224-1002


$25
זוג מלחיות פורצלן, עם דוגמת ציפורים
Pair of porcelain salt shakers, with bird pattern

224-1018


$25
אגרטל קרמיקה, יפן, שנות ה60 חתום (פגמים)
Ceramic vase, Japan, 1960’s, marked (damages)

224-1021


$25
אגרטל קרמיקה תוצ Hyalyn ארה"ב, עם תבליט בעיצובו של Georgio Aviael, חתום
Ceramic vase, by Hyallyn, USA, with embossment designed by Georgio Aviael, marked

224-1034


$25
אגרטל קרמיקה תוצ Koninklijk-Goedewaager, Gouda Holland חתום
Ceramic vase, by Koninklijk Goedewaager, Gouda Holland, marked

224-1035


$25
קופסת פורצלן תוצ Rosenthal Selb Bavaria
Porcelain box by Rosenthal Selb Bavaria

224-1037


$25
קופסת פורצלן לסוכר, עיצוב מיוחד
Porcelain sugar box, special design

224-1070


$25
קערת פורצלן תוצ Rosenthal דוגמת מולייר, עם תמונות פרחים
Porcelain bowl, by Rosenthal, Moliere pattern, with floral images

224-1074


$25
צלוחית קרמיקה עבודת Delft עם ציור יד, נוף עם טחנת רוח
Ceramic saucer, Delft craft, hand painted landscape with windmill

224-1090


$25
צלוחית פורצלן תוצ Rosenthal סדרת Studio line, עם ציור "Siesta" בעיצוב של Bjorn Winblad , חתום
Porcelain saucer by Rosenthal, Studio line, with a drawing "Siesta", designed by Bjorn Winblad, marked

224-1602


$40
סנטרפיס, צלחת פורצלן תוצ Ilmenau עם הזהבה, על בסיס רגלית מצופה כסף
Centerpiece, porcelain plate, by Ilmenau, with gilding, on a silver plated stem

224-1603


$220
קופסת קרמיקה עבודת קאפו די מונטה עם תבליטי פוטי בכרם גפנים
Ceramic box by Capodimonte, embossed with Putti in a vineyard

224-1604


$40
קופסת פורצלן עם מכסה, עליו פרחים תוצ קפו די מונטה
Porcelain box with lid, on it flowers, by Capodimonte

224-1605


$280
קופסת קרמיקה, עבודת קאפו די מונטה עם תבליט, סצינות מהמיתולוגיה הקלאסית
Ceramic box by Capodimonte

224-1606


$40
כוס בירה מפורצלן עם מכסה פיוטר בעיצובו של Franz v. Dofregger
Porcelain beer mug with pewter lid, design by Franz v. Dofregger

224-1607


$300
פלק קרמיקה, עבודת קאפו די מונטה תבליט המראה את אדם, חוה והמלאך
Ceramic plaque by Capodimonte, embossed with a depiction of Adam, Eve and the Angel

224-1608


$65
פלק קרמיקה, ציפורים ופרחים חתום מאחור מ.ג.
Ceramic plaque, flowers and birds, signed M G on back

224-1609


$400
קופסת קרמיקה גדולה, עבודת קאפו די מונטה, עם עבודת תבליט, סצינות מהמיתולוגיה הקלאסית
Large ceramic box by Capodimonte, embossed with scenes from classic mythology

224-1610


$90
מע' כלי פורצלן תוצ Meissen דוגמת גפנים, כולל: ארבעה ספלים עם תחתיות, שש צלחות עוגה
Porcelain dish set by Meissen, vine pattern, comprised of: four cups with saucers, six cake plates

224-1611


$120
סרוויס פורצלן חלקי תוצ Rosenthal לקפה, כולל: קנקן קפה, קנקן תה, קנקן מים, שבעה ספלים עם שבע תחתיות, חמישה ספלי מוקה עם שבע תחתיות, ארבע צלחות עוגה, פלטה
Porcelain coffee service, by Rosenthal: coffeepot, teapot, water pitcher, seven cups with seven saucers, five mocha cups with seven saucers, four cake plates and a platter

