251-1248


$120
צילום אלבומין, כנסיית הקבר, סביבות 1880, 28X21.9
Bonfils
Albumin photograph of the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, c. 1880, 21.9x28Bonfils

251-1249


$150
צילום אלבומין, השוק ליד שער יפו ירושלים, סביבות 1880, 27.5X21
Bonfils
Albumin photograph of the market place near Jaffa Gate,Jerusalem, c. 1880, 21x27.5Bonfils

251-1250


$120
צילום אלבומין, עמק יהושפט, ירושלים, סביבות 1880, 21X27.6
Bonfils
Albumin photograph of the Valley of Josaphat, Jerusalem, c. 1880, 21x27.6Bonfils

251-1251


$150
צילום אלבומין, הר הבית ממזרח, ירושלים, סביבות 1880, 21.2X27.6
Bonfils
Albumin photograph of the Temple Mount from the east, Jerusalem, c. 1880, 21.2x27.6Bonfils

251-1252


$120
צילום אלבומין, שער שכם ירושלים, סביבות 1880, 22.5X29
Bonfils
Albumin photograph of the Damascus Gate, Jerusalem, c. 1880, 22.5x29Bonfils

251-1253


$160
צילום אלבומין, שער הזהב ירושלים, חלק תחתון דהוי, נדיר, 23.5X19
Bergheim
Albumin photograph of the Golden Gate (Jerusalem), faded on bottom part, rare, 19x23.5Bergheim

251-1254


$150
צילום אלבומין, כיפות כנסיית הקבר ירושלים, סביבות 1880, 21X27.8
Brogy
Albumin photograph of the Church of the Holy Sepulchre's domes, Jerusalem, c. 1880, 21x27.8Brogy

251-1255


$180
צילום אלבומין, ירושלים משער שכם ירושלים, סביבות 1870, פגם, 17.5X21.5
Palestine Exploration Fund
Albumin photograph of Jerusalem from the Damascus Gate, Jerusalem, c. 1870, damage, 17.5x21.5Palestine Exploration Fund

251-1256


$150
צילום אלבומין, מבט מזרחה מהר הבית ירושלים, סביבות 1880, 21X27.8
Bonfils
Albumin photograph eastern view from the Temple Mount, Jerusalem, c. 1880, 21x27.8Bonfils

251-1257


$200 | Sold for: $200
צילום אלבומין, הכותל המערבי ירושלים, סביבות 1880, 20.2X26.7
Zangaki
Albumin photograph of the Western Wall, Jerusalem, c. 1880, 20.2X26.7Zangaki

251-1259


$40 | Sold for: $40
ששה צילומים-גלויות, מכבי תל אביב, תרפ"ה 1925, נגד "הגיבור" ירושלים
Six photo-postcards, Maccabi Tel Aviv, 5785 1925, vs. "HaGibor" Jerusalem

251-1260


$90
25 מראות סטריוסקופיות של ירושלים וארץ הקודש, תחילת המאה ה20 Tour of Palestine and the Holy Land 25 views
25 views, copyrighted stereographs, Tour of Palestine and the Holy Land , early 20th C.,

251-1261


$25
"המוביל הארצי", מקורות חב' מים בע"מ
Hamovil Ha'artzi, Mekorot water company ltd.

251-1262


$25
צילום, שלושת המצילים של חוף תל-אביב, שנות ה50
פוטו עטר, רח' מנדלה 16 בחצר
Photograph of the three lifeguards on the Tel Aviv beach, 1950'sPhoto Atar, Mendele St. 16

251-1263


$50 | Sold for: $50
אלבום מזכרת עם צילומים של יום ייסוד בית החרושת הראשון באזור התעשיה של מגדל העמק, הוא "מפעל המשקאות הגליל", 1960
Souvenir album with photographs of a day of founding of the first factory in the industrial zone of Migdal HaEmek, the "Mif'al Mashkaot HaGalil" 1960

251-1264


$30
Our Visit to Israel, 100 color slides Holy views Ltd Jerusalem
Our Visit to Israel, 100 color slides, Holy views Ltd Jerusalem

251-1265


$50
4 צילומים של קבוצות חיילי בריגדה וכן מכתב ארוך ע"ג נייר מכתבים של הבריגדה
Four photographs of a group of Brigade soldiers and a long letter on Brigade stationery paper

251-1266


$30
The Holy Land 100 color slides printed on Kodak film by Samy Awwad, Mount Scopus Hotel, Jerusalem
The Holy Land, 100 color slides printed on Kodak film by Samy Awwad, Mount Scopus Hotel, Jerusalem

251-1267


$300
לוט של צילומי פנים של אניות נוסעים של חב' צים, שנות ה60-70
Lot of interior photographs of passenger ships of the Zim Shipping company, 1960's-70's

251-1268


$60 | Sold for: $80
View Master, שנות ה40 עם 21 דיסקים ע"ג כ"א 7 צילומים סטריוסקופים של נופי ארץ ישראל Palestine (כולל כפולים)
View Master, 1940's, with 21 discs each with 7 stereoscope images of Eretz Israel Palestine (including duplicates)