223-1091


$50
כפתור: חאיאס Hias, Bremen 1946 היאס - Hebrew Sheltering and Immigrant aid Society , הוא ארגון יהודי שפעל מאמצע המאה ה-19, והיה בעל תפקיד מרכזי בעזרה למהגרים אחרי מלחמת העולם השניה באירופה בכלל וגרמניה בפרט
Button Hias Bremen 1946 . Hias - Hebrew Sheltering and Immigrant aid Society- was a jewish organisation who was active from mid 19th century

223-1092


$40 | Sold for: $50
אות Onore al merito של בית הספר היהודי בליוורנו Scuole israelitiche di Livorno
Badge "Onore al merito" of a Jewish school in Livorno, Scuole israelitiche di Livorno

227-172


$40 | Sold for: $40
סביבון קרמיקה גדול, עם ציורי יונים
Large ceramic Dreidel, with dove drawings

227-173


$200
כלי בשמים, כסף פיליגרן, צורת פרח
Silver filigree Bessamim spice box, flower shaped

227-174


$40 | Sold for: $65
סביבון, עבודת כסף טורקמנית נ.ג.ה.ש.
Dreidel, Turkmenian silverwork, N.G.H,S.

227-175


$240
קופסה לבשמים עם צלוחית הבדלה טריפולי, צפון אפריקה
Bessamim spice box with Havdalah saucer, Tripoli, north Africa

227-176


$50 | Sold for: $190
צלחת פסח על רגל, עם הדפסה ליטוגרפית צבעונית אנגלית ועברית וצלוחיות (אחת שבורה)
Passover plate on a stem with saucers (one damaged), with colored lithograph print, English and Hebrew

227-177


$375
זוג רימונים, כסף, דוגמה אשכנזית
Pair of silver Rimonim (Torah finials), Ashkenazi style

227-178


$120 | Sold for: $120
נר שמן להבדלה, כסף, צפון אפריקה
Silver Havdalah oil lamp candle, north Africa

227-180


$150 | Sold for: $220
עבודת ריקוע מרוקאית: "עשרת הדיברות" עם דג ומגן דוד
Moroccan hammered work:" The Ten Commandments", with a fish and star of David

227-181


$550
זוג רימונים, כסף נמוך, מרוקו תחילת המאה ה20
Low silver Rimonim (Torah finials), Morocco, early 20th c

227-182


$150
שמן על בד, סופר סת"ם כותב ספר תורה, חתום
Swiech R.
Oil on canvas, Torah scribe at work, signed

227-183


$700 | Sold for: $700
מגש למשלוח מנות, כסף 800 גרמניה, עם עבודת חריטה מזרחית דוגמת דגים
Mishloach Manot tray, silver 800, Germany, oriental fish pattern engraving work

227-184


$150
מגדל בשמים, כסף 833 ישראל, שנות ה50
Bessamim spice tower, silver 833, Israel, 1950’s

227-185


$1200 | Sold for: $1200
מגש כסף לפדיון הבן, עם עבודת ריקוע עקדת יצחק, וגלגל מזלות מסביב
Silver tray for Pidion Haben, with hammered images of the binding of Isaac and surrounded by the zodiac

227-186


$150 | Sold for: $150
כוס קידוש, כסף 800, גרמניה עם עבודת חריטה ארץ ישראלית, מראה ירושלים
Kiddush cup, silver 800, Germany, with Eretz Israel engraving work, showing Jerusalem

227-187


$2200
תצריב, הכותל המערבי פגמים קלים בחלק העליון
Bidu Alexander 1813-1895
Etching, the western wall, slight damages to the upper part

227-188


$200
ליטוגרפיה, ברכת יצחק את בניו
Lithograph, Isaac’s blessing of his sons

227-189


$3000
מנורת בית כנסת, ברונזה עם פליז
Bronze and brass synagogue lamp

227-190


$475
זוג פמוטים, כסף 925, תוצ' ביר ישראל, שנות ה60
Pair of silver 925 candlesticks, by Bir Israel, 1960’s

237-096


$75 | Sold for: $75
זוג מתפסי טלית, כסף 925, עבודת ריקוע יד אומן, חתום ביר
Pair of Tallit clasps, silver 925, artisan hammer work, hand marked

237-097


$120 | Sold for: $120
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן ירושלים, תחילת המאה ה20 (פגם קל)
Torah pointer, silver with filigree, Jerusalem, early 20th c. (minor damage)

237-098


$450
קופסת כסף 925 תוצ Pick Bath- Jamaican Jewish Center, silver soldered 18% nickel
925 silver box, by Pick Bath- Jamaican Jewish Center, silver soldered 18% nickel

237-100


$240
יד לספר תורה, כסף, אירופה המאה ה19, עם שרשרת
Silver Torah pointer, Europe, 19th c., with a chain

237-101


$150
מדליה גדולה לפדיון הבן עם כיתוב: חמשה שקלים
Large medal for "Pidion HaBen", inscribed: Five Shekels

237-102


$120 | Sold for: $120
כוס כסף, סגנון עתיק עם כיתוב עברי
Antique style silver cup, with Hebrew inscription

237-103


$150
יד לספר תורה, כסף, צפון אפריקה תחילת המאה ה20 (פגם קל)
Silver Torah pointer, north Africa, early 20th c. (minor damage)

237-104


$550 | Sold for: $550
נטלת כוהנים, כסף, עם כיתוב
Silver "Kohanim" Natla, with inscription

237-105


$400
יד לספר תורה, כסף, דרום גרמניה המאה ה19
Silver Torah pointer, southern Germany, 19th c.

