224-1578


$25
מסננת תה, כסף 84, רוסיה תחילת המאה ה20
Tea strainer, silver 84, Russia, early 20th century

224-1579


$120
כוס כסף 84 (צ'רקה), מוסקבה 1863, עם חריטה וניילו,
Silver 84 tcharka, Moscow 1863, with engraving and niello

224-1580


$25
כוסית כסף 84 צ'רקה, מוסקבה 1892
Silver 84 Tcharka, Moscow 1892

224-1581


$120
קופסת טבק, כסף 84, רוסיה הצארית, 1839 מכסה וצד אחורי עם עבודת ניילו
Silver 84 tobacco box, Tsarist Russia, 1839, lid and back niello work

224-1582


$25
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה תחילת המאה ה20
Silver 84 Tcharka, Russia, early 20th century

224-1583


$180
קופסת טבק, כסף 84 עם ניילו חתום 1871
Tobacco box, silver 84 with niello, marked 1871

224-1584


$35
צלוחית כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20
Silver 84 saucer, Russia, early 20th century

224-1585


$180
כף כסף 84 עם חריטה, ניילו והזהבה,

224-1586


$50
כוסית כסף 84 צ'רקה, מוסקבה 1880
Silver 84 Charka, Moscow, 1880

224-1587


$200
גביע כסף עם ניילו, רוסיה הצארית סוף המאה ה19
Silver cup with niello, Tsarist Russia, late 19th century

224-1588


$50
כוסית כסף 84 (צ'רקה), תחילת המאה ה20, עם חריטת אר-נובו
Silver 84 Tcharka, early 20th century, with Art Nouveau engraving

224-1589


$280
זוג מחזיקי כוסות תה, כסף רוסי תחילת המאה ה20, עם חריטת אר-נובו,
Pair of silver tea-glass holders, Russia, early 20th century, with Art Nouveau engraving

224-1590


$50
זוג כוסיות, כסף 916 צ'רקות רוסיה, שנות ה30
Pair of silver 916 tcharkas, 1930’s Russia

224-1591


$300
כוס כסף 84, מוסקבה, רוסיה 1832, חתום
Silver 84 cup, Moscow, Russia 1832, marked

224-1592


$60
כוסית כסף 84 (צ'רקה)
Silver 84 tcharka

224-1593


$450
ספל תה עם תחתית, כסף 84 מוסקבה, רוסיה, 1875
Teacup and saucer, silver 84, Moscow, Russia, 1875

224-1594


$75
כוס כסף 84 (צ'רקה)
Silver 84 tcharka

224-1595


$1800
קובש רוסי, כסף 84, עם אמייל צורת תרנגול, חתום
Russian kovsh, silver 84 with enamel, rooster shaped, marked

224-1596


$80
קנקן חלב קטן, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20
Small milk jar, silver 84, Tsarist Russia, early 20th century

224-1597


$2000
זוג כוסות כסף מוזהבות, עם עבודת קלוזונה, מוסקבה, 1894, היצרן O. Kuzlyukov, חתום
Pair of gilt silver cups with cloisonn? work, Moscow, 1894, manufacturer O. Kuzlyukov, marked

224-1598


$120
גביע כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Silver 84 cup, Tsarist Russia, early 20th century

224-1599


$12000
סרוויס כסף 84 עם אמייל, תחילת המאה ה20, חתום Morozov, כל כלי עם ציור חצר הצאר איבן, כולל: מגש, קנקן קטן, כלי לסוכר וכלי לחלב
Service, silver 84 with enamel, early 20th century, marked Morosov, each dish with a painted image of Tsar Ivan’s court, including a tray, small pitcher, sugar dish and a milk jar

225-2178


$25 | Sold for: $35
כוסית כסף 84, רוסיה הצארית
Small silver 84 cup, Tsarist Russia

225-2179


$70 | Sold for: $200
פלק כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20 קוטלת הדרקון
Silver 84 plaque, Russia, early 20th c, dragon slayer

225-2180


$30 | Sold for: $50
כוס כסף 84, רוסיה הצארית 1895
Silver 84 cup, Tsarist Russia 1895

225-2181


$70 | Sold for: $120
כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
Silver 84 cup, Russia, late 19th c

225-2182


$30 | Sold for: $70
זוג כפיות כסף 84 רוסיים חתומים מוסקבה 1874
Pair of silver 84 teaspoons, Russia, marked Moscow 1874

225-2183


$70 | Sold for: $70
שלוש כוסיות כסף 84, צ'רקות רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20
Three silver 84 Tcharkas, Tsarist Russia, early 20th c

225-2184


$35 | Sold for: $65
כוס כסף 84, רוסיה הצארית 1896
Silver 84 cup, Tsarist Russia 1896

225-2185


$80 | Sold for: $95
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19
Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, late 19th c

225-2186


$40 | Sold for: $50
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, early 20th cent.

