256-1165


$25
ספר עברי Sefer Ivri New Hebrew method, Bloch publ. Co. New York, part II primary grade
לאה ורטהיימר
Sefer Ivri, New Hebrew method, Bloch publ. Co. New York, part II primary gradeLea Wertheimer

256-1166


$40 | Sold for: $40
דברי חכמה, כולל חמישה מאמרים על מחזות הטבע וחוקותיה בגופים ובעלי חיים, ע"פ מחקרי החכמים האחרונים, עם 43 ציורים פתוחי עץ, ורשאה 1895
משה פעלדשטיין
Divrey Chochma, Chamisha Maamarim Al Mechozot Hateva.. With 43 woodcuts, Warsaw, 1895Moshe Feldstein

256-1168


$25 | Sold for: $25
חוברת Bar Kochba sport im Sportverein Okt. 1935, Frankfurt a.M. Hrg. Deutscher Makkabi Kreis
Booklet Bar Kochba Sport im Sportverein, Okt. 1935, Frankfurt a.M. Hrg Deutscher Makkabi kreis

256-1169


$35 | Sold for: $55
פיוט (דף תפילה) בעברית ולדינו ע"ה אברהם אמסללם, 25.5X30.5
Prayer sheet , song, Hebrew and Ladino, Avraham Amsallem, 25.5X30.5

256-1170


$25 | Sold for: $25
שלושה קטעי עיתון תמונות נשים עם כיתוב באידיש, ורשה, פולין, שנות ה30
Three newspaper items, images of women with Yiddish text, Warsaw, Poland, 1930's

256-1171


$35
טופס כתובה, ירושלים, דפוס תלפיות, שנות ה20-40, 35X25
Ketuba form, Jerusalem, Talpiot Press, the 1920's-1940's, 35X25

256-1172


$25 | Sold for: $25
טופס כתובה ירושלמי, דפוס צוקרמן, ירושלים, שנות ה30 (פגמים), 57X40
Jerusalem Ketuba form, Zuckerman press, Jerusalem 1930's (damages), 57x40

256-1173


$160 | Sold for: $160
לוט של 18 תעודות, מסמכים, ופריטי נייר, יהדות גרמניה, שנות ה30
Lot of 18 certificates, documents and paper articles, German Jewry, 1930's

256-1174


$150 | Sold for: $500
לוט של 10 מכתבים בכתב יד בעברית, המאה ה19-המאה ה20
Lot of ten handwritten letters, written in Hebrew, 19th-20th C.

256-1175


$25
ליטוגרפיה צבועה ביד, רבקה ואליעזר ליד הבאר, 27.5X32
Hand colored lithograph, Rivka and Eliezar by the well, 27.5x32

256-1176


$40
שני הדפסים, המאה ה19 יהודים בגטו , יהודים בירושלים
Two prints, 19th C., Jews in the Ghetto, Jews in Jerusalem

256-1177


$30
שני הדפסים צבעוניים, גרמניה תחילת המאה ה-20: דוד חוזר מנצחונו על גולית, ביקור של מלכת שבא אצל שלמה, כ"א 33X42.5 ס"מ
Two colored prints, Germany, early 20th C.: David returns after his victory over Goliath, Queen Sheba visiting King Solomon, 33x42.5 cm each

256-1178


$50
שני תחריטים על דף אחד מראה מקדש שלמה (מסגד כיפת הסלע), ותכנית מסגד כיפת הסלע, אמשטרדם, 1678, 16X12 כ"א
Adam Dapper
Two etchings on one page: View of Temple Salomon, and plan of the Dome of the Rock, Amsterdam, 1678, each 16X12Adam Dapper

256-1179


$40 | Sold for: $40
שתי עקדות, הדפסה ליטוגרפית צבעונית, שנות ה20-30
Two Akedot, colored lithograph print, 1920's-30's

256-1180


$120
שלושה הדפסים צבעוניים מתוך Vanity Fair, דמויות יהודים: The Chief Rabbi, Baron Lionel Rothchild, The junior Ambasador
Three colored prints out of Vanity Fair, Jewish figures: The Chief Rabbi, Baron Lionel Rothschild, The junior Ambassador

