228-1192


$25
אלבום זכרונות עם כריכת עץ זית, מראה קבר רחל, בצלאל, ארץ ישראל, שנות ה40
Album, olive wood binding, Bezalel, Eretz Israel 1940’s showing Tomb of Rachel

228-1193


$80 | Sold for: $85
קופסת עץ זית עם בולי "בר כוכבא" Massenware בולים בכמויות
Olive wood box with "Bar Kochba" stamps (massenware)

228-1194


$50
עבודת גילוף עץ זית, צורת מסגרת עם מקום המקדש (מסגד עומר)
Olive wood carving, frame shaped with the temple place (Dome of the Rock)

228-1195


$80
עבודת גילוף עץ זית עם מראה מסגד עומר וכיתוב "ירושלם מקום קדוש", ירושלים, תחילת המאה ה20
Olive wood carving with an image of the Dome of the Rock and inscribed “Jerusalem Holy place”, Jerusalem early 20th c

228-1196


$50 | Sold for: $50
זוג פמוטי עץ זית חרוטים ירושלים, תחילת המאה ה20
Pair of engraved olive wood candlesticks, Jerusalem, early 20th c

228-1197


$30 | Sold for: $60
אלבום כרוך בכריכת עץ זית עם עשרים צילומים, מראות ירושלים, תחילת 1944
Olive wood bound album containing twenty photographs of Jerusalem, early 1944

228-1198


$40 | Sold for: $80
Flowers andViews of the Holy Land Souvenir of the British Accupation, 9 Dec. 1917 Jerusalem Lith Monsohn ed Isac Chagise אלבום כרוך בכריכת עץ זית עם מראות ארץ הקודש ופרחים מיובשים
Flowers and Views of the Holy Land, Souvenir of the British Accupation, 9 Dec. 1917 Jerusalem Lith Monsohn ed Isac Chagis, olive wood binding

230-1412


$80
קופסת תכשיטים עשויה עץ זית עבודת יד אמן
Olive wood jewelry box, artisan work

230-1413


$120
קופסת עץ זית צורת חבית, ירושלים ארץ ישראל, תחילת המאה ה20 פגם קל
Barrel shaped olive wood box, Jerusalem, Eretz Israel, early 20th c, minor damage

230-1414


$80 | Sold for: $85
כלי בשמים מעץ זית חרוט עם ציור מראה הכותל המערבי, ירושלים, שנות ה30
Engraved olive wood Bessamim spice vessel, with painted image of the Western Wall, Jerusalem, 1930’s

230-1415


$240
קופסת אתרוג מתומנת, עץ זית מגולף, מראות מקומות קדושים מסביב: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, מקום המקדש, מערת המכפלה, הר ציון, קבר שמואל, וגילוף של לוחות הברית מעל, תחילת המאה ה20
Jerusalem Etrog box, carved olive wood, surrounded by engraved images of holy sites, carved work of the tables of the covenant on top, early 20th century

230-1416


$90 | Sold for: $90
קופסת עץ זית, ירושלים, סוף המאה ה19 עם חריטת מסגד על המכסה
Olive wood box, Jerusalem, late 19th c, with a mosque engraved on the lid

230-1417


$240
מגש עץ זית מתומן, בצלאל עם ציור ירושלים במרכז
Octagonal olive wood tray, Bezalel, with painted image of Jerusalem in the center

230-1418


$100 | Sold for: $180
קופסת טבק מעץ זית, עם מראה הכותל המערבי על המכסה
Olive wood tobacco box, with an image of the Western Wall on the lid

230-1419


$325
קופסת תה מעץ זית ירושלמי ( tea caddie) עם פלק מגולף על המכסה, מראה הכותל המערבי
Jerusalemite olive wood tea caddie, with a engraved plaque on lid, image of the Western Wall

230-1420


$100
קופסת עץ זית מתומנת, עם תמונת גמלים ורועים על המכסה, תוצ R. Marein, Oriental Workshops, Jerusalem
Octagonal olive wood box with an image of camels and shepherds on the lid, by R. Marein, Oriental Workshops, Jerusalem

230-1421


$450
קופסת עץ זית ירושלמית עם עבודת גילוף מראה הכותל המערבי, וציורי מקומות קדושים מסביב
Jerusalemite olive wood box, carving work depicting the Western Wall surrounded with drawings of holy sites

230-1423


$30 | Sold for: $30
קופסת עץ זית, עם סמל התעשיה האווירית וזוג מחזיקי ספרים עם חיפוי עץ זית
Olive wood box with the emblem of the Israel aircraft industry and a pair of olive wood covered bookends

230-1424


$50
קופסת עץ זית עם פלק, סמל עליית הנוער עם ספרה של חסיה פינקוס: "מארבע רוחות" שיקומו של נוער עולה
Olive wood box with plaque, emblem of Aliyat Hanoar