237-106


$180
זוג רימונים, כסף, צפון אפריקה
Pair of silver Rimonim (Torah finials), North Africa

237-107


$220 | Sold for: $220
צלחת הבדלה, כסף 800, עם חריטה כיתוב" שבוע טוב" ומראה העיר העתיקה
Silver 800 Havdalah plate, engraved with the inscription "Shavua Tov" and a view of the old city

237-108


$150
יד לספר תורה, כסף, צפון אפריקה המאה ה19
Silver Torah pointer, north Africa, 19th c.

237-109


$600
גביע כסף Sterling עם עבודת צריבה תוצ' אבישי, ירושלים
Sterling silver cup, with etching work, Avishai, Jerusalem

237-110


$600
יד לספר תורה, כסף וזהב 18K דוגמת צפון אפריקה
Silver and 18k gold Torah pointer, north Africa style

237-111


$150
חמש מדליות כסף לפדיון הבן: צד א' דג ו"חי", צד ב': "ברית"
Five silver medals for "Pidion HaBen", obverse: fish and "Chay", reverse: "Brit"

237-112


$425 | Sold for: $425
מנורת שבת לשמן 7 קנים, כסף עם כיתוב: לכבוד שבת קודש"
Silver Shabbat oil lamp, 7 arms, inscribed: "L'chvod Shabbat Kodesh"

237-113


$220
יד לספר תורה, כסף, מרכז אירופה המאה ה19
Silver Torah pointer, central Europe, 19th c.

237-114


$8000
קופסת אתרוג, כסף, הונגריה המאה ה18, צורת דלעת
Silver Etrog box, Hungary, 18th c., pumpkin shaped

237-115


$1300 | Sold for: $1300
יד לספר תורה, זהב 9K, עם שיבוץ אבני חן, טוניסיה
18k gold Torah pointer, set with gems, Tunisia

237-116


$500
זוג רימונים לספר תורה, כסף, עבודת ניסור, צפון אפריקה
Pair of silver Rimonim (Torah finials), pierced, North Africa

237-117


$425
שיויתי כתוב ביד ע"ג קלף במסגרת כסף
Handwritten Shiviti on parchment, in a silver frame

237-118


$220
יד לספר תורה, כסף, צפון אפריקה
Silver Torah pointer, north Africa

237-120


$150 | Sold for: $150
חמש מדליות כסף לפדיון הבן עם מנורה, דגים, וחמסה, סגנון קהילות צפון אפריקה
Five silver medals for "Pidion HaBen" with a Menorah, fish and Chamsa, in North African style

237-121


$1500
יד לספר תורה, זהב 18K, עם שיבוץ אבני חן, טוניסיה
18k gold Torah pointer, set with gems, Tunisia

237-187


$45 | Sold for: $45
תליון חמסה, זהב 14K משובץ בזירקונים
14k gold Chamsa pendant, set with zircons

237-188


$90 | Sold for: $90
מגדל בשמים כסף, צורת טחנת רוח
Silver Besamim (spice) tower, windmill shaped

237-189


$180 | Sold for: $180
חנוכיה זקופה לנרות,
Erect Chanukah lamp for candles

237-190


$500 | Sold for: $500
מגדל בשמים, רוסיה, המאה ה19 רגל מתוקנת
Besamim (spice) tower, Russia, 19th c., repaired leg

237-191


$650
חנוכית ברוזה עתיקה לשמן, גב עם זוג ציפורים, בחזית זוג פמוטים
Antique bronze Chanukah oil lamp, back with a pair of birds, with a pair of candle sticks in the front

237-192


$75 | Sold for: $80
חמסה עבודת ניסור יד, זהב 9K טוניסיה, כ-3 גרם
9k gold hand pierced Chamsa, Tunisia, appr. 3 gm

237-193


$120
מגדל בשמים מצופה כסף, תוצ Szekman ורשה, תחילת המאה ה20
Silver plated Bessamim, by Szekman, Warsaw, early 20th century

237-194


$325 | Sold for: $325
חנוכיה זקופה לנרות, עם שילוב פיליגרן
Erect Chanukah lamp for candles, integrated with filigree

237-195


$500
מגדל בשמים מצופה כסף תוצ WMFM, חתום
Silver plated Besamim (spice) tower, WMFM, marked

237-196


$800
חנוכיה לשמן, עבודת בצלאל שנות ה20 (ראה קטלוג "בצלאל של שץ" ) ללא שמש
Chanukah oil lamp, Bezalel work, 1970's, (see catalogue "Bezalel 1906-1929") missing Shamash

