246-1540


$25
מכתב לכבוד יקירי ראשל"צ, 1952 חתום ביד Yeker Rishon Letzion
הרב אברהם ב. ריינס
Letter to Yeker Rishon Letzion, 1952, hand signedRabbi A.B. Reines

246-1541


$25 | Sold for: $40
מכתב בלוית תעודת חבר זכרון יעקב, תש"י 1950
הרב נח שימנוביץ, ראש ישיבת כנסת חזקיהו
Letter with member card, Zichron Yaakov, 1950Rav Noa Shimanovitz head of Knesset Hizkiahu Yeshi

246-1542


$25 | Sold for: $80
מכתב כתוב וחתום בידו, תשי"ח 1958 הנ"ל רבה של שערי חסד, רחביה והסביבה, ראש ישיבת מרכז הרב
הרב יעקב משה חרל"פ
Rav Yaakov Moshe Harlap, of Shaarey Hessed, Rehavia and surroundings (Jerusalem), handwritten signed letter, 1958,Rav Yaakov Moshe Harlap

246-1543


$25 | Sold for: $35
פסק דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל, יב חשון, תש"ז 6.11.46, בעניין בית הכנסת של הבראשים, עם חתימות רבנים
Verdict by chief Rabbinate for Eretz-Israel, 12 Heshvan 5607, 6.11.46, concerning the Barashim synagogue, signed by Rabbis

246-1544


$25 | Sold for: $25
שטר הרשאה להרב איסר יהודה אונטרמן רב ראשי לתל אביב יפו, עם חתימות רבות, יד ניסן תשכ"ד 1964
Authorization bill L'Harav Isser Yehuda Unterman, Chief Rabbi of Tel Aviv-Jaffa, with many signatures, 14 Nisan 5724 1964

246-1545


$25 | Sold for: $70
מכתב כתוב וחתום ביד, בצירוף תחריט דיוקן הרב ריינס, מאת הרמן שטרוק
הרב לודביג קראוזה פוזן Posen Ludwig Krause
Handwritten signed letter, with etched portrait of Rav Reines by Herman StruckRav Ludwig Krause

246-1546


$25 | Sold for: $35
פסק דין של הרבנות הראשית לארץ ישראל, כא סיון תש"ז 1947, חתום ע"י הנשיאים הרב יצחק איזיק הרצוג, והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
Verdict by chief Rabbinate for Eretz-Israel, 21 Sivan 5607 1947, signed by Rab Isaac Herzog, and Rav Ben Zion Meir Hay Usiel

246-1547


$50 | Sold for: $95
גלויה בכתב יד שנשלחה ע"י אליעזר הלוי גרינהוט, ירושלים, לרב עמנואל לעף, סגד הונגריה, אוצ הר. 2469
Handwritten postcard, sent by Eliezer Halevi Grinhut, Jerusalem, to Rabbi Immanuel Low, Szeged, Hungary, Otz. Harabanim 2469