2202


$25
סט עטי פרקר, גוף לכה טורקיז עט נובע, עט כדורי ועפרון
Set of Parker pens, turquoise lacquer body: fountain pen, ballpoint pen and pencil

2203


$30 | Sold for: $35
עט נובע תוצ Parker, ארה"ב דגם Vacumatic, משומש
Parker Vacumatic fountain pen, USA, used

2204


$25 | Sold for: $25
סט עטי פרקר, גוף פלדה: עט נובע עט כדורי ועפרון
Set of Parker pens, steel body: fountain pen, ballpoint pen and pencil

2205


$40
עט נובע ועפרון תוצ Parker ארה"ב דגם 21, משומשים
Parker 21 fountain pen and pencil, USA, used

2206


$30 | Sold for: $30
עפרון מיניאטורי מתקפל אורך 54 מ"מ
Miniature folding pencil, length 54 mm

2208


$25 | Sold for: $25
קסת דיו עשויה פליז עם זכוכית
Inkwell, brass with glass

2209


$50 | Sold for: $50
קסת דיו שני תאים, פליז וזכוכית
Inkwell, two chambers, brass and glass

2210


$25
קסת דיו ישנה, זכוכית עם מכסה פליז, גרמניה, סוף המאה ה19, כיתוב על המכסה מחוק Karl Goldenberg
Old inkwell, glass with brass lid, Germany, late 19th C., erase inscription on the lid Karl Goldenberg

2211


$65
קסת דיו, אזור פרס-אפגניסטן
Inkwell, Persia-Afghanistan region

2212


$35 | Sold for: $35
קסת דיו עשויה פליז, עם ליינר כחול
Inkwell, brass with blue liner

2213


$120
קסת דיו עשויה פליז וזכוכית דוגמת דקו, הולנד, שנות ה20 (פגמים קלים)
Inkwell, brass and glass, Deco style, Holland, 1920's (minor damages)

229-2375


$30
שלושה סטים של עטים, מתנות בנקים בקופסות, ס"ה 7 עטים
Three sets of pens, gifts from banks, in boxes, total of 7 pens

229-2376


$60
חמישה עטי Parker: עט נובע Lady 17, Washington ושניים כדוריים
Five Parker pens: fountain pen, ball point pen and two Lady 17, Washington

229-2377


$30
עפרון מכני, כסף עם אמיל פגמים קלים
Mechanical pencil, silver with enamel, minor damages

229-2379


$30 | Sold for: $40
מייבש דיו
Ink blotter

229-2380


$25
קסת לדיו, גרמניה, תחילת המאה ה20 זכוכית שבורה
Ink well, early 20th c, broken glass

229-2381


$75 | Sold for: $80
קסת דיו צורת טנק של מלחמת העולם הראשונה
Inkwell, in the shape of a WWI tank

229-2382


$30 | Sold for: $30
קסת דיו אנגלית, לשלושה צבעים תחילת המאה ה20
English ink well, for three colors, early 20th c

229-2383


$600
קסת דיו, כסף, אנגליה, תקופה ג'ורג'יאנית תחילת המאה ה19, כולל שתי קסתות זכוכית ופמוט
Silver inkwell, England, Georgian era, early 19th c, comprises: two inkpots and a candlestick

229-2384


$50 | Sold for: $130
קסת לדיו, בקבוק קריסטל על בסיס מתכת מוכספת, תוצ WMF, גרמניה, סוף המאה ה19
Inkwell, crystal bottle on a silvered metal base, by WMF, Germany, late 19th c

231-2220


$25 | Sold for: $30
עט נובע תוצ Sheafer, ארה"ב
Sheaffer fountain pen, USA

231-2221


$60
ארבעה עטי פארקר 45 אחד בלי מכסה
Four Parker 45 pens, one without its cap

231-2222


$50 | Sold for: $90
עט כדורי גוף ומכסה כסף סטרלינג 925 תוצ Tiffany and Co, גרמניה, לגברת
Ladies ballpoint pen, Sterling silver 925 body and cap, by Tiffany & Co. Germany

231-2223


$70
שבעה עטים תוצ Parker, רולרים נובעים, כדוריים, סדרות 51, 45 ועוד, חלקם טעוני תיקון
Seven Parker pens, rollers, fountains and ballpoints, serials: 45, 51, and others., some in need of repair

