267-200


$25
כפית ראשונה לילד, כסף 800 30 גרם
Child's first spoon, 800 silver, 30 gm

267-201


$40
פמוט כסף 925 פיליגרן קטן חתום, ירושלם, גובה 12.5 ס"מ, 36 גרם
Small 925 silver filigree candlestick, marked, Jerusalem, height 12.5 cm, 36 gm

267-202


$25
זוג צמידי כסף, קוטר 56 מ"מ כ"א 13 גרם, ס"ה 26 גרם
Pair of silver bracelets, 56 mm in diameter, 13 gm each, total 26 gm

267-203


$50
סלסלת כסף 800, 113 גרם, 16.5X14X3 ס"מ
800 silver basket, 113 gm, 16.5x14x3

267-204


$25 | Sold for: $30
מלקחיים, כסף 800, 60 גרם
Tongs, 800 silver, 60 gm

267-205


$50
כף כסף 830 עתיקה, ראש ידית צורת פרוטומה של חייל, תוצ M. Hammer, משקל 48 גרם
Antique 830 silver spoon, top of the handle in the shape of a bust of a soldier, by M. Hammer, 48 gm

267-206


$25
קערית כסף 800 אובלית 59 גרם
Small oval 800 silver bowl, 59 gm

267-207


$50 | Sold for: $50
זוג אבזמי כסף, עם מונוגרמה C.M לא חתום, 73 גרם
Pair of silver buckles, with the monogram C.M., not marked, 73 gm

267-208


$25
שתי כפיות קטנות עשויות ממטבעות: א. ונצואלה 1865, ידית צורת דקל, 9 גרם ב. מטבע עותמאני, 10 גרם
Two small spoons made from coins: a. Venezuela 1865, palm tree shaped handle, 9 gm, b. Ottoman coin, 10 gm

267-209


$60 | Sold for: $60
אגרטל כסף מוכבד, לא חתום גובה 24 ס"מ
Silver vase, weighted, not marked, height 24 cm

267-210


$25 | Sold for: $35
קערית-סלסלה, כסף, 49 גרם
Small silver bowl-basket, 49 gm

267-211


$60 | Sold for: $120
שש מזלגות כסף Sterling מוזהב עם אמייל צבעוני על הידיות, תוצ Georg Jensen, דנמרק, שנות ה60, ס"ה 117 גרם
Six gilded Sterling silver forks, with colored enamel on the handles, by Georg Jensen, Denmark, 1960's, total 117 gm

267-212


$25 | Sold for: $30
שתי צלוחיות כסף, מצרים כ"א 24 גרם
Two silver saucers, Egypt, each 24 gm

267-213


$60 | Sold for: $60
קערית שתיה עם ידית, כסף Sterling, תוצ Ellmore 95 גרם, אורך 17.5 ס"מ
Sterling silver drinking bowl with handle, by Ellmore, 95 gm, length 17.5 cm

267-214


$25 | Sold for: $35
קישוט עשוי כסף 925 אלקטרופורמינג צורת רימון
Silver 925 pomegranate shaped ornament, electroforming

267-215


$60 | Sold for: $60
סלסלת כסף 800 תוצ הצורפים עם תבליט ורדים, 98 גרם
800 silver basket, Hatzorfim, with a rose embossment, 98 gm

267-216


$25 | Sold for: $30
מלקחיים, כסף 800, 53 גרם
Tongs, 800 silver, 53 gm

267-217


$70
מחזיק מפיות, כסף 800 עבודת ניסור יד, 139 גרם
800 silver napkin holder, hand pierced, 139 gm

267-218


$30
זוג צמידי כסף 900, עבודת יד 20, 21 גרם
Pair of handmade bracelets, 900 silver, 20, 21 gm

267-219


$70
ששה גביעי כסף 925 קטנים עם פיליגרן, ישראל, שנות ה50, ס"ה 98 גרם
Six small 925 silver cups with filigree, Israel, 1950's, total 98 gm

267-220


$35 | Sold for: $35
זוג טבעות למפיות, כסף 835 (Albo) כ-50 גרם
Pair of 835 silver napkin rings (Albo), 50 gm

267-221


$80
כף וכפית כסף מעוצבים, ידיות צורת ענפי עצים, (לא חתום נבדק ע"י חומצה), 123 גרם
Designed silver spoon and teaspoon, tree branch shaped handles (not marked, checked with acid), 123 gm

267-222


$35 | Sold for: $35
שלושה מחזיקי כוסיות קטנים עשויים כסף 930, עם סצינות חצר, (שנים עם כוסיות), ס"ה כ-58 גרם כסף
Three small glass holders, 930 silver, with court scenes, (two with glasses), 58 gm of silver

267-223


$80
שש כפיות כסף 800 172 גרם
Five silver mocha spoons and tongs, Sheffield, England, 1921, 79 gm

267-224


$40 | Sold for: $45
כוס כסף 13, עם הרלדיקה ומונוגרמה A.J. 38 גרם
13 silver tumbler, heraldry and the monogram A.J., 38 gm

267-225


$300
צלחת הגשה, כסף רקוע, צורת עלה עם שלוש גומחות, 430 גרם
Hammered silver serving plate, leaf shaped with three depressions, 430 gm