223-1482


$40 | Sold for: $40
שמונה הגדות שונות: ירושלים (5) ת"א (1), ניו יורק(1), ברלין (1)
Eight different Haggadot: Jerusalem (5), Tel Aviv (1), New York (1), Berlin (1)

223-1483


$80 | Sold for: $90
ארבע הגדות לא מסורתיות קיבוציות וכו'
Four non-traditional Haggadot , Kibbutz etc

223-1484


$50 | Sold for: $50
שבע הגדות כרוכות יחד, אחת מהן ועד ההצלה, מינכן 1948
Seven Haggadot bound together, one of them is by Rescue Committee, Munich 1948

223-1485


$100 | Sold for: $110
לוט שבע הגדות עם תרגום לערבית יהודית ספר ערב פסח, ליוורנו, תשכ"א, ספר חקת הפסח, ליוורנו, תרפ"ג, ליוורנו תרס"ד, כמנהג בגדד פרוש רב בן ישי, תרפ"ז, כמנהג ותרגום תוניס של הרב יחזקאל יהושע הלו
Seven Haggadot, with translations into Jewish Arabic, Sefer Erev Pessach, Livorno 5721, Chukat Hapessach, Livorno 5683, Livorno 5664, and more

223-1486


$80 | Sold for: $80
אחת עשרה הגדותעם תרגומים שונים אנגלית (5), גרמנית (5), בוכרית (1)
Eleven Haggadot with different interpretations, English (5), German (5), Boucharan (1)

223-1487


$100 | Sold for: $100
שש הגדות עם תרגומים, גרמנית (5) ופולנית (1)
Six Haggadot with translations, German (5), Polish (1)

223-1488


$80 | Sold for: $80
עשר הגדות עם פרושים שונים: ירושלים (5), גראסוורדין, ורשה, וינה פערנוולד, קראקוב
Ten Haggadot with different interpretations, Jerusalem (5), Groswordin, Warsaw,Vienna, Fernwald, Cracow

223-1489


$800
הגדה, סדר של פסח עם הפירוש הנחמד אברבנאל, פיורדא, שנת תבוא עלינו אור הגאולה, לפי אוצ הג 261, שנת תק"ל 1770, טו דף (כתמים)
Haggada, Seder Shel Pesach Im Haperush Hanechmad Abarbanel, fiorda, according to Otsar Hagadot 261, 1770, 15 pages

233-1551


$50 | Sold for: $55
הגדה של פסח עם ציורים באותיות גדולות ובהירות מיט די דינים.. אין אידיש.. איבערזעצט אויף שפאניש דורך פראפ, יוסף מאנין, בואנוס איירס תש"ט 1949, 48 עמ' (אוצ. הג. 4117) Haggada de Pesaj Illustr.version Castellana complete poorel proh jose Moninm ed. S. Sigal, Buenos Aires, 1949
Haggada Shel Pesach Im Tsiurim Be/Otiot Gdolot Ubhirot… In Idish, Haggada de Pesaj Illustr.version Castellana complete poorel proh jose Moninm ed. S. Sigal, Buenos Aires, 1949 Ots Hag. 4117

233-1552


$80
זה ספר ויגד לאברהם, עם הגדה של פסח ליוורנו, תרכ"ב, 1862, אוצ. הג 1161
אברהם חלימי
Ze Sefer Vayaged L'Avraham, with Pesach Haggada, Livorno, 5622 1862, Ots Hag 1161Avraham Halimi

233-1553


$60
Die Prager Hagada von 1526 19 Abbildungen aus dem ersten Holzschnittdruck der Pesach Hagada, Vlg. F. Gurlitt, Berlin 1920
Die Prager Hagada von 1526 19 Abbildungen aus dem ersten Holzschnittdruck der Pesach Hagada, Vlg. F. Gurlitt, Berlin 1920