225-1002


$25 | Sold for: $45
קערת קרמיקה עבודת Delft
Ceramic bowl, Delft work

225-1008


$25 | Sold for: $40
אגרטל פורצלן תוצ Royal Copenhagen עם תמונת נוף כפרי, דנמרק, חתום
Porcelain vase by Royal Copenhagen, with a rural landscape image, Denmark, hallmarked

225-1013


$25 | Sold for: $35
סלסלת פורצלן מיניאטורית תוצ Meissen, חתום, עם תבליטי פרחים
Miniature porcelain basket, Meissen, with floral embossments, hallmarked

225-1020


$25
צלוחית וספל, פורצלן, תוצ Meissen
Porcelain plate and cup, Meissen

225-1025


$25 | Sold for: $30
קופסת פורצלן עם מכסה תוצ Carltonware, אנגליה, עם תמונת ציפור מעל סל פירות
Porcelain box with lid, by Carltonware, England, image of a bird over a fruit basket

225-1031


$25 | Sold for: $30
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק ע"ג לבן, תוצ Alka, בווריה
Porcelain candy box, green shade on white, by Alka, Bavaria

225-1036


$25
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים חתום J. Volinov
Porcelain plate with landscape drawing, waterfall, marked J. Volinov

225-1044


$25
צלחת קרמיקה קובלט עם הזהבה
Ceramic plate, cobalt with gilding

225-1049


$25 | Sold for: $50
סלסלת פורצלן עם ציורי פרחים תוצ Dresden, חתום
Porcelain basket with floral drawings, Dresden, hallmarked

225-1055


$25
זוג צלחות פורצלן, כ"א עם ציור ציפורים ע"פ דוגמאות של אמצע המאה ה19 (עם פגמים מתוקנים)
Pair of porcelain plates, each with a bird drawing after mid 19th c patterns, (with mended damages)

225-1063


$25
צלחת פורצלן תוצ Meissen עם תמונת פרחים והזהבה (פגומה)
Porcelain plate, Meissen, with a floral image and gilding (damaged)

225-1068


$25
צלחת פורצלן תוצ Rosenthal סדרת מריה, דוגמת פירות
Porcelain plate by Rosenthal, Maria series, fruit pattern

225-1072


$25 | Sold for: $25
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד כתומה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted orange and gilding

225-1080


$25 | Sold for: $35
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד ירוקה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted green and gilding

225-1088


$25 | Sold for: $25
ספל עם תחתית, אבנית, תוצ Bzyonia (Villeroy and Boch)
Stoneware cup and saucer, by Bzyonia (Villeroy & Boch)

225-1092


$25 | Sold for: $25
צלחת קרמיקה מעוטרת
Ornamented ceramic plate

225-1096


$25 | Sold for: $25
צלחת פורצלן תוצ Meissen עם ציורי פרחים, המאה ה19
Porcelain plate, Meissen, with a floral image, 19th c

225-1101


$25
זוג אגרטלי פורצלן תוצ Royal KPM בווריה, גרמניה
Pair of porcelain vases by Royal KPM, Bavaria, Germany

225-1106


$25 | Sold for: $30
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר מכסה מצופה כסף
Porcelain mustard container, made in Meissen, silver plated lid

225-1111


$25 | Sold for: $25
קנקן לקפה, פורצלן לבן סגנון אר-דקו
White porcelain coffeepot, Art Deco style

225-1115


$25
צלחת אבנית עם תמונת פרי פטל תוצ Villeroy a. Boch, המאה ה19
Stoneware plate with raspberry image

225-2104


$40 | Sold for: $55
פיגורת פורצלן תוצ Rudolstadt נערה עם פרחים, פגמים
Porcelain figurine, made in Rudolstadt, young girl with flowers, damages