256-1181


$60
Ostjuedische Typen, 3 Lithographien
Wilh. Taubert
Ostjuedische Typen, 3 LithographienWilh. Taubert

256-1182


$25
במחזור הימים, מועד וחול באמנות ובפולקלור היהודי, בלווית 86 תמונות, חיפה, תשכ"ג 1963
השיל גולניצקי
Bemachzor Hayamim, Moed Vechol B'Omanut Ub'Fokllore Hayehudi, with 86 pictures, Haifa, 1963Heshil Golnitzki

256-1183


$40
פנקס המדינה או פנקס ועד הקהילות הראשונות במדינת ליטא, פקסימיליה, קובץ תקנות ופסקים שפ"ג עד שנת תקכ"א, הוצ' עינות, ברלין, תרפ"ה 1925
שמעון דובנוב
Pinkas Hamedina O Pinkas Vaad Hekehilot Harishonot B/Medinat Lita, facsimile, Ayanot publ. Berlin, 5685 1925Shimon Dubnow

256-1184


$35
ספר שירת ישראל, ארה"ב 1951 מהדורה שלישית,548 עמ'
אברהם צבי אידלסון
Sefer Shirat Israel, USA 1951, 3rd printing, 548 p.Avraham Zvi Idelson

256-1185


$50
תולדות החברה היהודית של קהילות: פולין, רוסיה, אוסטריה, הונגריה, רומניה, ביבליוגרפיה בכתב יד, שנות ה50-60
Toldot Hachevra Hayehudit Shel Kehilot: Poland, Russia, Austria, Hungary, Romania, handwritten bibliography, the 1950's-1960's

256-1186


$280
אוצר למלאכת הדפוס העברי הראשונה במאה החמש עשרה, פקסימיליה של המהדורה הראשונה שחובר ע"י אהרון פריימן ומשה מרקס ויצא לאור בין השנים 1924-1931 בהוצ' מרקס ושות, ברלין, הוצאה זו שהוצאה ברשות ע"י בי"מ ספרים אוניברסיטס ירושלים, 1968
Facsimile ed. of Thesaurus Typographie Hebreaicae saeculi XV by Aron Freimann and Moses Marx w. app originaly in Berlin bet. 1924-1931, publ. by Universitas booksellers, Jerusalem, 1968 In collab w. the orig publisher, incl supplement

256-1188


$25 | Sold for: $85
1812- Les Juifs Bourreaux de la Grande Armee, Paris, 1901
Guy Rabaud
1812 - Les Juifs Bourreaux, de la Grande Armee, Paris, 1901Guy Rabaud

256-1189


$50 | Sold for: $50
Notizblatt der Gesellschaft zur erforschung juedischer Kunstdenkmaeler E.V, (faximilia Ausgabe) von H.M.Z. Meyer 1971, Jerusalem Universitas booksellers 1902-1937
Notizblatt der Gesellschaft zur erforschung juedischer Kunstdenkmaeler E.V, (faximilia Ausgabe) von H.M.Z. Meyer 1971, Jerusalem Universitas booksellers 1902-1937

256-1190


$25 | Sold for: $25
Jewish Minters and Medalists, Philadelphia, 1976
Daniel M. Friedenberg
Jewish Minters and Medalists, Philadelphia, 1976Daniel M. Friedenberg

256-1191


$60 | Sold for: $95
חמישה ספרי דקדוק עברי איטליה, מאות 18-19 : עמנואל רקנטי, ורונה 1842, לאון רגו, ליוורנו 1844, רפאלו פרגולה פירנצה 1859, רפאלו מורי, פירנצה 1787, סימון קלמן, פיסא, 1819 (כולם משומשים, לחלקם נקבי עש, פגמים)
Five Hebrew grammar books, Italy, 18th-19th centuries

256-1192


$30
Le Reseau, forme intermediaire perse inconnue jusqua present, Paris 1937 ספר בעניין אדריכלות מוסלמית שמראה איך מבנה הקשתות מקורו בפרס
J. Rosintal
Le Reseau, forme intermediaire perse inconnue jusqua present, Paris 1937 about moslem architectureJ. Rosintal