233-1554


$40 | Sold for: $40
הגדה של פסח נעתק לשפת הגרית מאתי הצעיר יצחק רוזענבערג, הוצ שלזינגר, בודפשט, תרפ"ד 1924 אוצ הג 2926, 60 עמ' מתוך 64? כתמים, פגמים וקרעים בנייר Elbeszeles az Izraelitak Egyjptomboli..Budapest, 1924
Haggada Shel Pessach, Neetak Lesfat Hageri Meiti Hatsair Itshak Rozenberg, Elbeszeles az Izraelitak Egyjptomboli.. Schlesinger publ Budapest, 5684 1924, 60 p (pr 64?) stains, damages

233-1555


$300 | Sold for: $375
הגדה של פסח העתיקה לשפת הגר דר' אפרים העוועשי,.. עם ציורים מאת אישטוואן זאדאר.. מס 1 ממהדורת פאר של 300, בודאפשט, תרפ"ד 1924 (אוצ הג 2924)
Passover Haggadah, illustrated by Istvan Zadar, no 1 of 300, Budapest, 1924

233-1556


$40
סדר הגדה של פסח עם שני פרושים חדשים, חת"ם סופר, חתן סופר, וינה, תרפ"ז 1927, סז דף אוצ הג 1636
Seder Haggada Shel Pesach im Shney Perushim Hadashim, Hatam Sofer, Hatan Sofer, Wien, 5687 1927 (Ots Hag 1636)

233-1557


$90
הגדה של פסח מצוירת ע"י נחום גוטמן, הוצ' אמנות א"י 1930, כריכת עץ זית מצויירת עבודת בצלאל
Passover Haggadah illustrated by Nahum Gutman, by Omanut Eretz Israel, 1930, olive wood binding

233-1558


$40
הגדה של פסח עם מבוא גדול והערות שונות ופרוש חדש מאת שבח קנעביל, הוצאה שניה ומתוקנת, ניו יורק, 5708 תש"ח 1948 אוצ הג 4097
Passover Hagada, with a large introduction, various comments and new interpretation by Shevach Knebil, second revised edition, New York, 5708, 1948 (Otsar Hag 4097)

233-1559


$50
הגדה של פסח עם פירוש חכמה עם נחלה מאתי זאב צבי קליין, בואינוס איירס, תש"ח 1948, 77 עמ' אוצ הג 4076
Passover Hagaada with Chochma Im Nachala interpretation by Zeev Zvi Klein, Buenos Aires 1948, 77 p. Otsar Hag. 4076

233-1560


$60
הגדה של פסח, כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק, כריכת פלסטיק מיוחדת דמוית שנהב
Passover Hagadah written and illustrated by Arthur Szyk, with special ivory like binding, made of plastic

235-1380


$25 | Sold for: $25
סדר הגדה של פסח חוברת מהדורה צילום של הגדת קלף מהמבורג 1731, יצאה בניו יורק ע"י בית החולים של היתומים, תשכ"א 1961
Seder Hagada Shel Pessach, booklet edition, First printed ed of a Haggadah from 1731 Hamburg parchment Hagada, publ. in New York by Orphanage Hospital 5721,

235-1381


$200
סדר הגדה של פסח עם פירוש צלי אש, מהרב הגדול דון יצחק אברבנאל, עם חיתוכי עץ, לב דף, אמשטרדם, תקכ"ה 1765,ללא שער, אוצ הג כנראה 244, כריכת עור, פגום מאד
Seder Haggada Shel Pessach Im Perush Tzli Esh, Meharav Hagadol Don Yitzchak Abarbanel, with wood cuts, 32 p., Amsterdam, 5525 1765, no title page, Otz.Hag. 244, leather bound, very damaged

235-1382


$140 | Sold for: $140
הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה, מהדורה מהודרת על נייר מיוחד, הוצ' לאוויט, וינה-ברלין תרפ"א אוצ הג 2821 (נקבי עש ספורים)
Passover Haggadah illustrated by Yosef Budko, elegant edition on special paper

235-1383


$150
הגדה של פסח פקסימיליה של הגדת פראג רכז-1527 של גרשון כהן, הפרסום המיוחד השני של אגודת שונצינו, חברי הספר העברי ברלין, טופס מהמהדורה המיוחדת של 300 שהודפסה ע"ג נייר ביטן, כריכת חצי קלף מהודרת, כולל חוברת הסברים ופרוש בגרמנית, ברלין תרפ"ו 1926
Passover Hagada, facsimile of Prag Hagada 5257 1467 by Gershom Cohen, the second special publication of Soncino Society, published in 300 copies, Berlin,

