2182


$50
שעון יד תוצ Tissot, מנגנון מכני
Wristwatch by Tissot, mechanical mechanism

2183


$220
שעון יד תוצ Precimax, שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל הזהב 6 גרם נטו
Wristwatch, Precimax, Switzerland, 18k gold case, 6 gm net. Weight gold

2184


$120 | Sold for: $120
שעון יד תוצ Correct , שוויץ הקופסה זהב 14K, משקל נטו 5 גרם
Wristwatch, Correct, Switzerland, 14k gold case, 5 gm net. Weight

2185


$260
שעון יד תוצ Curtis שוויץ, הקופסה זהב 18K, משקל נטו כ-8 גרם
Wristwatch, Curtis, Switzerland, 18k gold case, 8 gm net. weight

2186


$150 | Sold for: $150
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ הקופסה זהב 14K, משקל 6 גרם זהב נטו
Wristwatch, Tissot, Switzerland, 14k gold case, 6 gm net weight

2187


$260
שעון ידתוצ Meditor שוויץ, הקופסה זהב 18K, משקל נטו 8.5 גרם
Wristwatch, Meditor, Switzerland, 18k gold case, 5 gm net. Weight

2188


$150
שעון יד תוצ Philly שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל נטו כ-5 גרם
Wristwatch, Philly, Switzerland, 18k gold case, 5 gm net. weight

2189


$280
שעון יד תוצ Meditor, שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל נטו כ-8 גרם
Wristwatch, Meditor, Switzerland, 18k gold case, 8 gm net. weight

2190


$180
שעון יד תוצ Tissot שוויץ, הקופסה זהב 14K, לאישה, כ- 6 גרם זהב נטו
Ladies' wristwatch, Tissot, Switzerland, 14k gold case, appr. 6 gm net. Weight in gold

2191


$280
שעון יד תוצ Monial, שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל נטו 9 גרם
Wristwatch, Monial, Switzerland, 18k gold case, 9 gm net. weight

2192


$180
שעון יד תוצ Duxot שוויץ הקופסה זהב 14K, משקל זהב נטו כ-6גרם
Wristwatch, Duxot, Switzerland, 14k gold case, 6 gm net. weight in gold

2193


$300
שעון יד תוצ Sigma Valon שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל 9 גרם זהב נטו
Wristwatch, Sigma Valon, Switzerland, 18k gold case, 9 gm net. Weight gold

2194


$180
שעון יד תוצ Curtis, שוויץ, הקופסה זהב 18K, משקל הזהב 5 גרם נטו
Wristwatch, Curtis, Switzerland, 18k gold case, 5 gm net. Weight gold

2195


$400
שעון יד תוצ Cornavin, שוויץ מנגנון רגיל, הקופסה זהב 14K, שנות ה50 , מצב מינט, לגבר
Men’s wrist watch, Cornavin, Switzerland, regular mechanism, 14k gold case, 1950’s, mint condition

2196


$190
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ הקופסה זהב 14K, לאישה, 8 גרם נטו
Ladies' wristwatch, Tissot, Switzerland, 14k gold case, 8 gm net. weight in gold

2197


$425
שעון יד תוצ Duxot, שוויץ הקופסה זהב לבן 18K, הצמיד זהב לבן 14K, ס"ה כ-13 גרם זהב
Wristwatch, Duxot, Switzerland, 18k white gold case, 14k white gold bracelet, 13 gm total net. weight in gold

2198


$220
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ הקופסה זהב 14K, משקל 7.3 גרם זהב נטו
Wristwatch, Tissot, Switzerland, 14k gold case, 7.3 gm net weight

2199


$550
שעון יד תוצ Correct, שוויץ הקופסה והצמיד זהב 14K, ס"ה 19.2 גרם זהב נטו
Wristwatch, Correct, Switzerland, 14k gold case and bracelet, total of 19.2 gm net. Gold

2200


$25
שרשרת לשעון כיס
Pocket watch chain

227-118


$25 | Sold for: $25
שעון יד תוצ' לודז', רוסיה , לגבר מנגנון קוורץ
Men's wristwatch, Lodz, Russia, quartz mechanism

227-119


$50 | Sold for: $70
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ דגם Rock, לאישה
Ladies’ wristwatch by Tissot, Switzerland, Rock model

227-120


$25 | Sold for: $35
שעון יד תוצ Contronic, דגם שעון מעורר
Wristwatch by Contronic, alarm clock model

227-121


$60 | Sold for: $60
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ , לגבר דגם Seastar, מנגנון Automatic
Men's wristwatch by Tissot, Switzerland, Seastar model, Automatic mechanism

227-122


$25
שעון יד תוצ Cardinal , לגבר מנגנון אוטומאטי (זכוכית שרוטה)
Men's wristwatch by Cardinal, automatic mechanism (scratched glass)

227-123


$80
שעון יד תוצ Doxa, מנגנון מכני קופסה פלדה, לגבר
Men’s wristwatch by Doxa, mechanical mechanism, steel case

227-124


$25
שעון יד לגבר Swiss Army
Men's Swiss Army wristwatch

227-125


$90 | Sold for: $90
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ קופסה זהב 14K , לאישה
Ladies wristwatch, by Tissot, Switzerland, 14K gold case

227-126


$25
שעון יד תוצ Seiko, יפן קופסה וצמיד פלדה, לאישה
Ladies’ wristwatch by Seiko, Japan, steel case and wristband

227-127


$90 | Sold for: $90
שעון יד תוצ Omega, שוויץ לגבר, סדרת Constalation, כרונומטר קוורץ, צמיד וכתר לא מקוריים
Man's wristwatch by Omega, Switzerland, Constalation series, chronometer quartz, non original wristband and crown

227-128


$40
שעון יד תוצ Junghans, גרמניה לגבר, עם תאריך ומחוג שניות
Man's wristwatch by Junghans, Germany, with date and seconds hand