225-2105


$80 | Sold for: $85
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת תוצ Rosenthal, גרמניה, שנות ה20
Cigarette case, porcelain and metal, by Rosenthal, Germany, 1920’s

225-2106


$40
סרוויס פורצלן חלקי, צ'כוסלובקיה, שנות ה20: כולל מרקיה, רטביה, שלוש צלחות הגשה ו 5+5 צלחות (פגמים קלים ותיקונים)
Partial porcelain service, Czechoslovakia, 1920’s, containing: soup tureen, gravy boat, two platters and 7+7 plates

225-2107


$90
בסיס מנורה מפורצלן תוצ Rosenthal גרמניה, שנות ה20, דוגמת אר-דקו
Porcelain lamp base, by Rosenthal, Germany, 1920’s, Art Deco style

225-2108


$40 | Sold for: $40
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן עם ציור מראה האנדרטה של קובלנץ ליד הבודנזה
Porcelain mocha cup and saucer, with a drawing of the Koblenz monument near the Bodensee

225-2109


$90
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend הונגריה: קנקן חלב, ארבעה ספלים, שש תחתיות וצלוחית, ס"ה 12 חלקים
Part of a coffee service by Herend, Hungary: milk jar, four cups, six saucers and a small plate, total of 12 pieces

225-2110


$40
כלי לרוטב עם מכסה ומצקת פורצלן, סוף המאה ה19
Porcelain gravy dish with lid and ladle, late 19th c

225-2111


$90
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן, כ"א צורת עגלה עם קרן שפע ומלאך קטן, המאה ה19 (פגמים)
Pair of porcelain flower holders, each cart shaped with a cornucopia and a small angel, 19th c (damages)

225-2112


$40 | Sold for: $55
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד כתומה והזהבה
Small porcelain basket by Herend, Hungary, hand painted orange and gilding

225-2113


$120
סרוויס קפה מפורצלן תוצ Manifattura Ginori איטליה, המאה ה19, כולל קנקן, קופסת סוכר ו-12 ספלים עם 11 תחתיות
Porcelain coffee service, by Manifattura Ginori, Italy, 19th c, comprises: coffeepot, sugar box and 12 cups with 11 saucers

225-2114


$50 | Sold for: $50
קופסת פורצלן צורת כרית עם כלב מעל
Pillow shaped porcelain box with a dog on top

225-2115


$120 | Sold for: $120
צלחת פורצלן תוצ Nymphenburg בווריה
Porcelain plate, Nymphenburg, Bavaria

225-2116


$60
קנקן קפה וצלחת פורצלן תוצ צ'כוסלובקיה
Porcelain coffeepot and plate, made in Czechoslovakia

225-2117


$150
כלי פורצלן עם ציפוי כסף אר-נובו, צרפת, סוף המאה ה19
Silver plated porcelain vessel, Art Nouveau, France, late 19th c

225-2118


$60 | Sold for: $60
צלחת קרמיקה תוצ Blue Delft עם ציור ע"פ Frans Hals
Ceramic plate, by Blue Delft, with a drawing after Frans Hals

225-2119


$200 | Sold for: $200
צלחת פורצלן עם תמונת פרחים רוסיה, סוף המאה ה19
Porcelain plate with floral image, Russia late 19th c

225-2120


$70 | Sold for: $85
פיגורת פורצלן תוצ Rudolstadt רקדנית, שנות ה20 (פגמים רבים מתוקנים)
Porcelain figurine, made in Rudolstadt, dancer, 1920’s (multiple repaired damages)

225-2121


$200
"כיור" עשוי פורצלן תוצ TK צ'כוסלובקיה, שנות ה20
Porcelain “sink”, by TK, Czechoslovakia 1920’s

