224-2509


$30
שתי שנות טובות, הדפסה צבעונית ע"ג נייר מכתבים, גרמניה תחילת המאה ה-20, עבור השוק האמריקאי
Two Shana Tova greetings cards, colored print on stationery, Germany, early 20th century, for the American market

224-2510


$65
עשר גלויות שנה טובה, ארה"ב תחילת המאה ה-20
Ten Shana Tova greeting postcards, USA, early 20th century

224-2511


$30
32 "שנות טובות", ישראל שנות ה-40 עד שנות ה-60
32 “Shana Tova” greeting cards, Israel, 1940’s-60’s

251-1331


$25 | Sold for: $25
גלוית שנה טובה, אופן ורכב הוצ' פלפוט, שנות ה50
Shana Tova greeting card, bike and vehicle, Palphot, 1950

251-1332


$40
לוט של כרטיסי שנה טובה, ישראל, שנות ה60-70
Lot of Shana Tova greeting cards, Israel, 60's-70's

251-1481


$50 | Sold for: $70
לוט 17 גלויות שנה טובה הוצאות שונות, גרמניה, פולין וכו', תחילת המאה ה20
Lot of 17 Shana Tova greeting cards, various publ. Germany, Poland etc., early 20th C.

251-1482


$50 | Sold for: $120
לוט 18 גלויות שנה טובה הוצאות שונות, גרמניה, פולין וכו', תחילת המאה ה20
Lot of 18 Shana Tova greeting cards, various publ. Germany, Poland etc., early 20th C.

251-1483


$50 | Sold for: $220
לוט 17 גלויות שנה טובה הוצאות שונות, גרמניה, פולין וכו', תחילת המאה ה20
Lot of 17 Shana Tova greeting cards, various publ. Germany, Poland etc., early 20th C.

251-1484


$80 | Sold for: $80
16 גלויות שנה טובה, שנות העשרה של המאה ה20
16 Shana Tova greeting cards, 1910's