268-001


$25
מדלית ברונזה, בנק לאומי ומשקולת נייר מפרספקס של בל"ל עם סט מטבעות ישראלים תשל"ט-תש"מ, 1 אג' - 5 ל"י
החברה הממשלתית
Bronze medal, Leumi Bank, and a Perspex paperweight of Leumi Bank of Israel, with a set of Israeli coins, 5739-5740, 1 Ag.Israel government coins and medals corporation

268-002


$40 | Sold for: $50
שלוש מדליות בקופסת עץ זית בר מצווה, כסף 935, 30 גרם, עת מלחמה ועת שלום, כסף 935, 47.5 גרם, בני חורין נשאר, ברונזה
החברה הממשלתית למדליות
Three medals in an olivewood box: Bar Mitzvah, 935 silver, 30 gm, A Time for War and A Time for Peace, 935 silver, 47.5 gm, Bnei Chorin Nishaer, bronzeIsrael government coins and medals corporation

268-003


$25
מדלית 50 לישראל, ברונזה קוטר 38 מ"מ' באריזה מקורית עם חוברת
החברה הממשלתית
Medal, 50 to Israel, bronze. Diameter 38 cm, in its original packaging with a pamphletIsrael government coins and medals corporation

268-004


$40
שתי מדליות, תערוכת תחביב הבינלאומית ת"א 1975, מדליות הענקה רשמית, לא למכירה, כסף 47 גרם, ארד 97 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals, International Hobby Exhibition, Tel Aviv 1975, ceremonial award medals, not for sale, silver 47 gm, bronze 97 gmIsrael government coins and medals corporation

268-005


$25
מדליה פרטית לכבוד יום העצמאות מצופה כסף
Private silverplated medal for Independence day

268-006


$45
שלוש מדליות מזכרת ל"גבעתי" 20 לשחרור אשקלון, 20 לשחרור אשקלון עם הטבעת כוכב, 25 למדינת ישראל
Three medals, Givati: 20 years freeing Askelon, the same with star, 25 years Israel

268-007


$25 | Sold for: $35
שתי מדליות "מצדה שנית לא תיפול" כסף 1970, 47 גרם, ארד 1965, 39 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Massada will not fall a second time": silver 1970, 47 gm, bronze 1965, 39 gmIsrael government coins and medals corporation

268-008


$50 | Sold for: $75
מדליה "מדלית השלום", 1979 כסף 999, 80 גרם
אמנוגרף ישראל בע"מ
Medal "the Peace Medal", 1979, 999 silver, 80 gmAmnograph Israel

268-009


$25 | Sold for: $25
ארבע מדליות ברונזה, 1963-1976 וכן מדלית ברונזה בן גוריון לגבורות, 1966, יהי שלום בחילך
החברה הממשלתית למדליות
Four bronze medals, 1963-1976, also a Ben Gurion Courage medal, 1966, Yehi Shalom B'CheilchaIsrael government coins and medals corporation

268-010


$50 | Sold for: $80
שתי מדליות כסף "החכמה בנתה ביתה" "כי מציון תצא תורה", שניהם לכבוד האוניברסיטה העברית, בקופסת עץ מהודרת
החברה הממשלתית
Two silver medals "Chochma Banta Beita", "Ki Mzion Tetse Tora", both in honour of the Hebrew University, in a wooden boxIsrael government coins and medals corporation

268-011


$25
שתי מדליות: ישראל 50, ברונזה, 28 גרם 3000 שנה ירושלים- עיר דוד, ניקל על פליז, 26 גרם
החברה הממשלתית
Two medals: 50 to Israel, bronze, 28 gm, 3000 years Jerusalem- City of David, nickel on brass, 26 gmIsrael government coins and medals corporation

268-012


$50
מדליה ממלכתית קינטית, כסף 925 ישראל, בעיצובו של בסון, 40 גרם, מס 2200 ממהדורה ממוספרת של 3000
Kinetic state medal, 925 silver, Israel, design by Basson, 40 gm, no' 2200 of a numbered edition of 3000

268-013


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 935, 25 למדינת ישראל 47 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, 25 to the State of Israel, 47 gmIsrael government coins and medals corporation

268-014


$90 | Sold for: $95
מדלית כסף 935, שביט המדע בשרות השלום, 113 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, Shavit Hamada B'sherut Hashalom, 113 gmIsrael government coins and medals corporation

268-015


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 935, 25 למדינת ישראל 47 גרם
החברה הממשלתית למדליות
935 silver medal, 25 to the State of Israel, 47 gmIsrael government coins and medals corporation