235-1384


$120 | Sold for: $120
הגדה של פסח Die Pessach Haggad Uebers v Dr Ph Schlesinger dritte Verbesserte Aufl mit Musik beilage הוצ שלזינגר וינה תרפט 1929 מהדורה שלישית משופרת עם תוספת תווים
Die Pessach Haggada Uebers v Dr Ph Schlesinger dritte Verbesserte Aufl. mit Musik beilage, Schlesinger Verl. Wien, 5689 1929,

235-1385


$650
הגדת אומזה Omsza Haggada 1942 מס 366 ממהדורה של 1000 עותקים (הגדה שהודפסה ע"י אגודת Omsza לעזרה ליהודים במצוקה
Omsza Hagada 1942, edition no. 366 of 1000 copies ( the Haggada was published by Omsza, a society for helping Jews in need)

235-1386


$50
הגדה של פסח עם פירוש עולת ראיה מאת הרב יצחק הכהן קוק, ירושלים, תש"ח, סא דף (אוצ הג 4079)
Pessach Hagada Im Perush Olat Rei'ya by HaRav Yitzchak Hacohen Kook, Jerusalem, 5708, 61 p. (Otz,Hag. 4079)

235-1387


$50 | Sold for: $50
הגדה של פסח באותיות גדולות מיט די דינים און מנהגים פון פסח, הוצ סיגל בואנוס איירס 1950
Passover Haggadah in big letters, Sigal publ. Buenos Aires 1950

241-1470


$25
הגדה של פסח The Haggadah Service f. t. first nights of Passover w. Illust. i. color by Arie Allweil, Sinai publ., Tel-Aviv 1970
The Haggadah Service f. t. first nights of Passover w. Illust. i. color by Arie Allweil, Sinai publ., Tel-Aviv 1970

241-1471


$50 | Sold for: $50
הגדה של פסח, צייר נפתלי בזם כתב משה מרדכי בן דב, מהדורה מיוחדת, מס' 66 מס"ה 250, חתומה ע"י נ. בזם, הוצ' מינצר, ת"א 1982 תשמ"ב
Passover Hagadah, illustrations Naftali Bezem, written by Moshe Mordechai Ben Dov, special edition, no' 66 from a total 250, signed by Bezem, publ. by Mintzer, Tel Aviv 1982

241-1472


$25
הגדת ארץ ישראל, נוסח אחיד ושלם עם פירושים קצרים עם קטעי מקרא ופיוט ושירון לחג, ציורים ועריכה גרפית, שמואל כץ, ליקט אליאב בן אהרון, הוצ' כתר, ירושלים, תשל"ט 1979
Hagadat Eretz Israel, complete uniform version, with short interpretations with Mikrah segments, with liturgical poems and song book for the holy day, drawings and graphic editing by Shmuel Katz, compiled by Eliav Ben Aharon, Keter publ., Jerusalem 5739 1979

241-1473


$50
הגדה של פסח עם העתקת שפת אשכנז ירושלים תרס"ד, Haggadah des Peszach Festes mit einer deutschen Uebersetzung, Jlm 5664 1904, עם כריכת עץ זית מגולפת
Passover Haggada, Haggadah des Peszach Festes mit einer deutschen Uebersetzung, Jlm 5664 1904, with carved olive wood cover

241-1474


$40
Pessach Haggadah, bearbeitet v. Robert Raphael Geis, Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, 1954 הגדה של פסח, גרמניה, תשי"ד 1954
Pessach Haggadah, bearbeitet v. Robert Raphael Geis, Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, 1954

241-1475


$60
הגדה של פסח, כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק הוצ' מסדה ואלומות, ירושלים-ת"א תשכ"ב 1962, מהדורה גדולה בקסטה
Passover Hagadah, written and illustrated by Arthur Szyk, publ. by Masada and Alumot, Jerusalem-Tel Aviv, 5722 1962, large edition in a case