237-197


$700
מגילת אסתר כתובה ביד ע"גקלף בקופסת עץ זית ירושלמית, עם מראה הכותל
Megilat Esther, handwritten on parchment, in a Jerusalemite olivewood case, with a depiction of the western wall

237-198


$170 | Sold for: $170
חמסה עבודת ניסור יד, זהב 9K טוניסיה, כ-7 גרם
9k gold hand pierced Chamsa, Tunisia, appr. 7 gm

237-199


$220
כלי בשמים כסף, צורת דג
Bessamim. Silver. Fish-shaped

237-200


$375 | Sold for: $375
חנוכית כסף 925, דוגמת חב"ד לנרות,
Silver 925 Chanukah lamp, Chabad style

237-201


$220 | Sold for: $220
קופת צדקה, כסף, עם כיתוב "צדקה ושלום"
Silver alms box, inscribed "Tsedaka V'Shalom"

237-202


$700
כלי בשמים, כסף, אוסטריה, המאה ה18,
Silver Besamim (spice) box, Austria, 18th c.

237-203


$800
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות, גב אריות עם כתר תורה
Bronze Chanukah lamp for candles, Krakow style, back with lions and Torah crown

237-204


$240 | Sold for: $475
חמסה עבודת ניסור יד, זהב 9K טוניסיה, כ-10 גרם
9k gold hand pierced Chamsa, Tunisia, appr. 10 gm

237-205


$350
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן אוסטריה-הונגריה, תחילת המאה ה20
Besamim (spice) tower, silver with filigree, Austro-Hungary, early 20th c.

237-206


$600
חנוכיה כסף, דוגמה מזרח אירופאית תוצ' ארה"ב, שנות ה20, גב נשרים ושני בזיכים- שמשים. משמש גם לנרות שבת
Silver Chanukah lamp, eastern European style, made in USA, 1920's, back with eagles and two cornets-Shamashim, used also as a Shabbat candle stick

237-207


$1700 | Sold for: $1700
מגילת אסתר, כתובה ביד ע"ג קלף בקופסת כסף פיליגרן (עז' מוסאיוף)
Megilat Esther, handwritten on parchment, in a silver filigree case (Moussaieff Estate)

237-208


$750
מגדל בשמים, כסף 84, רוסיה הצארית 1897, חתום
Silver 84 Besamim (spice) tower, Tsarist Russia 1897, marked

237-209


$1200
חנוכית גב, כסף, בזיכים לשמן צורת אריות
Silver Chanukah lamp with back, lion shaped cornets for oil

237-210


$475 | Sold for: $475
קופסת כסף עם עבודה מזרחית וכיתוב חרוט "פסח"
Silver box with oriental work, inscribed "Pesach"

237-211


$650
מגילת אסתר כתובה ביד ע"ג קלף גובה קלף 21.5 ס"מ גובה כתב 17 ס"מ
Megilat Esther, handwritten on parchment, parchment height 21.5 cm, script height 17 cm

237-212


$450
מגדל בשמים עתיק, כסף 12 הברגה מתוקנת
Antique Silver 12 Bessamim, repaired screwing mechanisms

237-213


$800
מגדל בשמים, כסף , גרמניה המאה ה- 18, עם עיטורי גפנים
Silver Besamim (spice) tower, 18th c., with vine decorations

259-008


$375
מגש פליז עם עבודת ריקוע: במרכז תמונה של משה רבנו ואהרון הכהן, מסביב כתב ערבי, במעגל השני יציאת מצרים, ומעגל השלישי ריקוע דמוי כתב עברי, קוטר 69 ס"מ
Hammered brass tray, with an image of Moses and Aaron surrounded by writing in Hebrew, 69 cm in diameter

259-019


$260
פמוט הבדלה, ברונזה עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק, על הבסיס כיתוב: "נר הבדלה"
Bronze Havdalah candle holder, inlaid with silver and copper, Damascene craft, inscribed "Ner Havdalah"

259-021


$260
זוג פמוטי כסף 800 ישראל, שנות ה60, ס"ה כ540 גרם
Pair of silver 800 candlesticks, Israel, 1960’s, total of 540 gm

259-028


$1000
זוג פמוטי שבת, ברונזה פולין, המאה ה18, גובה 54 ס"מ
Pair of bronze Shabbat candlesticks, Poland, 18th C., height 54 cm

259-033


$260
מיקרוגרפיה, "שיר השירים" כתוב ע"ג קליפת ביצה
Micrography "Song of Songs", written on an egg shell

259-174


$25 | Sold for: $35
עבודת רקמה, כיסוי חלה עם כיתוב: זכור את יום השבת לקדשו ואריות מחזיקים את לוחות הברית במגן דוד
Embroidery work, Challah cover, inscribed "Zechor Et Yom Hashabbat" and two lions holding the tables of the covenant in a Magen David