268-016


$120
שתי מדליות "ראשון ליהודה יובל הגדודים העברים, 1967, כסף 935, 49 גרם, ברונזה 92 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Rishon L'Yehuda" jubilee to the Jewish Brigades, 1961, 935 silver 49 gm, bronze 92 gmIsrael government coins and medals corporation

268-017


$25
שלוש מדליות ברונזה: א. טבריה, ב. 50 למדינת ישראל ג. 25 למדינת ישראל-נהריה נוסדה בתרצ"ה
Three bronze medals: a. Tiberias, b. 50 to the State of Israel, c. 25 to the State of Israel - establishment of Nahariya 5695

268-018


$140
שתי מדליות כסף "חידון התנ"ך השני" 1962, כסף 935, 115 גרם, 30 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals "2nd Bible Contest", 1962, 935 silver, 115 gm, 30 gmIsrael government coins and medals corporation

268-019


$25
שתי מדליות ברונזה: א. מכון הנפט הישראלי, תשכ"ו 1966 ב. יובל לישראל
Two bronze medals: a. Machon Haneft HaIsraeli, 5726, 1966, b. Jubilee to Israel

268-020


$150
שתי מדליות "צים" "א.ק. שלום" 1964, כסף 935, 116 גרם, ברונזה 104 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two "Zim" medals "the SS Shalom", 1964, 935 silver, 116 gm, bronze 104 gmIsrael government coins and medals corporation

268-021


$25 | Sold for: $25
מדלית כסף 925, לרגל המכביה ישראל, 1965, קוטר 37 מ"מ, משקל 24.5 גרם
925 silver medal, on the occasion of the Maccabiah, Israel, 1965, 37 mm in diameter, 24.5 gm

268-022


$160
16 מדליות ברונזה, מדליות להענקה רשמית, 1959-1983
החברה הממשלתית למדליות
16 bronze medals, ceremonial award medals, 1959-1983Israel government coins and medals corporation

268-023


$30 | Sold for: $30
מדלית כסף "הנצחון", מלחמת ששת הימים כו אייר-ב' סיוון, 5.6.67-10.6.67, צד א' משה דיין ויצחק רבין, צד ב' הכותל, הוצ' שקל
Silver victory medal, War of 67, 22nd of Iyar – 2nd of Sivan, 5.6.67-10.6.67, obverse: Moshe Dayan and Yitzchak Rabin, reverse: the western wall, by Shekel

268-024


$160 | Sold for: $160
שתי מדליות כסף"התחרות הבינלאומית השלישית לצ'לו ע"ש פאבלו קזאלס, מדליה להענקה רשמית, כסף 935, 113 גרם, 29 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals, the third International Cello competition in the name of Pablo Casals, ceremonial award medal, 935 silver, 113 gm, 29Israel government coins and medals corporation

268-025


$30 | Sold for: $30
מדלית כסף 999 זאב ז'בוטינסקי לרגל יובל יסוד הגדודים העבריים, 1917-1967, תרע"ז-תשכ"ז, הוצ' שקל, מס 1418/5000, צד א', זאב ז'בוטינסקי, צד ב', היובל השני ליסוד הגדודים
999 silver medal, Ze'ev Jabotinsky, on the occasion of the founding of the Jewish Brigades, 1917-1967, 5677-5727, by Shekel, no' 1418/5000, obverse: Ze'ev Jabotinsky, reverse: 2nd jubilee of the Brigades

268-026


$200
שש מדליות כסף: יובל ת"א 1959, 30 גרם הדסה 1960, 30 גרם, בר כוכבא 1960, 30 גרם, צליינים, 1963, 29 גרם, 30 שנה להעפלה 1964, 30 גרם, 100 שנה התישבות 1982, 22 גרם, ס"ה 171 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Six silver medals, Tel Aviv Jubilee, 1959, 30 gm, Hadassah 1960, 30 gm, Bar Kochba 1960, 30 gm, pilgrims, 1963, 29 gm, 30 to Aliya Bet, 1964, 30 gm, 100 to the settlement , 1982, 22 gm, total 171 gmIsrael government coins and medals corporation

268-027


$35
שתי מדליות 70 שנה לקרן הקיימת 1971, כסף 935, 46 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 70 to the Keren Hakayemet, 1971, 935 silver, 46 gm, bronze 95 gmIsrael government coins and medals corporation

268-028


$600 | Sold for: $650
מדלית זהב 18K, בר מצווה תשל"ח 1978, קוטר 20 מ"מ, משקל 15 גרם
18k gold medal, Bar Mitzvah 5738, 1978, 20 mm in diameter, 15 gm