255-2387


$100
שמונה תליונים פרובוסלבים, כסף עם הזהבה

255-2388


$375
איקונה פרובוסלבית, רוסיה מאה 18-19, ישו
Russian Orthodox icon of Jesus, 18th-19th C.

255-2389


$100
שמונה תליונים פרובוסלבים, כסף עם הזהבה
Forty Russian Orthodox pendants, gilt silver, 198 gm

255-2390


$650
איקונה פרובוסלבית, רוסיה המאה ה18,דימיטרי הקדוש
Russian Orthodox icon of St. Dimitri, 18th C.

255-2391


$100
שמונה תליונים פרובוסלבים, כסף עם הזהבה

255-2392


$375
איקונה פרובוסלבית, רוסיה המאה ה19, ישו
Russian Orthodox icon of Jesus, 19th C.

255-2393


$100
שמונה תליונים פרובוסלבים, כסף עם הזהבה

255-2394


$750
איקונה פרובוסלבית, רוסיה המאה ה18, ניקולה הקדוש
Russian Orthodox icon of St. Nikolai, 18th C.

255-2395


$100
שמונה תליונים פרובוסלבים, כסף עם הזהבה

255-2396


$500
איקונה פרובוסלבית, רוסיה המאה ה18, מריה והתינוק
Russian Orthodox icon of Mary and Baby Jesus, 18th C.