259-175


$70
נטלה עתיקה מנחושת
Antique copper Natala (washing cup

259-176


$25
מתקן לספירת העומר, עץ זית עם מגילה מודפסת
Device for counting of the Omer, olivewood with a printed scroll

259-177


$70
תבליט פיוטר מוכסף, שנים עשר השבטים, 27X19
Silvered pewter relief, the twelve tribes, 27x19

259-178


$25 | Sold for: $25
שרשרת עם תליון "חי" כסף 925, 18 גרם
Chain with a "Chai" pendant, 925 silver, 18 gm

259-179


$80
עבודת קישוט, כסף, חתונה 49 גרם, 8.5X8 ס"מ
Mauricio Samuel
Silver ornamental work, a wedding, 45 gm, 8.5x8 cmMauricio Samuel

259-180


$25
מיניאטורה מכסף 925, חסיד 9 גרם, גובה 30 מ"מ
Silver 925 miniature of a Hassidic Jew, 9 gm, height 30 mm

259-182


$35
סט כלים למים אחרונים מצופים כסף עם פלק מגדל דוד ירושלים
Silver plated "Mayim Achronim" set, with a plaque showing the tower of David Jerusalem

259-183


$80
לוחית עגולה עם גילוף עץ משה רבנו (שמות טז 15-16), המאה ה19, קוטר 18 ס"מ
Round disc with wood carving, Moses (Exodus 15-16), 19th C., 18 cm in diameter

259-184


$35 | Sold for: $75
שלושה תליוני כסף לבקבוקי יין עם כיתוב: "בורא פרי הגפן", 34 גרם
Three silver wine bottle pendants, inscribed "Boreh Pri Ha'gefen", 34 gm

259-185


$90 | Sold for: $120
כיסוי ראש תימני לנשים עם רקמת חרוזי כסף ומטבעות
Yemeni head cover for women, embroidered with silver beads and coins

259-186


$35 | Sold for: $40
קנקן פיוטר עם מכסה וכיתוב: "יין לכבוד שבת"
Pewter pitcher with lid, inscribed "Yain L'chvod Shabbat"

259-187


$100
כד פיוטר עם הקדשה מתוארכת נדבת ר' אליעזר בן נחמן שואן לזכרון יום הולדת בנך נחמון, שק כו אב תרנך לפק (1910) , גובה 15.5 ס"מ
Pewter jar with a dated dedication "Nidvat R' Eliezer Ben Nachman..,dated 5670, 1910, height 15.5 cm

259-188


$45 | Sold for: $45
תיק לתפילין וטלית, עבודת רקמה ברוקט על קטיפה עם כיתוב: "מגן"
Tefilin and Talith bag, brocade cembroidery work on velvet, with the inscription "Magen"

259-189


$120 | Sold for: $550
רעשן פורים מעץ מגולף וחרוט, עם עבודת גילוף על החזית, המראה את המלך וכיתוב: "נדדה שנת המלך"
Carved and engraved wooden Purim rattle, with a carved image of the king on the front part and inscribed

259-190


$45
קופסת טבק עם סיכה עליה תמונת יהודי מזוקן
Tobacco box with a pin on it, image of a bearded Jew

259-191


$180
כוס קידוש וצלוחית להבדלה כסף, עירק, 45 גרם, 58 גרם
Silver Kiddush cup and Havdalah saucer, Iraq, 45 gm, 58 gm

259-192


$50 | Sold for: $50
שני גביעי קידוש וכוס מצופים כסף, עם עבודת ריקוע נאיבית,
Two silver plated Kiddush cups and a tumbler, with naïve hammer work

259-193


$200
סיר נחושת רקוע, כיתוב עברי על החלק העליון, תבליטים מראות בעלי חיים על הבסיס, גובה 27 ס"מ, קוטר 39 ס"מ
Hammered copper pot, with Hebrew writing on the upper part, embossments of animals on the base, 27 cm high, 39 cm in diameter

259-194


$65 | Sold for: $65
כוס הנהרות, כסף 925 גובה 9 ס"מ, 72 גרם
"Neharot" cup, 925 silver, height 9 cm, 72 gm

259-196


$45 | Sold for: $55
מגדל בשמים קטן, כסף סטרלינג 925 55 גרם, גובה 10 ס"מ
Small "Besamim" spice tower, Sterling silver 925, 55 gm, height 10 cm

259-197


$130 | Sold for: $150
כלי בשמים עתיק
Antique "Besamim" spice box

259-199


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה עשוי פליז, עם פיגורת אריה וכיתוב: "שומר דלתות ישראל"
Brass Mezuzah with a lion figurine and the inscription "Shomer Dlatot Israel"

259-200


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה עם פלק, האריה של תל חי, ופלק עם מנורה
Mezuzah case with a plaque the lion of Tel Chai and a plaque with a Menorah

259-201


$25
בית מזוזה עשוי עור צורת שדרה של ספר
Leather Mezuzah case, shaped like book spine

259-202


$35 | Sold for: $35
בית מזוזה מעץ זית חרוט ומגולף מראה חומות ירושלים, אורך 31.5 ס"מ
Carved and engraved olivewood Mezuzah, showing the walls of Jerusalem, 31.5 cm long

