230-2484


$200
קערית כסף עגולה, אוסטריה תחילת המאה ה20
Small round silver bowl, Austria, early 20th c

230-2485


$60 | Sold for: $160
ארבע משענות סכינים, כסף 13 בודהפשט, 1865
Four silver 13 knife rests, Budapest, 1865

230-2486


$1200
סכו"ם כסף , חותמות אוסטריות ופולניות כולל: סכין, מזלג וכף גדולים (7), 22 כלים בודדים וכלי הגשה, וכן מצקת גדולה וקטנה, ס"ה כ2700 גרם כסף
Silver cutlery, Austrian and Polish stamps, comprises: large knife, fork, spoon (7), 22 single items and serving set pieces, and a large and small ladle, total of 2700 gm silver

232-2333


$30 | Sold for: $55
מלקחיים, כסף אוסטריה, סוף המאה ה19
Silver tongs, Austria, late 19th c.

232-2334


$150 | Sold for: $150
ספל עם צלוחית, כסף, אוסטרו-הונגריה
Silver cup with saucer, Austro-Hungary

232-2335


$40 | Sold for: $40
שתי כוסיות כסף, וינה, אוסטריה סוף המאה ה19
Two small silver cups, Vienna, Austria, late 19th c

232-2336


$160
קערית כסף עגולה, אוסטריה תחילת המאה ה20
Small round silver bowl, Austria, early 20th c

232-2337


$40
מלקחיים כסף 800, אוסטריה תחילת המאה ה20
Silver 800 tongs, Austria, early 20th c.

232-2338


$400
כלי רוטב, כסף, אוסטריה
Silver gravy boat, Austria

232-2339


$50 | Sold for: $50
מלקחיים, כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19
Silver tongs, Austria, late 19th c.

232-2340


$500
קערת הגשה, כסף, אוסטריה
Silver serving bowl, Austria

232-2341


$60 | Sold for: $60
אחת עשרה כפיות מוקה, כסף אוסטריה, ידיות צורת רגל צבי
Eleven silver mocha spoons, Austria, stag leg shaped handles,

232-2342


$1200
סכו"ם כסף , חותמות אוסטריות ופולניות כולל: סכין, מזלג וכף גדולים (7), 22 כלים בודדים וכלי הגשה, וכן מצקת גדולה וקטנה, ס"ה כ2700 גרם כסף
Silver cutlery, Austrian and Polish stamps, comprises: large knife, fork, spoon (7), 22 single items and serving set pieces, and a large and small ladle, total of 2700 gm silver

237-242


$40
מצקת רוטב קטנה, כסף, אוסטריה, תחילת המאה ה20
Small silver gravy ladle, Austria, early 20th c

237-245


$750
קנקן קפה, כסף, תוצ Seligmann וינה, אוסטריה, 1935
Silver coffeepot, by Seligmann, Vienna, Austria, 1935

237-247


$50
מחזיק מפיות, כסף, וינה אוסטריה תחילת המאה ה20
Silver napkin holder, Vienna, Austria, early 20th century

237-250


$850
סכו"ם כסף לששה, וינה, אוסטריה-הונגריה, שנות העשרים, עיצוב אר-דקו הכולל: סכין, מזלג וכף גדולים (6), וכן שתי מצקות ומזלג הגשה
Silverware for six, Vienna, Austria-Hungary, 1920's, Art Deco design, including: large knife, fork and spoon x 6, two ladles and a serving fork

237-252


$220 | Sold for: $220
מגש כסף 800 אובלי, אוסטריה תחילת המאה ה20
Oval silver 800 tray, Austria, early 20th century

237-255


$900
זוג פמוטי כסף אוסטריים, סוף המאה ה19
Pair of Austrian silver candlesticks, late 19th c

237-258


$400
כלי רוטב, כסף, אוסטריה
Silver gravy boat, Austria

237-260


$6000
ארבע צלחות כסף עבודת יד, צרפת, תחילת המאה ה19, ס"ה כ-3300 גרם
Four handmade silver plates, early 19th c., total of 3300 gm

237-263


$500 | Sold for: $500
קערת הגשה, כסף, אוסטריה
Silver serving bowl, Austria

266-430


$30
ארבע כוסיות ליקר קטנות קריסטל מלוטש, כ"א עם בסיס כסף, אוסטריה
Four small cut crystal liqueur glasses, each with a silver base, Austria

266-431


$150
מגש כסף אובלי מאורך, אוסטריה, סוף המאה ה19, 359 גרם
Oval silver oblong tray, Austria, late 19thcentury, 359 gm

266-433


$35 | Sold for: $55
אגרטל כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19, גובה 18 ס"מ, 93 גרם (פגמים)
Silver vase, Austria, late 19th century, height 18 cm, 93 gm (damages)

