250-1312


$120
צילום אלבומין, c. 1880 הירדן, 21.3X27
American Colony
Albumin photograph, c. 1880, the Jordan, 21.3x27American Colony

250-1313


$150 | Sold for: $150
צילום אלבומין, c. 1870 חורבות בירושלים
Bergheim
Albumin photograph, c. 1870, ruins in JerusalemBergheim

250-1314


$120 | Sold for: $120
שני צילומי אלבומין, c. 1870 יפו מהים, מאחור צילום שתי נשים ערביות
Bonfils
Two Albumin photographs, c. 1870, Jaffa viewed from the sea, on the other side, photograph of Arab womenBonfils

250-1315


$150 | Sold for: $150
צילום אלבומין, כנסיית הקבר Cupolas of the Holy Sepulchre, 22.7X28
Bonfils
Albumin photograph, Cupolas of the Holy Sepulcher, 22.7x28 cmBonfils

250-1316


$120 | Sold for: $120
צילום אלבומין, c. 1880 גיא בן הנום, Valley of Hinnom, 22.2X27.7
Bonfils
Albumin photograph, c. 1880, Gehenna -Valley of Hinnom, 22.2x27.7Bonfils

250-1317


$150
צילום אלבומין, אקה הומו ממוספר 102, 37X27.5
Bonfils
Albumin photograph, Ecce Homo, numbered 102, 37x27.5Bonfils

250-1318


$120
צילום אלבומין, c. 1880 בי"ח של אבירי סנט ג'אן (Moristan)Hospital des Chevaliers de St Jean פגמים, 20.3X26
L. Fiorillo
Albumin photograph, c. 1880, Muristan Hospital des Chevaliers de St Jean, 20.3x26, damagesL. Fiorillo

250-1319


$120 | Sold for: $120
צילום אלבומין, הר הזיתים בירושלים Jerusalem mont des Oliviers
L. Fiorillo
Albumin photograph, Jerusalem mont des OliviersL. Fiorillo

250-1320


$180 | Sold for: $180
צילום אלבומין, שכונת ימין משה, c. 1880, 22X28 cm
Zangakie
Albumin photograph, Yemin Moshe neighborhood, 22x28 cm, c. 1880Zangakie

250-1321


$150
צילום אלבומין, כיפת הסלע 25.5X19 cm
צלם לא ידוע
Albumin photograph, Dome of the Rock, 25.5x19 cmunknown photographer

250-1322


$120
צילום אלבומין, c. 1870 נצרת, 22.5X30
צלם לא ידוע
Albumin photograph, c. 1870, Nazareth, 22.5x30unknown photographer

250-1325


$260 | Sold for: $325
עשרים ושבעה צילומים סטריוסקופים Jerusalem הוצ Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, כולל סטריוסקופ וכן הספר Jerusalem through the Sterioscope
Twenty seven stereoscopic photographs, Jerusalem Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, incl. stereoscope and also the book "Jerusalem through the Stereoscope"

250-1326


$500 | Sold for: $600
The Holy Landמאה צילומים סטריוסקופים צבעוניים של מראות ארץ הקודש , מס 501-600, הוצ' T.W. Ingersoll, 1904, כולל סטריוסקופ
One hundred colored stereoscopic photographs of the Holy Land, no' 501-600, 1904, T.W. Imgersoll, including a stereoscope

250-1327


$100 | Sold for: $100
סרט 16 מ"מ Ancient Palestine ארה"ב 1968, cornet film,(עם העברה לדיסק)
16mm film, Ancient Palestine, USA 1968, Comet Film ,(also transferred to disc)

250-1329


$60 | Sold for: $60
שלושה צילומים, ביקור יצחק רבין ראש הממשלה, בשרם אל שייך, כ"א 18X24
Three photographs of Prime Minister Yitzchak Rabin's visit to Sharm El Sheikh, each 18x24

250-1330


$75
אלבום עם 24 צילומים של בית החנוך, ק. דגניה, ארץ ישראל, תרפ"ו-תרצ"ד (1926-1934)
Album with 34 photographs of Beit Hachinuch, school of Kibbutz Degania, Eretz-
Israel, 1926-1934

250-1331


$40
צילום דיוקן מנחם בגין, שנות ה50, חתום ביד (פגמים) הלוח חתום בחותמת הצלם
Photograph, portrait of Menachem Begin, the 1950's, signed by hand (damaged), photographer's signature on plate

250-1332


$40
לוט 14 צילומים, פתיחת המוסך החדש של "אגד", חולון, 1962
Lot of 14 photographs, openning of the new garage of Egged in Holon, 1962

250-1333


$25
ששה צילומים-גלויות, ארץ ישראל שנות ה20-60
Six photographs-postcards, Eretz-Israel, the 1920's-1960's