1392


$50
תחריט נחושת צבוע ביד, מחנה ישראל בטקס הקרבת פרה אדומה, סוף המאה ה18, Vue du camp d'Israel et de la ceremonie du Sacrifice de la vach rousse, 280X420
Hand colored copper engraving, Mahaneh Israel in a ceremony of sacrificing the red heifer, 280x420 mm

1393


$120 | Sold for: $120
שני תחריטי נחושת צבועים ביד, המאה ה-18: גבר יהודי, B. Baron sculp, אישה יהודיה, P.Simonneau sculp, טורקיה, כ"א 36X25
Two hand colored copper etchings, Jewish man, B. Baron sculp., Jewish woman P.Simonneau sculp., Turkey 36x25 each

1394


$50 | Sold for: $50
תחריט נחושת צבוע ביד, חגיגות פורים בבית כנסת בפאריז, Les Juifs dans leur Sinagogue, celebrantes une de leurs Solemites appellee Le Purim, סוף המאה ה18, 256X405 ממ
Basset-Mathurins
Hand colored copper engraving, Purim celebration in a Parisian synagogue, late 18th C., 256x405 mmBasset-Mathurins

1395


$200 | Sold for: $200
שני תחריטים, Galerie Royale de Costumes Costumes de l'Empire Ottoman, Merchant Juif a Constantinople, Juive de Constantinople, each 40X23.5 (damamaged)
Camile Rogier 1810-1896
Two engravings, Galerie Royale de Costumes, Costumes de l'Empire Ottoman, Merchant Juif a Constantinople, Juive de Constantinople, each 40X23.5 (damaged)Camile Rogier 1810-1896

1396


$80 | Sold for: $80
תחריט נחושת צבוע ביד, אשת סוחר בדים יהודיה טורקיה, המאה ה18, 285X203
Apud Theodorum Vievo Venetiis
Hand colored copper engraving, Jewish Turkish wife of a textile merchant, 18th century, 285X203 mmApud Theodorum Vievo Venetiis

1397


$300 | Sold for: $300
שני תחריטים צבועים ביד: אישה יהודיה מסמירנה בביתה, 25X20, אישה יהודיה מסמירנה ברחוב, סביבות 1830, 26X19
B. Tatikian
Two hand colored engravings, Jewish woman from Smyrna in her home, 25x20, Jewish woman from Smyrna on the street, c. 1830, 26x19B. Tatikian

1399


$25 | Sold for: $25
שמן על מזונית, מורה ותלמידים בחדר, 22X18
Oil on masonite, Teacher and pupils in the Cheider, 22X18

1400


$50
רישום עיפרון, יהודי זקן כותב, 47X32
M. Chemesch
Pencil drawing, a writing old Jewish man, 47 X 32M. Chemesch

1401


$25 | Sold for: $25
שמן על בד, "הוצאת ספרי תורה" חתום, 40X30
דורפמן
Oil on canvas, "Bringing out the Torah" signed, 40X30Dorfman

1402


$70 | Sold for: $110
שמן על בד, דיוקן רב חתום, 48X38
מרדכי ג'אנהשווילי Mordechai Janashvili
Oil on canvas, portrait of a Rav, signed., 48X38Mordechai Janashvili

1403


$25
חיתוך עץ מתוך הגדה של פסח זולצבך, תקי"א 1751, 12X15 ס"מ
Woodcut out of a Passover Hagadah, Sulzbach, 5511 1751, 12X15

1404


$750 | Sold for: $750
רישום פחם, דיוקן גבר, חתום, 245X195 מ"מ
מקס ליברמן
Charcoal drawing, portrait of a man, signed, 245X195 mmMax Liebermann

1405


$35
הדפס,, סמרטוטר יהודי במזוריה על פי ציור מאת Ernestine Friedrichsen, ח Juedische Lumpensammler in Masuren,מידות 353X230 מ"מ
Print, Jewish rag picker in Masuria, after a painting by Ernestine Friedrichsen, "Juedische Lumpensammler in Masuren", 353X230 mm

223-1627


$0 | Sold for: $200
שמן על לוח, יהודי זקן עם שק חתום
Oil on panel, old Jew with a sack, signed

223-1628


$40 | Sold for: $50
אקוורל, דיוקן חסיד, חתום 1931
Aquarelle, portrait of a Chassidic Jew, signed 1931

223-1629


$0 | Sold for: $200
שמן על לוח, יהודי עם ספר תורה חתום
Oil on panel, Jew with a Torah, signed

223-1630


$60 | Sold for: $60
אקוורל, דיוקן Rabbi Isaac Aboab da Fonesca, 1895
Aquarelle, portrait of Rabbi Isaac Aboab da Fonesca 1895

223-1631


$40
פיגורת כסף- אלקטרופורמינג יהודי בתפילה, חתום
Silver electroforming figurine, Jew at prayer, signed

223-1632


$200 | Sold for: $900
שמן על בד, בית כנסת מעץ פולין, תחילת המאה ה20, פגמים
Oil on canvas, wooden synagogue, Poland, early 20th century, damages

225-1504


$25 | Sold for: $25
תחריט עץ, חנות קטנה ברובע היהודי
Wood engraving, small shop in the Jewish quarter