259-203


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה, כסף פיליגרן 19 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 19 gm

259-205


$25
יד לספר תורה מצופה כסף עשויה מכף תוצ' Rogers
Silver plated Torah pointer made from a spoon, by Rogers

259-206


$100
יד לספר תורה עץ עם עצם ומתכת מצופה כסף, המאה ה18, אורך 42 ס"מ
Torah pointer, silver plated wood with bone and metal, 18th C., 42 cm long

259-207


$45 | Sold for: $50
יד לספר תורה, כסף פיליגרן 53 גרם
Silver filigree Torah pointer, 53 gm

259-208


$120
יד לספר תורה, כסף וצדף
Torah pointer, silver and mother of pearl

259-209


$70 | Sold for: $70
יד לספר תורה, עץ חיפוי כסף חלקי ופליז,המאה ה- 18, אורך 40 ס"מ
Torah pointer, wood partially covered with silver and brass, 18th C., 40 cm long

259-211


$35 | Sold for: $35
מגן ברית, עבודה עממית צפון אפריקה
Brith guard, folk craft, North Africa

259-212


$85 | Sold for: $85
מגן ברית עם כיתוב "ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי "
Brith guard, with an inscription "V'er'ech Mitboseset B'damaich V'omar Lach B'damaich Chaiyai "

259-213


$120 | Sold for: $120
שני פריטי ברית מילה: מגן וסכין
Two Brith Mila tools: a guard and a knife

259-215


$25 | Sold for: $25
שני סביבונים עשויים פליז, ארץ ישראל, נ.ג.ה.פ.
Two brass Dreidels, Eretz Israel, N.G.H.P.

259-216


$45 | Sold for: $60
סביבון כסף נ.ג.ה.ש. אלקטרופורמינג עם דמויות הקשורות לחנוכה
Silver Dreidel N.G.H.S., with figures related to Chanukah

259-226


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח, נחושת עם ציפוי ניקל עם כיתוב: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", קוטר 28.5 ס"מ
Passover plate nickel plated copper with an inscription "L'shana Ha'ba'a B'yerushalaim Ha'bnuya", 28.5 cm in diameter

259-227


$50
צלחת פסח, פליז רקוע עבודת פטיש כיתוב "פסח" במרכז, ושש המנות מסביב, וכן 12 השבטים, קוטר 37 ס"מ
Hammered brass Passover plate, inscribed "Pessach" in its center with the six ingredients and the 12 tribes around it, 37 in diameter

259-228


$45 | Sold for: $45
גלגלת עתיקה למצות, ברונזה
Antique bronze Matzah rolling pin

259-229


$60 | Sold for: $65
צלחת פסח, זכוכית עם ציור יד פגם ייצור
Passover plat, hand painted glass, manufacture damage

259-230


$80 | Sold for: $220
צלחת פסח, פורצלן, עם ציור הדפס ע"פ עיצוב של דוד שריר, מס' 180/500, עבודת יד ע"י נעמן
Porcelain Passover plate, with a printed painting after David Shrier, hand made by Naaman

261-283


$25 | Sold for: $25
אלבום עם 37 הליוגרבורות של תמונות בנושאים תנ"כיים
Album containing 37 heliogravures of images from the Old Testament

261-284


$40 | Sold for: $80
פרוכת, רקמת יד ע"ג קטיפה חומה מתורך תרצ"ה 1935, 124X141 ס"מ
Parochet (holy ark curtain), hand embroidered on brown velvet, dated 5695 1935, 124x141 cm

261-285


$60 | Sold for: $60
ארבע עבודות עץ מצוירות בית מזוזה, סביבון, קופסת אתרוג ונטלה
יאיר עמנואל
Four painted woodworks: Mezuzah case, Dreidel, Etrog box and a Natala (washing cup)Yair Emanuel

261-286


$25 | Sold for: $30
סכין חלה, ידית כסף, תוצ הצורפים אורך כולל 34 ס"מ (כחדש באריזה)
Challah knife, silver handle, by Hatzorfim, total length 34 cm (as new in package)

261-287


$80 | Sold for: $80
תיק לספר תורה, צפון אפריקה גובה 46 ס"מ, קוטר (סגור) 33 ס"מ
Case for Sefer Torah North Africa, height 46 cm, 33 cm in diameter (closed)

261-288


$25 | Sold for: $25
פיגורת "בובה" (סבתא) עשויה sirocco wood (אבקת עץ עם דבק), הוכנה עבור התערוכה העולמית בניו יורק 1939
Figure "doll" (grandmother), made from Syroco, molded wood pulp, created for the New York World Exhibition 1939

261-289


$100
לוחית כסף לפדיון הבן, עם כיתוב ברכה, חריטת דג וכו', 93 גרם
Pidyon Haben silver disc, inscribed with a blessing, a fish engraving etc., 93 gm

261-290


$25
צלוחית ברונזה עם עבודת אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, מראה מגן דוד וכיתוב "ציון", קוטר 9 ס"מ
Bronze saucer, inlaid with silver and copper, damascene work, with a Magen David and inscribed "Zion", 9 cm in diameter

