246-1483


$40
ששה תקליטים, ישראל, סוף שנות ה60: "מלחמת ששת הימים", "ירושלים של זהב", "מבחר שירי צה"ל", "שארם אל שייך" ועוד
Six records, Israel, late 1960's: "Six Day War", "Jerusalem of Gold", "Selection of IDF Songs", "Shar El Sheikh" and more

246-1484


$90
18 תקליטי ילדים, ישראל, שנות ה50-60,: שבעה "33", ושנים עשר "45"
18 children's records, Israel, 1950's-60's, six "33" and twelve "45"

246-1485


$50
עשרה תקליטי שילק, ארץ ישראל תקופת המנדט: שחר חרות, "אולי עוד לא נגמר", "אלישבע", "בערבות הנגב", "הג'יפ" ועוד, ס"ה 12 תקליטים מהם 2 פגומים
Ten shellac records, Eretz Israel, B. Mandate period: Shachar Heut, "Ulai Od Lo Nigmar", "Elisheva", "B'Aravot HaNegev", "HaJeep" and more, total of 12 records, 2 of them damaged

246-1549


$30 | Sold for: $30
שבעה תקליטי חזנות: יענקלה רוזנבלט, לייבלה וולדמן, ועוד
Seven Cantillation recordings, Yankele Rosenblatt, Leibele Waldman, and others

246-1550


$60
13 תקליטים באידיש: דזיגן ושומכר (4), דזיגן ופרלמן (1), דזיגן (2), דוד עשת, מקס פרלמן, בורשטיין (4) ושלושה נוספים
13 Yiddish records: Dzigan and Schumacher (4), Dzigan and Perlman (1), Dzigan (2), David Eshet, Max Perlman, Burstein (4) and three more