225-2187


$85 | Sold for: $95
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c

225-2188


$40 | Sold for: $60
כוס כסף 84, מוסקבה, רוסיה הצארית 1871
Silver 84 cup, Moscow, Tsarist Russia 1871

225-2189


$90 | Sold for: $160
שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20, עם חריטת אר-נובו
Three silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c, with Art Nouveau engravings

225-2190


$40 | Sold for: $40
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1895
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1895

225-2191


$90 | Sold for: $120
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19
Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, late 19th c

225-2192


$40 | Sold for: $45
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית מוסקבה, 1856, עם חריטת פרחים
Silver 84 Tcharka, Moscow, Tsarist Russia, 1856, with floral engraving

225-2193


$90 | Sold for: $180
קופסת כסף עם מכסה, רוסיה תחילת המאה ה20, לא חתום
Silver box with lid, Russia, early 20th c, not hallmarked

225-2194


$40 | Sold for: $60
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1872
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1872

225-2195


$90 | Sold for: $150
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה רוסיה
Silver 84 tobacco box, Moscow, Russia

225-2196


$40 | Sold for: $55
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1887
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1887

225-2197


$100 | Sold for: $160
ספל עם תחתית, כסף 875 עם ציור אמייל שחור, פנים הספל מוזהב
Cup and saucer, silver 875, with black enamel drawings, gilded inside of cup

225-2198


$40 | Sold for: $65
כוסית כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19
Small silver 84 cup, Tsarist Russia, late 19th c

225-2199


$100
שש כפיות כסף 875, רוסיה שנות ה50
Six silver 875 teaspoons, Russia 1950’s

225-2200


$40 | Sold for: $50
כוסית כסף 84, רוסיה הצארית 1896
Small silver 84 cup, Tsarist Russia, 1896

225-2201


$120 | Sold for: $160
קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה תחילת המאה ה20, עם חריטת מראה נערה על המכסה
Silver 84 cigarette case, Russia, early 20th c, engraved with an image of a young girl on the lid

225-2202


$40 | Sold for: $45
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1894
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1894

225-2203


$120 | Sold for: $240
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה רוסיה 1896, עם עבודת ניילו, מראה רחוב בסנט פטרסבורג
Tobacco box, silver 84, Moscow, 1896, with niello craft showing a street in St. Petersburg

225-2204


$40 | Sold for: $40
כוסית כסף 84, רוסיה הצארית
Small silver 84 cup, Tsarist Russia

225-2205


$120 | Sold for: $220
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה רוסיה, 1884, עם עבודת ניילו
Silver 84 tobacco box, Moscow, Russia, 1884, with niello work

225-2206


$50 | Sold for: $90
כוס כסף 84, רוסיה, 1895
Silver 84 cup, Russia 1895

225-2207


$140 | Sold for: $220
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20
Silver 84 cup, early 20th c

225-2208


$50 | Sold for: $65
זוג מחזיקי כוסות, כסף 875 ברית המועצות, שנות ה50
Pair of silver 875 tea glass holders, Soviet Union 1950’s

225-2209


$140 | Sold for: $260
ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Four silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c

225-2210


$50 | Sold for: $70
כוסית כסף 84, מוסקבה, רוסיה הצארית 1885, עם חריטה וניילו
Small silver 84 cup, Moscow, Tsarist Russia 1895, with engravings and niello

225-2211


$300
קופסת סיגריות, כסף 91 עם אינליי אמייל, מוסקבה, רוסיה, פגמים,
Cigarette case, silver 91 inlayed with enamel, Moscow, Russia, damages

225-2212


$50 | Sold for: $80
גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית 1882
Small silver goblet, Moscow, Tsarist Russia 1882

225-2213


$800 | Sold for: $1200
שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש כסף 84, רוסיה תחילת המאה ה20, עם עבודת חריטה אר-נובו
Thirteen vodka glasses on a tray, silver 84, Russia, early 20th c, with Art Nouveau engravings

225-2214


$60 | Sold for: $85
ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה הצארית
Four silver 84 cups, Tsarist Russia