225-1505


$400
שמן על בד, יהודי זקן, חתום
Oil on canvas, old Jew, signed

225-1506


$25 | Sold for: $100
תצריב, דיוקן גבר, חתום 11.11.20
Etching, portrait of a man, signed 11.11.20

225-1507


$900
רישום פחם, דיוקן, חתום 1915
Charcoal drawing, portrait, signed 1915

225-1508


$90
ליטוגרפיה עם צביעה, בניין בית הכנסת בטולדו,
painted lithograph, the great synagogue building in Toledo

226-1536


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, יהודי עם טלית לומד,
Oil on canvas, Jew in a Tallit studying

226-1537


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, יהודיה זקנה, חתום
Lithograph, old Jewish woman, signed
Struck Hermann

226-1538


$50 | Sold for: $50
ליטוגרפיה, יהודי זקן, חתום בלוח
Lithograph, old Jewish man, signed on plate
Pins Yaakov 1917-2005

226-1539


$40 | Sold for: $50
הדפם, פני יהודי דתי מזוקן, 1911
Print, bearded face of a religious Jew, 1911
Chagall Marc

226-1540


$50
תצריב על עץ, הנחת תפילין
Etching on wood, laying of Tefilin
after Binder

226-1541


$25
רישום עפרון, פני יהודי מזוקן חתום
Pencil drawing, face of a bearded Jew, signed
Touchamski Matityahu

226-1542


$120
ליטוגרפיה, רחוב היהודים באמשטרדם סביבות 1908 , ראה קטלוג של Cassierer
Lithograph, Jodenbreestraat in Amsterdam, see catalogue of Cassierer1908 approx.
Max Liebermann

226-1543


$25
ליטוגרפיה, יהודי זקן, חתום פגום
Lithograph, old Jew, signed, damaged
Bernstein Moshe 1920-2006

226-1544


$200 | Sold for: $325
שמן על מזונית, יהודי עם שעון כיס חתום
Oil on Masonite, Jew with pocket watch, signed
Bernstein Moshe 1920-2006

226-1545


$40
מיניאטורה מצויירת ביד, בית הכנסת קורל, במוסקבה 1993
Hand drawn miniature of the Moscow Choral Synagogue 1993

226-1546


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, יהודי עם ספר תורה חתום
Oil on canvas, Jew with a Sefer Torah, signed
Buchholz Heinz 1908-?

226-1547


$40
אקווה-טינטה, "הגיע זמן קריאת שמע" חתום
Aquatint, “Time for the recitation of Shema”, signed
Ben Uri

226-1548


$750
גואש, הדלקת נרות, חתום 63 נרכש אצל Schmidt Kunstauktion Dresden, 2011
Gouache, lighting of candles, signed 63, acquired at Schmidt Kunstauktion Dresden, 2011
Anatholi Kaplan 1902-1980

226-1549


$750
שמן על לוח, יהודי בתפילה חתום נרכש ב 2012 בבית מכירות פומביות SGL Encheres Saint Germain et Loyes
Oil on panel Jew at prayer, signed, acquired in 2012 at the public auction house SGL Encheres Saint Germain et Loyes
Bismouth Maurice1891-1965

228-1415


$50
שמן על מזוניט, דיוקן רב
Oil on Masonite, portrait of a Rabbi

228-1417


$50
שמן על מזוניט, דיוקן רב
Oil on Masonite, portrait of a Rabbi

228-1418


$70 | Sold for: $300
ליטוגרפיה, כליזמרים, חתום 246/250
ריבק יששכר
Lithograph, Klezmers signed 246/250
Rybak Issachar

228-1419


$50 | Sold for: $50
ליטוגרפיה צבועה ביד בצבעי פסטל תורה ועבודה, חתום
Saul Rabeno
Pastel hand colored lithorgarph, Torah and work, signed
Saul Rabeno

228-1420


$80 | Sold for: $130
ליטוגרפיה, חתונה בכפר, חתום AP
ריבק יששכר
Lithograph, country wedding, signed AP
Rybak Issachar

228-1421


$50 | Sold for: $100
מיניאטורה מצויירת ביד, תפילת ראש השנה בבית הכנסת
Josef
Hand painted miniature, Rosh Hashanah prayer in the synagogue
Josef

228-1422


$100 | Sold for: $300
שמן על בד, יהודי בתפילה, חתום 74
G. Michael
Oil on canvas, Jew in prayer, signed 74
G. Michael

228-1423


$50 | Sold for: $50
ליטוגרפיה צבועה ביד בצבעי פסטל נבואת ישעיהו, חתום
Saul Rabeno
Pastel hand colored lithorgarph, Isaiah’s prophecy, signed
Saul Rabeno

228-1424


$120
הדפס צבעוני, לילה מול ירושלים חתום בלוח,
Saul Raskin
Colored print, Jerusalem at night, signed on plate
Saul Raskin

230-1577


$375
ברונזה, משתה פורים בחצר המלך אחשוורוש, חתום, גובה 18 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
Rapaport V
Bronze, Purim feast at the court of King Ahasuerus, signed, height 18 cm, 9 cm in diameterRapaport V

