232-1115


$40
אותות מערכה, השתתפות בקרבות במלחמת העולם השניה, בצפון אפריקה ובאיטליה
Campaign medals, participation in WWII battles, North Africa and Italy

232-1116


$120 | Sold for: $120
אות צבא הקיסרות האוסטרית 1849-F.G. Viribus Unitas
Military decoration 1849 - F.G. Viribus Unitas

232-1117


$40
אות צבא בריטניה The Defence Medal, 1939-1945
Military decoration, Britain, 1939-45, The Defense Medal

232-1118


$120
אות צבא General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836
Military decoration, General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836

232-1119


$50
אות "הצלב האדום 1864-1914"
“Red Cross 1864-1914” badge

232-1120


$120 | Sold for: $120
אות צבא, אוסטריה, עם הזהבה ואמייל אדום וכיתוב: F.J. Vivibus Unitos 1849
Military decoration, Austria, with gilding and red enamel, inscribed: .J. Vivibus Unitos 1849

232-1121


$70 | Sold for: $70
חמישה אותות צבא, בריטניה, מלחמת העולם השניה, כולל: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, Defence Medal. War Medal 1939-1945
Five military decorations, Britain, WWII, comprises: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, and Defense Medal. War Medal 1939-1945

232-1122


$200
שני אותות של רפובליקת חוף השנהב כסף ואמייל, וכן צילום של רא"ל צבי צור וקצין בצבא חוף השנהב
Republique de Cote D'Ivorie
Two badges of the Republic of Cote d’Ivoire, silver and enamel, also a photograph of lt. general Tzvi Tzur and an Ivory Coast military officerRepublique de Cote D'Ivorie

232-1123


$75 | Sold for: $75
ארבעה אותות צבא, פולין R.P שלושה שונים, ו- Polonia Restituta 1944
Four military decorations, Poland, R.P, three varying and Polonia Restituta 1944