255-1453


$25
תקליט 45 של Mother Goose Rhymes for Passover incl: The Seder song, the Kiddush cup, Down the river Nile,Ktav publ house, NY, 1952
45 Record, Mother Goose Rhymes for Passover, incl: The Seder song, the Kiddush cup, Down the river Nile,Ktav publ house, NY, 1952

255-1454


$80
צלחת פיוטר עם חריטת דג וכיתוב "שבת פיש"
Pewter plate with fish engraving, inscribed "Shabbat Fish"

255-1455


$30
שתי סימניות מתכת לספרים: לוחות הברית, כינור
Two metal bookmarks, tables of the covenant, violin

255-1456


$90 | Sold for: $90
מקל הליכה עם ידית דמות יהודי
Walking stick, with a figure of a Jew

255-1457


$30
טבעת מפיות, עם כיתוב "שבת" כסף 800, 43.5 גרם
Napkin ring, inscribed "Shabbat", silver 800, 43.5 gm

255-1458


$100
כיפה עתיקה, מרוקו, צפון אפריקה המאה ה18, עבודת יד אומן, עשויה חוטי כסף מוזהבים
Antique skullcap, Morocco, North Africa, 18th C., artisanal work, made from gilt silver threads

255-1459


$50
צלחת נחושת רקועה, עבודה פרסית עקדת יצחק, קוטר 19 ס"מ
Hammered copper plate, Persian work, the Binding of Isaac, 19 cm in diameter

255-1460


$120
מע' כלים למים אחרונים כסף 925, עם עבודת צריבה יד אומן, 139 גרם
Mayim Achronim set, silver 925, with artisanal etching work, 139 gm

255-1461


$60 | Sold for: $60
שופר, אורך 47 ס"מ
Shofar, length 47 cm

255-1462


$120
פיגורת מתכת, יהודי תוקע בשופר גובה 23 ס"מ
Metal figure, Jew blowing the Shofar, height 23 cm

255-1463


$60
נר תמיד לתליה
Hanging Ner Tamid

255-1464


$300
מתקן שטיפה כולל מאגר מים, וקערת איסוף, פיוטר על גב עץ, גובה 71 ס"מ
Washing device including a water reservoir and a bowl for collecting water, pewter on wood, height 71 cm

255-1465


$60
עבודת ויטרז' זכוכית ועופרת "קבלת שבת", על פי בוריס שץ, 40X31 ס"מ
Stained glass work "Kabalat Shabbat", after Boris Schatz, 40x31 cm

255-1466


$900
מנורת שבת תולה עם כלי איסוף שמן ברונזה, חמש זרועות, גובה 62 ס"מ, גרמניה, המאה ה19
Hanging bronze Shabbat lamp, with a receptacle for the oil, five arms, height 67 cm, Germany, 19th C.

255-1467


$70
אריח דלפט עם ציור גירוש אדם וחוה מגן עדן, 13X13
Delft tile with a drawing of Adam and Eve's expulsion from the garden of Eden, 13x13

255-1469


$40
כוס כסף, רפליקה של כוס עתיקה עם כיתוב עברי, גובה 80 מ"מ, 58 גרם
Silver cup, replica of an antique cup, with a Hebrew inscription, height 80 mm, 58 gm

255-1470


$45 | Sold for: $45
גביע כסף קטן, אוסטריה, סוף המאה ה19, עם מונוגרמה "ש.ק.", 54 גרם, גובה 95 מ"מ
Small silver goblet, Austria, late 19th C., with the monogram "S.K.", 54 gm, height 95 mm

255-1471


$40
גביע כסף 925 קטן, עם כיתוב: "בורא פרי הגפן", 48 גרם, 10.5 ס"מ
Small silver 925 goblet, inscribed "Boreh Pri Ha'gefen", 48 gm, 10.5 cm

255-1472


$80
לוט של שלוש כוסות וגביע לקידוש כסף, ס"ה 140 גרם
Lot of four silver Kiddush cups, total 140 gm

255-1473


$50 | Sold for: $140
צלוחית הבדלה עשויה מתכת, עם כיתוב: "גוט וואך-גוט יאהר", קוטר 17 ס"מ
Metal Havdalah saucer, inscribed "Gut Voch-Gut Yahr", 17 cm in diameter

