2119


$25
תיון מצופה כסף' צורת קנקן גובה 35 מ"מ
Silverplated tea strainer shaped like a teapot, height 35 mm

2120


$40 | Sold for: $40
מגש מצופה כסף עם חריטת אר נובו, דוגמת פרחים, 28X41
Silver plated tray, engraved with floral design, Art Nouveau, 41x28

2121


$25 | Sold for: $35
מסננת תה, מזכרת להכתרת אליזבת השניה, 1953
Tea strainer, souvenir of coronation of Queen Elisabeth II in 1953

2122


$40 | Sold for: $45
זוג פמוטים מצופים כסף ורשה, פולין, תחילת המאה ה20
Pair of silver plated candlesticks, Warsaw, early 20th C.

2123


$25
קערית וצלוחית עם מכסה מצופים כסף
Small silver plated bowl and saucer with lid

2124


$40
סט "שוקולד", כולל קנקן, כלי סוכר וכלי חלב
"Chocolate" set, comprises: pot, sugar bowl and creamer

2125


$30
שתי מסננות תה, צורת כפיות תחילת המאה ה20
Two spoon shaped tea strainers, early 20th C.

2126


$50 | Sold for: $110
בקבוק בושם קטן מצופה כסף גובה 75 מ"מ
Small silver plated perfume bottle, height 75 mm

2127


$40
קערת הגשה, אר נובו, עשויה פליז מצופה כסף, קוטר 31 ס"מ
Silver plated brass serving bowl, Art Nouveau, 31 cm in diameter

2128


$120
סרוויס קפה מצופה כסף, תוצ Fuerst גרמניה, הכולל: קנקן קפה, קנקן מים חמים, כלי לסוכר (חסר כפתור על המכסה), קנקן חלב ומגש, פגמים
Silver plated coffee service, by Fuerst, Germany, including: coffeepot, hot water pot, sugar bowl (missing knob on lid), milk jar and a tray, damages

226-2064


$30 | Sold for: $30
כלי איסוף אפר סיגריות "Silent Butler" מצופה כסף (פגם קל)
Silver plated “Silent Butler” (mionr damage)

226-2065


$50
מגש מצופה כסף, ידית צלולויד לבן סוף המאה ה19
Silver plated tray, white celluloid handle, late 19th c

226-2066


$40 | Sold for: $50
מגש קטן מצופה כסף, דוגמת אר נובו Jugendstil
Small silver plated tray, Jugendstil

226-2067


$50
מגש מצופה כסף, אוסטריה
Silver plated tray, Austria

226-2068


$40 | Sold for: $40
מגש קטן מצופה כסף תוצ Argentor שנות ה20
Small silver plated tray, by Argentor, 1920’s

226-2069


$60 | Sold for: $60
זוג פמוטים מצופים כסף
Pair of silver plated candlesticks

226-2070


$40 | Sold for: $40
כלי לחלב מצופה כסף, תוצ' L.a.P., שפילד, אנגליה
Silver plated milk jar, by L&P, Sheffield, England

226-2071


$60 | Sold for: $60
קופסה אובלית מצופה כסף תוצ WMF וירטנברג, גרמניה, שנות העשרה של המאה ה20, עם תבליט אר נובו, פני נערה ופרחים
Oval silver plated box, by WMF, Virneburg Germany, 1910’s, with an Art Nouveau embossment of a girls face and flowers

226-2072


$40
מגש קטן מצופה כסף, תוצ W.a.G גרמניה, שנות ה20
Small silver plated tray, by W&G, Germany, 1920’s

226-2073


$70 | Sold for: $110
קופסה עגולה מצופה כסף תוצ WMF וירנבורג, גרמניה, שנות העשרה, עם תבליט אר-נובו, פני נערה ופרחים
Round silver plated box, by WMF, Virneburg Germany, 1910’s, with an Art Nouveau embossment of a girls face and flowers

226-2074


$40
כלי-גביע קטן מצופה כסף תוצ Christophle, צרפת
Small silver plated vessel-cup, by Christophle, France

226-2075


$70 | Sold for: $120
קנקן תה מצופה כסף
Silver plated teapot

226-2076


$40 | Sold for: $140
סלסלת הגשה מצופה כסף, עם דוגמת גפנים (פגום)
Silver plated serving basket, with vine pattern

226-2077


$80
סלסלה מצופה כסף תוצ Fraget ורשה, תחילת המאה ה20
Silver plated basket by Fraget, Warsaw, early 20th century

226-2078


$40 | Sold for: $40
מגש קטן מצופה כסף, תוצ WMF גרמניה, תחילת המאה ה20
Small silver plated tray, by WMF, Germany, early 20th c

226-2079


$90 | Sold for: $475
קערת הגשה מצופה כסף סגנון רוקוקו
Silver plated serving bowl, Rococo style

226-2080


$40
צלחת הגשה מצופה כסף, עם דוגמת פירות על האימרה
Silver plated serving platter, with fruit pattern on the rim

