256-2095


$25
10 לוחות, נופי הארץ
זאב רבן
Ten cards, Eretz-Israel landscapesZeev Raban

256-2096


$50 | Sold for: $50
פלק מצופה כסף, "חצות" לא חתום, 68X70 מ"מ
בוריס שץ
Silverplated plaque "midnight", not signed, 68X70 mmBoris Schatz

256-2097


$25 | Sold for: $25
10 לוחות, מגילת רות
זאב רבן
Ten cards, Book of RuthZeev Raban

256-2098


$50 | Sold for: $50
פלק מצופה כסף, "לזכר הרצל" לא חתום, 58X70 מ"מ
בוריס שץ
Silverplated plaque "L'Zecher Herzl", not signed, 58X70 mmBoris Schatz

256-2099


$30
פלק ברונזה, מגדל דוד ע"פ מורו, בצלאל
Bronze plaque, Tower of David after Moro, Bezalel

256-2100


$60 | Sold for: $80
ארבעה בתי מזוזה, בצלאל ירושלם (שנים מוכספים)
Four Mezuza cases, Bezalel, Jerusalem (two silvererd)

256-2101


$40 | Sold for: $50
פלק נחושת "ירושלם", מראה נוף ע"פ עיצוב של זאב רבן
Copper plaque "Jerusalem", showing a view of Jerusalem after the design by Ze'ev Raban

256-2102


$60 | Sold for: $110
ארבעה בתי מזוזה, בצלאל ירושלים
Four Mezuza cases, Bezalel, Jerusalem

256-2103


$40 | Sold for: $45
פלק, דיוקן יהודי תימני 70X50
מ. מורו, בצלאל
Plaque, portrait of a Yemenite jew, 70X50M. Moro, Bezalel

256-2104


$90
ליטוגרפיה צבעונית, גברת 51X33
רפאל שלם, בצלאל ירושלם
Colored Lithograph, a lagy, 51X33Raphael Shalem, Bezalel

256-2105


$40 | Sold for: $40
שלושה גליונות בולי קק"ל 1937 מגן דוד בעיצובו של יוסף בודקו (בצלאל), כל גליון 16 בולים: 30 פר' כחול, 50 פר שחור, ו60 פר כתום
Three sheets of JNF stamps, 1937, Magen David designed by Joseph Budko (Bezalel), each sheet 16 stamps, 50 black, 60 orange