268-267


$1200
קישוט מצח לכלה, זהב 9K טוניסיה, עם דגים, חמסות, מגן דוד, גלגל מזלות ועוד, 34 גרם
9k gold bridal forehead ornament, Tunisia, with fish, zodiac and more, 34 gm

268-268


$25
שיויתי ירושלמי דוגמת מנורות עם איורי כלים, 49.5X34.5
Jerusalemite Shiviti, 49.5x34.5

268-269


$25
חמישה קמיעות תפורים בבד
Five cloth sewn amulets

268-270


$180
קמע עשוי כסף עם אמייל עליו דגים וחמסות, אורך 2.8 ס"מ
Silver and enamel amulet, with images of fish and Chamsas, length 2.8 cm

268-271


$60
מגש כסף רקוע עם חמסה, דגים ועינים נגד עין הרע, קוטר 61.5 ס"מ, חתום דוד
דוד (שריר?)
Hammered silver tray with a Chamsa, fish and eyes against the evil eye, 61.5 cm in diameter, marked DavidDavid (Sharir?)

268-272


$260
טבעת כסף עם קורניאול, כיתוב ושם של רב
Silver ring with a carnelian, with an inscription and the name of a Rabbi

268-273


$75
פלק כסף, צד א כיתוב "אהיה" צד ב' כיתוב אלד, שתי לולאות תליה, 2.5X2.35X0.15
Silver plaque; inscribed on both sides in Hebrew, suspension loops, 2.5X2.35X0.15