226-2081


$120 | Sold for: $170
סרוויס קפה מצופה כסף, ידיות עץ אר דקו, כולל: שני קנקנים, כלי לסוכר, כלי לחלב ומגש
Silver plated coffee service, wooden handles, Art Deco, including: two coffeepots, sugar bowl, milk jar and tray

226-2082


$40 | Sold for: $40
קנקן תה קטן מצופה כסף, אר דקו, גרמניה, שנות ה20
Small silver plated teapot, Art Deco, Germany,1920’s

226-2083


$150 | Sold for: $150
פמוט קנדלברה שלושה קנים ברונזה מצופה כסף, תחילת המאה ה19
Three armed candelabra, silver plated bronze, early 19th c

226-2084


$50 | Sold for: $50
שני ארנקי רשת קטנים מצופים כסף
Two small silver plated mesh women’s purses

226-2085


$150
דלי קרח מצופה כסף, תוצ B. Henneberg, ורשה, תחילת המאה ה20
Silver plated ice bucket, by B Henneberg, Warsaw, early 20th c

226-2086


$50 | Sold for: $70
רגלית לצלחת הגשה מצופה כסף המאה ה19
Silver plated stem for a serving plate, 19th c

226-2087


$200
לוט גדול של כלי מתכת שונים חלקם מצופים כסף
Large lot of various metal items, some silver plated

226-2088


$50
פמוט ארבעה קנים מצופה כסף, סגנון סקנדינבי
Four armed silver plated candlestick, Skandinavian style

226-2089


$200
לוט של 36 פריטים מצופים כסף
Lot of 36 silver plated articles

227-317


$40 | Sold for: $50
מלחיה ופלפליה מצופים כסף עם עבודת תבליט
Silver plated salt and pepper shakers, with embossment work

227-318


$25 | Sold for: $55
כד מים מצופה כסף, תוצ Simon a. George H. Rogers Co.
Silver plated water pitcher, by Simon & George H. Rogers Co

227-319


$50 | Sold for: $85
זוג מגשים אובליים מצופים כסף תוצ Wilcox דוגמת Ashley
Pair of silver plated oval trays, by Wilcox, Ashley pattern

227-320


$25 | Sold for: $35
קערה עם דוגמת חרוזים על האימרה תוצ' מכסף, שנות ה60
Bowl with bead pattern on the rim, by Michsaf, 1960's

227-321


$50 | Sold for: $80
סכו"ם דגים (סכין + מזלג) לששה מצופה כסף
Silver plated fish cutlery (forks + knives) for six

227-322


$25
קערית פיוטר מצופה כסף, עם תבליטי תות שדה על האימרה
Silver plated pewter bowl, with strawberries embossed on the rim

227-323


$60 | Sold for: $80
סרוויס תה מצופה כסף, כולל: קנקן, כלי סוכר, קנקן חלב ומגש
Silver plated tea service, comprises: teapot, sugar bowl, milk jar and tray

227-324


$25
קערית מצופה כסף, עם דוגמת קוצים סקוטלנד
Small silver plated bowl, with thistle pattern, Scotland

227-325


$75 | Sold for: $75
סכו"ם מצופה כסף, תוצ Pforzheim הכולל: 18 סכינים גדולים, 17 סכינים קטנים, 21 כפות, מזלגות גדולים , מזלגות קטנים , כפיות ומזלג עוגה
Silver plated cutlery, made in Pfortzheim, including: 18 large knives, 17 small knives, 21 spoons, large forks, small forks, teaspoons and a cake fork

227-326


$30 | Sold for: $30
זוג אגרטלים מצופים כסף
Pair of silver plated vases

227-327


$120
סכו"ם מצופה כסף, כולל: סכינים ומזלגות גדולים, 6 סכינים ומזלגות בינוניים, 13 כפות, 12 סכיני פירות, 24 מזלגות עוגה, 12 מזלגות וסכיני דגים, 12 כפיות גדולות, 24 כפיות קטנות, 12 כפיות מוקה, 2 כפות, סכין ומזלג להגשה
Silver plated cutlery, comprises: 18 large knives and forks, 6 medium knives and forks, 13 spoons, 12 fruit knives, 24 cake forks, 12 fish forks and knives, 12 large teaspoons, 24 small teaspoons, 12 Moccha spoons, 2 spoons, serving knife and fork

227-328


$40 | Sold for: $65
קנקן לתה על מתקן חימום מצופה כסף, תוצ Mappin a Webb, סדרת prices plate, אנגליה
Silver plated teapot on heating device, by Mappin & Webb, pricers plate series, England

228-2216


$25 | Sold for: $25
מעמד רגלית לצלחת הגשה, עם מקום להברגה, מצופה כסף
Stand-stem for a serving plate, silver plated, with screw thread

228-2217


$40
כוס מצופה כסף תוצ Christophle צרפת
Silver plated cup, by Christophle, France

228-2218


$25
קערה מצופה כסף, תוצ' צרפת דוגמת דקו
Silver plated bowl, made in Ftsnce, Deco style

228-2219


$40
מחזיק לבקבוק יין מצופה כסף תוצ Toledo, אנגליה
Silver plated wine bottle holder, by Toledo, England