230-1578


$50 | Sold for: $70
שמן על בד, ע"פ קאופמן, שיעור תלמוד
Oil on canvas, after Kaufman, Talmud lesson

230-1579


$600
ברונזה, נגן כינור, חתום 2/2 גובה 27 ס"מ
יששכר ריבק
Bronze, violinist, signed , height 27 cmI. Rybak

232-1510


$240
שמן על קרטון, חסיד כותב לא חתום
Oil on cardboard, Hassidic man writing, not signed

232-1511


$120
חיתוך עץ, הנביא ישעיהו, חתום, חלודה
בודקו יוסף
Woodcut, prophet Isaiah, signed, foxingBudko Josef

232-1512


$1000
שמן על בד, דיוקן רב עם ספר תורה, חתום 1933
מ. הנהמן
Oil on canvas, portrait of a Rabbi with a Sefer Torah, signed 1933Haneman M.

232-1513


$60
תצריב, יהודי מתפלל תפילת שחרית Das Morgengebet" חתום
לבושין
Etching, a Jew at morning prayer, signed “Das Morgengebet”S. Laboschin

232-1514


$240
תחריט, רקדניות יהודיות טוניסאיות, חתום
לוי מוזס
Engraving, Tunisian Jewish dancers, signedLevi Moses

232-1515


$50
תצריב, בית הכנסת הגדול ברלין, 1920
קרון
Etching, the grand synagogue of Berlin, 1920Kron B.

232-1516


$325
תצריב, אליעזר ורבקה, חתום בלוח
שאגאל מרק 1887-1985 Chagall Marc
Etching Eliezer and Rebbeca, signed on panelChagall Marc

232-1517


$150 | Sold for: $170
תחריט, איש זקן, חתום 64/100
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, old man, signed 54/100Struck Hermann 1876-1944

232-1518


$150 | Sold for: $170
תחריט, יהודי עירקי זקן יושב חתום VII.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, seated old Iraqi Jew, signed VII.5Struck Hermann 1876-1944

232-1519


$120
תחריט, אישה זקנה, חתום 58/100
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, old woman, signed 58/100Struck Hermann 1876-1944

232-1520


$150
תחריט, יהודי זקן,חתום 1/50
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, old Jewish man, signed 1/50Struck Hermann 1876-1944

232-1521


$150 | Sold for: $180
תחריט, יהודי מרוקאי, 1923 חתום 31/50 (קטלוג עמ' 256)
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, Moroccan Jew, 1923, signed 31/50 (catalog pg. 256)Struck Hermann 1876-1944

232-1522


$90 | Sold for: $90
תחריט, ראש יהודי, 1935, חתום (קטלוג עמ' 284)
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, head of a Jew, 1935, signed (catalog pg. 284)Struck Hermann 1876-1944

233-1430


$100
שמן על בד, רב חסידי, חתום
Zunsner Charles
Oil on canvas, Hassidic Rabbi, signedZunsner Charles

233-1431


$50 | Sold for: $50
רישום עיפרון, יהודי חסיד, חתום
ברנשטיין משה 1920-2006
Pencil drawing, Hassidic Jew, signedBernstein Moshe 1920-2006

233-1432


$120 | Sold for: $120
הדפס עץ, חייט, חתום 1929
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, a tailor, signed 1929Budko Josef 1888-1940

233-1433


$100
ליטוגרפיה, מתוך איורים לסיפורי שלום עליכם, טוביה החולב, מס 10, חתום ביד
Kaplan Anatoly Lewowitz
Lithograph, out of illustrations for Shalom Alechem stories, Tevye, no' 10, hand signedKaplan Anatoly Lewowitz

233-1434


$800
שמן על קרטון, דיוקן רב, חתום
Lewkowicz Leon 1888-1950
Oil on cardboard, portrait of a Rabbi, signedLewkowicz Leon 1888-1950

233-1435


$800
שמן על קרטון, דיוקן ילדה חתום
Lewkowicz Leon 1888-1950
Oil on cardboard, portrait of a girl, signedLewkowicz Leon 1888-1950

233-1436


$100
שמן על בד, חסיד עם ספר תורה חתום, (ע"פ איזידור קאופמן)
Mandl Joseph 1874-1933
Oil on canvas, Chassid with Torah, signed (after Isidur Kaufman)Mandl Joseph 1874-1933

233-1437


$750 | Sold for: $750
רישום פחם, דיוקן, חתום 1915
שטרוק הרמן (1876-1944)
Charcoal drawing, portrait, signed 1915Struck Hermann (1876-1944)

234-1462


$40 | Sold for: $65
פיגורת עץ, חתן וכלה, חתום בבסיס
פרנק מייסלר
Wooden figurine, bride and groom, signed on baseFrank Meisler

234-1463


$120
ליטוגרפיה, חסיד בתפילה, חתום AP
יששכר ריבק
Lithograph, Chassidic man in prayer, signed APRyback Isachar

234-1464


$70
עבודת תבליט, כליזמרים, חתום בבסיס
פרנק מייזלר
Embossment work, Klezmers, signed on the baseFrank Meisler

