264-241


$25
חמישה שעוני יד פשוטים (חלקם חיקויים)
Five plain wristwatches (some of them copies)

264-242


$150
שעון יד תוצ Curtis, שוויץ, הקופסה זהב 18K, משקל הזהב 5 גרם נטו
Wristwatch, Curtis, Switzerland, 18k gold case, 5 gm net. Weight gold

264-243


$25
שעון יד תוצ Delbana Watch שוויץ, קופסה וצמיד מצופים זהב (עבודת Pforzheim), לאישה, מנגנון טעון תיקון
Ladies' wristwatch, by Delbana Watch, Switzerland, gold plated case and bracelet (Pfortzheim work), mechanism in need of repair

264-244


$180
שעון יד תוצ Precimax, שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל הזהב 6 גרם נטו
Wristwatch, Precimax, Switzerland, 18k gold case, 6 gm net. Weight gold

264-245


$30
שעון יד תוצ Swatch, שוויץ מנגנון קוורץ, דגם Trony-Chronograph 2004
Wristwatch by Swatch, Switzerland, quarz mechanism, model Trony-Chronograph 2004

264-246


$200
שעון ידתוצ Meditor שוויץ, הקופסה זהב 18K, משקל נטו 8.5 גרם
Wristwatch, Meditor, Switzerland, 18k gold case, 5 gm net. Weight

264-247


$30
שעון יד תוצ Duxot, שוויץ מנגנון מכני עם תאריך ומחוג שניות, לגבר, old stock,
Man's wristwatch, Duxot, Switzerland, mechanical movement, with date and seconds hand

264-248


$220
שעון יד תוצ Monial, שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל נטו 9 גרם
Wristwatch, Monial, Switzerland, 18k gold case, 9 gm net. weight

264-249


$30
שעון יד תוצ Renis, שוויץ מנגנון מכני לאישה, old stock,
Ladies’ wristwatch, by Renis, Switzerland, mechanical movement

264-250


$240
שעון יד תוצ Sigma Valon שוויץ הקופסה זהב 18K, משקל 9 גרם זהב נטו
Wristwatch, Sigma Valon, Switzerland, 18k gold case, 9 gm net. Weight gold

264-251


$40
שעון יד תוצ Sully-special, מנגנון מכני עם מחוג שניות, לגבר, old stock,
Man's wristwatch, Sully-special, mechanical movement, seconds hand

264-252


$350
שעון יד תוצ Eska, קופסה וצמיד זהב לבן 18K, משקל ברוטו 16.8 גרם לאישה
Eska ladies' wristwatch, 18k white gold case and bracelet, 16.8 gm brut. Weight

264-253


$40
שעון יד תוצ IROS, מנגנון מכני לאישה, old stock,
Ladies’ wristwatch, by IROS, mechanical movement

264-254


$400
שעון יד תוצ Cornavin, שוויץ מנגנון רגיל, הקופסה זהב 14K, שנות ה50 , מצב מינט, לגבר
Men’s wrist watch, Cornavin, Switzerland, regular mechanism, 14k gold case, 1950’s, mint condition

264-255


$65
שעון יד תוצ Tissot, שוויץ דגם Seastar, מנגנון מכני, עם מחוג שניות, לגבר, old stock,
Man's wristwatch, by Tissot, Switzerland, Seastar, mechanical movement, seconds hand

264-256


$1200
שעון יד תוצ International Watch Company שוויץ, קופסה וצמיד זהב לבן 18K, עם שיבוץ יהלומים (12 עגולים, כ"א כ-5 נק', 4 בגטים, 3-4 נק' כ"א), מנגנון קפיצי מקורי (חתום), לאישה, משקל נטו 36.2 גרם
Ladies' wristwatch by International Watch Company, Switzerland, 18k white gold case and bracelet, set with diamonds (12 round each 5 pts., 4 baguettes 3-4 pts. each), original spring mechanism, (marked), 36.2 gm net. Weight

264-257


$75
שעון יד תוצ Rodania, שוויץ מנגנון מכני עם תאריך ומחוג שניות, לגבר, old stock,
Man's wristwatch by Rodania, Switzerland, mechanical movement, date and seconds hand