251-1310


$120
לוט של תשעה מכתבים של אנשי רוח: דר ע"צ מלמד, עמוס חכם, נ. בן מנחם, אברהם יערי, דן פגיס ועוד
Lot of nine letters of scholars: Dr. E.Z. Melamed, Amos Chacham, N. Ben Menachem, Avraham Yaari, Dan Pagis and others

251-1311


$300
אוסף 40 חתימות אמנים: שחקני במה, ציירים, סופרים ועוד, ישראלים
Collection of 40 autographs of Israeli artists', stage actors, painters, authors and more

251-1312


$50 | Sold for: $50
מכתב של יצחק בן צבי מתוארך 24.12.44 חתום בידו
Letter by Yitzchak Ben Tzvi, dated 24.12.44, signed by him

251-1313


$130 | Sold for: $130
לוט של עשרה מכתבים של אנשי רוח: אברהם יערי, ב.ד. בנעט, עמוס חכם, שלמה מורג ועוד
Lot of ten letters of scholars: Avraham Yaari, B.D. Benet, Amos Chacham, Shlomo Morag and more

251-1314


$100 | Sold for: $100
אוסף 15 חתימות, אח"מים ישראלים יצחק בן צבי, לוי אשכול, מרדכי נמיר, דר' יוסף בורג, משה שפירא
Collection of 15 VIP autographs: Yitzchak Ben Tzvi, Levi Eshkol, Mordechai Namir, Dr Joseph Burg, Moshe Shapira