234-1465


$200 | Sold for: $220
פסל גבס צבוע ביד, יהודי סוחר עופות חתום בבסיס,
יששכר ריבק Ryback
Hand colored plaster sculpture, poultry peddling Jew, signed on baseRyback Isachar

234-1466


$70
עבודת תבליט, הדלקת נרות חתום בבסיס
פרנק מייזלר
Embossment work, lighting of candles, signed on the baseFrank Meisler

235-1443


$50 | Sold for: $50
תצריב, פני גבר חתום
אנריקה גליצנשטיין
Etching, man's face, signedEnrico Glicenstein

235-1444


$50 | Sold for: $50
תחריט, הרבי מבכרך (ע"פ היינה) חתום
Bernhardt Klieger
Engraving, The Rabbi of Bachrach (after Heine), signedBernhardt Klieger

235-1445


$50 | Sold for: $55
תצריב, סצינה תנ"כית חתום
אנריקה גליצנשטיין
Etching, biblical scene, signedEnrico Glicenstein

235-1446


$50 | Sold for: $140
תחריט, יהודי בתפילה, חתום
שטרוק הרמן
Engraving, Jew in prayer, signedStruck Hermann

235-1447


$50 | Sold for: $50
תצריב, סצינה תנ"כית חתום
אנריקה גליצנשטיין
Etching, biblical scene, signedEnrico Glicenstein

235-1448


$180 | Sold for: $180
תצריב, מוכרת החלב מסדרת ה"משלים", חתום בלוח
Chagall Marc 1887-1985
Etching, Milk seller from the "parables", signed on plateChagall Marc 1887-1985

235-1449


$50 | Sold for: $55
תצריב, סצינה תנ"כית חתום
אנריקה גליצנשטיין
Etching, biblical scene, signedEnrico Glicenstein

240-1419


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, מצעד המוות Totenmarsch
Oil on canvas, Totenmarsch

240-1420


$25 | Sold for: $25
הדפס עץ, יהודי בעיירה אוחז בתרנגולת לא חתום
Wood print, Jew in the Shtetl clutching a chicken, not signed

240-1421


$100
הדפס, פני יהודי, 1914, פגום מאד, לא חתום
Marc Chagall
Print, face of a Jew, 1914, severely damaged, not signedMarc Chagall

240-1422


$40
ליטוגרפיה, נביא, חתום בלוח וביד וממוספר 32/50
Benn (Benjamin Rabinovitz)
Lithograph, prophet, hand signed on plate and numbered 32/50Benn (Benjamin Rabinovitz)

240-1423


$120
ליטוגרפיה, הכנר הירוק חתום בלוח
Chagall Marc
Lithograph, the green violinist, signed on plateChagall Marc

240-1424


$50 | Sold for: $240
שמן על בד, יהודי לומד, חתום
Oil on canvas, a studying Jew, signed

240-1425


$40 | Sold for: $40
אקוורל עתיק, מראה בית הכנסת של Arnsdorf, אז גרמניה, היום בפולין
Antique aquarelle, showing the Amsdorf synagogue, at the time Germany, today located in Poland

241-1431


$40 | Sold for: $40
תצריב, ברכת כוהנים, חתום 10/11
דוד ג'אן נ. 1938
Etching, Birkat Kohanim, signed 10/11David Jean b. 1938

241-1432


$50 | Sold for: $200
שמן על בד, רכבת יהודים בשואה חתום (1)
בן חיים הרשל
Oil on canvas, Holocaust train carrying Jews, signed (1)Ben-Chaim Hershl

241-1433


$50 | Sold for: $160
שמן על בד, יהודים, חתום (164)
בן חיים הרשל
Oil on canvas, Jews, signed (164)Ben-Chaim Hershl

241-1434


$100
שמן על בד, דמות הרב הממוהר"ר פנחס הכהן זלה"ה
ה. פורטל
Oil on canvas, figure of Rabbi Pinchas Hakohen, RIPH. Portal

241-1435


$50 | Sold for: $260
שמן על בד, נשים ונערות, חתום (99)
בן חיים הרשל
Oil on canvas, women and young girls, signed (99)Ben-Chaim Hershl

241-1436


$160
שמונה הדפסים ע"פ יצירות האמן הוויי יהודי בשטטל
ש. בנדר
Eight prints after the artist's works, Jewish way of life in the ShtetlSh. Bender

243-1380


$180
גירים צבעוניים, דיוקן אישה חתום 1935
Wachtel Wilhelm
Colored chalk, portrait of a woman, signed 1935Wachtel Wilhelm

243-1381


$450 | Sold for: $2000
ברונזה, שלושה כליזמרים על מדרגות, חתום וממוספר 6/24, גובה 63 ס"מ
ר. שילה R. Shiloh
Bronze, three Klezmers on steps, signed and numbered 6/24, height 63 cmR. Shiloh

243-1383


$25
ליטוגרפיה, פליטים, חתום בלוח וביד, פגמים
פן אבל
tyhoid refugeesAbel Pan

243-1384


$100
ליטוגרפיה, יהודים בקונסטנטינופול המאה ה-19
Lithograph, Jews in Constantinople, 19th century

