255-1509


$25
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 8 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 8 gm

255-1510


$40 | Sold for: $40
תליון קמע- חמסה, לוחית עם כיתוב
Pendant amulet-Hamsa, inscribed disc

255-1511


$30
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 11.3 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 11.3 gm

255-1512


$50 | Sold for: $50
תליון כסף 800, שיויתי צורת עמודים עם מנורה, 46.5 גרם
Silver 800 pendant, pillar shaped Shiviti with a Menorah, 46.5 gm

255-1513


$30
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 10.3 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 10.3 gm

255-1514


$50 | Sold for: $50
לוט שלושה קמיעות: קמע קבלי על נייר, נוסף על נייר, קמע על קלף
Lot of three amulets: a Kabalistic amulet on paper, another one on paper, an amulet on parchment (Klaf)

255-1515


$30
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 10 גרם
Hamsa, Silver piercing work, Tunisia, North Africa, 10 gm

255-1517


$40 | Sold for: $40
שיויתי מודפס, ירושלים, שנות ה20 42.5X29
Printed Shiviti, Jerusalem, 1920's, 42.5x29

255-1518


$150 | Sold for: $150
שיויתי, גרמניה, המאה ה19 עשוי פליז
Brass Shiviti, Germany, 19th C.

255-1519


$40
שיויתי מודפס, מעשה ידי חיים מחבוב ירושלים, המדפיס ליפשיץ, ירושלים, 49X39 ס"מ
Printed Shiviti, created by Haim Machbub, Jerusalem, Ha'madpis Lipschitz, Jerusalem, 49x39 cm

255-1520


$90 | Sold for: $120
צלוחית כסף, עבודת ריקוע יד אומן, אספהאן, פרס, עם מנורה ומגיני דוד, ופרחים, קוטר 13.5 ס"מ, 143 גרם
Silver saucer, artisanal hammer work, Isfahan, Persia, with a Menorah, stars of David and flowers, 13.5 cm in diameter, 143 gm

255-1522


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה, כסף עם פיליגרן 19 גרם
Silver and filigree Mezuzah case, 19 gm

255-1523


$40
בית מזוזה, כסף פיליגרן 35.3 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 35.3 gm

255-1524


$30 | Sold for: $30
שני בתי מזוזה, כסף 925 26 גרם
Two silver 925 Mezuzahs cases; 26 gm

255-1525


$40
ארבעה קלפי מזוזה (משומשים) נמכרים "As is"
Four (used) Mezuzah scrolls (sold as is)

255-1526


$30 | Sold for: $30
בית מזוזה, כסף, 27 גרם
Silver Mezuzah case, 27 gm

255-1527


$50 | Sold for: $50
בית מזוזה, כסף רקוע 44 גרם
Hammered silver Mezuzah case, 44 gm

255-1528


$40
שלושה בתי מזוזה, כ"א עם קלף נמכרים "As is"
Three Mezuzahs, each with a scrol (sold as is)