227-129


$400
שעון יד תוצ Doxa, שוויץ, לאישה קופסה וצמיד זהב 14K
Woman's wristwatch, by Doxa, Switzerland, 14k gold case and wristband

227-130


$40
שעון יד תוצ Yashica, יפן, לגבר, קופסה וצמיד פלדה אל חלד
Man's wristwatch by Yashica, Japan, stainless steel case and wristband

227-131


$500 | Sold for: $500
שעון יד תוצ Omega, סדרת De Ville
Wristwatch by Omega, De Ville series

227-132


$40
שעון יד תוצ Butex, שוויץ, לגבר מנגנון אוטומאטי
Man's wristwatch by Butex, Switzerland, automatic mechanism

227-133


$600
שעון יד תוצ Omega, שוויץ קופסה וצמיד זהב לבן 14K לאישה
Ladies wristwatch, Omega, Switzerland, 14K white gold case and wristband

227-134


$40 | Sold for: $40
שעון יד תוצ Orient, יפן, לגבר קופסה וצמיד פלדה אל חלד
Man's wristwatch by Orient, Japan, stainless steel case and wristband

227-135


$1600
שעון יד תוצ Aureole, שוויץ, לאישה צמיד וקופסה, זהב לבן 18K, משובץ ב40 יהלומים כ"א כנק'
Women's wristwatch by Aureole, Switzerland, 18k white gold case and wristband, set with 40 diamonds 1 pt. each

227-136


$50
שעון יד תוצ Paul Poiret, לגבר
Man's wristwatch by Paul Poiret

227-137


$475
שעון יד תוצ Doxa, שוויץ מנגנון מכני, עם תאריך, קופסה זהב 14K (rose)
Wristwatch by Doxa, Switzerland, mechanical mechanism, with date, 14k (rose) gold case

227-138


$1000
צמיד לשעון, זהב 18K, לגבר
Men’s 18K gold watch-wristband

230-2427


$40
שעון כיס תוצ New England Watch Co ארה"ב, קופסה מצופה זהב, בלאנס שבור, חסרה זכוכית
Pocket watch by New England Watch Co, USA, gold plated case, broken balance, missing glass

230-2428


$50
שעון יד תוצ Seiko, דגם Bell-matic צמיד לא מקורי
Seiko wrist watch, Bell-matic, not the original wristband

230-2429


$120
שעון יד תוצ Carona, שוויץ מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות, תאריך ויום, לוח ארגמן, קופסה וצמיד פלדה אל חלד, מוגן מים, לגבר
Men’s wrist watch, by Caronan, Switzerland, automatic mechanism with seconds hand, date and day, purple face, stainless steel case and wristband, waterproof

230-2430


$90
שעון כיס תוצ Hero, הקופסה כסף 900, מצב עבודה
Pocket watch by Hero, silver 900 case, in working order

230-2431


$50
שעון יד תוצ Tissot, מנגנון מכני
Wristwatch by Tissot, mechanical mechanism

230-2432


$120
שעון יד תוצ Citizen, יפן דגם Parawater-Valiant" עם מחוג שניות ותאריך, קופסה וצמיד פלדה אל חלד, מצב מינט, באריזה מקורית, לגבר
Citizen men’s wristwatch, Japan, Parawater-Valiant model, with seconds hand and date, stainless steel case and wristband, mint condition, in original box

230-2433


$60
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב, שנת ייצור 1904 מנגנון מצב עבודה, הקופסה ניקל, הלוח וגם הזכוכית סדוקים
Pocket watch by Elgin Watch Co, Illinois, USA, 1904 (no 11766338), in working order, nickel plated case, dial and glass cracked

230-2434


$50
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ דגם סדרת Seastar Automatic, עם תאריך, מצב עבודה
Wristwatch by Tissot, Switzerland, Seastar Automatic series, with date, in working order

230-2435


$120
שעון יד תוצ Catona, שוויץ מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות, תאריך ויום, הלוח צבע טורקיז-תכלת, הקופסה והצמיד פלדה אל חלד, לגבר
Men’s wrist watch, by Catena, Switzerland, automatic mechanism with seconds hand, date and day, turquoise-light blue face, stainless steel case and wristband

230-2436


$120
שעון כיס תוצ Elgin ארה"ב שנת ייצור 1886, מצב עבודה, מתיחת כתר
Pocket watch by Elgin, USA, 1886, in working order, crown wound

230-2437


$60
שעון יד תוצ Tressa, שוויץ מנגנון רגיל, קופסה וצמיד פלדה אל חלד, לגבר
Men’s wrist watch, by Tressa, Switzerland, regular mechanism, stainless steel case and wristband

230-2438


$120
שעון יד תוצ Longines שוויץ מנגנון קוורץ, דגם Rodolphe, מצב עבודה, עם צמיד תואם מוזהב
Wristwatch by Longines, Switzerland, quartz mechanism, Rodolphe model, in working order, with matching gilt wristband

230-2439


$60
שעון תליון קטן, תוצ Stowa לוח מוזהב עם מחוג שניות, מנגנון טעון תיקון
Small pendant watch by Stowa, gilt face with seconds hand, mechanism in need of repair

230-2440


$60
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ סדרת Seastar Automatic, עם יום ותאריך, מצב עבודה, צמיד מתכת מקורי
Wristwatch by Tissot, Switzerland, Seastar Automatic series, day and date, in working order, original metal wristband

230-2441


$150
שעון יד תוצ Tressa, שוויץ מנגנון רגיל, הקופסה זהב 18K, שנות ה50 , לאישה, מכה קלה לקופסה
women’s wrist watch, by Tressa, Switzerland, regular mechanism, 18k gold case, 1950’s, slight dent to the case

