2202


$25
סט עטי פרקר, גוף לכה טורקיז עט נובע, עט כדורי ועפרון
Set of Parker pens, turquoise lacquer body: fountain pen, ballpoint pen and pencil

2203


$30 | Sold for: $35
עט נובע תוצ Parker, ארה"ב דגם Vacumatic, משומש
Parker Vacumatic fountain pen, USA, used

2204


$25 | Sold for: $25
סט עטי פרקר, גוף פלדה: עט נובע עט כדורי ועפרון
Set of Parker pens, steel body: fountain pen, ballpoint pen and pencil

2205


$40
עט נובע ועפרון תוצ Parker ארה"ב דגם 21, משומשים
Parker 21 fountain pen and pencil, USA, used

2206


$30 | Sold for: $30
עפרון מיניאטורי מתקפל אורך 54 מ"מ
Miniature folding pencil, length 54 mm

2208


$25 | Sold for: $25
קסת דיו עשויה פליז עם זכוכית
Inkwell, brass with glass

2209


$50 | Sold for: $50
קסת דיו שני תאים, פליז וזכוכית
Inkwell, two chambers, brass and glass

2210


$25
קסת דיו ישנה, זכוכית עם מכסה פליז, גרמניה, סוף המאה ה19, כיתוב על המכסה מחוק Karl Goldenberg
Old inkwell, glass with brass lid, Germany, late 19th C., erase inscription on the lid Karl Goldenberg

2211


$65
קסת דיו, אזור פרס-אפגניסטן
Inkwell, Persia-Afghanistan region

2212


$35 | Sold for: $35
קסת דיו עשויה פליז, עם ליינר כחול
Inkwell, brass with blue liner

2213


$120
קסת דיו עשויה פליז וזכוכית דוגמת דקו, הולנד, שנות ה20 (פגמים קלים)
Inkwell, brass and glass, Deco style, Holland, 1920's (minor damages)

229-2375


$30
שלושה סטים של עטים, מתנות בנקים בקופסות, ס"ה 7 עטים
Three sets of pens, gifts from banks, in boxes, total of 7 pens

229-2376


$60
חמישה עטי Parker: עט נובע Lady 17, Washington ושניים כדוריים
Five Parker pens: fountain pen, ball point pen and two Lady 17, Washington

229-2377


$30
עפרון מכני, כסף עם אמיל פגמים קלים
Mechanical pencil, silver with enamel, minor damages

229-2379


$30 | Sold for: $40
מייבש דיו
Ink blotter

229-2380


$25
קסת לדיו, גרמניה, תחילת המאה ה20 זכוכית שבורה
Ink well, early 20th c, broken glass

229-2381


$75 | Sold for: $80
קסת דיו צורת טנק של מלחמת העולם הראשונה
Inkwell, in the shape of a WWI tank

229-2382


$30 | Sold for: $30
קסת דיו אנגלית, לשלושה צבעים תחילת המאה ה20
English ink well, for three colors, early 20th c

229-2383


$600
קסת דיו, כסף, אנגליה, תקופה ג'ורג'יאנית תחילת המאה ה19, כולל שתי קסתות זכוכית ופמוט
Silver inkwell, England, Georgian era, early 19th c, comprises: two inkpots and a candlestick

229-2384


$50 | Sold for: $130
קסת לדיו, בקבוק קריסטל על בסיס מתכת מוכספת, תוצ WMF, גרמניה, סוף המאה ה19
Inkwell, crystal bottle on a silvered metal base, by WMF, Germany, late 19th c

231-2220


$25 | Sold for: $30
עט נובע תוצ Sheafer, ארה"ב
Sheaffer fountain pen, USA

231-2221


$60
ארבעה עטי פארקר 45 אחד בלי מכסה
Four Parker 45 pens, one without its cap

231-2222


$50 | Sold for: $90
עט כדורי גוף ומכסה כסף סטרלינג 925 תוצ Tiffany and Co, גרמניה, לגברת
Ladies ballpoint pen, Sterling silver 925 body and cap, by Tiffany & Co. Germany

231-2223


$70
שבעה עטים תוצ Parker, רולרים נובעים, כדוריים, סדרות 51, 45 ועוד, חלקם טעוני תיקון
Seven Parker pens, rollers, fountains and ballpoints, serials: 45, 51, and others., some in need of repair

231-2224


$50 | Sold for: $65
עט כדורי תוצ Dupont, צרפת עליון כסף, גוף שחור
Dupont roller pen, France, silver top, black body

231-2225


$80 | Sold for: $85
עט כדורי תוצ S.T. Dupont דגם Mini Bille Czar", פאריז, צרפת, עם הזהבה מלאה, באריזה מקורית
S.T. Dupont ballpoint pen, Mini Bille Czar, Paris, France, fully gilt, in original box