243-1385


$25 | Sold for: $75
תצריב, נווד, חתום 8/100
ריבק יששכר Rybak Issachar
Etching, nomad, signed 8/100Rybak Issachar

243-1386


$100
ליטוגרפיה, זוג יהודים בקדיש בבית הקברות היהודי באיסטנבול, המאה ה19
Lithograph, a Jewish couple attending a Kaddish at the Jewish cemetery in Istanbul, 19th century

243-1387


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, פליטים יהודים ביער, חתום בלוח וביד, פגמים
פן אבל
Lithograph, Jewish shelterless refugees, signed on plate and handsigned, damagesAbel Pan

243-1388


$120
שני הדפסים עתיקים, גבר ואישה יהודים מקונסטנטינופול, המאה ה-19
Two antique prints: a Jewish man and a woman from Constantinople

243-1389


$25
חיתוך עץ יהודיה מסינופה, חתום
K. Henkel Lippenhade
Woodcut, Lippenhade, Jewish woman from Sinop, signedK. Henkel Lippenhade

243-1390


$120
לוט פריטים הכולל ארבעה הדפסים שתי תויות וספר מאויר על ידו
ארתור שיק
Lot of articles, comprises: four prints, two labels and a book with illustrations by himArthur Szyk

243-1391


$40
דף מתוך עיתון מאוייר, טיפוסים וינאיים סוף המאה ה19, כולל טיפוסים יהודים
Page out of an illustrated newsletter, Viennese types, late 19th C. including Jewish types

243-1392


$3500
ליטוגרפיה, אברהם ושרה, מס' 5 מהמהדורה החתומה של 75 (ס"ה מהדורה לא חתומה 6500), דפוס Mourlot, פאריז, 1956, חתום
Marc Chagall
Lithograph, Abraham and Sarah, no' 5 of the signed edition of 75 (total of the unsigned edition 6500), Mourlot print, Paris, 1956, signedMarc Chagall

244-1306


$7500 | Sold for: $7500
שמן על עץ, (בית ספר) חדר בצפון אפריקה, חתום
Pasini Alberto
Pasini Alberto

244-1307


$50 | Sold for: $60
שמן על עץ, יהודי זקן בעיר העתיקה, חתום ל.א.

244-1308


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, דיון תלמודי

244-1309


$200
שמן על לוח, דיוקן יהודי, חתום
Chryton Josef
Chryton Josef

244-1310


$50 | Sold for: $50
ליטוגרפיה, נגן חליל,
Chagall Marc
Chagall Marc

244-1311


$220
שמן על קרטון, דיוקן יהודי תימני, חתום
Colm-Bialla Erish 1891-1972
Colm-Bialla Erish 1891-1972

244-1312


$260
ברונזה, משתה פורים בחצר המלך אחשוורוש, חתום, גובה 18 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
Rapaport V
Rapaport V

244-1313


$25
הדפס, שוק האווזים בקראקוב
Schoen A.
Schoen A.

244-1314


$50
שמן על מזוניט, נשים, חתום
אברהם גולדברג
Avraham Goldberg

244-1315


$300
שמן על בד, עיירה בוערת חתום
בן חיים הרשל
Hershel Ben Chaim

244-1316


$25 | Sold for: $40
ליטוגרפיה, כליזמר, חתום
ברגנר יוסל
Bergner Yosl

244-1317


$50 | Sold for: $50
ליטוגרפיה, מגילה 55/230 חלודה, חתום
קסטל משה
signed, foxingCastel Moshe

245-1410


$120
ליטוגרפיה, ברכת יצחק את בניו
Lithograph, Isaac’s blessing of his sons

245-1411


$50 | Sold for: $50
הדפס צבוע ביד, יהודי ממונקטש תחילת המאה ה19
Hand colored print, Jewish man from Munkacs, early 19th C.

245-1412


$200
שמן על בד, ילד חדר לומד פגמים
Oil on canvas, boy studying in a room, damages

245-1413


$500
שמן על בד, "זיגרמכר" שען יהודי חתום
Abramowicz Rutstein Wladimir
Oil on canvas, "Zeigermacher" Jewish watchmaker, signedAbramowicz Rutstein Wladimir

245-1414


$500
שמן על בד, סנדלר יהודי חתום
Abramowicz Rutstein Wladimir
Oil on canvas, Jewish shoemaker, signedAbramowicz Rutstein Wladimir

245-1415


$600
שמן על בד, יהודים בארוחה חתום
Abramowicz Rutstein Wladimir
Oil on canvas, Jews during a meal, signedAbramowicz Rutstein Wladimir

245-1416


$500
שמן על בד, השדכן, חתום
Abramowicz Rutstein Wladimir
Oil on canvas, the matchmaker, signedAbramowicz Rutstein Wladimir

245-1417


$45
תצריב, יהודי מתפלל תפילת שחרית "Das Morgengebet" חתום
Lebushin לבושין
Etching, a Jew at morning prayer, signed “Das Morgengebet”S. Laboschin

245-1418


$90
שמן על בד, יהודי כותב ספר תורה חתום
Switsh R.
Oil on canvas, Jew writing a Sefer Torah, signedSwitsh R.