228-2220


$25 | Sold for: $25
קערה מצופה כסף, תוצ Mappin a. Webb אנגליה
Silver plated bowl, by Mappin & Webb, England

228-2221


$40 | Sold for: $60
קופסת תכשיטים קטנה מצופה כסף על המכסה תבליט ע"פ F. Boucher, "האביב LE Printemps"
Small silver plated jewelry box, with an embossment after F. Boucher on the lid “LE Printemps"

228-2222


$25
מעמד-רגלית לצלחת הגשה עם הברגה מצופה כסף
Stand-stem for a serving plate, silver plated, with screw thread

228-2223


$50
צלוחית מצופה כסף, עם חריטת אר-נובו
Silver plated saucer, engraved, Art Nouveau

228-2224


$25 | Sold for: $220
גביע קטן מצופה כסף
Small silver plated cup,

228-2225


$50
שלוש מלחיות מצופות כסף פנים זכוכית
Three silver plated salt cellars, with glass liners

228-2226


$25 | Sold for: $50
צלוחית מצופה כסף, עם שילוב מטבע טורקי
Silver plated saucer with integrated Turkish coin

228-2227


$70
מע' סירוק עם ציפוי כסף, כולל: מראה, מסרק ושתי מברשות
Silver plated combing set, comprises: mirror, comb and two brushes

228-2228


$25 | Sold for: $55
מספרי ענבים מצופים כסף המאה ה19
Silver plated grape scissors, 19th c

228-2229


$70 | Sold for: $70
סנטר פיס מצופה כסף, עם ליינר זכוכית תואם
Silver plated centerpiece, with matching glass liner

228-2230


$30 | Sold for: $60
צלוחית עתיקה מצופה כסף עם עבודת חריטה מזרחית
Antique silver plated saucer, with oriental engraving work

228-2231


$80
סכו"ם מצופה כסף, בקופסה תואמת
Silver plated cutlery, in matching box

228-2232


$30
סנטרפיס מצופה כסף, צלחת עם ידית על רגלית
Silver plated centerpiece, plate with handle on stem

228-2233


$80
קנקן מצופה כסף, ידית צורת דולפין
Silver plated pitcher, dolphin shaped handle

228-2234


$30 | Sold for: $30
אגרטל מצופה כסף, תוצ Sheffild אנגליה
Silver plated vase, Sheffield, England

228-2235


$80 | Sold for: $80
סנטר פיס מצופה כסף, עם ליינר זכוכית תואם
Silver plated centerpiece, with matching glass liner

228-2236


$40 | Sold for: $40
ששה ספלי מוקה עם תחתיות מצופים כסף, רוסיה, שנות ה30
Six silver plated mocha cups with saucers, Russia, 1930’s

228-2237


$90 | Sold for: $160
קופסת טבק עשויה פליז מצופה כסף, עם עבודת ריקוע צרפתית
Silver plated brass tobacco box, with French hammered metal work

228-2238


$40 | Sold for: $40
סלסלה מצופה כסף, שנות ה20 עם ליינר זכוכית תואם
Silver plated basket, 1920’s, with matching glass liner

228-2239


$90
זוג אגרטלים מצופים כסף צורת אמפורות
Pair of silver plated amphora shaped vases

228-2240


$40
מגש מרובע עם ידית מצופה כסף דוגמת Chinese Chippendale, תוצ Benedict, ארה"ב
Square silver plated tray with a handle, Chinese Chippendale style, by Benedict, USA

228-2241


$120 | Sold for: $240
כלי מצופה כסף תוצ L.Lapar Paris עם דוגמת עלים ופירות, תחילת המאה ה20
Silver plated vessel, by L. Lapar, Paris, with leaf and fruit pattern, early 20th c

228-2242


$40 | Sold for: $40
כוס מצופה כסף תוצ WMF גרמניה, סוף המאה ה19, עם עבודת תבליט סגנון Jugendstil
Silver plated cup, by WMF, Germany, late 19th c, with Jugendstil style embossment

228-2243


$120 | Sold for: $300
סרוויס קפה, ארבעה חלקים הכולל: קנקן קפה, קנקן תה (ידית שבורה), קופסת סוכר וכלי לחלב, תוצ Christophle, צרפת
Four piece coffee service, comprises: coffeepot, teapot (broken handle), sugar box and milk jar, by Christophle, France

228-2244


$40 | Sold for: $45
כלי רוטב על צלוחית תואמת מצופים כסף , עם דוגמת גפנים
Silver plated gravy boat on matching saucer, with vine pattern

228-2245


$140
סרוויס קפה מצופה כסף, מ Sheffield, אנגליה, כולל: שני קנקנים, כלי סוכר וקנקן חלב
Silver plated coffee service, Sheffield, England, comprises: two coffee pots, sugar bowl and milk jar

228-2246


$40 | Sold for: $50
מחזיק לכוס תה מצופה כסף תוצ K. Hohmann-Pforzheim, עם חריטה: "האטעל הרמה"
Silver plated tea glass holder, by K. Hohmann-Pforzheim, engraved: “Hotel Harama”

