249-2096


$45
שבעה צילומי סטילס, סרטים שונים כ"א 20X25.5
באסטר קיטון
Seven stills photogarphs, various films, each 20X25.5Baster Keaton

249-2097


$60 | Sold for: $60
עשרה צילומי סטילס, אפולו 14 אימונים לפני הטיסה
Ten stills photographs, Apolo 14, training before take off

249-2099


$50
לוט תעודות ואוטוגרפים, של ארבעה מוזיקאים: פאול בן חיים, רוברט שטולץ, אייזיק שטרן, אלכסנדר ג'בלונסקי
Certificates and documents of four musicians: Paul Ben chaim, Robert Stolz, Isaac Stern, Alexander Jablonsky

249-2100


$40
Le journal de Tanger Mardi, 8 Mai 1945, "La Victoire, ses Artsans"
Le journal de Tanger, Mardi, 8 Mai 1945, "La Victoire, ses Artsans"

249-2102


$60
לוט של 14 קופסאות סיגריות Camel קופסאות אספנים ורגילות, וכן קופסת טבק Camel, ותחתית כוס עם פרסומת
Lot of 14 Camel cigarette boxes, regular and collectors' boxes, and also Camel tobacco box, and cup coaster with advertisment