231-2226


$50
שני עטים, כדורי ורולר, תוצ Cross
Two Cross pens, ballpoint and roller

231-2227


$120 | Sold for: $130
עט נובע תוצ S.I. Dupont, דגם Lady Mascura, פאריז, צרפת, גוף ומכסה לאקר סיני כחול והזהבה, ציפורן זהב, באריזה מקורית
S.T. Dupont fountain pen, Lady Mascura, Paris France, body and cap with Chinese blue lacquer and gilding, gold nib, in original box

231-2228


$50
חמישה עפרונות מכניים, תקופות שונות
Five mechanical pencils, various periods

231-2229


$240 | Sold for: $240
עט כדורי, הגוף עם חיפוי זהב 14K חתום
Ballpoint pen, body with 14k gold coating, marked

231-2230


$60
שני עטי רולר תוצ Shaeffer ארה"ב
Two roller pens, Shaeffer, USA

231-2232


$60 | Sold for: $60
קסת דיו, כסף, בירמינגהם, אנגליה 1931, מוכבדת
Silver inkwell, Birmingham, England, 1931, weighted

231-2233


$120 | Sold for: $140
קסת דיו, ברונזה, אנגליה, סוף המאה ה19 צורת כלב ליד מים
Bronze inkwell, England, late 19th c, in the shape of a dog near the water

231-2234


$80 | Sold for: $110
קסת דיו, כסף, בירמינגהם, אנגליה 1911, מוכבדת
Silver inkwell, Birmingham, England, 1911, weighted

236-2124


$25 | Sold for: $45
עט נובע תוצ Daniel Hechter פריז, בקופסה מקורית
Fountain pen, Daniel Hechter, Paris, in its original box

236-2125


$40
שני עטים נובעים תוצ Parker דגם: 45-Student, ו- School 45 (השני ללא ציפורן)
Two Parker fountain pens, models: 45-Studen, School - 45 (the second with no nib)

236-2126


$40
עפרון מכני ארבעה צבעים, תוצ Fend Germany, דגם Super-Norma, מצב עבודה
Four color mechanical pencil, Super Norma design, Fend Germany, in working order

236-2127


$80 | Sold for: $85
עט כדורי תוצ Montblanc גרמניה, דגם Nobles slim, לאקה חומה
Ball point pen, Montblanc, Germany, Noblesse slim model, brown lacquer

236-2129


$25 | Sold for: $60
שתי קסתות דיו, זכוכית כחולה
Two ink wells, blue glass

236-2130


$50
שתי קסתות דיו, פיוטר עם הזהבה וברונזה
Two ink wells, gilt pewter and bronze

236-2131


$30 | Sold for: $30
קסת דיו עם שני תאים לדיו ובנוסף פלק עשוי אלומיניום, עם חייל מלחמת העולם הראשונה
Ink well with two compartments for ink, also an aluminum plaque, with a WWI soldier

236-2133


$50 | Sold for: $75
מייבש דיו עשוי עץ מגולף עם כיתוב: Morteux, ומחזיק ציפורן מעצם מגולף
Carved wooden ink blotter, inscribed Morteux, and a carved bone nib holder

236-2134


$80
מיבש דיו עם פיגורת טיגריס מעל
Ink blotter, with tiger figurine on top

236-2135


$50 | Sold for: $50
מייבש דיו גדול מעץ, פרסומת לחב' Duns 100
Large wooden ink blotter, advertisement for the Duns 100 company

253-2137


$25
עט כדורי תוצ Sheafer, ארה"ב
Sheaffer ballpoint pen, USA

253-2138


$25 | Sold for: $25
עט נובע (תוצרת לא רשומה), גוף ומכסה מוכספים
Fountain pen, (unknown maker), silvered body and lid

253-2139


$25 | Sold for: $45
עט נובע תוצ Eversharp דגם Skyline, רגיל, גוף שחור, מכסה מצופה זהב 14K
Fountain pen by Eversharp, Skyline model

253-2140


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Sheffer, ארה"ב גוף טורקיז, מכסה ציפוי ניקל, שנות ה60
Fountain pen by Sheffer, USA, turquoise body, nickel plated cap, 1960's

253-2141


$25 | Sold for: $45
עט נובע תוצ Wearever ארה"ב גוף ומכסה בורדו, דגם דלוקס 100, משאבת מנוף
Fountain pen, Wearever USA

253-2142


$40 | Sold for: $50
עט נובע תוצ Moore, גוף ומכסה פסי צדף
Fountain pen, Moore

253-2143


$25 | Sold for: $55
עט נובע תוצ Sheafer, ארה"ב מכסה ציפוי פלדיום, גוף ירוק-אפור, משאבת פטנט של Sheafer
Fountain pen, Shaefer USA