228-2247


$750
קנקן אר-נובו מצופה כסף, תוצ' WMF (ראה קטלוג 1906)
Silver plated Art Nouveau pitcher, by WMF (see catalog 1906)

228-2248


$40
מגש קטן מצופה כסף, דוגמת אר נובו, Jugendstil
Small silver plated tray, Jugendstil

229-2016


$25
סט עישון: קופסת סיגריות ומצית מצופים כסף
Smoking set, silver plated cigarette case and lighter

229-2017


$40
מחזיק צנימים מצופה כסף, אר דקו, שנות ה20
Silver plated toast rack, Art Deco, 1920’s

229-2018


$25 | Sold for: $25
מסננת תה לתליה על הפיה של הקנקן תוצ Christophle, צרפת
Tea strainer to be placed on teapot spout, by Christophle, France

229-2019


$40 | Sold for: $70
עשר צלוחיות מצופות כסף, תוצ WMF חתומות
Ten silver plated saucers, by WMF, hallmarked

229-2020


$35
ששה גביעי גלידה, מצופים כסף
Six silver plated icecream cups

229-2021


$50 | Sold for: $130
סנטרפיס-קערה אובלית, מצופה כסף על רגלית
Silver plated oval centerpiece-bowl on a stem

229-2022


$40 | Sold for: $40
מחזיק מפיות, פיוטר מוכסף עם מראה סוסי ים
Napkin rack, silvered pewter with seahorse images

229-2023


$50 | Sold for: $50
רגלית לצלחת הגשה, מצופה כסף מוכבדת
Silver plated stem for a serving plate, weighted

229-2024


$40 | Sold for: $85
קערה אובלית, מצופה כסף, דוגמה וינאית
Silver plated oval bowl, Viennese style

229-2025


$70 | Sold for: $85
ארבעה מלקחיים עתיקים, חלקם כסף
Four antique tongs, some made of silver

229-2026


$40 | Sold for: $100
סכו"ם מצופה כסף תוצ Sheffield England הכולל: סכין ומזלג גדולים (12), כף גדולה (4), סכין בינונית (12), מזלג בינוני (9),כף בינונית (12), כף מרק (12), סכין דגים (7) מזלג דגים (12), כפיות תה (
Silver plated cutlery, Sheffield, England, comprises: large knife and fork (12), large spoon (4), medium knife (12), medium fork (9), medium spoon (12), soup spoon (12), fish knife (7), fish fork 12

229-2027


$90 | Sold for: $120
פמוט קנדלברה מצופה כסף גדול, חמישה קנים
Large silver plated candelabra, fife arms

229-2028


$40
דלי לקרח, מצופה כסף, תוצ "London" ארגנטינה
Silver plated ice bucket, by "London", Argentina

229-2030


$40 | Sold for: $40
קערה-סלסלה, אר-נובו תוצ' Argentor, ציפוי כסף חלקי
Bowl-basket, Art-Nouveau, by Argentor, partially silver plated

229-2031


$120 | Sold for: $120
לוט פריטים מצופים כסף: אגרטל פרסי קטן, זוג פמוטים, שתי קופסאות טבק, קטנה וגדולה, ושתי כפות הגשה
Lot of silver plated articles: small Persian vase, pair of candle sticks, two tobacco boxes, small and large, and two servers

229-2032


$300
קופסת סיגריות, אלפקה, עם תמונת אמייל על המכסה, ראש סוס
Cigarette case, alpaca, with an enamel equine head image on the lid

230-2134


$25 | Sold for: $30
זוג סכיני דגים, מצופים כסף אנגליה EP
Pair of silver plated fish knives, England EP

230-2135


$50 | Sold for: $60
קערה מצופה כסף עם עבודת תבליט וניסור
Silver plated bowl, embossment and piercing work

230-2136


$30 | Sold for: $30
מחזיק לכוס תה, מצופה כסף עם הטבעה לכבוד 40 שנה למהפכה הרוסית, 1917-1957
Silver plated tea glass holder, with an impression in honor of 40 years to the Russian revolution, 1917-1957

230-2137


$60 | Sold for: $85
מגש מצופה כסף,תוצ Argentor סוף המאה ה19
Silver plated tray by Argentor, late 19th c

230-2138


$35 | Sold for: $60
שלושה קנקני קפה /תה, שפילד, אנגליה, שנות ה40-50
Three coffee/tea pots, Sheffield, England, 1940’s- 50’s

230-2139


$90
סכו"ם דגים עתיק מוכסף עם ידיות צדף כולל: 10 מזלגות ו-12 סכינים
Antique fish cutlery, silvered with mother of pearl handles, comprises: 10 forks and 12 knives

230-2140


$40
סט כל אוכל ראשונים לילד מצופים כסף, תוצ Walter a. Hall, Sheffield, בקופסה מקורית
Silver plated beginner dish set for a child, by Walter & Hall, Sheffield, in original box

230-2141


$90 | Sold for: $170
קופסת סיגריות מצופה כסף עבודת פיליגרן
Silver plated cigarette case, filigree work

