251-1494


$40
בית מזוזה, כסף 925, עם פיליגרן 7.2 גרם
Silver 925 Mezuzah, with filigree, 7.2 gm

251-1495


$25
קמע האילן הקדוש, מודפס ע"ג קלף
Amulet, Ha Ilan Hakadosh, printed on parchment

251-1496


$120 | Sold for: $130
קמע יהודי אפגני, כיתוב עברי חרוט ע"ג לוח כסף משני הצדדים, עם מסגרת ושרשרת, 94 גרם
Afghan Jewish amulet, engraved Hebrew inscription on both sides of a silver disc, with frame and chain, 94 gm

251-1497


$60 | Sold for: $60
קמע תליון יהודי צורת מטבע
Coin shaped Jewish amulet pendant

251-1498


$180
צמיד הודי יהודי, עשוי חוטים וקופסאות קמע, קוטשון, המאה ה19
Indian Jewish bracelet, made of threads and amulet boxes, Cochin, 19th C.

251-1500


$30 | Sold for: $30
אסימון תרומה good luck coin לגן של ילדים עבריים Hebrew kindergarten and infants home… New York
Donation token, good luck coin, Hebrew Kindergarten and infants home, N.Y.

251-1501


$40 | Sold for: $40
אסימון מזכרת תרצ"ג: Jewish Day, Chicago 1933 , a century of progress
Commemorative token, Jewish Day a century of progress, Chicaago 5693 1933

251-1502


$30 | Sold for: $50
אסימון תרומה ע"ס דולר לזכות בית אבות בניו יורק The great drive for the home of the aged, home of the sons and daughters of Israel
Donation token IAO one dollar, The great drive for the home of the aged, home for the sons and daughters of Israel, N.Y.

251-1503


$40
פלק עם סמל המוזיאון היהודי בבוינסאיקס של קהילת ארגנטינה Museo Judio de Buenos Aires, Argentina Premo Baron Hirsch
Plaque with the emblem of the Jewish museum in Buenos Aires of Argentina, Museo Judio de Buenos Aires, Argentina Premio Baron Hirsch

dtc-206


$25
בית מזוזה עשוי עור צורת שדרה של ספר
Leather Mezuzah case, shaped like book spine

dtc-207


$25 | Sold for: $25
שני בתי מזוזה, מתכת לבנה עם עבודת אפליקציה מוזהבת
Two white metal Mezuza cases. With gilded addition

dtc-208


$25
שלושה בתי מזוזה, מתכת ואמייל
Three Mezuza cases, metal with enamel

dtc-209


$30 | Sold for: $40
שני בתי מזוזה, כסף 925 26 גרם
Two silver 925 Mezuzahs cases; 26 gm

dtc-210


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה עשוי פליז, עם פיגורת אריה וכיתוב: "שומר דלתות ישראל"
Brass Mezuzah with a lion figurine and the inscription "Shomer Dlatot Israel"

dtc-211


$30
בית מזוזה, כסף, 27 גרם
Silver Mezuzah case, 27 gm

dtc-212


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה, כסף פיליגרן 19 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 19 gm

dtc-213


$30 | Sold for: $30
ששה בתי מזוזה, מתכת עם חיפוי פיוטר
Six metal Mezuza cases with pewter coating

dtc-214


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה, כסף פיליגרן, אורך 14.5 ס"מ
Silver filigree Mezuza case, length 14.5 cm

dtc-215


$40 | Sold for: $40
בית מזוזה, כסף פיליגרן 35.3 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 35.3 gm

dtc-216


$25
שלושה בתי מזוזה, כ"א עם דוגמת מגדל דוד, חומרים שונים
Three Mezuza cases, each with Tower of David, from varied materials

dtc-217


$40 | Sold for: $60
ארבעה בתי מזוזה, עיצוב מודרני
Four Mezuza cases, modern design

dtc-218


$25 | Sold for: $25
שלושה בתי מזוזה מפורצלן
Three porcelain Mezuza cases

dtc-219


$40 | Sold for: $65
חמישה בתי מזוזה, כסף ישראל, שנות ה50, סה"כ 71 גרם
Five silver Mezuza cases, Israel, the 1950's, total 71 gm

dtc-220


$25 | Sold for: $25
ששה בתי מזוזה בצבעים שונים בקופסת עץ עם ציורי פרחים, 18.5X10.5
Six Mezuza cases in various colors, in a wooden box painted flowers, 18.5X10.5

dtc-221


$50 | Sold for: $50
בית מזוזה, כסף רקוע 44 גרם
Hammered silver Mezuzah case, 44 gm

dtc-222


$25 | Sold for: $25
חמישה בתי מזוזה, מתכת עם חיפוי פיוטר
Five metal Mezuza cases with pewter coating

dtc-223


$50 | Sold for: $50
בית מזוזה צורת דג, פליז עם אינליי נחושת וכסף, אורך 16.5 ס"מ
Brass Mezuza case shaped like a fish, with inlay copper and silver, length 16.5 cm

dtc-225


$25 | Sold for: $25
שיויתי מודפס, מעשה ידי חיים מחבוב ירושלים, המדפיס ליפשיץ, ירושלים, 49X39 ס"מ
Printed Shiviti, created by Haim Machbub, Jerusalem, Ha'madpis Lipschitz, Jerusalem, 49x39 cm

dtc-226


$25
שמירה לילד וליולדת, הדפס זהב על נייר אדום, פגמים בחלק העליון, 29.5X19.5
Shmira for woman giving birth and the child, gold print on red paper, damage on top part, 26.5X19.5

dtc-227


$25 | Sold for: $40
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 8 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 8 gm

dtc-228


$25 | Sold for: $40
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 10.3 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 10.3 gm

dtc-229


$25 | Sold for: $40
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 11.3 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 11.3 gm

dtc-230


$30 | Sold for: $55
חמישה תליוני כסף צורת בתי מזוזה
Five Mezuza shaped silver pendants

dtc-231


$25 | Sold for: $100
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 10 גרם
Hamsa, Silver piercing work, Tunisia, North Africa, 10 gm