230-2442


$240
שעון כיס גדול, ארה"ב המאה ה19 מחוג שניות נפרד, שני מכסים וגב זכוכית, בתוך קופסת עור וכסף, בירמינגהם, 1864
Large pocket watch, USA, 19th c, separate seconds hand, two lids and glass back, in leather and silver case, Birmingham, 1864

230-2443


$60
שעון יד תוצ' רוסיה הסובייטית דגם Luch לוטש, ציפוי זהב 20 מיקרון
Wristwatch made in Soviet Russia, Luch model, gold plating 20 micron

230-2444


$150
שעון ידתוצ Candino, דגם Ambasador שוויץ, מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות ותאריך, הקופסה פלדה אל חלד, רצועה מקורית, מצב מינט, לגבר
Men’s wrist watch, by Candino, Ambassador model, Switzerland, automatic mechanism with seconds hand and date, stainless steel case, original wristband, mint condition

230-2445


$80
שעון כיס תוצ Waltham, ארה"ב שנת ייצור 1898, לוח אמייל, מחוג שניות נפרד, מנגנון טעון תיקון
Pocket watch by Waltham, USA, 1898, enamel face, separate seconds hand, mechanism in need of repair,

230-2446


$60
שעון יד תוצ' רוסי הסובייטית דגם קומנדינסק מסוג אמפיבי, לקציני צנחנים, עם תאריך
Wristwatch made in Soviet Russia, Komandirskie model, Amphibia type, for paratrooper officers, with date

230-2447


$150 | Sold for: $150
שעון יד תוצ Christian Dior פאריז מנגנון קוורץ תוצ' שוויץ, קופסה וצמיד מצופים זהב
Christian Dior wristwatch, Paris, Swiss quartz mechanism, gold plated case and wristband

230-2448


$300
שעון כיס "קופסה כפולה" double case מתיחת מפתח, מחוג שניות נפרד, לוח כסף וזהב, מנגנון טעון תיקון
Pocket watch, double case, key wound, separate seconds hand, silver and gold face, mechanism in need of repair

230-2449


$90 | Sold for: $120
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב 1920 הקופסה והתליון מצופים זהב goldfilled, מתיחת כתר, מחוג שניות נפרד, מצב עבודה, לאישה
Women’s pocket watch by Elgin, USA, 1920, gold filled case and pendant, crown wound, separate seconds hand, in working order

230-2450


$400
שעון יד תוצ Cornavin, שוויץ מנגנון רגיל, הקופסה זהב 14K, שנות ה50 , מצב מינט, לגבר
Men’s wrist watch, Cornavin, Switzerland, regular mechanism, 14k gold case, 1950’s, mint condition

230-2451


$90
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב קופסה מצופה זהב, מחוג שניות נפרד, מצב עבודה
Pocket watch by Elgin, USA, gold plated case, separate seconds hand, in working order

230-2452


$90
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב, 1894 קופסת ניקל, מתיחת כתר, מחוג שניות נפרד, מצב עבודה (פגמים קלים), לגבר
Men’s pocket by Elgin, USA, 1894, nickel case, crown wound, separate seconds hand, in working order (minor damages)

230-2453


$475
שעון יד תוצ Omega דגם Seamaster מנגנון אוטומטי עם תאריך ומחוג שניות, כתר ואבזם מקוריים, הלוח מוכסף, מצב עבודה
Omega wrist watch, model Seamaster, automatic mechanism, with date and seconds hand, original crown and buckle, silvered face, in working order

230-2454


$500
שעון כיס תוצ U.H. Burmentek עם יום בשבוע, חודש, יום בחודש, מנגנון שניות ושלב הירח, טעון תיקון
Pocket watch by U.H. Burmentek, with day of the week, month, day of the month, seconds mechanism and moon phase, in need of repair

230-2455


$100
שעון יד תוצ Mudu, שוויץ, דגם אוטומטי Doublematic, עם מחוג שניות ותאריך, לגבר
Men’s wrist watch, by Mudu, Switzerland, Doublematic, with seconds hand, date

230-2456


$500
שעון יד תוצ Baume&Mercier קופסה זהב 18K, רצועת עור מקורית, לאישה
Lady’s wristwatch by Mercier & Baume, 18k gold case, original leather wristband

230-2457


$90 | Sold for: $90
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב 1911 הקופסה כסף 925, מס 16439156, לוח אמייל לבן, מחוג שניות נפרד, מצב עבודה
Pocket watch by Elgin, USA, 1911, silver 925 case, no’ 16439156, white enamel face, separate seconds hand, in working order

230-2458


$100
שעון יד תוצ Tressa, שוויץ מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות ותאריך, הקופסה פלדה אל חלד לגבר
Men’s wrist watch, by Tressa, Switzerland, automatic mechanism with seconds hand and date, stainless steel case

230-2459


$600 | Sold for: $700
שעון יד תוצ Omega, שוויץ מנגנון אוטומטי, הקופסה זהב 14K, רצועה מקורית, שנות ה50, לגבר, מצב מינט
Omega men’s wristwatch, Switzerland, automatic mechanism, 14k gold case, original wristband, 1950’s, mint condition

230-2460


$1200
שעון כיס עתיק, תוצ Bowley לונדון, מנגנון שרשרת טעון תיקון, קופסת כסף בקופסה נוספת, מס 1547
Antique pocket watch, by Bowley, London, chain mechanism in need of repair, silver case in additional case, no’ 1547

230-2461


$100
שעון יד תוצ Tressa, שוויץ מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות, תאריך ויום, סידרת Forestar, שנות ה60, מצב מינט, לגבר
Men’s wrist watch, by Tressa, Switzerland, automatic mechanism with seconds hand, date and day, Forestar series, 1960’s, mint condition

230-2462


$750
שעון יד תוצ Tissot, ג'נבה צמיד וקופסה זהב לבן 18K, לאישה
Lady’s wristwatch, by Tissot, Geneva, 18k gold bracelet and case