256-1193


$60 | Sold for: $60
Riti ecostumi Degli Ebreo confutati del dott, Venetia, 1801, 379 p
Paolo Medici
Riti ecostumi Degli Ebreo, confutati del dott, Venetia, 1801, 379 pPaolo Medici

256-1194


$40 | Sold for: $40
Lexicon Hebraicum a Chaldaicum, 976 p+Index, Basel 1710 מילון עברי ארמי-לטיני, עם תוספת מילון פילוסופי ואינדקס
Johannis Buxtorfi
Lexicon, Hebraicum a Chaldaicum, 976 p+Index, Basel 1710Johannis Buxtorfi

256-1195


$60 | Sold for: $60
Degli Ebrei nel Loro raporto collo Nazioni Chrisiane פולמוס בעניין היהדות והנצרות, Roma 1825
Jabalot Fernando
Degli Ebrei nel Loro raporto collo Nazioni Chrisiane, Roma 1825Jabalot Fernando

256-1197


$60
בלעטער וועגן ווילנע זאמלבוך פארבאנד פון ווילנער יידן אין פוילן תש"ז לאדזש 1947, 77+XLII עמ'
Bleter Vegen Vilne Zamelbuch, forband fon Vilner Yidn in Poilen, Lodz, 1947, 77+XLII p

256-1198


$40
הלכות דעה Trattato Rituale, Morale, Toscano del Maimonide, Venetia
רבי משה בן מימון
Hilchot Dea, Trattato Rituale, Morale, Toscano del Maimonide, VenetiaRabbi Moshe Ben Maimon

256-1199


$70 | Sold for: $70
Sentimenti di Alcuni Soggetti Riguardevoli interno la storia del Popolo di Dio, Venecia 1757 תחושות לגבי משפר נושאים בעניין תולדות העם של אלהים, אזהרות דתיות לגבי הספר של יצחק בראור,
Rotigni P
Sentimenti di Alcuni Soggetti, Riguardevoli interno la storia del Popolo di Dio, Venecia 1757Rotigni P

256-1200


$40 | Sold for: $40
שני ספרים אודות מסריק Sr. Josef Rudin, Slovensko Masary Kovl Praha 1930 b. a. Dr Ernst Rychnovsky Masaryk a Zidovstvi, Praha 1931
Two books regarding Masaryk: Sr. Josef Rudin, Slovensko Masary Kovl Praha 1930 b. a. Dr Ernst Rychnovsky Masaryk a Zidovstvi, Praha 1931

256-1201


$70 | Sold for: $70
ארבעה ספרי דקדוק עברי, איטליה מאה 18 : יוסף פסינו, 1739, סמואל רומנלי טרייסט 1793, רפאלו מורי, פירנצה 1787, סימון קלמן, ונציה 1751, ספרים משומשים, חלקם עם נקבי עש
Four Hebrew grammar books, Italy, 18th-19th centuries

256-1202


$40 | Sold for: $40
I Libri Poetici della Bibbia פירוש על שיר השירים, איטלקית, חלקים 1-5 מתוך 8, פירנצה, 1823
Da Saverio Mattei
I Libri Poetici della Bibbia,interpretation on Song of Songs, Italian, parts 1-5 of 8, Florence, 1823Da Saverio Mattei

256-1203


$80
Die Juden, ein Lustspiel in einem Aufjuge, Berlin, 1929, 57 p. מהדורה מיוחדת של 200 טפסים לחברי אגודת סונשינו 17.2.1929
Gotthold Ephraim Lessing
Die Juden, ein Lustspiel n einem Aufjuge, Berlin, 1929, 57 p. special edition of 200 copies for members of Soncino society, Berlin, 17.2.29Gotthold Ephraim Lessing

256-1204


$40 | Sold for: $40
Geschichte der Israelitischen Gemeinde Halberstadt, Halberstadt, 1866, (spine dismantled), 228 pp
B.H. Auerbach
Geschichte der Israelitischen Gemeinde Halberstadt, Halberstadt, 1866, (spine dismantled), 228 ppB.H. Auerbach