241-1476


$40
הגדה של פסח The Passover Haggadah a new Ed. with English Translation, Intro a. notes Cecil Roth, drawings Donia Nachshen, London, The Soncino Press 1934 5694
The Passover Haggadah a new Ed. with English Translation, Intro a. notes Cecil Roth, drawings Donia Nachshen, London, The Soncino Press 1934 5694

241-1477


$120 | Sold for: $120
פקסימיליה של הגדה של פסח כריכת קלף מהודרת, מס' 24 ממהדורה של 936
Facsimile of a Passover Hagadah, adorned parchment binding, edition 24 of 936

241-1478


$40
הגדה וסדר של פסח Form of service f.t. two first Nights o.t. Feast of Passover, w. English translation, new Illust ed. Hebrew publ Co. New York
Form of service f.t. two first nights o.t. feast of Passover, w. English translation, new Illust ed. Hebrew publ Co. New York

249-1504


$40 | Sold for: $40
ספר דברי שאול על הגדה של פסח עם פרוש מאת יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן, לעמבערג, תרל"ט, 1879, אוצ הג 1528
Sefer Divrey Saul on Passover Haggada, with interpretation by Yosef Saul Halevi Natanzohn, Lemberg, 5639 1879, (Otz. Hag. 1528)

249-1505


$25
סדר ההגדה לליל שמורים Erzaehlung von dem Auszuge Israels aus Aegypten, uebersezt von W. Heidenheim, Roedelheim
Seder Haggada Lelel Shimurim, Erzaehlung von dem Auszuge Israels aus Aegypten, uebersezt von W. Heidenheim, Roedelheim

249-1506


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח חרל"פ Passover service, Hebrew publishing Company, N.Y. 1921
Passover service, Hebrew publishing Company, N.Y. 1921

249-1507


$25 | Sold for: $30
The Union Haggadah Home service for the Passover , ed and publ. by the central conference of American Rabbis, USA, 1923
The Union Haggadah, Home service for the Passover , ed and publ. by the central conference of American Rabbis, USA, 1923

249-1508


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח, הוצ' בית הדפוס מונוליט, התרצ"ד 1934, ורשה, עברית-אנגלית, כריכה רכה (פגומה)
Haggada Shel Pesach, by Beit Hasfus Monolit, Warsaw, 1934, Hebrew-English, soft cover (damaged cover)

249-1509


$25
The Haggadah, a new edition with Eng. Translation by Cecil Roth, with drawings by Donia Nachshen, London, Soncino Press, 1934
The Haggadah, a new edition, with Eng. Translation by Cecil Roth, with drawings by Donia Nachshen, London, Soncino Press, 1934

249-1510


$25
הגדה של פסח מצוירת, באור עברי חדש, הוצ' התחיה, ירושלים, תרצ"ה 1935 (ללא כריכה)
Illustrated Passover Haggada, with new interpretation, by Hatechia, Jerusalem, 1935 (no cover)

249-1511


$25
הגדה של פסח עם באר מרים, קהלת משה, מאת ראובן מרגליות, הוצ' בית מסחר ספרים אברהם יוסף מינצר, ת"א (תרצ"ז)
Haggada Shel Pesach with Beer Miriam and Kohelet Moshe, by Reuven Margaliot, publ by Avraham Yosef Mintser bookstore, tel-Aviv (1937)

249-1512


$50 | Sold for: $50
הגדה של פסח, מגיד Haggada de paque Maggid, ed La Caravelle, Tunis פגמים
Passover Haggada, Haggada de paque Maggid, ed La Caravelle, Tunis (damage)

249-1513


$50
הגדה של פסח, Hagadah for Passover הציורים מעשי ידי שאול רסקין, הוצא בניו יורק, 1941, עברית-אנגלית
Hagadah for Passover, illustrated by Saul Raskin, published in New York, 1941, Hebrew-English

249-1514


$40 | Sold for: $75
הגדה של פסח, קיבוץ מעלה החמישה תש"ד 1944
Passover Haggada, Kibbutz Maale Hachamisha, 1944