230-2463


$90 | Sold for: $90
שעון כיס תוצ Omega, שוויץ שלושה מכסים, עם שרשרת, מצב עבודה
Pocket watch by Omega, Switzerland, three lids, with chain, in working order

230-2464


$100
שעון יד תוצ Duxot, דגם D מנגנון אוטומטי, קופסה וצמיד פלדה לגבר
Men’s wrist watch, by Duxot, model D, automatic mechanism, steel case and wristband

230-2465


$1000
שעון יד תוצ Favre-Leuba ג'נבה צמיד וקופסה זהב 18K, מנגנון רגיל לאישה,
Lady’s wristwatch, by Favre-Leuba, Geneva, 18k gold bracelet and case, regular mechanism

230-2466


$3800
שעון כיס עתיק תוצ Eduard Prior לונדון, מנגנון שרשרת, טעון תיקון, קופסה בתוך קופסה בתוך קופסה, (triple case) תחילת המאה ה19
Antique pocket watch by Eduard Prior, London, chain mechanism, in need of repair, triple case, early 19th c

230-2468


$50
שרשרת לשעון כיס, כסף סטרלינג אנגליה, כל החוליות חתומות
Sterling silver pocket watch chain, England, all links marked

230-2469


$50 | Sold for: $55
שתי שרשרות לשעוני כיס מצופים כסף, אנגליה, התקופה הויקטוריאנית
Two silver plated pocket watch chains, Victorian England

231-2201


$25 | Sold for: $40
שעון יד תוצ Galo, שוויץ הצמיד מוזהב ומשובץ בסטרס (קריסטלים), מנגנון טעון תיקון
Wristwatch by Galo, Switzerland, gilt bracelet set with stras (crystals), mechanism in need of repair

231-2202


$60
שעון יד תוצ Seiko, יפן דגם Sea Horse, עם מחוג שניות ותאריך, חדש בקופסה, לגבר
Men’s wristwatch by Seiko, Japan, Sea Horse model, with seconds hand and date, new in box

231-2203


$25 | Sold for: $65
שעון יד תוצ Doxa, מנגנון קוורץ
Wristwatch by Doxa, quartz mechanism

231-2204


$60 | Sold for: $75
שעון יד, מנגנון קוורץ לאישה הצמיד והקופסה כסף עם שיבוץ אמטיסטים ומרכזיטים
Ladies wristwatch, quartz mechanism, silver bracelet and case set with amethysts and marcasites

231-2205


$40 | Sold for: $40
שעון יד תוצ Passerelle, שוויץ "מוגן מים", שנות ה60
Wristwatch, by Passerelle, Switzerland, “waterproof”, 1960’s

231-2206


$60 | Sold for: $60
שעון יד תוצ Cyma, שוויץ עם מחוג שניות, מצב חדש, לגבר
Men’s wristwatch by Cyma, Switzerland, with seconds hand, new condition

231-2207


$45
שעון יד תוצ Ricoh, שוויץ עם מחוג שניות צמוד, וקופסת פלדה אל חלד, לאישה
Ladies’ wristwatch, by Ricoh, Switzerland, with close seconds hand, stainless steel case

231-2208


$70 | Sold for: $130
לוט של 14 שעוני יד לנשים רוב השעונים במצב חדש, לא היו בשימוש
Lot of 14 women’s wristwatches, most of the watches are in new condition, never been used

231-2209


$50
שעון יד תוצ Catena, שוויץ עם מחוג שניות ותאריך, מצב חדש, לגבר
Men’s wristwatch by Catena, Switzerland, with seconds hand and date, new condition

231-2210


$75 | Sold for: $85
שני שעוני יד תוצ Rado דגם Dia Star, הראשון מצב עבודה , מנגנון טעון שיפוץ, לשני חסר כתר)
Two wristwatches by Rado, model Dia Star, the first: in working order, mechanism in need of restoration, the second: missing a crown

231-2211


$50 | Sold for: $130
ששה שעוני יד תוצ ברית המועצות
Six wristwatches made in the Soviet Union

231-2212


$100 | Sold for: $160
חמישה עשר שעוני יד תוצרות שונות
Fifteen wristwatches by various manufacturers

231-2213


$50
שעון יד תוצ Mido דגם Powerwind, Multifort-Super Automatic, מצב עבודה
Wristwatch by Mido, model Powerwind, Multifort-Super Automatic, in working order

231-2214


$260
שעון יד תוצ Omega, סדרת דגמי Constellation Automatic, עם מחוג שניות ותאריך
Wristwatch by Omega, model series: Constellation Automatic, with seconds hand and date

231-2215


$50 | Sold for: $60
שעון יד תוצ Duxot, שוויץ דגם De Luxe, עם מחוג שניות ותאריך, מצב חדש, לגבר
Men’s wristwatch by Duxot, Switzerland, Deluxe model, with seconds hand and date, new condition

231-2216


$280 | Sold for: $375
שעון יד תוצ Omega דגם Seamaster, אוטומטי, עם מחוג שניות, יום ותאריך, קופסה וצמיד מצופים זהב
Wristwatch by Omega, Seamaster model, automatic, with second hands, day and date, gold plated case and wristband

231-2217


$50
שעון יד תוצ Corona, שוויץ עם מחוג שניות, מצב חדש, לגבר
Men’s wristwatch by Corona, Switzerland, with seconds hand, new condition

231-2218


$1200
שעון כיס תוצ Schaffhausen שוויץ, מחוג שניות נפרד
Pocket watch, Schaffhausen, Switzerland, separate seconds hand

232-2234


$50 | Sold for: $65
שעון יד תוצ Seiko, יפן, דגם Chronograph-SQ100
Wristwatch by Seiko, Japan, model Chronograph-SQ100

232-2235


$60
שעון כיס תוצ Elgin" ארה"ב קופסה מצופה זהב, מצב עבודה
Pocket watch by Elgin, USA, gold plated case, in working order