255-1475


$25 | Sold for: $25
מגדל בשמים מצופה כסף גובה 14 ס"מ
Silver plated Besamim (spice) tower, height 14 cm

255-1476


$45 | Sold for: $50
כלי בשמים, כסף פיליגרן צורת גיטרה, 52 גרם, אורך 12.5 ס"מ
Silver filigree Besamim (spice) box, guitar shaped, 52 gm, length 12.5 cm

255-1477


$25
קופסת בשמים, ברונזה
Bronze Besamim (spice) box

255-1478


$50 | Sold for: $60
כלי בשמים, כסף פיליגרן צורת גיטרה, עם כיתוב: "בצלאל ירושלים", 23.7 גרם, אורך 11.7 ס"מ
Silver filigree Besamim (spice) box, guitar shaped,marked "Bezalel Jerusalem", 23.7 gm, length 11.7 cm

255-1479


$25
כלי בשמים מצופה כסף גובה 15 ס"מ
Silver plated Besamim (spice) box, height 15 cm

255-1480


$50 | Sold for: $50
כלי בשמים, כסף 925 גובה 14 ס"מ, 48 גרם
Besamim (spice) box, silver 925, height 14 cm, 48 gm

255-1481


$25 | Sold for: $25
כלי בשמים, כסף, גובה 13 ס"מ, 22 גרם
Silver Besamim (spice) box, height 13 cm, 22 gm

255-1482


$50 | Sold for: $50
כלי בשמים מצופה כסף, בסיס צורת אריה, עליון פרח
Silver plated "Besamim" spice box, lion shaped base, flower shaped top

255-1483


$25 | Sold for: $25
כלי בשמים, כסף 833, גובה 15 ס"מ, 32 גרם
Besamim (spice) box, silver 833, height 15 cm, 32 gm

255-1484


$60 | Sold for: $60
כלי בשמים, כסף 800, דמוי קופסת מגילה, עם ריקוע ועבודת ניסור, 55 גרם, אורך 14 ס"מ
800 silver Besamim (spice) box, in the shape of a scroll box, with hammer and piercing work, 55 gm, length 14 cm

255-1485


$30 | Sold for: $90
כלי בשמים, עצם ועץ מגולפים עם כיתוב: "בורא מיני בשמים", גובה 12 ס"מ
Besamim (spice) box, carved bone and wood, inscribed "Bore Minei Besamim", height 12 cm

255-1486


$70 | Sold for: $70
מגדל בשמים, כסף 925 עם כיתוב: "בורא מיני בשמים", 81 גרם, גובה 20 ס"מ
Besamim (spice) tower, silver 925, inscribed "Bore Minei Besamim", height 20 cm

255-1487


$35 | Sold for: $70
כלי בשמים, כסף, גובה 13 ס"מ, 44 גרם
Silver Besamim (spice) box, height 13 cm, 44 gm

255-1488


$80 | Sold for: $85
כלי בשמים, כסף 925, צורת פרח, 115 גרם, גובה 18 ס"מ
Besamim (spice) box, silver 925, flower shaped, height 18 cm

255-1490


$25
מזלף מי ורדים, צפון אפריקה פליז, גובה 23 ס"מ
Brass rosewater sprinkler, North Africa, height 23 cm

255-1491


$30
מזלף מי ורדים, צפון אפריקה
Rosewater sprinkler, North Africa

255-1492


$25
מזלף מי ורדים, צפון אפריקה פליז, גובה 26 ס"מ
Brass rosewater sprinkler, North Africa, height 26 cm

255-1493


$25 | Sold for: $25
קופסת טבק עשויה קרן עם לוחית עליה מגן דוד
Tobacco box made from horn, with a plate with a Magen David

255-1494


$30 | Sold for: $40
שתי קופסאות טבק, כסף 925 א. עם מגן דוד וכיתוב "ציון" ב. עם לוחות הברית, ס"ה 32.5 גרם
Two silver 925 tobacco boxes: a. with a Magen David and inscribed "Zion", b. with the tables of the covenant, total 32.5 gm