249-1515


$25
הגדה של פסח באותיות גדולות idi מיט די דינים און מנהגים פון פסח ואבעזעצט אין יידיש דורך יוסף רויזען, בואנוס אירס תש"י 1950, 32 עמ + תווים (אוצ הג 4146)
Haggada Shel Pesach B'Otiot Gdolot, mit di Dinim un Minhagim fon Pessach Ve'uberzetst in Yiddish durch Yosef Roisen, Buenos Aires, 5610 1950, 32 p+ music notes (Otz Hag 4146)

249-1516


$25
הגדה של פסח, אגדתא דפסחא עיצוב שער חיים בן שלום מחבוב, ירושלם, תשי"א 1951
Passover Haggada, Agadata D'Pascha, title page design HaimBen Shalom Makhbub, Jerusalem, 5711 1951

249-1517


$40
הגדה לילדים The Children's Haggadah הוצ' Shapiro, Vallentine &Co, London, 1954 (4th Ed), illus by Erwin Singer
The Children's Haggadah, by Shapiro, Vallentine &Co, London, 1954 (4th Ed), illus by Erwin Singer

249-1518


$25
הגדת אפיקומן, הגדה של פסח מצות ראשון לציון, משרד החינוך, התרבות והספורט
Haggadat Afikoman, Passover Haggada, Matzot Rishon Le Zion and Ministry of Education, culture and sport

249-1520


$25 | Sold for: $45
תערוכת הגדות פסח מאוספו של ר' נתן שטינר, ת"א 1964 תשכ"ד Exhibition of Pesach Haggadahs
מוזיאון הארץ לאתנוגרפיה ולפולקלור
Exhibition of Pesach Haggadahs, from the collection of R' Nathan Steiner, Tel-Aviv, 1964Museum Haaretz for Ethnography and folclore

250-1432


$60 | Sold for: $60
הגדה של פסח, הוצ האחים לוין אפשטיין ושות, ירושלים, תש"ט 1949, ההגדה הראשונה של צה"ל, מהדורה מיוחדת של השירות הדתי (כריכה מודבקת)
Passover Haggadah, by Levin-Epstein publ, Jerusalem, 1949, first IDF Haggada,

250-1433


$60
הגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל דיני פסח לחיל, כתב וצייר א. אלואיל, צה"ל 665
Passover Haggada for IDF soldiers,written and illustrated A. Alweil, IDF 665

250-1520


$40 | Sold for: $55
מחזור לכל השנה כפי מנהג ק"ק איטלייני, נדפס בשני חלקים, כולל הגדה של פסח, רכב+שכב דף, ברגדין, ונציה, תקב"ל 1772
Machzor Lechol Hashana, Kfi K"K Italiani, two parts, including Passover Haggada, 222+322 p., Bragadin, Venice 1772

250-1521


$25 | Sold for: $25
מחזור לשלושה רגלים, כמנהג ק"ק ספרדים שבקושטאנטינה, כולל הגדה של פסח (דף קסו), ונציה, תקס"ד 1804, נזקי עש
Machzor Leshlosha Regalim, Kminhag K"K Sephardi Shebekustandina, including Passover Haggada (p. 166), Venice, 1804, moth damage

250-1522


$40
סדר הגדה של פסח באותיות גדולות העברי והערבי...הרב רי"ח טוב, הוצ' דנגור, בגדאד, תרע"א 1911, נג דף (שער קרוע, פגמים וכתמים)
Seder Haggada Shel Pesach Be/Otiot Ivri Ve/Arvi.. Dangor publ. Bagdad, 1911, 53 p. (title page torn, damage and stains)

250-1523


$30
הגדה של פסח מצויירת עם באור עברי חדש, התחיה, ירושלים, תרצ"ד 1934, ללא כריכה, כתמים, מודבקת
Passover Haggada, illustrated with new Hebrew interpretation, Hatchia, Jerusalem, 1934, without cover, stains

250-1524


$30
הגדה של פסח מצויירת עם פירוש מאת.. הרב מאיר להעמאן, ירושלים, תשל"ו, (תרגום של הגדת להמן)
Passover Haggadah illustrated w.c. of Rabbi Dr Marcus Lehmann (rendered into English), Jerusalem 1977

