251-1067


$40
מדליה על זכיה בתחרות צלפים פרוסיה 1840 Fried. Wilhelm III Koenig von Preussen, fine
Medal for the winner of a sharpshooting contest, Prussia 1840, Fried. Wilhelm III Koenig von Preussen, fine

251-1068


$60
מדלית ברונזה Twentieth Anniversary V-E Day עשרים שנה ליום הנצחון (סוף מלחמת העולם השניה) באירופה, עם דיוקנאות הגנרלים Eisenhower, Alexander, Koenig 1939-1945 עיצוב J.P. Jennewein 1965, הוצא ע"י ה U.J.A.
Bronze medal 20th Anniversary VE Day, with portraits of the generals: Eisenhower, Alexander, Koenig 1939-1945, design J.P. Jennewein, issued by the U.J.A

251-1069


$50
מדלית זכרון למלחמת 1870-1871 של העיר Crimmitschau, הוטבע ע"י הרייך הגרמני 1895, מצב VF
Commemorative medal of the 1870-1871 war of the city of Crimmitschau, minted by the German Reich, 1895, VF

251-1070


$40
שני אותות, מזכרת לרגל חתונות מלכותיות, אנגליה: א. 1858 ב. 1937
Two decorations, souvenir on the occasion of royal weddings, England, a. 1858, b. 1937

251-1071


$50 | Sold for: $50
מדלית פרופ, מזכרת לחתונה המלכותית של דיאנה וצ'רלס, 29.7.81, כסף 925, 31 גרם Royal wedding proof medallion - Prince Charles and Lady Diana, no 1790 of 5000
Royal wedding proof medallion - Prince Charles and Lady Diana, no 1790 of 5000, 29.7.81, silver 925, 31 gm

251-1072


$40
אות השרות הנאמן, גרמניה שנות ה30
Decoration for "Loyal Services" Germany 1930's

251-1073


$50
פלק ברונזה, רוסיה, לזכר הנצחון של צבא רוסיה בהנהגת הצאר פטר ה-I (הגדול), ב Piltava June 27 (July 8) 1709
Bronze plaque, Russia, commemorating the victory of the Russian army under the leadership of Tsar Peter I (the great) Piltava June 27 (July 8) 1709

251-1074


$55 | Sold for: $85
אות צלב האם, גרמניה, חתום 1938 Mutter Kreuz
Mutter Kreutz, Germany, marked 1938

251-1075


$50
מדלית זכרון Republica Benensis שוויץ, צד א סמל העיר Bern, צד ב' כוורת, מצב XF
Respublica Bernensis medal, Switzerland, obverse: coat of arms of the city of Bern, reverse: a beehive, XF

251-1076


$40 | Sold for: $75
דגל ארה"ב, עם 48 כוכבים
US flag, with 48 stars

251-1077


$40
25 כפתורים וסמלים, צבא ארה"ב
25 buttons and badges, US military

251-1078


$55
לוט תשעה סמלים, תגים של יחידות או"מ ששירתו באזור תאילנד: סמל כומתה, ותג, תגים שלהולנד, אירלנד, ונורווגיה, תג וסמל כומתה כללי, כנפי צניחה קנדה ונוסף
Nine insignias, badges of UN units who served near Thailand, beret insignia, and badge, insignias of the Netherlands, Ireland and Norway, general beret badges, paratrooper wings and another

251-1079


$50 | Sold for: $50
לוט סמלים, תגיות וכפתורים של יחי' צבאות ערב: מצרים, ירדן, הרשות הפלשתינאית וכו', ס"ה 25 פריטים
Lot of badges, insignias and buttons of Arab militaries: Egypt, Jordan, the Palestinian Authorities etc., total of 25 items

251-1080


$100
10 אותות ו-4 דרגות וסמלי כובע צבא רומניה, מלפני מלחמת העולם הראשונה עד שנות ה80
10 decorations and 4 rank and beret insignias, Romanian military, pre WWI until the 1980's

251-1082


$25 | Sold for: $25
אות צבא פולין
Military decoration, Poland

251-1083


$70
שלושה אותות, אוסטריה, מלחמת העולם הראשונה
Three decorations, Austria, WWI

251-1084


$40
לוט אותות, דרגות וסמלי צבא ברית המועצות: 3 דרגות חיל הים, 2 אותות, 2 סמלי חיל שריון, 3 דרגות יצוג, ו-4 כפתורים
Lot of military decorations, ranks and badges, Soviet Union: 3 naval corps ranks, 2 decorations, 2 armored corps badges, 3 honorary ranks, and 4 buttons

251-1085


$70 | Sold for: $70
ששה אותות צבא צרפת, מלחמת העולם הראשונה והשניה
Six French military decorations, WWI and WWII

251-1086


$40 | Sold for: $40
צלב הברזל, גרמניה 1914
Iron Cross, Germany, 1914

251-1087


$80 | Sold for: $80
חמישה אותות צבא, איטליה מלחמת העולם הראשונה (4), ושניה (1)
Five military decorations, Italy, WWI (4), WWII (1)

251-1088


$50
שני אותות, רוסיה, 1918
Two decorations, Russia 1918