246-1490


$50
סכין חלה לשבת צורת אולר, עם כיתוב: "שבת קודש"
Shabbat Challah knife, penknife shaped, inscribed "Shabbat Kodesh"

246-1491


$25 | Sold for: $30
סיכה-תליון, כסף פיליגרן מגן דוד עם מנורה, עבודה תימנית
Silver filigree brooch-pendant, Magen David with a Menorah, Yemeni work

246-1492


$90
מנורת בית כנסת עתיקה (מנורת יהודים) פולין, המאה ה19 (עבר הסבה לחשמל) פגמים
Antique synagogue lamp, Poland, 19th century (was converted to electricity) damaged

246-1493


$220
מגדל בשמים עתיק, כסף 118 גרם
Antique silver (Besamim) spice tower, 118 gm

246-1494


$150
כוכב יהודים, מנורת שמן תולה ששה קנים עם קערת איסוף, ללא ריצ'רץ
Kochav Yehudim, hanging oil lamp with six arms and receptacle bowl, no zipper

246-1495


$25
נטלה קטנה, נחושת רקועה
Small Netala (hand washing cup), hammered copper

246-1496


$25
קמע כתוב ביד ע"ג קלף
Handwritten amulet on parchment

246-1497


$50
נטלה עתיקה, נחושת עם ציפוי בדיל
Antique Netala (hand washing cup) tin plated copper

246-1500


$90
זוג רימונים עשויים פח, מרוקו צפון אפריקה
Pair of tin Rimonim (Torah finials), Morocco, North Africa

246-1501


$80
יד לספר תורה, עץ מגולף
Carved wooden Torah pointer

246-1502


$650
רימון בודד, כסף, עבודת ריקוע כ-316 גרם
Single hammered silver Rimon (Torah finial), 316 gm

246-1503


$100 | Sold for: $220
לוט יריעות של ספרי תורה עתיקים חלק קלף, חלק עור צבי
Lot of sheets from antique Torah scrolls, some parchment, some gazelle skin

246-1505


$40
חנוכיה עשויה ברונזה לשמן גב עם דוגמת ציפורים בגן
Bronze Chanukah oil lamp, back with birds in garden pattern

246-1506


$900
חנוכית ברונזה עתיקה, מרוקו מאות 17-18 (פגמים), גובה 19 ס"מ
Antique bronze Chanukah lamp, Morocco, 17th-18th C. (damages), height 19 cm

246-1507


$70
חנוכיה זקופה צורת מנורה לנרות, גרמניה, שנות ה20
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Germany, 1920's

246-1508


$1500
חנוכית ברונזה עתיקה, מרוקו מאות 16-17 (פגמים)
Antique bronze lamp, Morocco, 16th-17th C. (damages)

246-1509


$120
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת מרוקו , גובה 35 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, Moroccan design, height 35 cm

246-1511


$50
צלחת פסח עשויה נחושת רקועה סגנון פרס-אפגניסטן, קוטר 32 ס"מ
Hammered copper Passover plate, Persian-Afghan style, diameter 32 cm

246-1512


$350 | Sold for: $500
קערת כסף רקוע עם תבליטי פרחים וכיתוב: "כהא לחמא עניה די אכלו אבהתנא..", 596 גרם, קוטר 30 ס"מ
Hammered silver bowl with floral embossments, and inscribed: "Ha Lachma Anya Di Achalu Avhatana", diameter 30 cm

246-1513


$50
צלחת פסח עשויה אבנית תוצ Ridgeways, אנגליה
Stoneware Passover plate, by Ridgeways, England