues: H. Volovkova, The Synagugue treasures of Bohemia and Moravia, Prague 1932, B. de Breffing, The Synagogue, Tel-Aviv + Haifa, 1978

256-1220


$25
Joodse penningen in de Nederlandern Jewish medals in the Netherlands, Amsterdam 1958
Arthur Polak
Joodse penningen in de Nederlandern, Jewish medals in the Netherlands, Amsterdam 1958Arthur Polak

256-1221


$60 | Sold for: $90
שלושה קטלוגים של חפצי יודאיקה בפאתי מערב, תשמישי קדושה מבתי כנסת ממרוקו הספרדית, מוזיאון ישראל, ת"א, 1989 ב. Judaic Treasures from the Gerson and Rebecca Fensle Galery of jewish Art ג. חתונה מקומית, כתובות ארצישראליות, 1800-1960,תל-אביב, 2005
Three catalogues of Judaica artifacts: a. From the remotest west, ritual articles f. synagogues in Spanish Morocco, Tel-Aviv 1989 b. Judaica treasures from the Gershon and Rebecca Fensle, Gallery of jewish Art Tulsa Oklahoma 1973 c. Local Wedding-Ketubot from Eretz-Israel 1800-1960, Eretz-Israel Museum 2005

256-1222


$25
מפגש תרבות, סיפורם של יהודי צ'כוסלובקיה, ת"א 1990
נטליה ברגר
Mifgash Tarbut, the story of the Czechoslovakian Jewry, Tel Aviv 1990Natalia Berger

256-1223


$120
The Woodcuts of Jakob Steinhardt chronologically arranged and fully reproduced San Francisco, 1959, signed by Jakob Steinhardt 75/1250
Leon Kolb
The Woodcuts of Jakob Steinhardt, chronologically arranged and fully reproduced San Francisco, 1959, signed by Jakob Steinhardt 75/1250Leon Kolb

256-1224


$50 | Sold for: $65
חמישה ספרים בנושא בתי כנסת עתיקים: א. בתי כנסת עתיקים קובץ מחקרים ב. י. פינקרפלד, בתי כנסת באיטליה, ג. י. פינקרפלד, בתי כנסת בא"י ד. י. פינקרפלד, בתי הכנסת באפריקה הצפונית ה. ר. קראוטהיימר, בתי כנסת בימי הבינים
Five books about synagogues: a. Batey Knesset Atikim, b. I. Pinkerfeld, Batey Knesset B'Italia c. I. Pinkerfeld, Batey Knesset B'E"I, d. I. Pinkerfeld, Batey Knesset B'Africa Hatsfonit, e. R. Krautheimer,Batey Knesset B'Yemey Habenaim

256-1225


$200 | Sold for: $200
Objects of Ancient jewish Art and illustrated Hebrew script and ornaments of printed books, with 271 illust. And a new introduction by Hermann M.Z. Meyer, reprinted by order of the Universitas booksellers, Jerusalem 1970 ed of 300
Heinrich Frauberger
Objects of Ancient jewish Art and illustrated Hebrew script and ornaments of printed books, with 271 illust. And a new introduction by Hermann M.Z. Meyer, reprinted by order of the Universitas booksellers, Jerusalem 1970 ed of 300Heinrich Frauberger

256-1226


$50
The Book of Ruth from the trnsl.. for the King James…illust by Arthur Szyk, The Heritage Press, 1944
The Book of Ruth from the trnsl.. for the King James…illust by Arthur Szyk, The Heritage Press, 1944

256-1227


$90
חיתוך עץ "משפט שלמה" ללא שולים, 14X23
Schedel 1440-1514
Woodcut "Judgement of Solomon", with no margins, 14X23Schedel 1440-1514

256-1228


$25
ששה דפים מלוח שנה יהודי גרמניה, שנות ה30 בנושא אמנות יהודית
Six pages of a Jewish calendar, Germany, 1930's, on the subject of Judaism

256-1229


$40
מיקרוגרפיה של מגילת רות חתום 33/225
Micrographia, Ruth scroll, signed 33/225

256-1230


$40
חיתוך עץ, קבלת התורה בהר סיני, חתום, 13X10
בודקו יוסף
Woodcut, acceptance of the Tora at Mount Sinai, signed, 13X10Josef Budko

256-1231


$80
תצריב, יהודי לומד, חתום 9.5X11.8
בודקו יוסף
Etching, jewish man studying, signed, 9.5X11.8Josef Budko

256-1232


$30
תצריב, לילה בעיירה, חתום
בודקו יוסף
Etching, night in the stetl, signedJosef Budko

256-1234


$1800
שמן על בד, דיוקן גברת חתום
Hirschenberg Samuel 1865-1908
Oil on canvas, portrait of a ladyHirschenberg Samuel 1865-1908

256-1235


$30
הדפס ליטוגרפי, דיוקן עצמי 26X22.5
Joseph Israels
Lithograph print, self-portrait, 28x22.5Joseph Israels

256-1236


$200
שמן על בד, ארבעה יהודים חתום
פישזון משה 1912- 1987
Oil on canvas, four jews, signedMoshe Fishsohn

256-1237


$120
שלושה הדפסים: חתונה שטטל, ותפילה, חתומים
קפלן אנטולי
Three prints: wedding, Stetl, prayer, signedKaplan Anatoly

256-1238


$120 | Sold for: $425
פסטל, דיוקן איש יהודי חתום, 11X18
Pilechowsky Leopold
Pastel, portrait of a jewish man, signed, 11X18Pilechowsky Leopold

256-1239


$40
תצריב, הר, חתום 3/100 חלודה, 16.5X19
שטרוק הרמן
Etching, mountain, signed 3/100, foxing, 16.5X19Struck Hermann

256-1240


$40 | Sold for: $40
תצריב, האקסליבריס שנעשה עבור Karl Schwarz, חתום
שטרוק הרמן
Etching, exlibris made for Karl Schwarz, signedStruck Hermann

256-1241


$90 | Sold for: $110
שלוש ליטוגרפיות, רבנים: הרב ריינס, הרב עקיבא אייגר, הרב סולוביציק
שטרוק הרמן
Three lithographs, Rabbis: Rabbi Reines, Rabbi Akiva Eger, Rabbi SoloveitchikStruck Hermann

256-1242


$25
ליטוגרפיה, יהודי לומד חתום
שטרוק הרמן
Lithograph, jewish man studying, signedStruck Hermann

256-1243


$40 | Sold for: $40
תצריב, דיוקן עצמי כקצין בחזית המזרחית, מלחמת העולם הראשונה, 1917, חתום, 19X14
שטרוק הרמן
Etching, self-portrait as an officer at the eastern front, WWI, 1917, signed, 19x14Struck Hermann