225-2574


$40 | Sold for: $40
זוג פריטי פורצלן תוצ Meissen צורת "נעלי בית" (אחד מתוקן)
Pair of Meissen porcelain articles, slippers shaped (one repaired

225-2575


$80
קופסת פורצלן תוצ Herend הונגריה עם אפליקצית ורדים על המכסה, צביעת יד כתומה-ורודה והזהבה
Porcelain box by Herend, Hungary, with rose application on the lid, hand painted orange, pink and gilding

225-2576


$40
זוג אריחים הולנדים בסגנון המאה ה18 על פי Joh. Luyken (אחד שבור)
Pair of Dutch tiles, 18th c style, after Joh. Luyken, (one broken)

225-2577


$90 | Sold for: $90
זוג גביעי אבנית תוצ Wedgewood אנגליה, דוגמת Arts a. Crafts, סוף המאה ה19
Pair of stoneware goblets, by Wedgewood, England, Arts & Crafts style, late 19th c

225-2578


$40
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה, עם צביעת יד ורודה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted pink and gilding

225-2579


$90 | Sold for: $90
קערת פורצלן תוצ Limoges עם תמונות פרחים (טרנספרפרינט, גימור ידני), בסיס מתכת
Limoges porcelain bowl, with floral images, (transfer print, manual finish), metal base

225-2580


$40
סרוויס מוקה קטן מפורצלן עם ציורי פרחים כולל: קנקן, כלי סוכר, קנקן חלב, ושני ספלים עם שלוש תחתיות, תוצ RW
Small porcelain mocha service with floral drawings, comprises: coffeepot, sugar bowl, milk jar and two cups with three saucers, by RW

225-2581


$120
מחזיק קולמוס, פורצלן תוצ Meissen עם ציורי מיניאטורה והזהבה
Porcelain quill pen holder, Meissen, with miniature drawings and gilding

225-2582


$50 | Sold for: $50
שלושה ספלים עם תחתיות כ"א וצלוחית פורצלן, תוצ Meissen העיר!, דוגמת צוויבלמוסטר
Three porcelain cups with saucers and a small plate, made in Meissen, Zwiebelmuster pattern

225-2583


$120 | Sold for: $120
שש צלחות פורצלן תוצ Meissen המאה ה19, עם ציורי פרחים
Six porcelain plates, by Meissen, 19th c, with floral drawings

225-2584


$60 | Sold for: $60
שני פריטי אבנית, פלטת הגשה וצלוחית עגולה, עם עבודת תבליט אר-נובו, סוף המאה ה19
Two stoneware article: serving platter and a round saucer, with Art Nouveau embossment, late 19th c

225-2585


$140
צלחת מצויירת ביד עם תמונת אניית מפרש, תוצ Delft
Hand painted plate with an image of a sailing ship, made in Delft

225-2586


$60 | Sold for: $65
פיגורת פורצלן, גרמניה, תחילת המאה ה20, זוג מלאכים מנגנים
Porcelain figurine, Germany, early 20th c, angels making music

225-2587


$160
פיגורת קרמיקה תוצ Schlaggenwald צ'כוסלובקיה, כלב ציד, חתום
Ceramic figurine by Schlaggenwald, Czechoslovakia, hunting dog, marked

225-2588


$70 | Sold for: $70
ספל פורצלן תוצ למנוסוב לנינגרד צורת ראש אישה, צבעוני ביותר
Porcelain cup by Lamanosov, Leningrad, in the shape of a woman’s head, very colorful

225-2589


$200
סט חלקי של קופסאות קרמיקה לאיחסון מוצרי מזון למטבח (אורז, קמח, מלח תבלינים וכו), גרמניה, תחילת המאה ה20, ס"ה 14 כלים
Partial set of ceramic boxes for food storage in the kitchen (rice, flour, salt, spices etc.), Germany, early 20th c, total of 14 vessels