232-2236


$100
ארבעה שעוני יד: Doxa Syncron ב Doxa, שנות ה80, Marvin אוטומטי, Rado עם מחוג שניות ותאריך חסר כתר
Four wristwatches: Doxa Syncron, Doxa, 1980’s, Marvin automatic, Rado with seconds hand and date, missing crown

232-2237


$50 | Sold for: $55
שעון יד תוצ Sector, שוויץ מנגנון קוורץ
Wristwatch by Sector, Switzerland, quartz mechanism

232-2238


$100
שעון צלילה תוצ Nano, דגם Apollo מצב עבודה, רצועה קרועה
Diving watch by Nano, Apollo model, in working order, torn wristband

232-2239


$50
שעון יד תוצ Tissot שוויץ דגם Visodate, עם תאריך, מצב עבודה
Wristwatch by Tissot, Switzerland, model Visodate, with date, in working order

232-2240


$100
שעון צלילה Sunnto, דגם Favor תוצ פינלנד
Sunnto diving watch, Favor model, made in Finland

232-2241


$180
שעון כיס תוצ Illinois Watch Co ארה"ב מתיחת כתר, מחוג שניות נפרד, קופסה מוזהבת
Pocket watch, by Illinois Watch Co, USA, key wound, separate seconds hand, gilt case

232-2242


$50
שעון יד תוצ Tissot דגם Rock הקופסה עשויה אבן, לאישה
Ladies’ wristwatch by Tissot, Rock model, the case is made of stone

232-2243


$280 | Sold for: $280
שעון יד תוצ Dalcos שוויץ דגם Chronographe, קופסה זהב 18K, טעון שיפוץ יסודי, ללא זכוכית, לגבר
Man's wristwatch by Dalcos, Switzerland, Chronograph model, 18K gold case, in need of thorough restoration, no glass

232-2244


$50
ארבעה שעוני יד פשוטים: Citizen , Silvana, Jaeger Le Coultre לאישה
Four simple wristwatches for three for women, Citizen , Silvana, Jaeger Le Coultre, one men's by Dogma,

232-2245


$375
שעון יד, תוצ' בריה"מ, דגם Okean מסוג כרונוגרף, קליבר: 3133, מצב עבודה, קופסה, לוח ומנגנון מקוריים
Wristwatch, made in the USSR, Ocean model, chronograph type, caliber: 3133, in working order, original case, face and mechanism

232-2246


$50 | Sold for: $50
שעון יד תוצ Sector שוויץ מנגנון קוורץ
Wristwatch by Sector, Switzerland, quartz mechanism

232-2247


$325
שעון כיס גדול, ארה"ב בקופסת תצוגה מעור עם חיפוי כסף
Large pocket watch, USA, In a leather silver coated exhibition device

232-2248


$400
שעון יד תוצ Raimond Weil דגם Parsifal, אוטומאטי
Wristwatch by Raimond Weil, Parsifal model, automatic

232-2249


$425
שעון יד תוצ Baume&Mercier קופסה זהב 18K, רצועת עור מקורית, לאישה
Lady’s wristwatch by Mercier & Baume, 18k gold case, original leather wristband

232-2250


$70 | Sold for: $70
שעון יד, הקופסה זהב 14K מנגנון מצב עבודה, לאישה
Ladies’ wristwatch, 14k gold case, mechanism in working order

232-2251


$500 | Sold for: $600
שעון יד תוצ Frederique Constant ג'נבה, מנגנון אוטומטי, לוח אם הפנינה, גב זכוכית ספיר ,בקופסה מקורית
Wristwatch by Frederique Constant, Geneva, automatic mechanism, mother of pearl face, back of saphire glass , in original box

232-2252


$60
שעון יד תוצ ברית המועצות דגם Pobeda (נצחון), לפי רעיון של "שמש העמים" יוסף סטאלין, מצב עבודה
Wristwatch, made in the USSR, Pobeda (victory) model, after the theme “Sun of Nations”, Joseph Stalin, in working order

232-2253


$350
שעון כיס גדול, ארה"ב בתוך מתקן תצוגה מעור עם חיפוי כסף
Large pocket watch, USA, In a leather silver coated exhibition device

232-2254


$80
עשרה שעוני Swatch משומשים
Ten used Swatch watches

232-2255


$600 | Sold for: $600
שעון יד תוצ Tissot, ג'נבה צמיד וקופסה זהב לבן 18K, לאישה
Lady’s wristwatch, by Tissot, Geneva, 18k gold bracelet and case

232-2256


$90 | Sold for: $110
שעון יד תוצ Certina, דגם DS כרונומטר צלילה עד 100 מטר, מצב עבודה
Wristwatch by Certina, DS model, chronometer, dive up to 100 meter, in working order

232-2257


$600
שעון יד תוצ Jaeger le Coultre שוויץ, הקופסה זהב 18K, הצמיד לא מקורי, זהב 14K, לאישה
Ladies’ wristwatch, by Jaeger le Coultre, Switzerland, 18k gold case,14k gold bracelet (not the original one)

232-2258


$90 | Sold for: $190
שעון יד תוצ Omega, שוויץ קופסה זהב 14K
Omega wristwatch, Switzerland, 14k gold case

232-2259


$850
שעון כיס אנגלי תוצ Marshall a. Sons, לונדון מנגנון שרשרת עם מתיחת מפתח, שתי קופסות (double case)
English pocket watch, by Marshall & Sons, London, chain mechanism, key wound, double case

232-2260


$800 | Sold for: $800
שעון יד תוצ Favre-Leuba ג'נבה צמיד וקופסה זהב 18K, מנגנון רגיל לאישה,
Lady’s wristwatch, by Favre-Leuba, Geneva, 18k gold bracelet and case, regular mechanism

232-2261


$90
ארבעה שעוני יד תוצ' ברית המועצות ב Slava עם תאריך ויום, Vostok צבאי צלילה, Vostok ישן ו Palijot
Four wristwatches made in the USSR, Slava with date and day, Vostok army diving, old Vostok, and Palijot

232-2262


$850
שעון יד תוצ Movado שוויץ קופסה זהב 14K, צמיד לא מקורי, זהב 14K, לאישה
Women's wristwatch, by Movado, Switzerland, 14K gold case, not the original wristband, 14K gold

232-2263


$100
שעון יד לקצינים, רוסיה הסובייטית מוסקבה, 1938, חתום
Officers’ wristwatch, Soviet Russia, Moscow 1938, marked

232-2264


$900
שעון כיס, מנגנון שרשרת עם מתיחת מפתח שתי קופסאות double case, לונדון, תוצ Alexander a. Co
Pocket watch, chain mechanism, key wound, double case, London, by Alexander & Co.