230-2142


$40 | Sold for: $40
ספל ותחתית מצופים כסף רוסיה, סוף המאה ה19
Silver plated cup and saucer, Russia, late 19th c

230-2143


$90
פמוט מצופה כסף, שני קנים ובמרכז ראש אישה תוצ Norblin, ורשה, (אז) רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, פגמים
Silver plated candlestick, two arms and a woman’s head in the center, by Norblin, Warsaw, (then) Tsarist Russia, early 20th c, damages

230-2144


$40
מגש מצופה כסף, מתנת הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית: Presented to Louis Pincus on his 60th birthday, South Africa Zionist Federation, May 1972
Silver plated tray, gift Presented to Louis Pincus on his 60th birthday, South Africa Zionist Federation, May 1972

230-2145


$120
גביע מצופה כסף, אנגליה, המאה ה19 עם עבודת תבליט ראשי טלאים, וזרים, דוגמאות פלורליות
Silver plated cup, England, 19th c, embossed with lamb heads, and wreaths, floral patterns

230-2146


$40
קערה אובלית עם מכסה, מצופה כסף תוצ Padava Argenti
Silver plated oval bowl with lid, by Padava Argenti

230-2147


$150 | Sold for: $170
סרוויס קפה מצופה כסף תוצ Ercuis, צרפת כולל: קנקן קפה, קנקן מים, כלי סוכר, קנקן חלב ומגש, פגמים קלים
Silver plated coffee service, by Ercuis, France, comprises: coffeepot, water jug, sugar bowl, milk jar and tray, minor damages

230-2148


$40
זוג פמוטים מצופים כסף דוגמת אר דקו
Pair of silver plated candlesticks, Art Deco style

230-2149


$200 | Sold for: $200
אחד עשר מחזיקי כוסות, עשויים שפלטר מצופה כסף, תוצ Norblin, ורשה, תחילת המאה ה20, אר-נובו, כ"א עם תבליט פני לוחמות
Eleven glass holders, silver plated spelter, by Norblin, Warsaw, early 20th c, Art Nouveau, each embossed with the faces of female warriors

230-2150


$40 | Sold for: $45
ארבעה כלים מצופים כסף, אנגליה: מספרי ענבים, מפצח אגוזים, ושני מזלגות דגים
Four silver plated implements, England: grape scissors, nutcracker and two fish forks

230-2151


$220
סכו"ם מצופה כסף תוצ Ercuis, צרפת הכולל: סכין (18), מזלג (19) וכף (15) גדולים, סכין (17), מזלג (17), וכף (15) בינוניים, סכין (18) ומזלג (18) לדגים, כפית (17), כפית מוקה (6), מזלג עוגה (16) וכן 14 כלי הגשה ומצקת
Silver plated cutlery, by Ercuis, France, comprises: large knife (18), fork (19), spoon (15), medium knife (17), fork (17), spoon (15), fish knife (18), fork (18), teaspoon (17), mocha spoon (6), cake fork (16), 14 piece serving set and ladle

230-2152


$40
צלחת הגשה מוכספת, שלוש רגליות
Silvered serving plate, on three legs

230-2153


$300 | Sold for: $300
לוט פריטי Christophle צרפת כולל: שתי פלטות עגולות, שלוש פלטות אובליות, שתי צלוחיות וכלי לרוטב
Lot of Christophle articles, France, comprises: two round platters, three oval platters, two saucers and a gravy boat

230-2154


$50
קנקן לקפה מצופה כסף, מכסה עם זכוכית, תוצ' WMF, גרמניה
Silver plated coffeepot, lid with glass, WMF, Germany

230-2155


$350
זוג פמוטים מצופים כסף, ורשה, פולין תחילת המאה ה20
Pair of silver plated candlesticks, Warsaw, Poland, early 20th c

230-2156


$50
לוט פריטים מצופים כסף: ששה גביעים קטנים, שלוש תחתיות, קעריות גלידה, סכו"ם פירות, סכו"ם דגים, כפיות ועוד
Lot of silver plated items: six small cups, three saucers, ice cream bowls, fruit cutlery, fish cutlery, teaspoons and more

230-2157


$500
צלחת מצופה כסף, רוסיה, עם סמל הנשר של בית רומנוב
Russian silver plated plate with the Romanov eagle coat of arms

230-2158


$50 | Sold for: $65
קערת הגשה אובלית מצופה כסף
Oval silver plated serving bowl

231-2159


$30 | Sold for: $30
לוט כלים מצופים כסף: מגש, תבנית צלי ומלקחיים
Lot of silver plated articles: tray, roasting pan and tongs

231-2160


$50 | Sold for: $50
סט כלים מצופים כסף (אלפקה) כולל שתי קופסות אובליות וקופסה מלבנית, כ"א עם עבודת ריקוע
Set of silver (nickel silver) plated vessels, comprises: two oval boxes and a rectangular box, each with hammer work

231-2161


$30
זוג מלחיות מצופות כסף צורת סלים קטנים, פנים זכוכית
Pair of silver plated saltcellars, in the shape of small baskets, inside glass

