249-1196


$25
12 גלויות, מראות תל אביב שהודפסו בצ'כוסלובקיה, שנות ה-30
12 Postcards, Tel-Aviv views, printed in Czechoslovakia, the 1930's

249-1197


$25
שתי גלויות-תקליטים: יריד המזרח הבינלאומי, הבה נגילה, מי יתנני עוף, שנות ה-60
Two postcards-records: international levant fair, Hava Nagila, Mi Yitneni Uf, the 1960's

249-1198


$25
11 גלויות מראות תל-אביב שהודפסו בצ'כוסלובקיה, שנות ה-30
11 Postcards, Tel-Aviv views, printed in Czechoslovakia, the 1930's

249-1199


$35 | Sold for: $35
10 גלויות, א"י סוף המאה ה-19 חיפה (5), ירושלים (2), ים המלח (2), והכנרת (1)
10 Postcards, Eretz-Israel, late 19th century: Haifa (5), Jerusalem (2), The Dead sea (2), the Sea of Gallilee (1)

249-1200


$25
11 גלויות מראות תל-אביב שהודפסו בצ'כוסלובקיה, שנות ה-30
11 Postcards, Tel-Aviv views, printed in Czechoslovakia, the 1930's

249-1201


$60
12 גלויות, ארץ ישראל סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 : ירושלים (6), בית לחם (3), יפו (3)
12 Postcards, Eretz-Israel, late 19th century, early 20th century: Jerusalem (6), Bethlehem (3) Jaffa (3)

249-1203


$25
שלושה צילומים מוגדלים סירות חיל הים, שנות ה70
3 enlarged photographs, Navy boats, 1970's

249-1204


$90 | Sold for: $90
ששה צילומי אלבומין, נופים מארץ ישראל והים התיכון : ירושלים הקבר הקדוש, נוף מהר הצופים, נוף מהר הזיתים, הירדן, אלגי'ר ונאפולי (פגמים, מודבקים דו-צדדי)
Felix Bonfils
Six Albumin photoraphs, views of Eretz Israel and mediterranean: Jerusalem interior of the Holy Sepulchere, view from M. Scopus, view of the Jordan from M. Olives, the Jordan, Algiers, Naples (damaged, attached back to back)Felix Bonfils

249-1205


$30 | Sold for: $30
תשעה צילומים-הדפסים מראות ארץ הקודש, מתוך London Illustrated News, שנות ה-20
Nine photographs-prints, views of the Holy Land, from London Illustrated News, the 1920's

249-1206


$120 | Sold for: $120
כ-100 צילומים שחור-לבן יהודה ושומרון, כיבוש צה"ל בזמן ומיד אחרי מלחמת ששת הימים
appr. 100 black-white photographs, Judea and Samaria, IDF occupation at and right after six days' war

249-1207


$40
ארבעים צילומים, צה"ל שנות ה-60-70
Four photographs, IDF, the 1960's-1970's

249-1208


$400
צילום פנורמי של ירושלים Panorama de Jerusalem מורכב משלושה צילומים מודבקים על מזונית, סוף המאה ה-19, לא חתום, 115X29
Felix Bonfils
Panoramic photograph of Jerusalem, made of three photographs, late 19th century, not signed, 115X29Felix Bonfils

249-1209


$50
צילום הדפס, נשיא המדינה זלמן שזר עם מפקדי צה"ל, ימים ספורים לאחר מלחמת ששת הימים, וכן שמונת הרמטכ"לים של צה"ל מאז קום המדינה (כתמי מים), 34X48.5
Print-photo, Israel president Zalman Shazar, with IDF comanders, a few days after six days' war, and the eight chiefs of staffs of IDF since founding of the state (water stains), 34X48.5