266-434


$160 | Sold for: $240
מגש כסף מלבני עם עבודת ריקוע על השוליים, אוסטריה, סוף המאה ה19, 451 גרם, אורך 47, רוחב 16 ס"מ
Rectangular silver tray, with hammer work on the edges, Austria, late 19th C., 451 gm, length 47, width 16 cm

266-436


$35
מצקת קטנה, כסף, אוסטריה סוף המאה ה19, 79 גרם
Small silver ladle, Austria, late 19th century, 79 gm

266-437


$180
מגש כסף עגול, אוסטריה, 1876 434 גרם
Round silver tray, Austria,1876, 434 gm

266-438


$40 | Sold for: $60
שאטלן (Chatelaine), כסף, עם שיבוץ מטבע טאלר, 99 גרם
Silver chatelaine, set with a Taler coin, 99 gm

266-440


$180 | Sold for: $200
מגש כסף 800 אובלי, אוסטריה סוף המאה ה19, 26X39 ס"מ, 510 גרם
Oval 800 silver tray, Austria, late 19th C., 26x39 cm, 510 gm

266-441


$40 | Sold for: $45
זוג פמוטי כסף קטנים, אוסטריה, תחילת המאה ה20, 65 גרם
Pair of small silver candlesticks, Austria, early 20th C., 65 gm

266-442


$200 | Sold for: $240
קופסת כסף 13, אוסטריה חתום ומתוארך 1866, עם מנעול, 414 גרם, 13X9X10 ס"מ
13 silver box, Austria, marked and dated 1866, with lock, 414 gm, 13x9x10

266-444


$55 | Sold for: $55
צלוחית כסף אובלית, אוסטריה, סוף המאה ה19, 152 גרם
Oval silver saucer, Austria, late 19th century, 152 gm

266-445


$220 | Sold for: $220
מגש עם ידיות, כסף אוסטריה סוף המאה ה19, 527 גרם
Silver tray with handles, Austria, late 19th century, 527 gm

266-446


$90 | Sold for: $95
פעמון קטן, כסף אוסטריה המאה ה19, 115 גרם
Small silver bell, Austria, 19th C., 115 gm

266-448


$260
זוג צלחות כסף עתיקות שולים עבודת ניסור יד אומן, 277+281 גרם
Pair of antique silver plates, rim pierced artisan's craft, 277+281 gm

266-449


$120
מלקחיים כסף, אוסטריה, שנות ה20 עם פלק הרלדיקה על גוף הכלי, 207 גרם
Silver tongs, Austria, the 1920's, with plaque heraldry , 207 gm

266-450


$350
צלחת כסף, אוסטריה סוף המאה ה19, עם מונוגרמה M.S., קוטר 33 ס"מ, 858 גרם
Silver plate, Austria, late 19th century, with monogram M.S., diameter 33 cm, 858 gm

266-452


$120
קערית על רגל, עם ידית חישוק כסף אוסטריה, המאה ה19, 263 גרם
Small silver bowl on stem, with hoop handle, Austria, 19th century, 263 gm

266-453


$375
זוג צלחות כסף עתיקות, שולים עבודת ניסור יד אומן, 410+411 גרם
Pair of antique silver plates, rim pierced artisan's craft, 410+411 gm

266-454


$150
זוג צלוחיות כסף, שולים עם עבודת ריקוע, תוצ Seligmann, וינה, אוסטריה, סוף המאה ה19, 176+177 גרם
Pair of silver plates, rim with relief, by Seligmann, Vienna, Austria, late 19th century, 176+177 gm

267-227


$80
שש כפיות כסף, אוסטריה תחילת המאה ה20, 184 גרם
Six silver teaspoons, Austria, early 20th C., 184 gm

267-230


$100 | Sold for: $100
שני כלי הגשה, אוסטריה, כסף תחילת המאה ה20: כף הגשה וסכין דגים, ס"ה 248 גרם
Two silver servers, Austria, early 20th C., serving spoon and a fish knife, total 248 gm

267-232


$240 | Sold for: $240
מגש כסף 800 אובלי, אוסטריה תחילת המאה ה-20, שולים עם עבודת ניסור, 39.5X17 ס"מ, 458 גרם
Oval tray, 800 silver, Austria, early 20th C., pierced edges, 39.5x17 cm, 458 gm

267-235


$950
סכו"ם כסף 800, אוסטריה כולל: סכין, מזלג וכף (6), מזלג עוגה, סכין פירות וכפית תה (X12) וכף, ומזלג הגשה גדולים, ס"ה 1940 גרם
800 silver cutlery, Austria, comprises: knife, fork, spoon (6), cake fork, fruit knife, teaspoon (x12), large serving spoon and fork, total 1940 gm