250-1335


$25
לוט 14 גלויות, בתי מלון ובתי מרגוע, ישראל, שנות ה50-70
Lot of 14 postcards, hotels and recreation resorts, Israel, the 1950's-1970's

250-1336


$100
סדרת גלויות "תמונות התנ"ך 40 מס"ה 60, צרפת, 1916, עבור האחרים אליהו, יפו א"י, A. Noyer-Ancient Testament 1916 Sole Agents Eliahu Bros, Jaffa Palestine
Postcard series, images from the Old Testament, 40 out of 60, France 1916, for the Eliyahu Bros., Jaffa, Eretz Israel, A. Noyer-Ancient Testament 1916 Sole Agents Eliahu Bros, Jaffa Palestine

250-1337


$25
לוט 10 גלויות made in Czechoslovakia מראות ת"א, שנות ה30: 2,3,4,5,6,8,9,12,15-27
Lot of 10 postcards, made in Czechoslovakia, showing Tel-Aviv, 1930's, numbers: 2,3,4,5,6,8,9,12,15-27

250-1338


$120 | Sold for: $120
לוט 23 גלויות British Officials Photographs מראות נופי הארץ, שנות ה20
Lot of 23 British Officials Photographs, views of Eretz-Israel, the 1920's

250-1339


$60
לוט 17 גלויות: תל אביב מספרים: 5,7,9,11,14,15 חיפה 23,25,28,30 ושנים נוספים, ירושלים 1,15 "קולוניות 5,7,10 , תוצ איטליה
האחים אליהו, יפו-תל-אביב
Lot of 17 postcards: Tel Aviv numbers 5,7,9,11,14,15, Haifa 23,25,28,3 and two additional, Jerusalem 1,15, Coloniies 5,7,10, made in ItalyEilayu Bros., Jaffa

250-1340


$150
לוט 23 גלויות-צילומים הוצ Vester Co Jerusalem, תחילת המאה ה20, מראות ירושלים וארץ ישראל
American Colony Photo Cards
Lot of 23 Postcards-Photographs by Vester Co Jerusalem, early 20th century, Jerusalem and Eretz-IsraelAmerican Colony Photo Cards

250-1341


$90
לוט 27 גלויות, ארץ ישראל הוצאות שונות, תחילת המאה ה20 עד שנות ה40: 11 ירושלים, 4 תל-אביב, 12 מקומות נוספים
Lot of 27 postcards, Eretz-Israel, various publications, early 20th century to the 1940's: 11 of Jerusalem, 4 Tel-Aviv, 12 other places