250-1335


$25
לוט 14 גלויות, בתי מלון ובתי מרגוע, ישראל, שנות ה50-70
Lot of 14 postcards, hotels and recreation resorts, Israel, the 1950's-1970's

250-1336


$100
סדרת גלויות "תמונות התנ"ך 40 מס"ה 60, צרפת, 1916, עבור האחרים אליהו, יפו א"י, A. Noyer-Ancient Testament 1916 Sole Agents Eliahu Bros, Jaffa Palestine
Postcard series, images from the Old Testament, 40 out of 60, France 1916, for the Eliyahu Bros., Jaffa, Eretz Israel, A. Noyer-Ancient Testament 1916 Sole Agents Eliahu Bros, Jaffa Palestine

250-1337


$25
לוט 10 גלויות made in Czechoslovakia מראות ת"א, שנות ה30: 2,3,4,5,6,8,9,12,15-27
Lot of 10 postcards, made in Czechoslovakia, showing Tel-Aviv, 1930's, numbers: 2,3,4,5,6,8,9,12,15-27

250-1338


$120 | Sold for: $120
לוט 23 גלויות British Officials Photographs מראות נופי הארץ, שנות ה20
Lot of 23 British Officials Photographs, views of Eretz-Israel, the 1920's

250-1339


$60
לוט 17 גלויות: תל אביב מספרים: 5,7,9,11,14,15 חיפה 23,25,28,30 ושנים נוספים, ירושלים 1,15 "קולוניות 5,7,10 , תוצ איטליה
האחים אליהו, יפו-תל-אביב
Lot of 17 postcards: Tel Aviv numbers 5,7,9,11,14,15, Haifa 23,25,28,3 and two additional, Jerusalem 1,15, Coloniies 5,7,10, made in ItalyEilayu Bros., Jaffa

250-1340


$150
לוט 23 גלויות-צילומים הוצ Vester Co Jerusalem, תחילת המאה ה20, מראות ירושלים וארץ ישראל
American Colony Photo Cards
Lot of 23 Postcards-Photographs by Vester Co Jerusalem, early 20th century, Jerusalem and Eretz-IsraelAmerican Colony Photo Cards

250-1341


$90
לוט 27 גלויות, ארץ ישראל הוצאות שונות, תחילת המאה ה20 עד שנות ה40: 11 ירושלים, 4 תל-אביב, 12 מקומות נוספים
Lot of 27 postcards, Eretz-Israel, various publications, early 20th century to the 1940's: 11 of Jerusalem, 4 Tel-Aviv, 12 other places

251-1270


$25 | Sold for: $25
לוט 8 גלויות, מראות תל-אביב הוצ' S. Adler, חיפה, שנות ה40
Lot of 8 postcards, Tel Aviv views, publ. by S. Adler, Haifa, 1940's

251-1271


$50 | Sold for: $65
לוט 13 גלויות, מראות תל-אביב הוצ' Pinchossowits u. Schwartz, שנות ה20-30
Lot of 13 postcards, Tel Aviv views, publ. by Pinchossovwits & Schwartz, 1920's-30's

251-1272


$25
לוט של גלויות, נופי הארץ שנות ה50-70, קיבוצים, התישבויות וכו'
Lot of landscape postcards, 50's-70's, Kibbutzim, settlements etc.

251-1273


$60 | Sold for: $60
16 גלויות ארץ ישראל, שנות ה20 ירושלים (13), יפו, עכו ויריחו
בן אור קלטר
16 postcards of Eretz Israel: 1920's, Jerusalem (13), Jaffa, Acre and Jericho,Benor Kalter

251-1274


$25 | Sold for: $25
לוט 7 גלויות, מראות תל-אביב made in Czechoslovakia
Lot of 7 postcards, Tel Aviv views, made in Czechoslovakia

251-1275


$75 | Sold for: $140
לוט 21 גלויות, מראות יפו,סוף המאה ה19 ותחילת המאה ה20, שלטון עותמאני, חלקם נדירים מאד
Lot of 21 postcards, Jaffa views, late 19th early 20th C., Ottoman rule, some very rare

251-1276


$35 | Sold for: $35
שבע גלויות, ארץ ישראל שנות ה30
Seven postcards, Eretz Israel, 1930's

251-1277


$75 | Sold for: $110
לוט 17 גלויות, מראות תל-אביב הוצ' האחים אליהו, שנות ה20-40
Lot of 17 postcards, Tel Aviv views, Eliyahu Bros., 1920's-40's

251-1278


$40 | Sold for: $40
לוט 13 גלויות, מראות תל-אביב הוצ' פלפוט, שנות ה30-50
Lot of 13 postcards, Tel Aviv views, publ. by Palphot, 1930's-50's

251-1279


$80 | Sold for: $80
31 גלויות, מראות תל-אביב שנות ה20-40
31 postcards Tel Aviv views, 1920's-40's

251-1280


$40 | Sold for: $45
20 גלויות, מראות ירושלים, סוף המאה ה19 עד אמצע המאה ה20
20 postcards, Jerusalem views, late 19th to mid-20th C.

251-1281


$90 | Sold for: $130
19 גלויות,מראות תל-אביב, מס 3-5, 8-10,13-20,23-26,30
משה ארדמן, תל-אביב, ארץ ישראל
19 postcards, Tel Aviv, no' 3-5, 8-10, 13-20, 23-26, 30Moshe Ordman, Tel-Aviv