231-2162


$50
קנקן קפה קטן וקנקן חלב מצופים כסף, תוצ WMF, שנות ה20
Small silver plated coffeepot and milk jar, by WMF, 1920’s

231-2163


$35
שש כפיות מצופות כסף תוצ Mappin a. Webb
Six silver plated teaspoons, by Mappin & Webb

231-2164


$60
סט 11 מתוך 12 סכינים ומזלגות מצופים כסף, הידיות צדף, בקופסה מקורית תואמת
Set of 11 out of 12 silver plated knives and forks, mother of pearl handles, in the original matching box

231-2165


$40 | Sold for: $45
ארבעה סטים של כפיות מוקה כ"א שש כפיות, מצופים כסף, בקופסת עור מיוחדת
Four sets of mocha spoons, each comprises six spoons, silver plated, in a special leather case

231-2166


$60
סלסלת קישוט מצופה כסף תוצ האחים Henneberg, ורשה, סוף המאה ה19
Small silver plated decorative basket by the Henneberg, Bros, Warsaw, 19th c

231-2167


$40
קנקן למים מצופה כסף, עבודת פטיש, אר דקו
Silver plated water pitcher, hammer work, Art-Deco

231-2168


$60
שני מתקני מתכת מצופים כסף תוצ R+R שפילד, אנגליה, ללא ליינרים כלשהם
Two silver plated metal devices, by R&R Sheffield, England, without any liners

231-2169


$40 | Sold for: $40
ידית מצופה כסף עבור בקבוק שמפניה, תוצ אנגליה
Silver plated champagne bottle handle, England

231-2170


$90 | Sold for: $110
סט של שנים עשר משענות סכינים מצופים כסף, דוגמת אר נובו, בקופסה תואמת
Set of twelve silver plated knife rests, Art Nouveau style, in matching box

231-2171


$40
מלקחיים מצופים כסף, אנגליה תחילת המאה ה20
Silver plated tongs, England, early 20th c

231-2172


$300
קערה מצופה כסף, עם עבודת תבליט סגנון אר נובו
Embossed silver plated bowl, Art Nouveau style

231-2173


$40
סלסלת הגשה מצופה כסף, פנים ארבע צלוחיות זכוכית תואמות
Silver plated serving basket, with four matching glass saucers inside

231-2174


$1000
סרוויס קפה ותה עשוי מתכת לבנה מצופה כסף הידיות עץ שחור עבודת פטיש, כולל: קנקן קפה, קנקן תה, כלי חלב, כלי סוכר ומגש, הסרוויס בעיצובו של Christian Fjerdingstadt 1891-1968 יליד דנמרק שעבד בצרפת עבור Christophle, ונחשב למעצב החשוב בתחום האר דקו
Coffee and tea service, silver plated white metal, black wooden handles hammer work, comprises: coffeepot, teapot, milk jar, sugar bowl, the tray after a design by Christian Fjerdingstadt 1891-1968

231-2175


$40 | Sold for: $45
שני סטים של סכו"ם מצופה כסף לששה כולל: סכום גדול (6), סכום בינוני (6), סכום דגים (6), שש כפיות, Princenthal New Silver
Two sets of silver plated cutlery for six, comprises: large cutlery (6), medium cutlery (6), fish cutlery (6), six teaspoons, Princenthal New Silver

232-2166


$25
סכו"ם מצופה כסף הכולל: סכיני פירות (8), מזלגות פירות (10), כפיות תה (10), כפיות מוקה (11)
Silver plated cutlery, comprises: fruit knives (8), fruit forks (10), teaspoons (10), mocha spoons (11)

232-2167


$80
שתי מברשות, חיפוי כסף, אנגליה
Two brushes, silver covered, England

232-2168


$30
ארבעה כלי הגשה מצופים כסף, תוצ Krup-Berendorf
Four silver plated serving implements, by Krupp -Berndorf

232-2169


$80
סנטר פיס מצופה כסף, אנגליה תחילת המאה ה20, צלחת על רגל עם ידית, על הצלחת חריטת אר-נובו
Silver plated centerpiece, England, early 20th c, plate with handle mounted on a stem, Art Nouveau engraving on plate

232-2170


$40
אחת עשרה כפיות גלידה מצופות כסף
Eleven silver plated ice cream spoons

232-2171


$150
סנטר פיס מצופה כסף, אוסטריה סוף המאה ה19, עמוד עם זוג צלחות צורת צדפות, עם הקדשה מתוארכת
Silver plated centerpiece, Austria, late 19th c, stem with a pair of seashell shaped plates, with dated dedication

232-2172


$50
פמוט ארבעה קנים מצופה כסף, סגנון סקנדינבי
Four armed silver plated candlestick, Skandinavian style

232-2173


$200
פיגורה מצופה כסף, רוסיה הצארית סוף המאה ה19, ארנב מתחת שיח עם תותים
Silver plated figurine, Tsarist Russia, late 19th c, rabbit underneath a berry bush