225-2590


$80
אגרטל פורצלן תוצ Meissen , עם תמונות פרחים, חתום
Meissen porcelain vase, with floral images, hallmarked

225-2591


$240 | Sold for: $240
פיגורת פורצלן עתיקה, איש עם סל המאה ה18 (תיקונים רבים)
Antique porcelain figurine, man with basket, 18th c (multiple repairs)

225-3451


$190 | Sold for: $280
מערכת אוכל ל-12 סועדים, פורצלן תוצ Giafio, Norway, דגם Market
Porcelain dinner service for 12, by Giafio, Norway, model Market

225-3452


$25
מרקיה, כלי רוטב ושש צלחות מרק פורצלן
Soup tureen, gravy boat and six soup plates, porcelain

225-3453


$25
צלחת פורצלן על רגלית מתכת מצופה כסף
Porcelain plate on a silver plated metal stem

225-3454


$25
ספל עם תחתית, פורצלן תוצ Langebrach, בווריה, עם ציור דגל "בווריה"
Porcelain cup and saucer, by Langebrach, Bavaria, with a drawing of the Bavarian flag

225-3455


$25
פיגורת פורצלן, ילד וילדה בתלבושת הולנדית על ספסל
Porcelain figurine, boy and girl in Dutch costume on a bench

225-3456


$25 | Sold for: $30
שבעה פריטי פורצלן תוצ Rosenthal בווריה, כולל קערות, צלוחיות וכו'
Seven porcelain articles by Rosenthal, Bavaria, including bowls, saucers etc

225-3457


$25 | Sold for: $30
ארבע קופסאות פורצלן: תוצ Villeroy a. Boch, Egon Fuerstenberg, Limoges, Capodimonte
Four porcelain boxes, by Villeroy a. Boch, Egon Fuerstenberg, Limoges, Capodimonte

225-3458


$25 | Sold for: $25
שני פעמונים עשויים פורצלן ארנב וטבח
Two porcelain candlesticks, rabbit and cook

225-3459


$25
זוג פמוטי פורצלן תוצ Karlovarsky צ'כוסלובקיה
Pair of porcelain candlesticks, by Karlvarsky, Czechoslovakia

225-3460


$25 | Sold for: $35
כד קרמיקה גדול עם ציור אלף נשות שלמה
Large ceramic jar with a drawing of Salomon’s thousand wives

225-3461


$25
בקבוק פורצלן עתיק לשנפס
Antique porcelain Schnaps bottle

225-3462


$25
ארבע פיגורות ביסק: פרוטומות של המלכה ויקטוריה, Burns, D'Israeli, ונוספת
Four bisque figurines, busts of Queen Victoria, Burns, D’Israeli and another

225-3463


$25 | Sold for: $25
תשעה ספלי מוקה, חלקם עם תחתיות תואמות
Nine mocha cups, some with matching saucers

225-3464


$25 | Sold for: $30
שלושה פריטי פורצלן תוצ Czhel, רוסיה סמובר עם קנקן קטן, פמוט וקנקן
Three porcelain articles, by Czhel, Russia: Samovar with small teapot, candlestick and pitcher

225-3465


$25 | Sold for: $65
כלי פורצלן לעטים, תוצ Meissen עם דוגמת דרקון כתום
Porcelain vessel for pens, Meissen, with orange dragon pattern

225-3466


$25 | Sold for: $30
ארבעה מחזיקי קיסמים, פורצלן תוצ Rosenthal, בווריה
Four porcelain toothpick holders, by Rosenthal, Bavaria

225-3467


$65 | Sold for: $65
סרוויס קפה עתיק, פורצלן עם ציור יד, פרחים, כולל: קנקן, קופסת סוכר, שני ספלים עם ארבע תחתיות
Antique hand painted porcelain coffee service, floral, comprises: coffeepot, sugar box, two cups with four saucers