2322


$30
שעון יד תוצ Casio יפן, מנגנון קוורץ, דגם Tough Solar דיגיאטלי 3022
Casio Tough Solar watch, Japan, quartz, digital, 3022

2323


$90 | Sold for: $140
שעון יד תוצ Seiko, יפן מנגנון אוטומטי, צלילה 200 מטר, עם יום ותאריך
Seiko watch, Japan, automatic, 200 diving depth, with date and day

2324


$45 | Sold for: $45
שעון יד תוצ Casio, יפן, סדרת Edifice, מנגנון קוורץ, צג כרונוגרף (דגם 2328)
Casio Edifice watch, Japan, quartz, chronograph display (model 2328)

2325


$100
שעון יד, חיל הים קורס חובלים תוצ' Adi, מנגנון קוורץ
Wristwatch, Israeli Naval Academy, by Adi, quartz mechanism

2326


$45 | Sold for: $45
שעון יד תוצ Casio יפן, סדרת Edifice, מנגנון קוורץ עם לוח כרונוגרף תאריך ויום
Casio Edifice watch, Japan, quartz mechanism, chronograph face, date and day

2327


$120 | Sold for: $120
שעון יד תוצ Seiko, יפן דגם Solar, כרונוגרף צלילה 200 מטר
Seiko Solar chronograph watch, 200 meter diving depth, Japan

2328


$50 | Sold for: $50
שעון יד תוצ Orient, יפן מנגנון קוורץ, כרונוגרף, באריזה עם חוברת
Orient watch, Japan, quartz, chronograph, in box with manual

2329


$120 | Sold for: $140
שעון יד תוצ Citizen, מנגנון Ecodrive, עם Power reserve, צלילה 300 מטר
Citizen Eco-Drive watch, with Power reserve, 300 meter diving depth

233-2140


$25 | Sold for: $30
שעון יד תוצ' Seiko, סידרה 5 עם מחוג שניות, תאריך ויום
Seiko wristwatch, series 5, with seconds hand, date and day

233-2141


$100 | Sold for: $180
שעון יד תוצ Christian Dior קופסה ואבזם, זהב 14K, מנגנון מכני, מצב עבודה, לאישה
Christian Dior ladies’ wristwatch, 14k gold case and wrist band, mechanical mechanism, in working order

233-2142


$25 | Sold for: $45
שעון יד תוצ' Doxa, מנגנון מכני שנות ה50
Doxa wristwatch, mechanical mechanism, 1950’s

233-2143


$40
שעון כיס תוצ' Roskopf מנגנון טעון ניקוי
Pocket watch by Roskopf, mechanism in need of cleaning

233-2144


$90 | Sold for: $90
ארבעה שעוני כיס, המאה ה19 מצבים שונים
Four pocket watches, 19th c., various conditions

233-2145


$40
שעון כיס תוצ Elgin, ארה"ב מתיחת כתר (טעון ניקוי ותיקון), קופסה ציפוי ניקל
Elgin pocket watch, USA, crown wound (in need of cleaning and repair) nickel plated case

233-2146


$325
שעון יד תוצ Duxot, שוויץ מנגנון אוטומטי, קופסה 14K, כתר משוחרר, מצב עבודה
Duxot wristwatch, Switzerland, automatic mechanism, 14k case, loose crown, in working order

233-2147


$40
שעון יד תוצ Seico, מנגנון אוטומטי (ישן) לאישה
Seico wristwatch, automatic mechanism, (old), for women

233-2148


$350
שעון יד תוצ Curtis, שוויץ קופסה וצמיד זהב 14K, כ-16 גרם נטו
Wristwatch by Curtis, Switzerland, 14k gold case and wristband, 16 gm net.

233-2149


$160
שעון כיס תוצ American Waltham קופסה מצופה זהב 1909 בערך חסרה זכוכית watch Co
Pocket watch by American Waltham, gold plated case, approx. 1909, missing glass, water Co

233-2150


$50 | Sold for: $50
שעון כיס תוצ' Waltham, ארה"ב מתיחת כתר, קופסה ציפוי זהב (טעון תיקון)
Waltham pocket watch, USA, crown wound, gold plated case (in need of repair)

233-2151


$180
שעון כיס תוצ Waltham ארה"ב, קופסת מתכת 1903
Pocket watch by Waltham, USA, metal case 1903

233-2152


$60
שעון יד תוצ Seiko, יפן, מנגנון מתיחת כתר, לוח שחור, מחוג שניות ותאריך
Seiko wristwatch, Japan, crown wound mechanism, black face, seconds hand and date

233-2153


$500
שעון יד תוצ Longines, שוויץ מנגנון Automatin - Ultra Chron, קופסה זהב 18K, מצב עבודה
Wristwatch by Longines, Switzerland, Automatic-Ultra Chron mechanism, 18k gold case, in working order

233-2154


$70 | Sold for: $70
שעון יד תוצ Tissot, דגם Seamaster-seven
Wristwatch by Tissot, model Seamaster-seven

233-2155


$90
שעון כיס תוצ' ארה"ב, מתיחת מפתח מצב עבודה, קופסה כסף שני מכסים
Pocket watch made in the USA, key wound, in working order, silver case, two lids