253-2145


$30 | Sold for: $30
שלושה סופגי דיו blotters עשויים עץ, שנות ה20-30
Three wooden ink blotters, 1920's-30's

253-2146


$40
ארבעה סופגי דיו blotters עם חיפוי עור
Four leather coated ink blotters

253-2147


$40
ארבעה סופגי דיו blotters שנות ה20-30, שלושה עשויים עץ, אחד עשוי שיש
Four ink blotters, 1920's-30's, three wooden, one marble

253-2149


$25 | Sold for: $80
קסת דיו, זכוכית קריסטל עם פקק עץ
Inkwell, crystal with wooden cap

253-2150


$25 | Sold for: $25
קסת דיו קטנה, זכוכית
Small glass inkwell

253-2151


$25 | Sold for: $45
קסת דיו צורת כלב שוכב
Inkwell, in the shape of a laying dog

253-2152


$25
קסת דיו, פליז, סוף המאה ה19
Brass inkwell, late 19th C.

253-2153


$25 | Sold for: $50
קסת דיו, זכוכית קריסטל עם פקק כסף
Inkwell, crystal with silver cap

253-2154


$40
מכתביה עשויה פפמשה, עם קסת דיו, ארט דקו, שנות ה20
Papier-mâché writing case with inkwell, 1920's

253-2155


$25 | Sold for: $35
קסת דיו כפולה, פליז וקריסטל
Double inkwell, brass and crystal

253-2156


$40
קסת לדיו, פליז, שני תאים ציר של אחד המכסים שבור
Brass inkwell, two compartments,the hinge of one of the lids is broken

256-1398


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Elysee, ציפורן F
Elysee fountain pen, F nib

256-1399


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Parker, גוף ומכסה פלדה, ציפורן תוצ Flair-Duranium, עם משאבת וקומטיק (פלסטיק)
Parker Vacumatic fountain pen, steel body and cap, Flair- Duranium nib, (plastic)

256-1400


$25 | Sold for: $75
עט נובע תוצ Parker, דגם 51 ארה"ב, גוף כחול, מכסה נירוסטה, מנגנון וקומטיק
Parker vacumatic 51 fountain pen, USA, blue body, stainless steel cap

256-1401


$30 | Sold for: $30
עט נובע ועט כדורי, Jerusalem גוף עם תבליט מצופה כסף
Fountain pen and ballpoint pen, embossed silver plated body, "Jerusalem"

256-1402


$25 | Sold for: $80
עט נובע תוצ Parker, ארה"ב גוף ומכסה כסף
Parker fountain pen, USA, silver body and cap

256-1403


$40
עט נובע תוצ' ארה"ב, שנות ה30 הציפורן עם כיתוב Very smooth, מצב משומש
Fountain pen made in USA, 1930's, inscribed nib "Very Smooth", used condition

256-1404


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Sheaffer ארה"ב
Sheaffer fountain pen, USA

256-1405


$40 | Sold for: $40
עט נובע תוצ Waterman כחדש באריזה מקורית
Waterman fountain pen, as new in its original package

256-1406


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Sheaffer, ארה"ב גוף כחול, מכסה פלדה אל חלד, מנגנון וקומטיק
Sheaffer vacumatic fountain pen, USA, blue body, stainless steel cap

256-1407


$40
עט נובע ועט כדורי תוצ Parker צרפת, דגם 45, גוף ומכסה פלדה אל חלד
Parker 45 fountain pen and ballpoint pen, France, stainless steel body and cap

256-1408


$25
עט נובע ועט כדורי
Fountain pen and ballpoint pen

256-1409


$40 | Sold for: $50
עט נובע תוצ Waterman דגם Audace, בנרתיק מקורי
Waterman, Audace fountain pen, in its original case

256-1410


$25 | Sold for: $25
עט נובע תוצ Waterman פאריז, גוף ומכסה דוגמת שיש אדום
Waterman fountain pen, Paris, red marble pattern body and cap

256-1411


$50
ארבעה עטים כדוריים תוצ Parker דגמים שונים, שנות ה60-70
Four Parker ballpoint pens, various models, 1960's-70's

256-1412


$25
עט כדורי תוצ Sheafer שנות ה60
Sheafer ballpoint pen, 1960's

256-1413


$50 | Sold for: $50
שלושה עטי Cross, דגם Century ארה"ב, 2 ניקל, 1 הזהבה
Three Cross, Century pens, USA, 2 nickel, 1 gilded

256-1415


$25 | Sold for: $30
קסת דיו קטנה, זכוכית קריסטל בסיס פליז
Small crystal inkwell, brass base