225-3469


$25 | Sold for: $80
סרוויס קרמיקה תוצ Arabia, פינלנד כולל: קנקן, קופסת סוכר, כלי חלב ושמונה X ספל+תחתית+צלחת לעוגה
Ceramic service by Arabia, Finland, comprises: coffeepot, sugar box, milk jar, eight x cups + saucers + cake plates

225-3470


$25 | Sold for: $25
קופסה ושלוש צלחות קרמיקה תוצ Waechterobach, בווריה, מערב גרמניה, דוגמת "Manila"
Ceramic box and three plates, by Waechterobach, Bavaria, West Germany, “Manila” pattern

225-3471


$25
קערת קרמיקה עם גלזורה עבודת מיוליקה
Glazed ceramic bowl, Majolica work

225-3472


$25 | Sold for: $100
סנטר פיס אבנית, עם ציורי ציפורים בסיס וידיות מוזהבים
Stoneware centerpiece, with bird drawings, gilt base and handles

225-3473


$25
פיגורת קרמיקה עם תלבושת בד רועה כבשים
Ceramic figurine with cloth costume of a shepherd

225-3474


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה תוצ Royal Dux פגמים
Ceramic vase, by Royal Dux, damages

225-3475


$25 | Sold for: $75
סנטר פיס אבנית, עם ציורי פרחים בסיס וידיות מוזהבים
Stoneware centerpiece, with floeal drawings, gilt base and handles

225-3476


$25 | Sold for: $30
שבעה פריטי Delft, הולנד
Seven Delft articles, Netherlands

245-2350


$25
צלחת פורצלן תוצ Bing a. Grondahl דנמרק, Olympiade-Muenchen 1972
Bing & Grondhal porcelain plate, Denmark, Olympiade-Muenchen 1972

246-2194


$25 | Sold for: $25
צלחת פורצלן תוצ Lindner בווריה
Lindner porcelain plate, Bavaria

246-2195


$25 | Sold for: $35
פיגורת פורצלן קווקזית, ילדה מוזגת תה, חתום
Caucasian porcelain figure, little girl pouring tea, marked

246-2196


$25
קופסת קרמיקה עם ידית, עבודת מיוליקה
Ceramic box with handle, Majolica work

246-2197


$35
אגרטל פורצלן תוצ Hutschenreuter גרמניה, מסדרת Lorenz, עם הזהבה
Porcelain vase, by Hutschenreuter Germany, from the Lorenz series, with gilding

246-2198


$120 | Sold for: $120
פיגורת פורצלן תוצ Herend הונגריה, שנות ה50-60, זוג עגורים
Porcelain figure, Herend, Hungary, 1950's-60's, pair of cranes

246-2199


$90
אגרטל קרמיקה, אנגליה, סוף המאה ה19, אר-נובו, פרחים מצוירים על רקע כחול
Ceramic vase, England, late 19th C., Art Nouveau, painted flowers on blue ground

246-2200


$25
חלק מכד פורצלן תוצ' Meissen, פרצוף שד
Segment of a Meissen porcelain jar, daemon's face

246-2201


$25 | Sold for: $25
פיגורת ביסק, בווריה על האריה 10 ס"מ
Bisque figure, Bavaria on the lion, 10 cm

246-2202


$25
כד קרמיקה תוצ H.J. Wood Burslem אנגליה, Martha Gunn Toby
Martha Gunn Toby jug, H.J. Wood, Burslem, England

246-2203


$40 | Sold for: $50
בסיס מנורה, אגרטל פורצלן תוצ J.K. Carlsbad, אוסטריה, עם תמונת זוג אוהבים
Lamp base, porcelain vase, by J.K. Carlsbad, Austria, with an image of a couple of lovers

246-2204


$120
פיגורת פורצלן תוצ Herend הנסיכה והצפרדע, חתום, 27 ס"מ
Porcelain figure, Herend, the princess and the frog, signed, 27 cm