245-1419


$2000
שמן על בד, כליזמרים, חתום
Vytantas Kasiulis
Oil on canvas, Klezmers, signedVytantas Kasiulis

245-1422


$40
תחריט עץ (מעיתון), רובע היהודים באמשטרדם (פגמים)
Wood engraving (from a newspaper), the Jewish quarter in Amsterdam (damages)

245-1423


$50
חיתוך עץ, ריקודים בחתונה יהודית חתום
Abramartz
Woodcut, dancing at a Jewish wedding, signedAbramartz

245-1424


$200
ליטוגרפיה צבעונית, ילדים יהודים חתום בלוח
Beloucoff
Colored lithograph, Jewish children, signed on plateBeloucoff

245-1425


$50
דף מעיתון צבוע ביד יום כיפורים
Daviel L.
Hand colored page from a newspaper, Yom KippurDaviel L.

245-1426


$120
תחריט נחושת, חג פורים La Fete de Purim
L. du Bourg inv-B. Bernaderes sculp
Copper etching, Le Fete de PurimL. du Bourg inv-B. Bernaderes sculp

245-1427


$40
הדפס, הבעיה הנצחית, חתום
Grossman Elias
Print, The Eternal Problem, signedGrossman Elias

245-1428


$40
הדפס, איש עם טלית, חתום
Grossman Elias
Print, man with a Tallit, signedGrossman Elias

245-1429


$90
תחריט נחושת צבוע ביד, היהודים בבית הכנסת שלהם, חוגגים את חג הפורים Les Juifs dans leur Sinagogue, celebrants und de leurs Solemnites appellee le Purim, צרפת, המאה ה17
Huquier fils gr-Mathurins
Hand colored etching, the Jews in their synagogue, celebrating the Purim feast, Les Juifs dans leur Sinagogue, celebrants und de leurs Solemnites appellee le Purim, France 17th c.Huquier fils gr-Mathurins

245-1430


$50 | Sold for: $50
תחריט נחושת צבוע ביד, חגיגות הושענות בסוכות Le grande Hosanna ou Ceremonie du 8me jours de la feste des Tabernacles, les Levites portant des Palmes Cantaans… Paris, c. 1770
Mondhare L.
Hand colored copper etching, Le grande Hosanna ou Ceremonie du 8me jours de la feste des Tabernacles, les Levites portant des Palmes Cantaans… Paris, c. 1770L.Mondhare

245-1431


$70
תחריט נחושת, משפט שלמה (פגמים) Judicium Salomonis, פגמים, הולנד, סביבות 1730
Picart delin. - Gourven sculp
Copper etching, Judicium Salomonis, around 1730, Holland, damagesPicart delin. - Gourven sculp

249-1546


$30 | Sold for: $30
תחריט, Aus den Judenviertel מהרובע היהודי בפרנקפורט א.מ. 22X14
A. Brendamour
Engraving, Aus dem Judenviertel, from the Jewish quarter in Frankfurt, 22X14A. Brendamour

249-1547


$50
תחריט, תוכניות העיר בבל, מאה 18, 30X42
F. Kircher
18th century etching, city plans of Babylon, 30X42F. Kircher

249-1548


$40
תחריט מאה 18, בית התפילה של היהודים Proseque des Juifs, 30X44
18th century etching of the Synagogue, Proseque des Juifs., 30X44

249-1549


$50
תחריט מכתבי יוסף בן מתיתיהו יהודה המכבי מציל את תימוטיאוס, 29X44
I.B. Martin-J. Lebas
Etching, showing Yehudah Maccabi saving Timotius, from Yosef Ben Matityahu's writings, 29X44I.B. Martin-J. Lebas

249-1550


$40 | Sold for: $70
תחריט צבוע ביד, כלה יהודיה אלג'יר, מאה 19
Hand colored engraving, a jewish bride, Alger, 19th century

249-1551


$100
תחריט, המשכן ושבטי ישראל 1571, 36X24
Arias Montanus
Engraving, the Tabernacle and the tribes of Israel, 1571, 36X24Arias Montanus

249-1559


$25
הדפס שמן על בד, יהודי בתפילה לפי ציור של Binder, 22.5X17.5
Perlmann
Oil print on canvas, a jewish man in prayer, after painting by Binder, 22.5X17.5Perlmann

249-1560


$150 | Sold for: $150
פלק ברונזה ע"פ מאוריציו גוטליב יום הכיפורים
Bronze plaque after Mauricio Gotlieb, Day of Atonement

249-1561


$40 | Sold for: $45
שמן על בד, יהודי בתפילה חתום, 62X43
יעקב
Oil on canvas, a jewish man in prayer, signed, 62X43Yaacov

250-1435


$50
פיגורת טרה קוטה ממוסגר, יהודי ישן על ספר, 22X21
Framed terracotta sculpture, Jew sleeping on a book, 22x21

250-1436


$50 | Sold for: $50
פיגורת טרה קוטה על בסיס אלבסטר יהודי מתלבט, גובה ללא בסיס 14 ס"מ
Terracotta sculpture on an alabaster base, pondering Jew, height without the base 14 cm