253-1461


$300 | Sold for: $300
סדר הגדה של פסח ונתוסף בזה כמה מעלות.. עם תחריטי עץ, אמשטרדם, תקכ"ה 1765, אוצ הג 244, כתמים, משוקם
Seder Hagadah Shel Pessah V’nosaf B’ze Kama Maalot, with wood engravings, 5525 1765, Otz.Hag. 244, stains, restored

253-1462


$80 | Sold for: $240
הגדה של פסח אן מערקונג אינה הגדה... ארבע יסודות וארבעה עמודי עולם, אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא, תקמ"ג 1783, אוצ. הג. 305
Passover Hagadah An Merkung Aine Hagadah, Arba Yesodot V'arba'a Amudei Olam, Amsterdam, print Johanan Levi Rofe, 5543 1783 (Otz. Hag. 305)

253-1463


$300
מעלה בית חורין, והוא סדר הגדה של פסח, ווין תקפ"ג 1823, אוצ הג. 633 (עם לוחות)
Maale Beit Horin, Passover Haggada Vienna, 5583 1823, Otsar Hag. 633 (with the plates)

253-1464


$50 | Sold for: $240
הגדה של פסח, האותיות כתב ידה של פרנציסקה ברוך, הציורים מעשי ידי יעקב שטיינהרדט, הוצ' פרדיננד אוסטרטג, ברלין, 1923, שדרה מתוקנת, אוצ הג. 2888
Passover Hagadah, in the handwriting of Frazisca Baruch, illustrations by Jacob Steinhardt, publ. Ferdinand Ostertag, Berlin, 1923, Ots. Hag. 2888, repaired spine

253-1465


$40 | Sold for: $40
סדר הגדה של פסח, המדפיס בילפורטי וחברו בגדד, תרצ"ו 1936, אוצ. הג. 3589
Passover Hagadah, printed by Belforte & Friends, Bagdad, 5696 1936, Ots. Hag. 3589

253-1466


$80 | Sold for: $80
הגדה של פסח עם פתרון צרפתי עם כל דיני החג וציורים... מתנה מאת חברה לחלוקת לחם לעניים, קהיר, מצרים, ת"ש 1940, אוצ. הג. 3757
Passover Hagadah with a French interpretation, gift by a company distributing bread to the poor, Cairo, Egypt 5700 1940, Ots. Hag. 3757

253-1467


$30
הגדה ארצישראלית לפסח הוצ' סיני, ת"א, 1950, אוצ. הג. 4232
Hagadah Eretzisraelit L'pessach, publ. Sinai, Tel Aviv, 1950, Otz. Hag. 4232

256-1108


$30 | Sold for: $30
סדר הגדה של פסח, פקסימיליה של הגדת ונציה שס"ט 1609, מבוא מאת בצלאל נרקיס, הוצ' מקור בע"מ, ירושלים, תשל"ד 1974 The Passover Haggadah Venice 1609, int Prof. B, Narkiss, Makor publ Jerusalem 1974
The Venice Haggada of 1609, facsimile Edition, Makor publ 1974

256-1109


$40 | Sold for: $90
מחזור כל השנה כפי מנהג ק"ק איטלייני יע"א, חלק ראשון כולל הגדה של פסח (ראה דף קמו), ונציה, תקל"ב 1772, כריכת עור מהתקופה, נקבי עש
Machzor Kol Hashana Kfi Minhag KK Italiani, part I, incl Passover Haggada (see p. 146), Venice, 1772, leather bindings

256-1110


$50 | Sold for: $50
ספר מרבה לספר והוא הגדה של פסח, פראג תרי"ח Vortrag fuer die beiden Abende des Ueberschreitungsfestes mit Beifuegungen aller gebraeuch ganz neu ins Deutschen ubersetzt v. M.I, Landau Prag, 1858, yaari 787
Sefer Marbe Lesaper, Hagada Shel Pesach, Vortrag fuer die beiden Abende des Ueberschreitungsfestes mit Beifuegungen aller gebraeuch ganz neu ins Deutschen ubersetzt v. M.I, Landau Prag, 1858, yaari 787