246-2205


$90
צלחת אבנית עם ציורי יד, ורדים ורודים Worcester, first period ca 1765
Stoneware plate with hand painted pink roses, Worcester, first period ca 1765

246-2206


$25 | Sold for: $25
שלוש צלחות קטנות עם דוגמת פירות תוצ Hutschenreuter-Hohenberg-Bavaria
Three small plates with fruit pattern, Hutschenreuther Hohenberg Bavaria

246-2207


$40 | Sold for: $40
פיגורת פורצלן רוסית, שני כלבי רוח לא חתומים, 15 ס"מ
Russian porcelain figure, two greyhounds, not signed, 15 cm

246-2208


$40
כד קרמיקה קטן עם גלזורה סגנון ארמני, גובה 14 ס"מ
Small ceramic jar with glazing, Armenian pottery style, height 14 cm

246-2209


$40 | Sold for: $45
אגרטל פורצלן תוצ Rosenthal גרמניה, סדרת Studioline, עם שתי תמונות של האמן
Peynet
Rosenthal porcelain vase, Studioline series, with two images of the artist, GermanyPeynet

246-2210


$120
זוג פיגורות פורצלן תוצ Rudolstadt: ילד עם כלבלב, וילדה עם שה (פגמים)
Pair of porcelain figures, Rudolstadt, boy with puppy and girl with a lamb (damages)

246-2211


$120
זוג אגרטלים, קרמיקה ויקטוריאנים עם ציורי פרחים, סוף המאה ה19, גובה 34 ס"מ
Pair of victorian ceramic vases, with floral design, late 19th century, height 34 cm

246-2212


$25
ספל מוקה עם תחתית, קובלט עם אפליקציה כסף, תוצ Rosenthal, גרמניה, פגמים
Mocha cup and saucer, cobalt with silver application, by Rosenthal, Germany, damages

246-2213


$60
פיגורת פורצלן תוצ Capodimonte גברת עם שמלה (פגמים)
Porcelain figure, Capodimonte, lady in a dress (damages)

246-2214


$40
כלי קרמיקה צורת בעל חיים
Animal shaped ceramic vessel

246-2215


$40
אגרטל פורצלן תוצ Rosenthal, גרמניה, סדרת Studio line, עם שתי תמונות של האמן
Peynet
Rosenthal porcelain vase, Studio line series, with two images of the artist, GermanyPeynet

246-2216


$140
פיגורת פורצלן תוצ וינה, אוסטריה המאה ה19, אישה צועדת מעל שלולית (פגמים קלים)
Porcelain figure, Vienna, Austria, 19th C., a woman striding across a puddle (minor damages)

246-2217


$150
פיגורת קרמיקה עתיקה, אם עם שלושת ילדיה, פגמים ותיקונים, גובה 24 ס"מ
Antique ceramic figure, mother with her three children, damages and repairs, height 24 cm

246-2218


$25 | Sold for: $45
שלושה ספלי מוקה, כ"א עם תחתית תחילת המאה ה20: Rosenthal, AMR-Bavaria, Tillowitz
Three mocha cups with saucers, Rosenthal, AMR-Bavaria, Tillowitz, early 20th century

246-2219


$80
פיגורת פורצלן, נערה עם מים בידיים חתום, גובה 20 ס"מ
Porcelain figure, young girl with water in her hands, signed, height 20 cm

246-2220


$50
זוג צלחות קרמיקה תוצ Delft- Boch, Belgium
Pair of ceramic plates, Delft-Boch Belgium

246-2221


$50
צלחת פורצלן עם תמונה של Novi Peter השניה בסדרת Arctic spring Proud Mother"", מס 139 מתוך 9500 (כולל תעודה)
Porcelain plate with an image of Novi Peter, second in the "Arctic Spring Proud Mother" series, no' 139 of 9500 (including certificate)

246-2222


$140
פיגורת פורצלן אנגלית, נגן חמת חלילים, גובה 22 ס"מ
English porcelain figure, bagpiper, height 22 cm