261-291


$120 | Sold for: $120
כוס (ספל) פליז עתיק עם כיתוב: "גחש"א חברת ארבע משמרות", גובה 13 ס"מ
Antique brass cup, with an Hebrew inscription, height 13 cm

261-292


$25 | Sold for: $25
שלושה גביעי קידוש מצופים כסף א. עם פלק עקדת יצחק ב+ג. עם פלק מגדל דוד
Three silver plated Kiddush cups, a. with a plaque "Binding of Isaac", b.+ c. each with plaque showing the Tower of David

261-293


$120
עטרה לטלית, חוליות כסף על בד
Atara for a Tallit, silver links on fabric

261-294


$25 | Sold for: $500
לוח נחושת עם עבודת אמייל כנראה גב של חנוכיה, מראה זוג אריות ומנורה, 16.5X10 ס"מ
Copper plate with enamel work, probably the back of a Chanukah lamp, showing two lions and a Menorah, 16.5x10

261-295


$150 | Sold for: $170
שש פיגורות זכוכית מיניאטוריות דמויות "כליזמרים"
Six miniature glass figurines, Klezmer figures

261-297


$160 | Sold for: $160
קופסה עם 5 מטבעות (מדליות) כסף, לפדיון הבן, ס"ה 175 גרם
Box containing 5 silver coins (medals), for Pidyon Haben, 175 gm

261-298


$25 | Sold for: $45
קופסת בשמים מיניאטורית כסף פיליגרן
Miniature silver filigree Besamim (spice) box

261-299


$180
קופסת אתרוג עשויה פליז, הודו
Brass Ethrog box, India

261-300


$25 | Sold for: $25
שש צלוחיות מצופות כסף עם כיתוב של המנות לקערת סדר: חרוסת, כרפס, זרוע, כורך, מרור וביצה
Six silver plated saucers, inscribed with the names of the Passover Seder plate items Charoset, Karpas, Matzah, Zeroa, Maror and Beitzah

261-301


$325
סט כלים למים אחרונים כסף 925, כלי איסוף וכד, 322 גרם
925 silver Mayim Achronim set, receptacle and pitcher, 322 gm

261-302


$25 | Sold for: $25
מגש מתכת מצופה כסף להדלקת נרות שבת, עם כיתוב: " להדליק נר של שבת ושל יום טוב", 31X20
Silver plated metal tray, for the lighting of the Shabbat candles, inscribed "Lehadlik Ner Shel Shabbat V'shel Yom Tov", 31x20

261-303


$325
כוכב יהודים, מנורת שבת חמישה קנים, ברונזה, אזור אלזס-לורן, המאה ה19 (עבר הסבה לחשמל)
Kochav Yehudim, Shabbat lamp, five arms, bronze, Alsace, France, 19th C. (converted to electricity)

261-304


$30 | Sold for: $35
שלושה סביבונים נ.ג.ה.פ עשויים עץ עם ציורי יד
יאיר עמנואל
Three hand painted wooden Dreidels, N.G.H.P.Yair Emanuel

261-305


$600 | Sold for: $600
קופסה עם סט כלי ברית מילה כולל: מגן, סכין, כפית ונוקר
Brit Mila set, comprises shield, knife, spoon and pin

261-306


$40 | Sold for: $60
תחתית לגביע קידוש של פסח כסף, עם הטבעת תכולת קערת הסדר
Silver saucer for the Passover Kiddush cup, with an imprint of the Seder plate items

261-308


$30 | Sold for: $100
חנוכיה לשמן, פליז גב עם כיתוב: ":בימים ההם...", גובה 10 ס"מ, רוחב 14.5 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, inscribed "B'yamim Hahem,,,", height 10 cm, width 14.5 cm

261-309


$550
חנוכיה טוניסאית לשמן, כסף גב עם עבודת חריטה, 488 גרם
Tunisian silver Chanukah oil lamp, engraved back, 488 gm

261-310


$35
חנוכיה לשמן, ברונזה גב עם אריות ומנורה, גובה 17 ס"מ, רוחב 22.5 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, back with lions and Menorah, height 17 cm, width 22.5 cm

261-311


$600
חנוכיה טוניסאית לשמן, כסף, גב עם עבודת חריטה 532 גרם
Tunisian silver Chanukah oil lamp, engraved back, 532 gm

261-312


$75
חנוכיה גדולה וכבדה לנרות גב עם תבליט יעל עם ראש סיסרא, גובה 24 רוחב 27 ס"מ
Large and heavy Chanukah lamp for candles, back with an embossment of Yael with the head of Sisera, height 24 cm, width 27 cm

261-313


$650
חנוכיה זקופה לנרות, כסף 925 664 גרם
Erect 925 silver Chanukah lamp for candles, 664 gm

261-314


$325
חנוכיה לשמן, טוניסיה, כסף גב דגים ומגן דוד, 290 גרם
Silver Chanuka lamp for oil, Tunisia, back fish and star of David, 290 gm

