234-1044


$40
חמישה כרטיסי טלכרד: "כוכב התקוה" של יעקב אגם (4), "יום הטלכרד", תשנ"ו 1996
5 Telecards: “Kochav Hatikva” by Yaakov Agam (4), “Yom Ha Telecard” 5756 1996

234-1045


$50
המחאה של הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בע"מ, ע"י בנק אנגלו פלשתינה בע"מ, ירושלים, 19 באוקטובר 1939
Check of the JNF Head Office Ltd., by the Anglo Palestine Bank Ltd., Jerusalem, 19.Oct.1939

234-1046


$40 | Sold for: $65
אסימון, ארץ ישראל תקופת המנדט: Trade Check - Consummation, 1 Piastre
Token, Eretz Israel, British Mandate period, Trade Check - Consummation, 1 Piastre

234-1047


$70 | Sold for: $70
לוט של 17 המחאות, נפרעו כ"א עם בול דואר עברי ע"ס 10 מיל
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Lot of 17 checks, cashed, each with a Doar Ivri stamp IAO 10 milAnglo-Palestine Bank Ltd.

234-1048


$50
אסימון-פלק: אל חאג' דרויש חסן סבילה מיווה זשיד חסון סנבלי
Token-plaque: Al Haj Darwish Hasan

234-1049


$200 | Sold for: $200
שלושה טופסי כרטיסי הספקה גרמניה הנאצית, עם הדפסת J (יהודי): א. כרטיס לחם 1941 ב. כרטיס לחם לנוער 1941 ג. כרטיס דוגמה של כרטיס שומן, ברלין 1944
Three documents of ration cards, Nazi Germany, with the printed letter J (Jew): a. bread card 1941, b. youth bread card 1941, c. example for a cooking fat card, Berlin 1944

234-1050


$50
אסימון עשוי פליז, של הקהילה הנוצרית של ירושלים, המאה ה-19
Brass token, of the Jerusalem Christian Community, 19th c.

234-1052


$30 | Sold for: $190
המשביר, תעודת מניה, ע"ס שתי מניות כ"א בערך לירה מצרית אחת, 1926
Hamashbir, bearer bond, of two shares, each IAO 1 Egyptian pound, 1926

234-1053


$40
אגרת חוב ע"ס 20,000 לא"י 28.8.36 מס' 2 סריה 18243 על שם,
אגרובנק, בנק לחקלאות ולבנין לארץ ישראל בע"מ
Debenture IAO 20.000 Palestine pounds, 28.8.36, no’ 2 series 18243Agrobank, Bank Lechaklaut ubinyan

234-1054


$35 | Sold for: $35
תעודה ע"ס מניה אחת על שם 10.10.24
בנק הפועלים בע"מ
Share certificate for registered holder, 10.10.24Poalim Bank inc.

234-1055


$40 | Sold for: $45
תעודת מניה על שם, ע"ס 1 לא"י 30.12.1936
אוצר מפעלי ים בערבון מוגבל
Bearer bond, IAO 1 Palestine pound, 30.12.36Otzar Mifale Yam

234-1056


$40 | Sold for: $130
תעודת מניה של סולל בונה מנית בכורה ע"ס 5 לי" מצריות, 1926
Bearer bond of Solel Boneh, preference share IAO 5 Egyptian pounds, 1926

249-2046


$25
תעודת מלווה של חב אשראי הקרקעות ההולנדית 1904, נרכשה ב 1931,ההגרלה נמשכת 50 שנים עד שנת 1980 Credit Foncier Hollandais
Obligation certificate -Premium bond by Credit Foncier Hollandais 1904 bought in 1931, premium draws last 50 years until 1980

249-2047


$25
שני פנקסי צ'קים: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רמת גן, 1967, בנק הפועלים, רמת גן, 1972
Two check books: Discount bank of Israel, Ramat Gan, Bank Hapoalim, Ramat Gan 1972