225-2215


$1000 | Sold for: $1500
זוג פמוטי כסף 84, מוסקבה מתוארכים 1881
Pair of silver 84 candlesticks, Moscow, dated 1881

225-2216


$70 | Sold for: $95
חמישה פריטי כסף: שתי מלחיות ספל כסף 84, מוסקבה 1846, גביע מיניאטורי ומחזיק לפרח
Five silver articles: two salt shakers, silver 84 cup, Moscow 1846, miniature goblet and a flower holder

226-2345


$40 | Sold for: $75
כוס כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20
Silver 84 cup, Russia, early 20th c

226-2346


$100 | Sold for: $120
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20
Silver 84 cup, Russia, early 20th c

226-2347


$40 | Sold for: $55
כוסית כסף 84, רוסיה, מוסקבה 1891
Small Russian silver 84 cup, Moscow 1891

226-2348


$120 | Sold for: $160
כלי עם ידיות, כסף 84, מוסקבה, 1893
Vessel with handle, silver 84, Moscow 1893

226-2349


$40 | Sold for: $75
כוס כסף 84 צ'רקה, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Silver 84 tcharka, Tsarist Russia, early 20th c

226-2350


$120 | Sold for: $120
5 כוסיות כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה-20
5 small silver 84 cups, Russia, early 20th century

226-2351


$80 | Sold for: $150
צלוחית כסף 84, מוסקבה, 1885
Silver 84 saucer, Moscow 1885

226-2352


$200 | Sold for: $200
ששה גביעים, כסף 84, רוסיה סוף המאה ה19
Six silver 84 goblets, Russia, late 19th century

234-2222


$40 | Sold for: $40
כוס כסף 875, רוסיה הסובייטית
Silver 875 tumbler, Soviet Russia

234-2223


$120 | Sold for: $120
מחזיק כוס תה, כסף, מוסקבה רוסיה הצארית, 1895
Silver tea glass holder, Moscow, Tsarist Russia, 1895

234-2224


$40 | Sold for: $40
כוס כסף 84, רוסיה הצארית 1890
Silver 84 tumbler, Tsarist Russia, 1890

234-2225


$120 | Sold for: $150
גביע כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Silver 84 cup, Tsarist Russia, early 20th c.

234-2226


$40 | Sold for: $40
כוס כסף 916, רוסיה הסובייטית
Silver 916 tumbler, Soviet Russia

234-2227


$160
קנקן כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20
Silver 84 pitcher, Tsarist Russia, early 20th c.

234-2228


$40 | Sold for: $50
כוס כסף 875, רוסיה הסובייטית
Silver 875 tumbler, Soviet Russia

234-2229


$180 | Sold for: $325
קופסת טבק גדולה, כסף 84 עם ניילו פנים מוזהב, רוסיה הצארית, 1871
Large tobacco box, silver 84, with niello, gilt interior, Tsarist Russia, 1871

234-2230


$50 | Sold for: $50
כוס כסף 84, רוסיה הצארית 1896
Silver 84 tumbler, Tsarist Russia, 1896

234-2231


$180 | Sold for: $180
חמש כוסות כסף 84 (צ'רקות), רוסיה הצארית סוף המאה ה19, או תחילת המאה ה20, ס"ה 111 גרם
Five silver 84 Tcharkas, Tsarist Russia, late 19th or early 20th c. total of 111 gm

234-2232


$60 | Sold for: $85
כוס כסף 84 (צ'רקה), מוסקבה, רוסיה הצארית 1890
Silver 84 Tcharka, Moscow, Tsarist Russia, 1890

234-2233


$450
כוס כסף 84 (צ'רקה), מוסקבה, 1857 עם עבודת ניילו
Silver 84 Tcharka with niello work, Moscow, 1857

234-2234


$80 | Sold for: $100
כוס כסף 84 (צ'רקה), מוסקבה, רוסיה הצארית 1880
Silver 84 Tcharka, Moscow, Tsarist Russia, 1890

234-2235


$500 | Sold for: $500
קערית כסף 84, תוצ Grachov סנט פטרסבורג, רוסיה הצארית, 1882
Small silver 84 bowl, by Grezow, St Petersburg, Tsarist Russia 1882

234-2236


$120 | Sold for: $120
שש כפיות כסף 84, מוסקבה רוסיה הצארית, 1893
Six silver 84 teaspoons, Moscow, Tsarist Russia, 1893

234-2237


$80 | Sold for: $120
כוס כסף 84 (צ'רקה), רוסיה הצארית סוף המאה ה19
Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, late 19th c.