233-2156


$650
שעון כיס תוצ Elgin ארה"ב קופסה זהב לבן 14K
Pocket watch, by Elgin, USA, 14K white gold case

233-2157


$120
שעון כיס תוצ J. Fowler-Nottingham אנגליה, מתיחת מפתח, מצב עבודה
Pocket watch, by J. Fowler-Nottingham, England, key wound, in working order

233-2158


$650 | Sold for: $1000
שעון יד תוצ IWC Schaffhausen שוויץ מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות ותאריך, הקופסה זהב 750 (מנגנון לא תקין)
Wristwatch by IWC Schaffhausen Switzerland, automatic mechanism, seconds hand and date, gold 750 case (mechanism not in working order)

233-2159


$75
שעון יד תוצ Seiko, יפן, סדרת Sport 5, מנגנון אוטומטי עם מחוג שניות, תאריך ויום בשבוע, קופסה גדולה, זכוכית שרוטה
Seiko wristwatch, Japan, series Sport 5, automatic mechanism, seconds hand, date and day of the week, large case, scratched glass

233-2160


$4000 | Sold for: $4000
שעון יד תוצ Blancpain, שוויץ קופסה וצמיד פלטינה 955, עם שיבוץ יהלומים 104 X כ-10 נק' כ"א, ס"ה 10 קראט, וכן 15 ספירים כחולים, חיתוך מרקיזה, ס"ה כ-1.2 קראט
Wristwatch, by Blancpain, Switzerland, case and wristband platinum 955, set with diamonds 104 x 10 pts. each, total of 10 carats, and 15 blue sapphires, Marquise cut, total 1.2 pts.

2330


$50 | Sold for: $70
שעון יד תוצ Seiko יפן מנגנון אוטומטי, צלילה 200 מטר עם תאריך
Seiko watch, Japan, automatic, 200 meter diving depth, with date

2331


$140
שעון יד תוצ Citizen, יפן מנגנון קוורץ, צג אנלוגי ודיגיטלי, אקו דרייב, קופסה וצמיד טיטניום, באריזה מקורית
Citizen Eco-Drive watch, Japan, quartz, analog and digital display, titanium case and wristband, in original box

2332


$60
שעון יד תוצ Seiko, יפן Perpetual calendar titanium
Seiko watch, Japan, Perpetual calendar titanium

2333


$160 | Sold for: $160
שעון יד תוצ Certina, שוויץ מנגנון קוורץ, כרונוגרף, צלילה 330 מטר, כתרים בהברגה, באריזה מקורית
Swiss Certina watch, quartz, chronograph, 330 diving depth, Screwable crowns, original box

2334


$70
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ מנגנון אוטומטי, דגם Seastar, מצב יפה
Tissot Seastar automatic watch

2335


$160 | Sold for: $260
שעון יד תוצ Certina, שוויץ דגם DS-Action, מנגנון קוורץ כרונוגרף, 200 מטר צלילה,, באריזה מקורית
Certina DS-Action Diver watch, Switzerland, quartz chronograph, 200 meter diving depth, in original box

2336


$80
שעון יד תוצ' Seiko, מנגנון קוורץ צלילה 150 מטר
Seiko watch, quartz mechanism, 150 meter diving depth

2337


$160 | Sold for: $160
שעון יד תוצ Seiko, יפן דגם Sportura, מנגנון קינטי קוורץ+אוטומטי, צלילה 200 מטר, באריזה מקורית
Seiko watch, Japan, kinetic, quartz-automatic, 200 diving depth, in original box

2338


$90 | Sold for: $90
שעון יד תוצ Seiko, יפן מנגנון קינטי (אוטומטי עם קוורץ) עם תאירך ויום, צלילה 200 מטר
Seiko watch, Japan, kinetic (automatic-quartz) day and date, 200 diving depth

2339


$240
שעון יד תוצ Casio, דגם G-Shack מהדורה מיוחדת, לוח קרבון, מנגנון קוורץ, צלילה עם מד גובה (דגם GPW0O 5410), באריזה
Casio G-Shack watch, special edition, carbon face, quartz, for diving, with altimeter (model GPW0O 5410)

2340


$90 | Sold for: $90
שעון יד תוצ Delma שוויץ צלילה, מנגנון קוורץ עם תעודות, באריזה מקורית
Delma watch, Switzerland, quartz mechanism, for diving, with papers, original box

2341


$240 | Sold for: $240
שעון יד תוצ Certina, שוויץ מנגנון אוטומטי, צלילה 200 מטר
Swiss Certina watch, automatic, 200 meter diving depth

2342


$90 | Sold for: $100
שעון יד תוצ Orient, יפן מנגנון אוטומטי, צג יום ותאריך צלילה 200 מטר
Orient automatic watch, Japan, date and day display, 200 diving depth

235-2197


$40
שעון יד תוצ Seiko, סדרה 5 אוטומטיק, עם יום ותאריך (מצב עבודה)
Seiko wristwatch, series 5 automatic, with date and day (in working order)

235-2198


$50 | Sold for: $50
שרשרת לשעון כיס, כסף סטרלינג אנגליה, כל החוליות חתומות
Sterling silver pocket watch chain, England, all links marked

235-2199


$60
שעון יד תוצ Locman, דגם Muvo קוורץ
Wristwatch by Locman, Muvo model, quartz

235-2200


$400
שעון כיס תוצ U.H. Burmentek עם יום בשבוע, חודש, יום בחודש, מנגנון שניות ושלב הירח, טעון תיקון
Pocket watch by U.H. Burmentek, with day of the week, month, day of the month, seconds mechanism and moon phase, in need of repair

235-2201


$40
שעון יד תוצ Seiko, דגם Bell-matic שעון מעורר, מצלצל' צמיד לא מקורי
Seiko wrist watch, Bell-matic,(alarm watch) not the original wristband