246-2223


$220
שני כדים מאבנית Steingut, גרמניה, תחילת המאה ה20 : א. לבירה, עם מכסה פיוטר עם תמונת "דוד וגולית", ב. ליין תפוחים (ידית מתוקנת)
Two Stoneware items, Germany, early 20th century: a. beer tankard, pewter lid with an image of David and Goliath, b. small apple wine jug (handle repaired)

246-2224


$25
צלחת פורצלן תוצ Karlsbad אוסטריה, עם תמונת שלושה פוטי, קוטר 22 ס"מ
Karlsbad porcelain plate, Austria, with an image of three Putti, diameter 22 cm

246-2225


$90 | Sold for: $90
פיגורת פורצלן תוצ נימפנבורג בווריה, כבשה עם שה, חתום (פגמים), גובה 12 ס"מ
Nymphenburg porcelain figure, Bavaria, ewe with her lamb, marked (damages), height 12 cm

246-2226


$70
סרוויס ארוחת בוקר תוצ Copeland ה Spode, דוגמת Rosebud Chintz, הכולל: קנקן תה, קנקן קפה, כלי חלב וכלי סוכר, כלי ריבה ו-4 ספלים עם תחתיות
Breakfast service, by Copeland Spode, Rosebud Chintz pattern, teapot, coffee pot, milk jug, etc

246-2227


$60 | Sold for: $60
סרוויס לארוחת בוקר תוצ Rosenthal דוגמת Chippendale עם ציורי אר-דקו, הכולל: קנקן תה, כלי סוכר, כלי לחלב, וארבעה ספלים, כ"א עם תחתית וצלחת קטנה
Breakfast service, by Rosenth, Chippendale pattern with Art Deco drawings, teapot, sugar bowl, milk jug etc

246-2228


$140
שתי פיגורות פורצלן תוצ Fuerstenberg מתזמורת הקופים: המנצח, ונגן חמת חלילים, חתומים
Two porcelain figures, Fuerstenberg, from the Monkey Orchestra: the conductor, the bagpiper, signed

246-2229


$280
פיגורת קרמיקה, האלה טיכה פגמים, גובה 68 ס"מ
Ceramic figure, the goddess Tyche, damages, height 68 cm

246-2230


$30
לוח חיתוך עשוי פורצלן עם מוטיבים בצבע כחול, תוצ Blue China, גרמניה, סוף המאה ה19, 24X13.7
Porcelain cutting board, with blue colored motifs, Blue China, Germany, late 19th C, 24X13.7

246-2231


$90
פיגורת ביסק, נערה בבגד ים סוף המאה ה19, גובה 37 ס"מ
Bisque figure, young girl in bathing suit, late 19th C., height 37 cm

246-2232


$75
סלסלת קרמיקה עם ציורי יד Fajance ציפורים ופרחים
Ceramic basket with hand drawings, Fajance, birds and flowers

246-2233


$70
שלושה כלי מטבח עשויים פורצלן דוגמת Zwiebelmuster: מערוך, לוח חיתוך ופטיש שניצלים
Three porcelain kitchen implements, Zwiebelmuster pattern: rolling pin, cutting board and meat hammer

246-2234


$220
פיגורת פיוטר, עז הרים, חתום גובה 35 ס"מ, אורך בסיס 32 ס"מ
Pewter figure, mountain goat, height 35 cm, base length 32 cm

246-2235


$80
פיגורת קרמיקה, ראש גבר, חתום
Molomo A.
Ceramic figurine, man's head, signedMolomo A.

246-2236


$1600
קערת קרמיקה איטלקית, מאות 16-17 עם ציור מיוליקה עבודת יד אומן , ונוס עם פוטי (תיקונים רבים)
Italian ceramic bowl, 16th-17th C., with an artisan majolica drawing, Venus with Putti (numerous repairs)