242-772


$60 | Sold for: $60
כף כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
Silver 84 spoon, Russia, late 19th century

242-773


$160
ספל למוקה עם תחתית, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20
Silver 84 mocha cup and saucer, Tsarist Russia, early 20th C

242-774


$70 | Sold for: $70
ארבע כפיות כסף 84, מוסקבה רוסיה, שנות ה80 של המאה ה19
Four silver 84 teaspoons, Moscow, Russia, 1880's

242-775


$180 | Sold for: $220
שני כלי קיבול צורת דליים כסף 84, רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, חותמות מלאות, 90 גרם + 82 גרם
Two bucket shaped canisters, silver 84, Tsarist Russia, early 20th C., fully marked, 90 gm + 82 gm

242-776


$90 | Sold for: $90
שש כפיות כסף 84, תחילת המאה ה20
6 teaspoons, silver 84, early 20th century

242-777


$200 | Sold for: $280
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20,
Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th C.

242-778


$100
שלוש טבעות למפיות, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20
Three silver 84 napkin rings, Tsarist Russia, early 20th C.

242-779


$260 | Sold for: $260
זוג גביעי כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20, כ"א עם חריטת פרחים, אר נובו
Couple of silver 84 cups, Russia, early 20th century, each with engraved flower ornament, Art-Nouveau

242-780


$150
שתים עשרה כפיות מוקה, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, חותמות מלאות
Twelve silver 84 mocha spoons, Tsarist Russia, early 20th C. fully marked

242-781


$300
שש כפות כסף 875 עם הזהבה ועבודת ניילו אר-דקו, רוסיה, שנות ה40
6 spoons, silver 875, gilded with nielo craft, Art Deco, Russia

242-782


$160 | Sold for: $160
צלוחית כסף 84, מוסקבה, 1896
Silver 84 saucer, Moscow 1896

242-783


$600 | Sold for: $1200
דלי קרח עם מצקת, כסף 84 רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, חותמות מלאות, 566 גרם, 74 גרם
Silver 84 ice bucket with ladle, Tsarist Russia, early 20th C., fully marked, 566 gm, 74 gm

246-2182


$40 | Sold for: $50
שלוש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית שנות ה10 של המאה ה20
Three small silver 84 tumblers, Tsarist Russia, 1910's

246-2183


$90 | Sold for: $90
קופסת סיגריות, כסף 875 רוסיה, שנות ה20, 168 גרם
Cigarette case, silver 875, Russia, 1920's, 168 gm

246-2184


$50 | Sold for: $55
קופסת סיגריות קטנה, כסף 84 80 גרם
Small silver 84 cigarette case, 80 gm

246-2185


$475
קופסת טבק, רוסיה הצארית מוסקבה, 1885, עם עבודת ניילו מיוחדת צורת תעודת מניה של האימפריה הצארית
Tobacco box, Tsarist Russia, Moscow 1885, with special niello work, in the shape of a bearer bond of the Tsarist Empire

246-2186


$50 | Sold for: $70
כוס כסף 84, רוסיה הצארית שנות ה10 של המאה ה20, עם חריטת בתים מהשטטל, כ-50 גרם
Silver 84 tumbler, Tsarist Russia, 1910's, engraved with images of houses in the Shtetl, 50 gm

246-2187


$575
קופסת כסף 84, רוסיה הצארית מוסקבה, 1896, עם עבודת ניילו
Silver 84 box, Tsarist Russia, Moscow 1896, with niello work

246-2188


$75 | Sold for: $200
כוס כסף 84, רוסיה הצארית שנות ה10 של המאה ה20, עם חריטת אר נובו, כ-75 גרם
Silver 84 tumbler, Tsarist Russia, 1910's, with an Art Nouveau engraving, 75 gm

246-2189


$575
כלי כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20, 260 גרם
Silver 84 vessel, Tsarist Russia, early 20th C. 260 gm

246-2190


$80
שלושה סכיני פירות, ידית ולהב כסף 84 ושלושה מזלגות לפירות, ידיות כסף 84, ס"ה כ-140 גרם כסף נטו
Three fruit knives, silver 84 handles and blades, and three fruit forks, silver 84 handles, total 140 gm net. Silver

246-2191


$900
קופסת טבק, רוסיה הצארית עם עבודת ניילו מראות סנט פטרסבורג, המאה ה19, 2.8X9.5X3.5
Tobacco box, Tsarist Russia, with niello work, sceneries of St. Petersburg, 19th C., 2.8X9.5X3.5