232-2174


$50
ששה ספלים עם תחתיות, מצופים כסף
Six silver plated cups with saucers

232-2176


$70
סנטר פיס, קערה על רגלית, מצופה כסף, חתום, עם לינר תואם מזכוכית (פגם זעיר)
Centerpiece, bowl on stem, silver plated, marked, with matching liner (minor damage)

235-2037


$40 | Sold for: $40
קערה מצופה כסף עם עבודת תבליט אר נובו, נערה בין ענפי עץ
Silver plated bowl with embossment work, Art-Nouveau, young girl among tree branches

235-2038


$40 | Sold for: $40
קנקן הגשה Charger, תוצ Cresent Silver Co
Charger, by Crescent Silver Co

235-2039


$50 | Sold for: $60
זוג פמוטים מצופים כסף, צורת עמודים דוריים, גובה 35 ס"מ
Pair of silver plated candlesticks, in the shape of Doric pillars, height 35 cm

235-2040


$40
קנקן מים, מצופה כסף גובה כ-21 ס"מ
Silver plated water pitcher, height 21 cm

235-2041


$50 | Sold for: $50
סלסלה מצופה כסף, פנים זכוכית תואמת
Silver plated basket, with matching glass liner

235-2042


$40 | Sold for: $45
כלי מצופה כסף לאכילת אספרגוס תוצ Christophle
Silver plated implement for eating asparagus, by Christophle

235-2043


$80 | Sold for: $110
סכו"ם ל-12, מצופה כסף, תוצ Eberle, גרמניה, ס"ה כ-130 חלקים, כולל כלי הגשה וכו',
Silver plated cutlery set for 12, by Eberle, Germany, total of 130 pieces including servers etc

235-2044


$40 | Sold for: $50
שלושה כלי הגשה מצופים כסף: קנקן חלב, כלי לסוכר וכלי נוסף
Three silver plated serving utensils: creamer, sugar bowl and another

235-2045


$100 | Sold for: $100
מפזר סוכר מהודר, מצופה כסף פגמים קלים
Elegant silver plated sugar caster, minor damages

240-2227


$25
סכו"ם ראשון לתינוק, תוצ Radad
Baby's first cutlery, Radad

240-2228


$60
קופסת מתכת וקערית מצופים כסף, עבודת פטיש
Silver plated metal box and small bowl, hammer work

240-2229


$25
מלחיה מצופה כסף, אנגליה
Silver plated salt shaker, England

240-2230


$80
זוג פמוטים מצופים כסף, דוגמת אר-נובו
Pair of silver plated candlesticks, Art Nouveau design

240-2231


$40
אגרטל מצופה כסף תוצ WMF שנות ה20
Silver plated vase, WMF, 1020's

240-2232


$90
מרקיה מצופה כסף
Silverplated soup tureen

240-2233


$40
כף ומזלג מצופים כסף, להגשת סלט, שבדיה, שנות ה60
Silver plated salad servers, Sweden, 1960's

240-2234


$100
קערית מצופה כסף, אר נובו תוצ WMF, סוף המאה ה19
Small silver plated bowl, Art Nouveau, WMF, late 19th c.

240-2235


$40 | Sold for: $40
מגש, כלי לחלב וכלי לסוכר EPNS
Tray, creamer and sugar bowl, EPNS

240-2236


$120
מגש קישוט עשוי פיוטר מוכסף עם תבליט סצינה מאופרה של וגנר
Decorative silvered pewter tray, embossed with a scene from an opera by Wagner

240-2237


$40 | Sold for: $40
קופסה של שעון מסע, מצופה כסף המאה ה19
Silver plated carriage clock case, 19th c.

240-2238


$120
מגש קישוט עשוי פיוטר מוכסף עם תבליט סצינה מאופרה של וגנר
Decorative silvered pewter tray, embossed with a scene from an opera by Wagner

240-2239


$40 | Sold for: $40
שבעה משענות לסכינים, גרמניה, תחילת המאה ה20
Seven knife rests, Germany, early 20th c.

240-2240


$120
קערה- סנטרפיס, מצופה כסף תוצ Reed a. Barton, אנגליה
Silverplated centerpiece bowl, Reed & Barton, England

240-2241


$40 | Sold for: $40
חמש משענות סכינים עם האות "M"
Five knife rests with the letter M

240-2242


$120
סכו"ם ל-12 תוצ' WMF הכולל: 12 סכין, מזלג וכף גדולים, 10 סכינים בינויים, 12 מזלגות בינוניים, 12 סכיני ומזלגות דגים, 6 כפיות, ו-7 כלי הגשה שונים, ס"ה 95 חלקים
Cutlery for 12, WMF, comprises: 12 large knives, forks, spoons, 10 medium knives, 12 medium forks, 12 fish knives and forks, 6 teaspoons and 7 different servers, total of 95 pieces

240-2244


$180
סלסלת פיוטר מוכספת, תוצ WMF תחילת המאה ה20
Silvered pewter basket, WMF, early 20th c.