231-2224


$50 | Sold for: $65
עט כדורי תוצ Dupont, צרפת עליון כסף, גוף שחור
Dupont roller pen, France, silver top, black body

231-2225


$80 | Sold for: $85
עט כדורי תוצ S.T. Dupont דגם Mini Bille Czar", פאריז, צרפת, עם הזהבה מלאה, באריזה מקורית
S.T. Dupont ballpoint pen, Mini Bille Czar, Paris, France, fully gilt, in original box

231-2226


$50
שני עטים, כדורי ורולר, תוצ Cross
Two Cross pens, ballpoint and roller

231-2227


$120 | Sold for: $130
עט נובע תוצ S.I. Dupont, דגם Lady Mascura, פאריז, צרפת, גוף ומכסה לאקר סיני כחול והזהבה, ציפורן זהב, באריזה מקורית
S.T. Dupont fountain pen, Lady Mascura, Paris France, body and cap with Chinese blue lacquer and gilding, gold nib, in original box

231-2228


$50
חמישה עפרונות מכניים, תקופות שונות
Five mechanical pencils, various periods

231-2229


$240 | Sold for: $240
עט כדורי, הגוף עם חיפוי זהב 14K חתום
Ballpoint pen, body with 14k gold coating, marked

231-2230


$60
שני עטי רולר תוצ Shaeffer ארה"ב
Two roller pens, Shaeffer, USA

231-2232


$60 | Sold for: $60
קסת דיו, כסף, בירמינגהם, אנגליה 1931, מוכבדת
Silver inkwell, Birmingham, England, 1931, weighted

231-2233


$120 | Sold for: $140
קסת דיו, ברונזה, אנגליה, סוף המאה ה19 צורת כלב ליד מים
Bronze inkwell, England, late 19th c, in the shape of a dog near the water

231-2234


$80 | Sold for: $110
קסת דיו, כסף, בירמינגהם, אנגליה 1911, מוכבדת
Silver inkwell, Birmingham, England, 1911, weighted

236-2124


$25 | Sold for: $45
עט נובע תוצ Daniel Hechter פריז, בקופסה מקורית
Fountain pen, Daniel Hechter, Paris, in its original box

236-2125


$40
שני עטים נובעים תוצ Parker דגם: 45-Student, ו- School 45 (השני ללא ציפורן)
Two Parker fountain pens, models: 45-Studen, School - 45 (the second with no nib)

236-2126


$40
עפרון מכני ארבעה צבעים, תוצ Fend Germany, דגם Super-Norma, מצב עבודה
Four color mechanical pencil, Super Norma design, Fend Germany, in working order

236-2127


$80 | Sold for: $85
עט כדורי תוצ Montblanc גרמניה, דגם Nobles slim, לאקה חומה
Ball point pen, Montblanc, Germany, Noblesse slim model, brown lacquer

236-2129


$25 | Sold for: $60
שתי קסתות דיו, זכוכית כחולה
Two ink wells, blue glass

236-2130


$50
שתי קסתות דיו, פיוטר עם הזהבה וברונזה
Two ink wells, gilt pewter and bronze

236-2131


$30 | Sold for: $30
קסת דיו עם שני תאים לדיו ובנוסף פלק עשוי אלומיניום, עם חייל מלחמת העולם הראשונה
Ink well with two compartments for ink, also an aluminum plaque, with a WWI soldier

236-2133


$50 | Sold for: $75
מייבש דיו עשוי עץ מגולף עם כיתוב: Morteux, ומחזיק ציפורן מעצם מגולף
Carved wooden ink blotter, inscribed Morteux, and a carved bone nib holder

236-2134


$80
מיבש דיו עם פיגורת טיגריס מעל
Ink blotter, with tiger figurine on top

236-2135


$50 | Sold for: $50
מייבש דיו גדול מעץ, פרסומת לחב' Duns 100
Large wooden ink blotter, advertisement for the Duns 100 company

253-2137


$25
עט כדורי תוצ Sheafer, ארה"ב
Sheaffer ballpoint pen, USA

253-2138


$25 | Sold for: $25
עט נובע (תוצרת לא רשומה), גוף ומכסה מוכספים
Fountain pen, (unknown maker), silvered body and lid
</