261-316


$25
יד לספר תורה עשויה עץ מגולף
Carved wooden Torah pointer

261-317


$75 | Sold for: $75
ארבעה ידים מצופים כסף לספר תורה
Four silver plated Torah pointers

261-318


$25 | Sold for: $25
יד לספר תורה עשויה עץ מגולף
Carved wooden Torah pointer

261-319


$90 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף, 26 גרם
Silver Torah pointer, 26 gm

261-320


$50 | Sold for: $95
שלושה ידים מצופים כסף לספר תורה
Three silver plated Torah pointers

261-321


$200
יד לספר תורה, כסף, טריפוליטניה, לוב, עבודת ריקוע יד אמן, 108 גרם
Silver Torah pointer, Tripolitania, Libya, artisanal hammer work, 108 gm

261-323


$25 | Sold for: $30
בית מזוזה צורת דג
Fish shaped Mezuzah case

261-324


$50
לוט של 10 בתי מזוזה עשויים עץ
Lot of 10 wooden Mezuzah cases

261-325


$35 | Sold for: $35
ארבעה בתי מזוזה, עבודת כסף אלקטרופורמינג
Four Mezuzah cases, electroforming silver work

261-326


$50
לוט של 10 בתי מזוזה עשויים עץ
Lot of 10 wooden Mezuzah cases

261-327


$40 | Sold for: $40
שבעה בתי מזוזה, פליז ארץ ישראל, שנות ה30-50
Seven brass Mezuzah cases, Eretz Israel, 1930's-50's

261-328


$50
עשרה בתי מזוזה עשויים קרמיקה דוגמאות שונות
Ten ceramic Mezuzah casess, various designs

261-329


$40
שבעה בתי מזוזה, פליז ארץ ישראל, שנות ה30-50
Seven brass Mezuzah cases, Eretz Israel, 1930's-50's

261-330


$90
שנים עשר בתי מזוזה, כסף חלקם הטבעה, חלקם עבודת ניסור
Twelve silver Mezuzah cases, some molded others pierced

261-331


$50
ששה בתי מזוזה עשויים ברונזה
Six bronze Mezuzah cases

261-333


$25 | Sold for: $30
שמירה לילד וליולדת, הדפסת זהב ע"ג נייר כחול, עם תמונה של לילית וחמסה
Shmira Layeled Velayoledet, gold print on blue paper, with an image of Lilith and Hamssa

261-334


$60 | Sold for: $70
קמע חרוט על לוחית כסף עם שרשרת כסף משובצת בקורלים, 34 גרם
Amulet engraved on a silver disc, with a coral studded silver chain, 34 gm

261-335


$25
קמע כתוב ביד ע"ג קלף, עם ציורי טבלאות
Handwritten amulet on parchment, with table drawings

261-336


$70 | Sold for: $75
שלושה תליונים-קמיעות כ"א עשוי כסף וכוללים קלף כתוב (אחד צורת מזוזה)
Three amulet pendants, each one made of silver with an inscribed parchment (one in the shape of a Mezuzah)

261-337


$25 | Sold for: $25
שני תליוני קמע מכסף א. חמסה כסף פיליגרן עם מגן דוד, 1.9 גרם ב. גלגל עם שמות המלאכים, מגן דוד ואבן חן במרכז, 8.5 גרם
Two silver amulet pendants: a. silver filigree Chamsa with a Magen David, 1.9 gm, b. circle with the names of the angels, a Magen David and a gemstone in the center, 8.5 gm

261-338


$75
חמסה קטן, זהב 9K 2.7 גרם
Small 9k gold Hamsa, 2.7 gm

261-339


$35 | Sold for: $35
קמע כתוב ביד ע"ג נייר
Amulet written on paper

261-340


$100 | Sold for: $100
קמע חרוט על לוחית כסף עם שרשרת כסף משובצת בקורלים, 84 גרם
Amulet engraved on a silver disc, with a coral studded silver chain, 84 gm

261-341


$35 | Sold for: $35
חמסה מכסף, ג'רבה, טוניס 16 גרם
Silver Hamsa, Djerba Tunisia, 16 gm

261-342


$160 | Sold for: $170
ספר קמיעות מרוקאי, כתב יד חצי קולמוס ערבית יהודית ועברית, כולל ציורים ודוגמאות
Moroccan charms and amulets book, half quilt handwriting in Jewish Arabic and Hebrew, including illustrations and examples

261-343


$40
שמירה לילד וליולדת גרבה טוניס
Shmira L'yeled V'l'yoledet, Djerba Tunisia

261-344


$400 | Sold for: $400
קופסה עם 160 אסימונים לפדיון נפש כסף, ס"ה 342 גרם
Box of 160 Pidyon Nefesh silver tokens, 342 gm

261-345


$50
קמע חרוט על לוחית כסף עם שרשרת כסף משובצת בקורלים, 27 גרם
Amulet engraved on a silver disc, with a coral studded silver chain, 27 gm

