265-357


$850
זוג פמוטי כסף, אוסטריה-הונגריה סוף המאה ה19, כ-742 גרם, גובה 32 ס"מ (עזבון רוזליה אוסקטש)
Pair of silver candlesticks, Austro-Hungary, late 19th C., 742 gm, height 32 cm (from the estate of Rosalia Oskatsh )

265-365


$3400
זוג פמוטי כסף 13 מיוחדים על כל פמוט, סצינות תנ"כיות: א. עקדת יצחק, סולם יעקב הדלקת נרות שבת ב.שמשון והאריה, יצחק מברך את בניו, דוד כרועה צאן, עמוד הפמוטים עם אריה ומחזיק פרח, גובה 18 ס"מ, 490 גרם (עזבון רוזליה אוסקטש)
Pair of special 13 silver candlesticks, each stick with a biblical scenes: a. binding of Isaac, Jacob's ladder, lighting of Shabbat candles, b. Samson and the lion, Isaac blessing his sons, David the shepherd, on the candlestick stems a lion holding a flower, height 18 cm, 490 gm (estate of Rosalia Oskatsh)

265-425


$25 | Sold for: $40
כפית כסף, ידית צורת נחש פולין, שנות ה20, 16 גרם
Silver spoon, serpent shaped handle, Poland, 1920's, 16 gm

265-426


$60 | Sold for: $65
כף כסף עם ידית מפוסלת אדם וחוה והנחש על העץ, 60 גרם, אורך 14 ס"מ
Silver spoon with sculpted handle, Adam and Eve and the serpent on the tree, 60 gm, length 14 cm

265-427


$25 | Sold for: $25
גביע כסף 800 קטן עם שתי ידיות, גובה 4.5 ס"מ, 42 גרם
Small 800 silver cup, with two handles, height 4.5 cm, 42 gm

265-428


$60 | Sold for: $65
שני מלקחיים, כסף 800, BSF גרמניה, 111 גרם
Two silver 800 tongs, BSF, Germany, 111 gm

265-429


$25 | Sold for: $40
מלקחיים, כסף 800 35 גרם
800 silver tongs, 35 gm

265-430


$65
כף הגשה, כסף 900, 125 גרם, אורך 29 ס"מ
900 silver serving spoon, 125 gm, length 29 cm

265-431


$25 | Sold for: $25
כוס כסף, פולין, שנות ה20 33 גרם, גובה 6.5 ס"מ
Silver tumbler, Poland, 1920's, 33 gm, height 6.5 cm

265-432


$80 | Sold for: $95
פמוט כסף 925 שני קנים 136 גרם, רוחב 20.5, גובה 13 ס"מ
Two armed silver 925 candlestick, 136 gm, width 20.5, height 13 cm

265-433


$25 | Sold for: $35
מלקחיים לקוביות סוכר, כסף סטרלינג, תוצ Bruckmann, משקל 26 גרם
Sterling silver sugar tongs, Bruckmann, 26 gm

265-434


$80 | Sold for: $85
שש כפיות כסף 84, רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, (עזבון רוזליה אוסקטש) אורך 15 ס"מ, כ-136 גרם
Six 84 silver spoons, Tsarist Russia, early 20th C., (estate of Rosalia Oskatsh), length 15 cm, 136 gm

265-435


$25 | Sold for: $45
כוס כסף, אוסטריה-הונגריה סוף המאה ה19, 26.3 גרם, גובה 6 ס"מ
Silver tumbler, Austro-Hungary, late 19th C., 26.3 gm, height 6 cm

265-436


$90 | Sold for: $90
גביע עם מכסה, כסף 925 מוכבד קוטר 13 ס"מ
925 silver cup with lid, 13 cm in diameter

265-437


$25
קופסת גפרורים, כסף 935 westa case, 21 gm, 4.5X4.5
935 silver matchbox, westa case, 21 gm, 4.5x4.5

265-438


$90 | Sold for: $90
קערית כסף 900, אובלית עם ידיות ראשי נמרים, ארבע רגליות, אורך 18, רוחב 13.5 ס"מ, 173 גרם
Small oval 900 silver bowl, with leopard head shaped handles, four legs, length 18, width 13.5 cm, 173 gm