256-1205


$100
Ueber den Ursprung der wider die Juden erhobenen Beschuldigung bei der Feier ihrer Ostern sich del Blutes zu bedienen, nebst kurzer onstellung des juedischen Rituals, Berlin, 1840, 66 pp על מקור ההאשמה נגד היהודים על שימוש בדם בחג הפסח
Corve Dr. Karl Ignaz
Ueber den Ursprung der wider die Juden erhobenen Beschuldigung bei der Feier ihrer Ostern sich del Blutes zu bedienen, nebst kurzer onstellung des juedischen Rituals, Berlin, 1840, 66 ppCorve Dr. Karl Ignaz

256-1206


$40
יומן בגרמנית בעניין הרצאות על יהדות וספרות יהודית שניתנו בפני קהל (בעיקר יהודי) וברדיו, 21.9.1929-7.4.1932
Diary in German of lectures about Judaism and jewish literature given in front of mostly jewish audience and on the radio, 21.9.1929-7.4.1932

256-1207


$100
Degli errori dei giudei opera scritta in arabico da R.S. Ancona, 1775 פולמוס בעניין היהודים, תרג. מערבית
Raby Samuel (Marochitanis)
Degli errori dei giudei, opera scritta in arabico da R.S. Ancona, 1775Raby Samuel (Marochitanis)

256-1208


$40 | Sold for: $40
Hebraeische Melodien, Heinz Berger Vlg., Berlin ca 1920, no 101/185
Heinrich Heine
Hebraeische Melodien, Heinz Berger Vlg., Berlin ca 1920, no 101/185Heinrich Heine

256-1209


$150
The Genuine works of Flavius Josephus כל כתבי יוסף בן מתיתיה The jewish historian (trnsl) by William Whiston, comprising: The Antiquities of the Jews, a history of the jewish wars, and the life of Josephus.. By himself with a sequel to the History of the Jews incl. frontpiece and 53 engravings, London, 1848 (foxing)
The Genuine works of Flavius Josephus, The jewish historian (trnsl) by William Whiston, comprising: The Antiquities of the Jews, a history of the jewish wars, and the life of Josephus.. By himself with a sewuel to the History of the Jews incl. frontpiece and 53 engravings, London, 1848 (foxing)

256-1210


$50 | Sold for: $50
ספר קטן אודות ההתיישבות היהודית ברוסיה הסובייטית (ברוסית)
A small book about Jewish settlement in Soviet Russia (in Russian)

256-1211


$200 | Sold for: $200
Lettres de Quelques Juifs Portugais, Allemands et Polonais a M. De Voltaire, 3 vol. Paris, 1817
M. L'Albbe Guenee
Lettres de Quelques Juifs Portugais, Allemands et Polonais a M. De Voltaire, 3 vol. Paris, 1817M. L'Albbe Guenee

256-1212


$50
Catalogue 77, a selection of Extremely rare and important printed books and ancient manuscripts, London, 1948
William H. Robinson Ltd
Catalogue 77, a selection of Extremely rare and important printed books and ancient manuscripts, London, 1948William H. Robinson Ltd

256-1213


$280
critiche contro il del Libro Teologo Ciamben de Rossi.. Di Azaria Natani, Venecia 1774, incl handwritten letter by Benjamino Rava
Riflessioni Teologico
critiche contro il del Libro Teologo Ciamben de Rossi.. Di Azaria Natani, Venecia 1774, incl handwritten letter by Benjamino RavaRiflessioni Teologico

256-1214


$50
Phaedon oder ueber die Unsterblichkeit der Seele in drey Gespraechen, Karlsruhe ca 1870, 224 p orig binding
Moses Mendelssohn
Phaedon oder ueber die Unsterblichkeit der Seele in drey Gespraechen, Karlsruhe ca 1870, 224 p orig bindingMoses Mendelssohn

256-1215


$2000
Pascalogia ovvero discorso della Pasca Le logge-Livorno, 1765 (very rare)
Rabbino David Nieto (Ben Pinchas)
Pascalogia ovvero discorso della Pasca, Le logge-Livorno, 1765 (very rare)Rabbino David Nieto (Ben Pinchas)

256-1216


$50 | Sold for: $50
Warsaw as it was, original city maps before 1939 and in 1945, Warsaw 1985
Warsaw as it was, original city maps before 1939 and in 1945, Warsaw 1985