261-360


$90 | Sold for: $90
מזרח מצויר ביד ע"ג קלף "דע לפני מי אתה עומד..", 28X18
Hand painted Mizrach on parchment "DA Lifney Mi Ata Omed..", 28X18 cm

261-375


$50
מזרח מצויר ביד ע"ג קלף "בשם השם נעשה ונצליח..", 16X9.5 ס"מ
Hand painted Mizrach on parchment "Bshem Hashem Naaseh Venatsliach..", 16X9.5 cm

261-444


$25
חנוכית שמן עשויה ברונזה בזיכים עתיקים, גב עם עוגן ודגים, גובה 18 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, antique cornets, back with an anchor and fish, height 18 cm

261-445


$25
חנוכיה לנרות, עם כיתוב ירושלים ומנורה על הבסיס, ישראל, שנות ה60
Chanukah lamp for candles, with the inscrption Jerusalem and a Menorah on the base, Israel 1960's

263-055


$200
לוט גדול של 19 גביעי וכוסות קידוש מצופים כסף, בקופסת עץ במידות 33X23X18.5 ס"מ
Large lot of 19 silver plated Kiddush cups, in a wooden box, 33x23x18.5 cm

263-057


$350 | Sold for: $350
קופסת עץ עם אוסף של 30 חמסות כסף פיליגרן ועוד
Wooden box with a collection of 30 Chamsas, silver filigree and more

263-058


$40 | Sold for: $55
לוט 10 סביבונים שונים
Lot of 10 different Dreidels

263-060


$40 | Sold for: $110
לוט 10 סביבונים שונים
Lot of 10 different Dreidels

263-061


$500
אוסף של 56 סביבונים, חלקם עם בסיס, בויטרינה קטנה, מידות הויטרינה 40X40X17
Collection of 56 Dreidels, some with base, inside a small display case, case measurements 40x40x17

263-063


$650 | Sold for: $650
לוט גדול של 24 גביעי וכוסות קידוש כסף, בקופסת עץ, ס"ה כ-1018 גרם נטו כסף
Large lot of 24 silver Kiddush cups, in a wooden box, total of1018 gm of silver net weight

263-501


$25 | Sold for: $30
שלוש פיגורות כליזמרים, עשויות קרמיקה
Three ceramic Klezmer figures

263-502


$75 | Sold for: $80
מנורת יהודים ששה קנים עם קערית איסוף
Menorat Yehudim, six arms with a small collection bowl

263-503


$25 | Sold for: $260
טבעת חותם עם כיתוב: "אברהם בר דוד"
Insignia ring with the inscription "Avraham Bar David"

263-504


$90 | Sold for: $90
קופסת טבק עתיקה, כסף עם תבליט אריה וחריטה (מאוחרת( "גור אריה יהודה לוימטו", 6X4.7
Antique silver tobacco box, with a relief of a lion and a (later) inscription "Gur Arieh Yehuda..", 6x4.7

263-505


$25 | Sold for: $25
חמש פיגורות כליזמרים יציקה עם צביעת יד
Five Klezmer figures, cast, hand painted

263-506


$120 | Sold for: $120
מגילת אסתר כתובה ביד ע"ג קלף פורמט גדול לבית כנסת (פגמים), גובה קלף 46 ס"מ, גובה כתב 35 ס"מ
Megilat Ester, handwritten on parchment, large format for the synagogue (damages), parchment height 46 cm, text height 35 cm

263-507


$25 | Sold for: $25
חמש פיגורת כליזמרים, יציקה עם צביעת יד
Five Klezmer figures, cast, hand painted

263-508


$120
לוחית כסף לפדיון הבן עם חריטה, משה מקבל את לוחות הברית, 101 גרם, 7X7.2 ס"מ
Silver "Pidion Haben" disc, engraved with an image of Moses receiving the tables of the covenant, 101 gm, 7x7.2 cm

263-509


$35
סיכת צדף, עבודת ניסור יד אומן עם מנורה במרכז
Mother of pearl brooch, artisanal piercing work, with a Menorah in the center

263-510


$150
קערה-מגש, עקדת יצחק, נחושת רקועה 28.5X18
Hammered copper bowl-tray, Binding of Isaac, 28.5x18

263-511


$40 | Sold for: $1400
חותם עם כיתוב עברי
Insignia with Hebrew inscription

263-512


$280
נר שמן להבדלה, כסף עם חריטה "שבוע טוב", 350 גרם, גובה 8.5, אורך 18.5 ס"מ
Silver Havdalah oil lamp, engraved with the inscription "Shavua Tov", 350 gm, height 8.5 cm, length 18.5 cm

263-513


$40 | Sold for: $40
שתי סיכות אמייל, לוחות הברית
Two enamel pins, tables of the covenant

263-514


$300
גביע קידוש מכסף, עם עבודת צריבה, כיתוב "זה דודי וזה רעי", ודוגמת גפנים וענבים, גובה 19.5 ס"מ
Silvered ornamental cup, with etching work, inscribed "Zeh Dodi V'zeh Re'i", vine and grape pattern, height 19.5 cm