265-439


$25 | Sold for: $30
צלוחית כסף 925 סטרלינג 45 גרם
Sterling silver 925 saucer, 45 gm

265-440


$90 | Sold for: $90
קערית כסף 925 על רגלית 178 גרם, קוטר 14.5 ס"מ
Small 925 silver bowl on a stem, 178 gm, 14.5 cm in diameter

265-441


$30 | Sold for: $50
קערית כסף עם סמל אצטקי 35 גרם, קוטר 11.5 ס"מ
Small silver bowl with an Aztec symbol, 35 gm, 11.5 cm in diameter

265-442


$100 | Sold for: $140
קופסת כסף, אר דקו, פולין שנות ה20, 139 גרם, 11.5X9.5 ס"מ
Silver box, Art Deco, Poland, 1920's, 139 gm, 11.5x9.5

265-443


$30 | Sold for: $60
זוג כלי הגשה, הלהבים מצופים זהב הידיות כסף 800, בקופסה תואמת
Pair of servers, gold plated blades, 800 silver handles, in matching box

265-444


$120
קערית כסף 900 אובלית 24X12.5 ס"מ
Small oval 900 silver bowl, 24x12.5 cm

265-445


$40 | Sold for: $55
שלוש כוסיות כסף א+ב אוסטריה הונגריה, סוף המאה ה-19, 8.8 גרם, 8.6 גרם, גובה 35 מ"מ, ג. רוסיה הצארית, שנות ה-10 של המאה ה20, 19.7 גרם, גובה 42 מ"מ
Three silver tumblers, a. + b. Austro-Hungary, late 19th century, 8.8 gm, 8.6 gm, height 35 mm, c. Tsarist Russia, 1910's, 19.7 gm, height 42 mm

265-446


$150
קערת כסף 900, עם ידיות וארבע רגליות, (פגם קל), קוטר 10 ס"מ, 309 גרם
900 silver bowl, with handles and four legs (minor damage), 10 cm in diameter, 309 gm

265-447


$50 | Sold for: $65
קערית כסף 925, שלוש רגליות 88 גרם, קוטר 11 ס"מ
Small 925 silver bowl on three legs, 88 gm, 11 cm in diameter

265-448


$160 | Sold for: $170
זוג פמוטים, כסף Sterling עם עבודת ריקוע תוצ Siam, חתום, גובה 9.2 ס"מ, 286 גרם
Pair of Sterling silver candlesticks hammered, made in Siam, marked, height 9.2 cm, total 288 gm

265-449


$50 | Sold for: $50
אגרטל כסף 800, עבודת ריקוע יד 110 גרם, גובה 11 ס"מ
800 silver vase, hand hammered, 110 gm, height 11 cm

265-450


$190 | Sold for: $190
מגש עם שש כוסיות, כסף800 עבודת ריקוע פרסית, 399 גרם
Silver 800 tray with six small tumblers, Persian hammer work, 399 gm

265-451


$50 | Sold for: $65
קערית כסף 925, ארבע רגליות 87 גרם, קוטר 10.5 ס"מ
Small 925 silver bowl on four legs, 87 gm, 10.5 cm in diameter

265-452


$240 | Sold for: $300
קערת כסף 925 סטרלינג 459 גרם
Sterling silver 925 bowl, 459 gm

265-453


$50 | Sold for: $60
אגרטל מיניאטורי, כסף 925 צורת אמפורה על סטנד, ס"ה 93 גרם, גובה אגרטל 12.5 ס"מ
Miniature 925 silver amphora shaped vase on a stand, 93 gm, vase height 12.5 cm

265-454


$300
קערת כסף 900, עם עבודת ריקוע על השוליים, קוטר 29 ס"מ, 590 גרם
900 silver bowl, with hammer work on the brim, 29 cm in diameter, 590 gm

265-455


$60 | Sold for: $65
קופסת טבק כסף עם עבודת חריטה בירמינגהם 1917 (פגם קל), עם הקדשה: "from Jessie to Leonard, Palestine 1918", משקל 69 גרם, 94X65 מ"מ
Silver tobacco box, engraved, Birmingham, 1917 (minor damage), with the dedication: "From Jessie to Leonard, Palestine 1918", 69 gm, 94x65 mm

265-456


$300
סכו"ם כסף לששה, פולין
Silver cutlery for six, Poland