256-1111


$25 | Sold for: $25
Hagada Liturgie fuer die haeusliche Feier der Seder Abende in deutchen Sprache, neu bearbeited v.Rab. Dr. L. Seligmann, J. Kauffmann Vlg. Frankfurt a.M. 1913 (damaged spine) Yaari 1829
Hagada Liturgie fuer die haeusliche Feier der Seder Abende in deutchen Sprache, neu bearbeited v.Rab. Dr. L. Seligmann, J. Kauffmann Vlg. Frankfurt a.M. 1913 (damaged spine) Yaari 1829

256-1112


$50
הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקו הוצ' לאוויט, וינה-ברלין, תרפ"א 1921 (כריכה ושדרה משוקמים)
Hagada Shel Pesach, illustrated by Josef Budko, Loewit publ Wien-Berlin, 5681 1921 (cover and spine repaired)

256-1113


$30
סדר הגדה של פסח, ערוכה ומצוירת על ידי אוטו (נתן) גייסמר, ב. כהן, הוצ' ילקוט, ברלין, 1927, יערי 2045 (כתמים)
Seder Hagada Shel Pesach, edited and illustrated by Otto Geismar, B. Cohen, publ. Yalkut, Berlin, 1927, Yaari 2045 (stains)

256-1114


$40 | Sold for: $40
הגדה של פסח מצוירת עם באור עברי חדש, עם פירוש נאה ושנון "ילקוט דברי חכמים", הוצ' התחיה, חב' להדפסה בע"מ, ירושלים, תרצ"ו 1936
Hagga Shel Pesach Im Beur Ivri Chadash.. Yalkut Divrey Chachamim, Hatchia, Publ., Jerusalem 1936

256-1115


$50 | Sold for: $50
הגדת אמשטרדם הקדמונית משנת תכ"ב 1662 מהדורת פקסימיליה, הוצ' שמואל מור, ב"ב, תשל"ח 1977
Amsterdam Hagada of 422 1662, facsimile Edition,Shmuel Mor publ, Bney Brak, 5737 1977

256-1116


$30
הגדת סאראייבו, מהדורת פקסימיליה הוצ' מסדה, ת"א-ים, הודפס בצרפת
Sarajevo Hagadah, facsimile edition, by Masada Tel Aviv-Jerusalem, printed in France

259-231


$60 | Sold for: $70
סדר הגדה לליל שמרים כמנהג אשכנז ופולין, עם העתקה חדשה בלשון אינגליש ע"י.. אברהם פרירא מינדיז, לונדון, תרל"ח 1878
Service for the first nights of Passover according to the custom of German and Polish Jews…with English translation by the Rev. A. Mendes, London 1878

259-232


$45 | Sold for: $50
הגדה של פסח עם העתקת שפת אשכנז ירושלים, תרס"ד 1904, עם כריכת עץ זית מגולפת, עם מראה הכותל המערבי
Passover Hagadah, Im Ha'atakat Sfat Ashkenaz, Jerusalem, 5664 1904, carved olivewood binding, with an image of the Western Wall

259-234


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח, שי לידידי הפועל המזרחי כה' הפועל המזרחי בא"י, 1947
Passover Hagadah, gift to the friends of Hapoel Hamizrachi, 25th anniversary Hapoel in Eretz-Israe, 1947

259-235


$25
הגדה ארצישראלית לפסח הוצ' סיני, ת"א, 1950, אוצ. הג. 4232
Hagadah Eretzisraelit L'pessach, publ. Sinai, Tel Aviv, 1950, Otz. Hag. 4232

259-236


$30 | Sold for: $40
הגדה של פסח באותיות גדולות בואנוס איירס, תש"י 1951
Large print Passover Hagadah, Buenos Aires, 5710 1951

259-237


$300 | Sold for: $300
הגדה של פסח, פלוגה הגרריזון פלטון ראשון (היחידה הארצישראלית בצבא הבריטי), פסח, תש"ג
Passover Hagadah, Plugat Ga-Garrison, 1st Platoon (Eretz-Israeli unit in British army), Passover, 1943