250-1437


$50 | Sold for: $50
פיגורת טרה קוטה, שלושה יהודים מתפללים, רוחב 20.5 ס"מ, גובה 13 ס"מ
Terracotta sculpture, three praying Jews, breadth 20.5 cm, height 13 cm

250-1438


$50 | Sold for: $50
פיגורת טרה קוטה, ראש של יהודי שר גובה ללא בסיס 14 ס"מ
Terracotta sculpture, head of a singing Jew, height without the base 14 cm

250-1440


$25
תחריט נחושת עתיק משה
Antique copper engraving, Moses

250-1441


$80 | Sold for: $80
תחריט, חגיגת פורים
L.F. Borg-Bernarts
Engraving, Purim festivitiesL.F. Borg-Bernarts

250-1442


$25 | Sold for: $30
חמישה הדפסים צבעוניים: עיצוב לבול ישראל עבור האו"מ, הרב הלל, שמואל הנביא מושח את שאול, ודף מהגדה של פסח, Washington crossing the Delaware
ארתור שיק
Five colored prints: design for Israel stamp for UN, Rav Hilel, Shmuel the prophet annoiting Saul and a page from Passover HaggadaArthur Szyk

250-1443


$120
Ostjuedische Typen, 3 Lithographien
Wilh. Taubert
Ostjuedische Typen, 3 LithographienWilh. Taubert

250-1444


$800
אקוורל, שאול נופל על חרבו חתום, 36X26
Fishcer-Coerlin
Aquarelle, Saul falling on his sword, signed, 36x26Fishcer-Coerlin

251-1400


$25 | Sold for: $55
מיניאטורה מצוירת ביד, ע"פ מבחן התלמוד של איזידור קאופמן
Hand painted miniature, after the Talmud exam by Isidor Kaufmann

251-1401


$40 | Sold for: $40
חיתוך עץ, אסירים במחנה ריכוז, חתום, 16X12.5
קולניק ארתור 1890-1972
Woodcut, prisoners in a concentration camp, signed, 16x12.5Kolnik Arthur 1890-1972

251-1402


$40 | Sold for: $40
חיתוך עץ, "הכלה", חתום 16X12.5
קולניק ארתור 1890-1972
Woodcut "The Bride", signed, 16x12.5Kolnik Arthur 1890-1972

251-1403


$40 | Sold for: $50
תצריב, יהודי לומד, חתום חלודה, 15X20
שטרוק הרמן Struck Hermann 1876-1944
Etching, studying Jew, signed, foxing, 15x20Struck Hermann 1876-1944

251-1404


$500
תחריט, דיוקן היהודי פילון פגמים Philon le juif, 22X20
מיוחס ל Rembrandt van Ryn
Engraving, portrait of Philon le Juif, damages, 22x20Rembrandt van Ryn attr.

252-1290


$180
פסטל, כליזמרים, חתום
Daniel Harry
Pastel drawing, Klezmers, signedDaniel Harry

252-1291


$260
שמן על קרטון, דיוקן רב, חתום
Lewkowicz Leon 1888-1950
Oil on cardboard, portrait of a Rabbi, signedLewkowicz Leon 1888-1950

252-1292


$260
שמן על קרטון, דיוקן ילדה חתום
Lewkowicz Leon 1888-1950
Oil on cardboard, portrait of a girl, signedLewkowicz Leon 1888-1950

252-1293


$120
שמן על לוח אמנים, דיוקן יהודי זקן חתום, 28X21
Weintraub וינטראוב
Oil on artists' canvas, portrait of a jewish man, signed, 28X21Weintraub

252-1294


$120
ליטוגרפיה צבעונית, מכת בכורות חתום 36/285
שלום מוסקוביץ הזיגרמכר מצפת
Colored lithograph, slaying of the first born, signed 36/285Shalom Moskovitch

252-1296


$350
12 תחריטים מתוך Juedeisches נירנברג 1726, חגים ומנהגים יהודים Ceremoniel , כ"א 15X18
P.C. Kirchner
12 engravings from Juedeisches Ceremoniel, Nurnberg 1720, Jewish festivals and customs, each 15X18P.C. Kirchner

252-1297


$160
עקדת יצחק מצוירת ביד, סגנון צפת של המאה ה19
hand drawn Akedat Itshak, Safed style of the 19th century

252-1298


$25
תחריט רחוב היהודים בלייפציג, Das Georgenhaus u.die Heuwage in Leipzig ע"פ רישום של R. Buettner, 19X28
Engraving, Das Georgenhaus und die Heuwage in Leipzig, the street of the Jews in Leipzig according to a drawing by R. Buettner, 19X28

252-1299


$200
אקוורל, רבקה ואליעזר, לא חתום
Aquarelle, Rebecca and Eliezer, not signed

253-1140


$80 | Sold for: $80
פסל קרמיקה, רבי לעוו Rabbi Loew גובה 28 ס"מ
Ceramic sculpture of Rabbi Loew, height 28 cm

253-1141


$60
שני הדפסים צבועים ביד, יהודים פולנים publ June 1 1813, by J. Murry, כ"א 23X18
Two hand colored prints, Polish Jews, publ June 1 1813, by J. Murry, 23x18 each

