246-1148


$25
שלוש מעטפות פילטליות: ביול נהריה 9-11.5.48, הגליל המערבי המנותק, דרך הים
Three philatelic covers, Nahariya stamping 9-11.5.48, Detached Western Galilee, via the sea