249-2048


$25 | Sold for: $2400
שלושה תלושים, אמצעי תשלום, מחנות ריכוז Ernst Heinkel, Oranienurg RM 0.50 RM 2.00, SS Standort Kantine Buchenwald RM 0.50
Three coupons, payment means, concentration camps: Ernst Heinkel, Oranienurg RM 0.50 RM 2.00, SS Standort Kantine Buchenwald RM 0.50

249-2049


$25 | Sold for: $25
100 אסימונים, דואר ישראל תשכ"ו 1966
100 telephone tokens, Israel post, 1966

249-2051


$25
תעודת רישום בעלות מניה, של בית ספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ
Certificate, registration of share holder of the Hebrew Reali school in Haifa Ltd

249-2052


$25
תעודת מניה של מצרים 1911 (פגמים)
Share certificate, Egypt, 1911 (damage)

251-1001


$25 | Sold for: $65
טופס קבלת תרומה ע"ס 50 פרנק לטובת ק"ק בית אל, ירושלם, שנת תרצ"ט 1939, הדפס באותיות זהב, חתימת רבנים וחותמת
Receipt form for a donation IAO 50 franc to the JNF Beit El, Jerusalem 5699 1939, printed in gold lettering, signatures of Rabbis and stamped

251-1002


$70 | Sold for: $120
סט 7 שטרות, קבלות, גטו טרזין ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונה Quitlung ueber… Kronen Theresien stadt am 1. Jaenner 1943
Set of 7 Theresienstadt bills, receipts, IAO 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kronen, Quitlung ueber… Kronen Theresienstadt am 1. Jaenner 1943

251-1003


$25
לוט של שטרות מטען ימי, ישראל, שנות ה40-70
Lot of bills of loading, Israel 40's-70's

251-1004


$80 | Sold for: $80
אסימון ע"ס 5 פרה חתום " W" (Kaffee Werner)
Token IAO 5 Para, marked "W" (Kaffee Werner)

251-1005


$30
שבעה שטרות חוב שנפדו ארץ ישראל, שנות ה30
Seven promissory notes (redeemed), Eretz Israel, 1930's

251-1006


$80 | Sold for: $130
אלבום עם תוויות, בולים, ישראל והעולם, תגי קק"ל, אמצעי תשלום ועוד
Album of stamp labels, Israel and the world, JNF labels, means of payment and more

251-1007


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות חוב, תעודות ומסמכי בנק, ארץ ישראל, שנות ה30-40, כולל אוגדן לסידורם ו"לוח נכיון שטרות"
Lot of promissory notes and bank documents, Eretz Israel, 30's-40's, including a folder for organizing and a discount table

251-1008


$90 | Sold for: $100
סט 7 שטרות, קבלות, גטו טרזין ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונה Quitlung ueber… Kronen Theresien stadt am 1. Jaenner 1943
Set of 7 Theresienstadt bills, receipts, IAO 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Kronen, Quitlung ueber… Kronen Theresienstadt am 1. Jaenner 1943

251-1010


$40
שתי תעודות מניה (שנפדו) Greenbridge Smokeless Cool Co 1922, Magnetic Realty Company 1918
Two bearer bonds (redeemed), Greenbridge Smokeless Cool Co 1922, Magnetic Realty Company 1918

251-1011


$40
שתי תעודות מניה (שנפדו) Chamberlain Amusement Enterprises Inc. 1925, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), Chamberlain Amusement Enterprises Inc. 1925, Magnetic Realty Co 1917

251-1012


$40
שתי תעודות מניה שנפדו The American Bank and Trust Co 1937, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), The American Bank and Trust Co 1937, Magnetic Realty Co 1917

251-1013


$40
שתי תעודות מניה שנפדו The American Bank and Trust Co 1926, Magnetic Realty Co 1917
Two bearer bonds (redeemed), The American Bank and Trust Co 1926, Magnetic Realty Co 1917