240-2245


$50 | Sold for: $50
מגש מצופה כסף, השולים עם תבליט גפנים
Silver plated tray, edge embossed with vine pattern

241-2128


$25 | Sold for: $25
רטביה על צלוחית, מצופים כסף אנגליה
Silver plated gravy boat on a saucer, England

241-2129


$90 | Sold for: $90
זוג פמוטי פליז מצופים כסף תוצ Norblin, ורשה
Pair of silver plated brass candlesticks, by Norblin, Warsaw

241-2130


$30
פמוט מצופה כסף, תוצ Handelsman ורשה
Silver plated candlestick, by Handelsman, Warsaw

241-2131


$100
פיגורה מצופה כסף, רוסיה הצארית סוף המאה ה19, ארנב מתחת שיח עם תותים
Silver plated figurine, Tsarist Russia, late 19th c, rabbit underneath a berry bush

241-2132


$35 | Sold for: $35
כלי הגשה מצופה כסף, צורת שלוש צדפות
Silver plated serving dish, in the shape of three seashells

241-2133


$120
מגש גדול מצופה כסף, שולים מעוטרים
Large silver plated tray, ornamented edge

241-2134


$35
ששה כלים מצופים כסף: מגש גדול, מגש-קערה גדול, סלסלה, וארבעה כלים נוספים, וכן כוס בירה מפיוטר של כ-pint
Six silver plated dishes: large tray, large tray-bowl, basket and four more dishes, also a pewter pint beer mug

241-2136


$40 | Sold for: $45
סנטר פיס מצופה כסף, אנגליה תחילת המאה ה20, צלחת על רגל עם ידית, על הצלחת חריטת אר-נובו
Silver plated centerpiece, England, early 20th c, plate with handle mounted on a stem, Art Nouveau engraving on plate

241-2137


$120
כלי לקוויאר, מתכת מצופה כסף תוצ Hennenberg, ורשה, (אז רוסיה הצארית)
Caviar dish, silver plated metal, by Henneberg, Warsaw (at that time Tsarist Russia)

241-2138


$40
מפזר סוכר, מצופה כסף
Silver plated sugar caster

241-2140


$50 | Sold for: $50
סלסלת פליז מצופה כסף דוגמת תות שדה, גרמניה, תחילת המאה ה20
Silver plated brass basket, strawberry pattern, Germany, early 20th C.

241-2141


$150
מרקיה מצופה כסף, עם מצקת כנ"ל
Silver plated soup tureen and ladle

241-2142


$50 | Sold for: $60
דלי קרח צורת גביע, מצופה כסף, תוצ Leonard, ארה"ב, גובה 26 ס"מ
Goblet shaped ice bucket, silver plated, by Leonard, USA, height 26 cm

241-2143


$375
זוג פמוטים מצופים כסף כ"א שני קנים, עם דוגמת גפנים, צרפת, תחילת המאה ה20 (P-399)
Pair of silver plated candlesticks, each with two arms, vine pattern, France, early 20th C. (P-399)

241-2144


$90 | Sold for: $90
צלוחית מצופה כסף, אר נובו תוצ WMF, (ראה קטלוג שנת 1906 מס 264, על הצלוחית תבליט אוניית מפרש (חתום 264)
Silver plated saucer, Art Nouveau, by WMF (see catalog 1906 no' 264) on the saucer an embossed image of a sail ship (marked 264)

242-600


$25
שלוש כפות מצופות כסף, מזכרת לנשיאי ארה"ב: ג'ורג' ושינגטון, תומס ג'פרסון, וג'ון אדמס
3 silver plated spoons, commemoratin USA presidents

242-601


$30 | Sold for: $60
מחזיק מפיות מצופה כסף תוצ' WMF
Silver plated napkin holder, by WMF

242-602


$30 | Sold for: $30
זוג מלחיות מצופות כסף עם פלק Wembley 1925
Pair of silver plated saltshakers, with a plaque Wembley 1925

243-2054


$25 | Sold for: $35
קערית מצופה כסף, צורת עלה תוצ WMF
Silver plated leaf shaped bowl, by WMF

243-2055


$50
מגש מצופה כסף עם עבודת ריקוע פרסית
Silver plated tray with Persian hammer work

243-2056


$25 | Sold for: $30
קופסת טבק מצופה כסף עם חריטת אר-נובו, תוצ Wallace and sons
Silver soldiered tobacco case, with art-nouveau engraving, by Wallace and Sons

243-2057


$80
סנטר פיס קטן, מתכת מצופה כסף עם עבודת תבליט מוטיבים קלסיים, תוצ Buch, ורשה, תחילת המאה ה20, פנים ליינר זכוכית קריסטל
Small centerpiece, silver plated metal, with embossment work, classic motifs, by Buch, Warsaw, early 20th century, crystal insert

243-2058


$25 | Sold for: $55
פמוט מצופה כסף, תוצ Fraget ורשה, רוסיה הצארית
Silver plated candlestick, by Fraget, Warsaw, Tsarist Russia

243-2059


$80
סרוויס קפה מצופה כסף תוצ Rogers, קנדה, כולל: קנקן תה, קנקן קפה וכלי לחלב (פגמים)
Silver plated coffee service, by Rogers, Canada, comprises: teapot, coffeepot and creamer (damages)