253-1142


$120
שמן על עץ, איש לומד, 24X20
Oil on wood, studying man, 24x20

253-1143


$200
שמן על בד, דיוקן יהודי מזרחי 33X23
Oil on canvas, portrait of an oriental Jew, 33x23

253-1144


$200
שמן על בד מוצמד ללוח, דיוקן יהודי, 31X23
Oil on canvas attached to a panel, portrait of a Jew, 31x23

253-1145


$2000
שמן על בד, פנים בית הכנסת האלט נוי שול, חתום, 23.5X33 ס"מ
Epstein Judo
Oil on canvas, interior of the Altneuschul synagogue, signed 23.5x33Epstein Judo

253-1146


$300
שמן על בד, יהודי בתפילה חתום, 32X16.5
Gottlieb M.(not Mauryzy)
Oil on canvas, a Jew at prayer, signed, 32x16.5Gottlieb M.(not Mauryzy)

253-1147


$200
שמן על בד, יהודי חסיד עם ספר 23X28
Hudes
Oil on canvas, Hassidic Jew with a book, 23x28Hudes

253-1148


$200 | Sold for: $220
אקוורל, ילדה יושבת על חוף הים חתום, 22X14
Israels Josef מיוחס ל
Aquarelle, little girl sitting on the beach, signed, 22X14Israels Josef attributed to

253-1149


$25
רישום טוש, חסידים, חתום 1957, 19X12
Kaganowski E.
Ink drawing, Hassidic Jews, signed 1957, 19X12Kaganowski E.

253-1150


$40
רישום טוש, חסידים, חתום 1957, 15X20
Kaganowski E.
Ink drawing, Hassidic Jews, signed 1957, 15X20Kaganowski E.

253-1151


$500 | Sold for: $500
רישום פחם, דיוקן אישה, חתום בחותמת העזבון, 28X22
Lesser Ury
Charcoal drawing, portrait of a woman, stamped with the estate stamp, 28x22Lesser Ury

253-1152


$30 | Sold for: $120
הליוגרבורה, תימני סופר סת"מ 22X17 ס"מ
Lilien Ephraim Moshe
Heliogravure, Yemeni scribe, 22x17 cmLilien Ephraim Moshe

253-1153


$100 | Sold for: $500
שמן על בד, דיוקן הרצל, חתום, פגמים, 44X36
Nemes
Oil on canvas, portrait of Herzl, signed, damages, 44x36Nemes

253-1154


$40
תצריב, ערביה, חתום 19X7
Pesak Arie Leev
Etching, an Arab woman, signed, 19X7Pesak Arie Leev

253-1155


$300
תצריב, יהודי זקן, חתום 14X16
Pilichowsky Leopold 1867-1933
Etching, an old Jew, signed, 14X16Pilichowsky Leopold 1867-1933

253-1156


$150
ברונזה, כליזמר, נגן קונטרהבס חתום, גובה 21 ס"מ
Shalom L.
Bronze, Klezmer contrabass player, marked, height 21 cmShalom L.

253-1157


$300
שמן על עץ, יהודי עם תפילין 22X16
Seeberger Samuel (1878-1897)
Oil on wood, Jew with Tefilin, 22x16Seeberger Samuel (1878-1897)

253-1158


$60
ליטוגרפיה, סבל יהודי בלודז' חתום 1915, 23X19
שטרוק הרמן(1876-1944)
Lithograph, a Jewish carrier in Lodz, signed, 23X19Struck Hermann (1876-1944)

253-1159


$50
ליטוגרפיה, יהודי זקן גורר עגלה קובנה, חתום, 16X20
שטרוק הרמן(1876-1944)
Lithograph, an old Jew dragging a cart, Kaunas, signed, 16X20Struck Hermann (1876-1944)

255-1439


$80
עקידת יצחק, רפליקה של מיניאטור עתיקה
Sacrifice of Isaac, replica of an antique miniature.

255-1440


$1800
שמן על בד, נוף עיר מהים,
Jehudo Epstein
Oil on canvas, cityscape from the seaJehudo Epstein

255-1441


$25 | Sold for: $30
הדפס "הקפות", חתום 18X15
Kolnik Arthur
Print "Hakafot", signed, 18x15Kolnik Arthur

255-1442


$50
הדפס עץ, "אחשבו", 1933 חתום
Kurt Levy
Wood print "Akhshevo", 1933, signedKurt Levy

255-1443


$200
רישום פסטל, דיוקן עצמי חתום
Arthur Markowitz
Pastel drawing, self-portrait, signedArthur Markowitz

255-1444


$25
הדפס, יהודי מוכר פחמים
Struck Hermann
Print, Jewish coal merchantStruck Hermann

255-1445


$25
תצריב מיניאטורי, איכר זקן Alter Bauer חתום, 70X60 מ"מ
Struck Hermann
Miniature etching, Alter Bauer (old farmer), signed, 70x60 mmStruck Hermann

258-218


$750
שמן על בד, יהודי זקן, חתום, 49.5X40.5
de Groot Maurits
Oil on canvas, an old jewish man, signed, 49.5X40.5de Groot Maurits