255-1496


$60
סט פמוטי מסע, עץ זית חרוט ירושלים, תחילת המאה ה20, קוטר 14 ס"מ
Set of traveling candle holders, olivewood, Jerusalem, early 20th C., 14 cm in diameter

255-1497


$75 | Sold for: $160
פמוט שבת, פליז ע"ג עץ עם שלוש כוסות זכוכית (אחת פגומה)
Shabbat candlestick, brass on wood, with three glasses (one damaged)

255-1498


$70
לקראת שבת, מערכת מטבעות למתן צדקה לפני הדלקת נרות שבת, קופסה עם 60 אסימונים, "כולל תורה ויהדות", חסידי גור
Likrat Shabbat, coin set for Tzedaka giving prior to the lighting of the Shabbat candles, a box with 60 tokens, "Kolel Torah Ve'Yahadut", Gur Chassidut

255-1499


$25
קופת צדקה, קרמיקה, תוצ Eisner גובה 14 ס"מ
Ceramic alms (Tsedaka) box, by Eisner, height 14 cm

255-1500


$40
לוחית ברונזה עם כיתוב "צדקה" 11.5X8.5 ס"מ
Small bronze plate, inscribed "Tsedaka", 11.5x8.5 cm

255-1501


$25 | Sold for: $25
קופת צדקה, פליז, תוצ אלי חכם ישראל
Brass alms (Tsedaka) box, by Eli Chacham, Israel

255-1502


$40 | Sold for: $40
קופת צדקה, קרמיקה, צורת הבית של הרבי מלובביץ, גובה 15 ס"מ
Ceramic alms (Tsedaka) box, in the shape of the house of the Lubavitcher Rebbe, height 15 cm

255-1503


$25 | Sold for: $130
קופת צדקה, ירושלים, שנות ה20 גובה 9 ס"מ
Alms (Tsedaka) box, Jerusalem, 1920's, height 9 cm

255-1504


$40
קופת צדקה, שפלטר, צורת צריח גובה 11 ס"מ
Spelter alms (Tsedaka) box, tower shaped, height 11 cm

255-1505


$40
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

255-1506


$80
ארבע קופות צדקה עשויות עץ זית
Four olivewood alms (Tzedaka) boxes

255-1507


$40
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

255-1530


$25 | Sold for: $30
יד מיניאטורית לספר תורה כסף, 2.7 גרם, 55 מ"מ
Miniature silver Torah pointer, 27 gm, 55 mm

255-1531


$40
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים, צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments, North Africa

255-1532


$25 | Sold for: $25
יד לספר תורה, כסף , מורכבת מחלקים שונים, אורך 13 ס"מ, 25 גרם
Silver Torah pointer, assembled from various parts, length 13 cm, 25 gm

255-1533


$40
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments

255-1534


$30 | Sold for: $55
יד לספר תורה, כסף 925 21 גרם
Silver 925 Torah pointer, 21 gm

255-1535


$40
יד לספר תורה, פליז, צפון אפריקה
Brass Torah pointer, North Africa

255-1536


$30 | Sold for: $40
יד מיניאטורית לספר תורה כסף פיליגרן, 17 גרם, 12.5 ס"מ
Miniature silver filigree Torah pointer, 17 gm, 12.5 cm

255-1537


$40 | Sold for: $40
יד לספר תורה מצופה כסף צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, North Africa

255-1538


$30 | Sold for: $30
יד לספר תורה, עץ זית מגולף אורך 31 ס"מ
Carved olivewood Torah pointer, length 31 cm

255-1539


$50
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן אורך 19 ס"מ, 48.6 גרם (לא חתום)
Torah pointer, silver with filigree, length 19 cm, 48.6 gm (not marked)

255-1540


$30 | Sold for: $35
יד לספר תורה מצופה כסף צפון אפריקה, אורך 25.5 ס"מ
Silver plated Torah pointer, North Africa, length 25.5 cm

255-1541


$60 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף, מורכבת מחלקים שונים, 122 גרם, 34 ס"מ
Silver Torah pointer, assembled from various parts, 122 gm, 34 cm

