265-678


$200
שטר של האימפריה העותמאנית ע"ס 5 לירות טורקיות, שנת 1332 (1913), מצב Fine-VF
Ottoman Empire banknote IAO 5 Turkish lire, 1332 (1913), Fine-VF

265-679


$25
שלושה שטרות, סוריה: לירה 1.9.39, 25 פיאסטר 1942, 5 פיאסטר, 1944, מצב VG
Three Syrian banknotes: 1 lira 1.9.39, 25 piastre, 1942, 5 piastre, 1944, VG

265-680


$40 | Sold for: $65
שני שטרות ע"ס 50 פיאסטר לבנון כ"א 1.8.42 מצב Fine
Two banknotes, each IAO 50 Lebanese piastre, 1.8.42, Fine

265-681


$25 | Sold for: $25
ארבעה שטרות סוריה, מנדט צרפתי לירה 1.9.39, 50, 25 פיאסטר, 1942, 5 פיאסטר, מצבים Fair-Good
Four Syrian banknotes, French Mandate: lira, 1.9.39, 50, 25 piastre, 1942, 5 piastre, Fair-Good

265-682


$40 | Sold for: $60
שני שטרות ע"ס 50 פיאסטר לבנון כ"א 1.8.42 מצב Fine
Two banknotes, each IAO 50 Lebanese piaster, 1.8.42, Fine

265-683


$25
שלושה שטרות, סוריה: לירה 1.9.39, 25 פיאסטר 1942, 5 פיאסטר, 1944, מצב VG
Three Syrian banknotes: lira, 1.9.39, 25 piastre, 1942, 5 piastre, 1944, VG

265-684


$30 | Sold for: $35
שלושה שטרות של האימפריה העותמאנית חצי לירה 1331, רבע לירה 1331, וכן 20 פיאסטר 1332, מצבים VF-Fine
Three Ottoman Empire banknotes: 1/2 lira, 1331, 1/4 lira, 1331, and 20 piastre, 1332, VF-Fine

265-685


$25 | Sold for: $25
שטר של האימפריה העותמאנית ע"ס לירה טורקית אחת, שנת 1332 (1913), מצב Fine
Ottoman Empire banknote IAO 1 Turkish lira, 1332 (1913), Fine

265-686


$30 | Sold for: $30
שבעה שטרות לבנון: לירה 1939, 50 פיאסטר 1.8.42, 25 פיאסטר 1.8.42, 10 פיאסטר 15.2.44, שלושה שטרות 15.2.44 מצבים Fair-Good
Seven Lebanese banknotes: lira, 1939, 50 piastre, 1.8.42, 25 piastre, 1.8.42, 10 piastre, 15.2.44, three banknotes 15.2.44, Fair-Good

265-687


$25 | Sold for: $25
שלושה שטרות של האימפריה העותמאנית ע"ס: רבע לירה, 1331, 20 פיאסטר 1332, ו2.5 פיאסטר 1332, מצבים VF
Three Ottoman Empire banknotes: 1/4 lira, 1331, 20 piastre, 1332, and 2.5 piastre, 1332 VF

265-688


$25 | Sold for: $25
ששה שטרות, לבנון: לירה אחת, 1.9.39, 50 פיאסטר, 1.8.42, שני שטרות ע"ס 25 פיאסטר 1.8.42, ושני שטרות ע"ס 5 פיאסטר, 25.2.44, מצבים Fair-Good
Six Lebanese banknotes: 1 lira, 1.9.39, 50 piastre, 1.8.42, two banknotes IAO 25 piastre, 1.8.42, two banknotes IAO 5 piastre, 25.2.44, Fair-Good

265-689


$25
שטר לירה טורקית 1391 (1926) פגום, מצב Fair
One Turkish lira banknote, 1391 (1926), damaged, Fair

265-690


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס 1 לירה, Une Lirre 1.9.39, קרעים, מצב Good
Banque de Syrie et du Liban
Une lire banknote 1.9.39, tears, GoodBanque de Syrie et du Liban

265-691


$50 | Sold for: $60
אלבום עם אוסף חובבני: שטרות דולר, שטרות הונגריה ואחרים, מטבעות רומניה, כל העולם והאימפריה העותמאנית
Album with an amateur collection: dollar banknotes, Hungarian banknotes and others, Romanian coins, the Ottoman Empire and from around the world