256-1416


$60 | Sold for: $95
מכתביה עתיקה עם תאים למעטפות ונייר, קסת פורצלן (אחת מתוך שתים), 19X23X34 ס"מ
Large writing case with compartments for envelopes and paper, porcelain inkwell (one of two), 19X23X34 cm

256-1417


$30
קסת דיו מפורצלן, המכסה צורת בני אצולה יושבים ליד שולחן עם כלי לחול, הכלי לדיו חסר (שחזור גס)
Porcelain inkwell, lid in the shape of nobility seated at a desk with a pot for sand, the inkpot is missing, (crude reconstruction)

256-1418


$90 | Sold for: $95
מכתביה עשויה עץ עם תאים למעטפות, מגירה, שתי קסתות דיו ומיבש דיו, 30X25.5 ס"מ, גובה 32.5 ס"מ
Wooden writing case, with compartments for envelopes, a drawer, two inkwells and an ink blotter, 30x25.5 cm, height 32.5 cm

256-1419


$30 | Sold for: $40
קסת דיו צורת כלב יושב בסיס שיש, אנגליה, שנות ה20-30, אורך ללא הבסיס 13 ס"מ
Inkwell in the shape of a sitting dog, marble base, England, 1920's-30's, 13 cm long without the base

256-1420


$120
קסת דיו גדולה, ברונזה שני תאים (כלי דיו חסרים), משני הצדדים פמוטים לנרות, רוחב 35 ס"מ
Large bronze inkwell, two compartments (ink vessels missing), with candlesticks on both sides, width 35 cm

256-1421


$35 | Sold for: $40
קסת דיו, זכוכית קריסטל על בסיס עץ, אר דקו, אנגליה, שנות ה10-20 של המאה ה20
Crystal inkwell on wooden Deco base, England, 1910's-20's

260-631


$40
שני עטים נובעים תוצ Parker אנגליה, טארגה, 61
Two fountain pens, England: Parker 61, Sheaffer Targa

260-632


$180 | Sold for: $180
סט כלים לשולחן כתיבה של גברת תוצ Sevre, צרפת, סוף המאה ה19, תחילת המאה ה20, גולל: זוג פמוטים, קסת דיו, מייבש דיו, חותם ומחזיק לציפורן
Set of writing tools for ladies desk, Sevre, France, late 19th early 20th C., comprises: a pair of candlesticks, ink well, ink blotter, signet and nib holder

260-633


$30 | Sold for: $30
קסת דיו עשויה עץ, עם זוג מיכלי זכוכית קריסטל, על הבסיס שארית של פתק המתעד כי ניתן כפרס בשנת 1905, 25X15.5 ס"מ
Wooden inkwell, with pair of crystal glass containers, on base remains of a note documenting it as awarded as a prize in 1905, 25X15.5 cm

260-634


$35 | Sold for: $35
קסת דיו עשויה פליז עם זוג מיכלי זכוכית קריסטל, 28X15 ס"מ
Inkwell made of brass, with pair of crystal glass containers, 28X15 cm

265-621


$25 | Sold for: $25
סט עטי פרקר, גוף פלדה: עט נובע עט כדורי ועפרון
Set of Parker pens, steel body: fountain pen, ballpoint pen and pencil

265-623


$25
קסת לדיו,מתכת צורת דג עם צפור, בסיס אבן, אורך 9 ס"מ
Metal inkwell, in the shape of a fish with a bird, stone base, length 9 cm

265-624


$30
קסת דיו, עם צלוחית איסוף קוטר 14 ס"מ על הדופן עבודת ריקוע, גובה 9 ס"מ
Inkwell with saucer, 14 cm in diameter, with hammer work on the side, height 9 cm

265-625


$30 | Sold for: $40
קסת דיו, אר דקו, שפלטר אורך 16.5 ס"מ, רוחב 8 ס"מ
Spelter inkwell, Art-Deco, length 16.5 cm, width 8 cm

265-626


$65
קסת דיו עם פיגורת ילד יושב בצדף, פיוטר, סוף המאה ה19, (הקסת שבורה), 20.5X10.5 ס"מ, גובה 15 ס"מ
Inkwell, with a figure of a boy sitting in a seashell, pewter, late 19th C. (inkwell is broken), 20.5x10.5 cm, height 15 cm

265-627


$30
קסת דיו, מתכת יצוקה עם ליינר פורצלן, 16X12
Molded metal inkwell, with porcelain liner, 16x12

265-628


$80
קסת לדיו, מתקן מחזיק ציפורן מתכת עם פיגורת כלב, אורך 22 ס"מ, גובה 15.5 ס"מ
Inkwell, quill holder, metal with dog figurine, length 22 cm, height 15.5 cm

265-629


$30 | Sold for: $40
קסת דיו סגנון סוף המאה ה19 ליינר זכוכית, 20.5X11
Inkwell, late 19th C. style, glass liner, 20.5x11