255-1542


$30 | Sold for: $30
יד מיניאטורית לספר תורה כסף 925, אורך 11 ס"מ, 15 גרם
Miniature Torah pointer, silver 925, length 11 cm, 15 gm

255-1543


$60 | Sold for: $130
יד לספר תורה, כסף 925 85 גרם
Silver 925 Torah pointer, 85 gm

255-1544


$30
יד מיניאטורית לספר תורה כסף 84, אורך 12 ס"מ, 11 גרם
Miniature Torah pointer, silver 84, length 12 cm, 11 gm

255-1545


$65 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן אורך 26 ס"מ, 65 גרם, לא חתום
Torah pointer, silver with filigree, length 26 cm, 65 gm (not marked)

255-1546


$40 | Sold for: $45
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן עבודת יד אומן תימנית, פגמים, 49 גרם, אורך 25 ס"מ
Torah pointer, silver with filigree, Yemeni artisanal work, damages, 49 gm, length 25 cm

255-1547


$65 | Sold for: $65
יד לספר תורה, כסף 84 תקופת המנדט, אורך 28 ס"מ, 67.8 גרם
Torah pointer, silver 84, B. Mandate period, length 28 cm, 67.8 gm

255-1548


$40 | Sold for: $70
יד לספר תורה, כסף 875 רוסיה, שנות ה20, אורך 16 ס"מ, 20 גרם
Torah pointer, silver 875, Russia, 1920's, length 16 cm, 20 gm

255-1549


$400
יד לספר תורה, סוריה, המאה ה-18
Torah pointer, Syria, 18th century

255-1550


$40
יד לספר תורה, מצופה כסף צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, North Africa

255-1552


$35 | Sold for: $40
זוג רימונים לספר תורה, פליז מצופה ניקל, עבודה תימנית
Pair of Torah finials, nickel plated brass, Yemenite craft

255-1553


$100 | Sold for: $425
צלחת אבנית, המאה ה19 עם כיתוב "ראש השנה"
Stoneware plate, 19th C., inscribed "Rosh HaShana"

255-1555


$30 | Sold for: $70
קופסת אתרוג, נחושת עם גוון ירוק ישראל, שנות ה50, גובה 15 ס"מ
Etrog box, copper with a green shade, Israel, 1950's, height 15 cm

255-1556


$40 | Sold for: $80
קופסת אתרוג מצופה כסף צורת שליו
Silver plated Etrog box, quail shaped

255-1557


$30
קופסת אתרוג קטנה מצופה כסף עם תרנגול מעל
Small silver plated Etrog box, with a rooster on top

255-1558


$60
קופסת אתרוג מצופה כסף עם כיתוב בעבודת ניסור "פרי עץ הדר וכפות תמרים"
Silver plated Etrog box, with the pierced inscription "Pri Etz Hadar V'kappot Tmarim"

255-1559


$40 | Sold for: $40
קופסת אתרוג מצופה כסף תוצ Wolkowsky, פולין, שנות ה20, 13X10.5X7.5
Silver plated Etrog box, by Wolkowsky, Poland, 1920's, 13x10.5x7.5

255-1560


$60
קופסת אתרוג מצופה כסף עם כיתוב בעבודת ניסור "פרי עץ הדר וכפות תמרים"
Silver plated Etrog box, with the pierced inscription "Pri Etz Hadar V'kappot Tmarim"

255-1561


$40 | Sold for: $45
קופסת אתרוג תוצ אופנהיים ישראל, שנות ה50
Etrog box, by Oppenheim, Israel, 1950's

255-1562


$90
קופסת אתרוג, נחושת מצופה בדיל אזור צפון אפריקה, 15X11X11
Etrog box, tin coated copper, North African region, 15x11x11

255-1563


$40
קופסת אתרוג מצופה כסף עם חריטה "לאתרוג", 15.5X10.5X9.5
Silver plated Etrog box, with an engraving "L'Etrog", 15.5x10.5x9.5

255-1564


$120 | Sold for: $130
קופסת אתרוג מצופה כסף תוצ Fraget, ורשה, רוסיה הצארית, עם תבליטים דוגמת אר דקו
Silver plated Etrog box, by Fraget, Warsaw, Tsarist Russia, Art Deco pattern embossments