235-2202


$50 | Sold for: $50
שעון תליון קטן, תוצ Stowa לוח מוזהב עם מחוג שניות, מנגנון טעון תיקון
Small pendant watch by Stowa, gilt face with seconds hand, mechanism in need of repair

235-2204


$900
שעון כיס עתיק, תוצ Bowley לונדון, מנגנון שרשרת טעון תיקון, קופסת כסף בקופסה נוספת, מס 1547
Antique pocket watch, by Bowley, London, chain mechanism in need of repair, silver case in additional case, no’ 1547

235-2205


$50 | Sold for: $50
שעון יד תוצ Omega שוויץ מנגנון קוורץ, עם מחוד שניות ותאריך, טעון תיקון
Omega wristwatch, Switzerland, quartz mechanism, with seconds hand and date, in need of repair

235-2206


$80
שעון כיס תוצ Waltham, ארה"ב שנת ייצור 1898, לוח אמייל, מחוג שניות נפרד, מנגנון טעון תיקון
Pocket watch by Waltham, USA, 1898, enamel face, separate seconds hand, mechanism in need of repair,

235-2207


$2200
שעון יד תוצ Audemars Piguet שוויץ, קופסה וצמיד זהב 18K, משקל ברוטו 61 גרם
Wristwatch by Audemars, Switzerland, 18k gold case and wristband, brut. Weight 61 gm

235-2208


$2800
שעון כיס עתיק תוצ Eduard Prior לונדון, מנגנון שרשרת, טעון תיקון, קופסה בתוך קופסה בתוך קופסה, (triple case) תחילת המאה ה19
Antique pocket watch by Eduard Prior, London, chain mechanism, in need of repair, triple case, early 19th c

235-2209


$50
שעון יד תוצ' Alba, הונג קונג, דגם Drivo , לאישה
Ladies' wristwatch, by Alba, Drivo model, Hong Kong

235-2210


$240
שעון כיס "קופסה כפולה" double case מתיחת מפתח, מחוג שניות נפרד, לוח כסף וזהב, מנגנון טעון תיקון
Pocket watch, double case, key wound, separate seconds hand, silver and gold face, mechanism in need of repair

236-2143


$50 | Sold for: $60
לוט של 14 מפתחות מתיחה של שעונים שונים (שעוני יד, מעוררים וכו)
Lot of 14 winding keys of various clocks and watches (alarm clocks, wristwatches etc.)

236-2145


$50 | Sold for: $55
חמישה שעוני יד, מצבים שונים Swatch, Creation, Doxa, Certina, Zenith
Five wristwatches, various conditions: Swatch, Creation, Doxa, Certina, Zenith

236-2146


$80 | Sold for: $80
שעון יד תוצ ברית המועצות דגם Raketa, לצוללות, 24 שעות, הלוח מסתובב עם דגל צי הצבא האדום
Wristwatch made in the USSR, Raketa design, for U-boats, 24 hours, the face rotates with the flag of the Red Army's fleet

236-2147


$60
שעון יד תוצ ברית המועצות דגם Pobeda (נצחון), בתכנונו של סטאלין, לוח וקופסה מיוחדים, עם ספרות רומיות
Wristwatch made in the USSR, Pobeda (Victory), design by Stalin, special face and case, with Roman numerals

236-2148


$140
שעון יד תוצ Michael Kors ארה"ב, דגם Chronograph, מנגנון קוורץ
Wristwatch, Michael Kors, USA, Chronograph design, quartz mechanism

241-2344


$25 | Sold for: $45
שעון יד לאישה, הצמיד וקופסה כסף מוזהב ושיבוץ אבני חן
Ladies' wristwatch, gilt silver bracelet and case and set with gem stones

241-2345


$90
שעון יד תוצ Tissot, קוורץ לגבר, יוצר עבור אל-על
Tissot quartz men's wristwatch, created for El Al

241-2346


$40 | Sold for: $80
שעון יד תוצ Bulova, שוויץ קופסה וצמיד ציפוי זהב לבן 14K, לאישה
Ladies' wristwatch, Bulova, Switzerland, case and bracelet plated with 14k white gold

241-2347


$500 | Sold for: $900
שעון יד תוצ Omega מנגנון עם כתר מתיחה מוסתר, 1940 דגם ימי, קופסה וצמיד פלדה, Sliding case, hidden winding stem (השעון מצב עבודה אך לא נשלף, תקוע)
Omega wristwatch, sliding case, mechanism with hidden winding stem, 1940 marine model, steel case and bracelet, in working order but stuck

241-2348


$60
שעון יד תוצ Tissot, אוטומטי סדרת Seastar, לגבר
Tissot Automatic men's wristwatch, Seastar series

241-2349


$1200
שעון יד תוצ Locman, איטליה קופסת טיטניום, לצלילה עד 10 Atm, מצב מינט, לא היה בשימוש, באריזה מקורית עם חוברת, תעודת מקוריות
Locman wristwatch, Italy, titanium case, for diving up to 10 Atm. Mint cond., never used, in its original box with user manual and original papers

241-2350


$60 | Sold for: $85
שעון יד תוצ Tissot, אוטומטי לגבר, יוצר עבור אל-על
Tissot Automatic men's wristwatch, created for El Al

241-2351


$5000
שעון יד תוצ IWC-Schaffhausen גוף ורצועה פלדה Doppelchronograph-Automatic משומש
Wristwatch, IWC-Schaffhausen, steel case and bracelet, Doppelchronograph-Automatic, used

241-2353


$50
שעון כיס, מתיחת מפתח, גרמניה, תחילת המאה ה20, קופסה מצופה כסף עם חריטת שם בעלים ותיארוך 1918, בקופסת מגן (כנראה מלחמת העולם הראשונה), מצב עבודה
Pocket watch, key wind, Germany, early 20th c., silver plated case with etched owner's name dated 1918, in protection case (from WWI probably), in working order